विधवा आंटी आणि तिच्या मुलीची ठोकाठोकी

हेल्लो मित्रांनो ही चार वर्षा पूर्वीची गोष्ट आहे. मी एका कॉलनीत राहत होतो जिथे कमला आंटी नवीन राहायला आली होती. तेव्हा मला समजले कि ती विधवा आहे आणि तिला दोन मुली आहेत. तेव्हा मी तिला पसंत करत नव्हतो. पण तिने माझ्या घरच्या लोकांबरोबर मैत्री केली होती आणि मला तिचा भाऊ बनवले होते. मी कमला आंटी ला अक्का म्हणून हाक मारत होतो आणि ती इडली बनविण्याचा बिजनेस करीत होती. आमच्या पूर्ण शहरात ती आणि तिची इडली चांगली प्रसिद्ध होती, पण मी तिला त्या वेळी पसंत करीत नव्हतो. मग ती कधी कधी माझ्या घरी यायची, तेव्हा अशी सजून धजून यायची कि मी तिला पाहतच राहायचो. ती तिच्या साडी चा पदर पुन्हा पुन्हा खाली करून ठेवत होती आणि मी तिला एक दिवस अंघोळ करून टोवेल गुंडाळून बाहेर येताना पहिले होते आणि ती मला एक सेकंद इतकी सेक्सी वाटली कि मी माझ्या घरी जाऊन मुठ मारली होती. तेव्हा पासून ती रोज सेक्सी सेक्सी साडी आणि नाईटी घालून येत होती आणि मी तिला पाहून रोज मुठ मारू लागलो होतो.

मग मी एक दिवस तिच्या बरोबर एकाच ट्रेन मध्ये येत होतो आणि मी तिच्या खांद्या वर माझे डोके ठेवले आणि मी झोपी गेलो. मग जेव्हा ट्रेन मधून खाली उतरण्याची वेळ आली तेव्हा मी माझा लवडा तिच्या गांडी वर लावून जवळ ठेवला आणि तिने मला पहिले, पण ती मला काही बोलली नाही. मग मी विचार केला कि तिला ते चांगले वाटत असेल. मग एक दिवस माझ्या घरी कोणी नव्हते तेव्हा मी घरी एकटा बसलो होतो सर्व लोक मला सोडून बाहेर गेले होते कारण मला त्या वेळी १२ वी ची परीक्षा द्यायची होती. आता ती माझ्या घरी मला जेवण द्यायला येत होती तेव्हा मी तिला म्हणालो कि तु माझ्या घरी जो पर्यंत माझ्या घरचे लोक परत येत नाहीत तो पर्यंत माझ्या घरी झोप आणि ती तयार झाली.

मग ती एक दिवस लाल रागाची सेक्सी साडी घालून आणि मस्त मेक अप करून झोपायला आली आणि येऊन लगेच तिच्या रूम मध्ये झोपली आणि मी तिच्या शेजारी असलेल्या दुसऱ्या रूम मध्ये बसून मुठ मारीत राहिलो. तेव्हा ती टोय लेट जाण्या साठी उठलो आणि टीवी ची लाईट चालू पाहून ती माझ्या रूम मध्ये आली आणि तिने मला मुठ मारताना पहिले. मग ती गप चूप तिच्या रूम मध्ये गेली आणि झोपली आणि मी तिला पहिले नव्हते आणि मला माहित नव्हते कि तिने मला मुठ मारताना पहिले आहे. मग थोडी रात्र झाल्या वर मी तिच्या शेजारी जाऊन झोपलो. मग मी हळूच तिचे बॉल दाबू लागलो आणि तिच्या गांडी जवळ माझा लंड ठेवून झोपलो. मग काही वेळ तिच्या शेजारी झोपून मी उठलो आणि माझ्या बेड वर गेलो, पण मी चकित झालो कि इतके करून पण तिच्या कडून मला काही उत्तर मिळाले नाही. मग मला एक दिवस धक्का बसला कि तिने तिचे घर बदलले आहे. आता ती आमच्या घरा पासून ५ मीटर दूर असलेल्या घरात राहत होती.

आता मला पण थोडे दुख झाले कि मी तिला आता रोज पाहू शकणार नाही आणि मला आनंद पण झाला कि ती इतक्या दूर गेली आहे आणि तिथे खूप शांत वातावरण आहे आणि मी जर तिच्या घरी जरी गेलो तरी तिथे मला कोणी पाहणारे नव्हते.

मग एक दिवस असे झाले कि ती माझी आवडती पांढऱ्या रंगाची साडी नेसून माझ्या घरी आली होती. तेव्हा तिला पाहून माझा माझ्या वरून ताबा सुटला आणि मी तेव्हा ठरवले कि मी तिला आज कसे पण करून जवणार आणि मग मी तिच्या मागे गेलो. मग ती जेव्हा माझ्या घरा तून निघाली तेव्हा तिने मला पहिले. मग मी तिच्या शेजारी जाऊन तिच्या बरोबर चालु लागलो आणि तिने मला विचारले कि भाई काही काम आहे का? माझ्या बरोबर चालत आहेस? मग मी म्हणालो कि नाही अक्का मी घरी बोर होत होतो आणि म्हणून मी फिरायला निघालो आणि मग मी तुम्हाला जाताना पहिले आणि मग मी तुमच्या मागे जाऊ लागलो. तर ती म्हणाली कि चल घरी ये आणि घरी काही नाश्ता करून जा आणि मी आत गेलो आणि पहिले तर तिच्या दोन्ही मुली कोचिंग क्लास ला जात होत्या.

मग आम्ही लोक तिच्या घरी पोचलो आणि मी तिला बाय म्हणून जात होतो कि तिने मला सांगितले कि घरी ये. मग मी आत गेलो आणि तिला मागून पकडले. ती मला म्हणाली कि मला सोड, मी म्हणालो कि नाही मी स्वतः ला खूप दिवस रोखून ठेवले आता कंट्रोल करून शकत नाही, आज काय व्हायचे ते होऊन जाऊ दे. मग तिने मला सांगितले कि मी तुला माझ्या भावा सारखे मानले आहे आणि मी म्हणालो कि आज काही नाही आज  फक्त मी आणि तू.

मग मी तिला उचलू तर शकलो नाही, कारण ती थोडी जाड होती, पण मी तिला पकडून बेड रूम मध्ये नेले आणि तिला बेड वर झोपवले आणि तिच्या वर झोपून तिचे कपडे काढू लागलो. मग मी तिला अगोदर कीस केली मग मी तिच्या पूर्ण शरीरावर सगळीकडे कीस करू लागलो. मग मी तिच्या पुच्चीत माझे एक बोट घातले आणि ते आत बाहेर करू लागलो. आता तिने पण माझा लंड हात मध्ये पकडला आणि ती मुठ मारू लागली. मग मी तिला खूप जोराने ठोकले आणि मग आम्ही सेक्स केले आणि तेवढ्यात तिच्या दोन्ही मुली पण आल्या, मग काही वेळाने तिची मोठी मुलगी जी १९ वर्षाची होती तिने तिच्या आईला माझ्या मांडी वर बसून मला कीस करताना पहिले आणि मग काही दिवसांनी तिने मला गरम करायला आणि तिच्या कडे आकर्षित करायला सुरुवात केली.

आता मी दिवस भर तिच्याच घरी रहात होतो आणि जेव्हा तिच्या घरी कोणी नसायचे तेव्हा मी तिला ठोकायचो, पण त्या दिवसही तर कहर झाला, तिची मुलगी पूर्ण नागडी होऊन आणि बाथ रूम चा दरवाजा उघडून अंघोळ करीत होती आणि तेव्हा मला संडास लागली आणि मी संडास करायला जाऊ लागलो तेव्हा मी तिच्या मुलीला पूर्ण नागडे पहिले. मग त्या दिवसा पासून तिने मला सरळ सरळ गरम करायला सुरुवात केली. तेव्हा ती प्रेग्नंट झाली होती, आता ती माझ्या मुलाची आई बनणार होती आणि त्यामुळे मी तिला ठोकू शकत नव्हतो. मग मी एक रात्री तिच्या मुली च्या बेड रूम मध्ये गेलो आणि तिची सील तोडली, तिला कुरवाळू लागलो, तिचे बॉल दाबले, तिची पुच्ची चाटली आणि मग तिच्या पुच्चीत बोट पण घातले.

मग तिने पण माझा लंड पकडला आणि हलवू लागली आणि मग खूप चोकला. मग मी तिचे कपडे काढले आणि तिला जवू लागलो, तेव्हा ती आई आई करून ओरडू लागली आणि कमला उठून आली आणि बेड रूम बाहेर बसून सर्व ऐकू लागली. आता आम्ही आमचे काम पूर्ण करून बरोबर झोपलो होतो, आणि मग काही वेळाने मी उठून गेलो आणि कमला च्या शेजारी झोपलो. मग सकाळ होताच कमला ने माझ्या बरोबर अंघोळ केली आणि मला म्हणाली कि मी मुल पाडेन आणि ऑपरेशन करेन आणि मग जाणशी ला अभ्यास करायला होस्टेल मध्ये पाठवते. मग मी विचारले कि का? पण तिने काही उत्तर दिले नाही आणि त्या मुलीना होस्टेल मध्ये टाकले. आता मी जिथे नोकरी करतो तिथे ती कोणालाही न सांगता माझ्या बरोबर राहाते. आता आम्ही लोक एकत्र राहतो आणि मी तिच्या मुलीला भेटायला जातो आणि कमला ला न सांगता तिला जवून येतो.