विधवा मराठी भाभी

हेल्लो माझ्या सर्व लाडक्या भाभी, आंटी आणि सर्व मित्राना माझा नमस्कार. मी परत एक वेळा तुमच्या समोर माझी एक एकदम खरी गोष्ट घेऊन आलो आहे आणि माझ्या मागच्या गोष्टी मध्ये तुम्ही वाचले असेल कि मी कसे करून माझ्या शेजरी राहणाऱ्या साउथ इंडियन भाभी ला मजा दिली होती आणि आता मी माझ्या विषयी आधी तुम्हाला सांगतो आहे.

माझे नाव विशाल आहे आणि माझा लंड ५ इंच चा आहे आणि ३ इंच जाड आहे आता तुम्हाला जास्त वेळ बोर न करता मी आज च्या गोष्टी वर येतो आहे. माझ्या शेजारी एक साउथ इंडियन भाभी कडून मला तर मजा मिळत राहत होती, तिला जेव्हा पण इच्छा होत असे तेव्हा ती मला बोलवून घेत होती आणि मग असेच दिवस निघत गेले होते आणि मग मला समजले कि आमच्या बिल्डींग मध्ये खाली एक विधवा राहायला आली आहे आणि तिला मुले पण नाही आहेत, ती एक विधवा मराठी बाई होती.

आधी मी तुम्हला त्या विधवा बाई चे सांगून टाकतो आहे, तिचे वय ४० वर्षे आहे आणि तिचे फिगर एकदम मस्त होते, तिचे बोल एकदम भरलेले होते आणि तिची मांडी पण एकदम सेक्सी होती आणि तिचे बोल एकदम कडक ताठ्लेले होते, तिचे फिगर ३६-३४-३६ होते आणि ती नेहमी पांढरे ब्लाउज घालत होती.

मी जेव्हा पण कुठे बाहेर जात होतो आणि परत घरी येत होतो तेव्हा ती मला नेहमी तिच्या दरवाजा समोर उभी राहिलेली दिसत होती, आमचे काही बोलणे होत नव्हते आणि अजून पर्यंत माझ्या डोक्या मध्ये तिच्या विषयी काही पण वाईट विचार नव्हते. मला तिचे फिगर पाहून एकदम मजा येत होती.

तिचा चेहरा काही चांगला नव्हता आणि ती थोडी काळी पण होती, एक दिवस मी जेव्हा ऑफिस मध्ये जात होतो तेव्हा ती दरवाजा समोर उभी होती आणि मग मी तिच्या कडे पहिले तर तिने पण माझ्या कडे पहिले होते आणि मला स्माईल दिली होती आणि असे एक आठवडा चालू राहिले होते.

मग मी संध्या काळी एक दिवस परत घरी आलो तर मला समजले कि तिथे लाईट नाही आहे आणि मग मी परत जाऊ लागलो होतो कि कोठे तरी फिरून येतो आणि तेवढ्यात लाईट पण येईल, मग मी मागे फिरलो तर कोणाचा तरी आवाज मला आला होता आणि मी पहिले तर ती विधवा आंटी होती आणि तिने मला विचारले कि कोठे बाहेर जात आहेस का? तर मी म्हणालो कि हो. तर ती म्हणाली कि मला जरा तेल आणून देशील का? एक तर अंधार पडला आहे आणि लाईट पण नाही आहे आणि घरी कोणी नाही आहे. मग मी तिला विचारले कि तुम्ही इथे एकटे राहत आहे का? तर ती म्हणली कि हो.

माझे इथे कोणी पण आपले असे नाही आहे आणि मग मी म्हणलो कि तुम्ही काळजी करू नका मी आहे ना. मी तुमच्या वर च्या फ्लेट वर राहतो आहे आणि कधी काही गरज पडली तर मला सांगा आणि मग मी तिला माझे कार्ड देऊन टाकले होते.

मग मी तिला तेल आणून दिले होते आणि आता ती रोज रोज मला काही न काही कारण करून आणायला सांगत होती आणि मी पण तिला आणून देत होतो,

 

मी माझ्या आंटी ला भेटायला तिच्या घरी गेलो होतो आणि ती मला पाहुन खूप खुश झाली कारण मी त्यांना खूप हसवतो. शनिवार चा दिवस होता आणि आंटी मला म्हणाली कि आज च रात्री चे जेवण तू इथेच करून घे आणि आज रात्री इथे थांब आणि मी तिला हो म्हणालो. मग तिने माझ्या विषयी विचारले तर मी सांगितले कि मी पण तिथे एकटा राहतो आहे आणि माझे फेमिली गावाला राहते आहे, आणि माझे अजून पण लग्न झाले नाही आहे. मग ती हसली कि असे काय मी पण एकटी आहे तर मी म्हणलो कि तुम्हाला तर जेवण बनवायला येते आहे पण मला येत नाही आहे आणि त्यामुळे प्रोब्लेम होतो आहे.  माझ्या डोक्या मध्ये तिच्या साठी आजून पर्यंत कधी वाईट विचार आला नव्हता आणि मी त्यांना खूप मान देत होतो.

मग आम्ही मिळून जेवण केले जेवण करून मी व आंटी टीवी पाहू लागलो होतो आणि बोलू लागलो होतो. मग बोलताना आम्ही अंकल विषयी बोलू लागलो आणि आंटी थोडी दुखी होऊन रडू लागली.

आता मी तिच्या शेजारी बसलो होतो आणि मी त्याच्या खांद्या वर हात ठेवला आणि तिला समजावू लागलो कि जे जाले ते जाऊ दे त्यावर जास्त विचार करणे चांगले नाही आहे आणि मी तिला हसवायचा प्रयत्न करू लागलो पण ती ऐकायला अजिबात तयार नव्हती. मग काही वेळाने ती उठली आणि रडत रडत तिचे तोंड धुण्या साठी ती बाथ रूम मध्ये निघून गेली. तेव्हा रात्री चे ११ वाजले होते आणि मला पण अजिबात राहवले नाही आणि मी तिच्या कडे तिला समजवायला गेलो. मग मी तिला टोवेल दिला आणि तो देताना माझा हात तिच्या बॉल ला लागला पण तिने काही लक्ष दिले नाही.

मग ती पाणी पिऊ लागली आणि मी खाली ग्लास घेण्या साठी वाकलो तर ती थोडी मागे सरकली आणि माझा हात तिच्या गांडी ला लागला, या वेळी माझ्या डोक्यात वाईट विचार आला आणि माझा लंड ताठला. तेव्हा मी जीन्स घातली होती. मग ती शांत झाली आणि परत माझ्या बरोबर बसून टीवी पाहू लागली.

मग मी तिच्या बरोबर बोलू लागलो आणि मग तिला काही वेळाने माझ्या बोलण्याने हसवले. मग ती माझ्या गर्ल फ्रेंड विषयी विचारू लागली. मग मला राहवले नाही आणि मी तिला विचारले कि तिचे आणि तिच्या नवर्याचे संबंध कसे काय होते? आणि ते ऐकून ती परत दुखी झाली. मग मी तिच्या मांडी वर हात ठेवला तर ती हैराण झाली आणि मला रागाने पाहू लागली.

मग मी तिच्या डोळ्यात डोळे टाकून पहिले आणि तिला म्हणालो कि मी तुझी अपेक्षा समजू शकतो आणि तुम्हाला मागच्या ४ वर्षात ते मिळाले नाही जे प्रत्येक स्त्रीला हवे असते. आता तिला माझे म्हणणे समजले आणि तिने माझ्या गाला वर एक जोराने थप्पड मारली. मग मी म्हणालो कि तुमची इच्छा असेल तर मी तुम्हाला तो आनंद देऊ शकतो आणि ही गोष्ट कोणाला समजणार नाही आणि घरा मधली गोष्ट घरा मध्ये राहील. मग ती जास्त रागीट झाली आणि तिने मला परत एक थप्पड मारली आणि मग ती वर झोपायला निघून गेली.

मग काही वेळाने मी पण टीवी बंद करून झोपलो. मग अर्धा तास झाला असेल आणि आंटी परत माझ्या कडे आली आणि तेव्हा मी झोपलो होतो तर ती माझ्या कडे आली आणि तिने मला जागे केले मग मी तिला विचारले कि तुमची तब्येत तर बरी आहे ना? तर ती म्हणाली कि तब्येत तर ठीक आहे पण जे बरोबर राहिले पहिजे ते नाही आहे. तर मी म्हणालो कि काय? तर ती म्हणाली कि तुझे लग्न झाले नाहि आहे त्यामुळे तुला काही समजणार नाही आहे. मग मी म्हणलो कि असे काही नाही आहे हे खरे आहे कि माझे लग्न झाले नाही आहे पण मला सर्व काही माहिती आहे.

मग मी पण चान्स पाहून सांगून टाकले होते, मग ती म्हणली कि एक स्त्री ला पुरुष कडून काय पाहिजे असते ते तुला समजत असेल. तर मी तिला म्हणालो कि तुमचे म्हणणे बरोबर आहे आणि मी तुम्हाला समजू शकतो आहे, तुम्ही ८ वर्षे झाले एकटी आहे पण तुम्ही अजिबात टेन्शन घेऊ नका मी आहे न तुमच्या बरोबर.

हे एकून ती हसली आणि म्हणली कि हे सर्व चुकीचे आहे आणि मग मी तिला समजावले होते कि जे तुम्हाला पाहिजे आहे ते माझ्या कडे आहे आणि तुम्ही परत लग्न करणार आहे का? तर ती नाही म्हणाली कि मी लग्न करणार नाही आहे. मग मी तिला म्हणालो कि काही चुकीचे नाही आहे, कारण कि जे मला पाहिजे आहे ते तुमच्या कडे आहे आणि तुम्हाला जे पहिजे आहे ते माझ्या कडे आहे. मी तुमच्या जवळ राहतो आहे आणि तुम्हाला माझ्या वर विश्वास ठेवावा लागणार आहे. तर ती म्हणाली कि मी तुला आधी पासून पाहत आहे आणि तू कधी वाईट वर्तन केले नाहि आहेस आणि मला तुझ्या वर विश्वास आहे. मग मी तिला मिठी मारली होती आणि तिला मी कीस करू लागलो होतो.

मग मी तिच्या ओठा वर माझे ओठ ठेवले आणि तिचे बॉल खूप आरामात दाबू लागलो. तिचे मनुके खूप मोठे आणि मुलायम होते. मग मी तिला खूप जोराने धरून ठेवले आणि मी आधी तिच्या ओठा वर कीस केली आणि मग हळू हळू खाली येत येत तिचे बॉल दाबू आणि घासू लागलो आणि ती ऐईई उफ्फ्फ्फ उम्म्म्म करू लागली. मग मी तिचे बॉल चाटणे चोकने चालू केले. मित्रांनो मला इतके मस्त वाटत होते कि मला असे वाटत होते कि मी स्वर्गात फिरत आहे पण अजून खूप मजे करने बाकी होते. मग मी माझे दोन्ही हात हळू हळू तिच्या पुच्ची पर्यंत आणले आणि ती जास्त आवाज करू लागली.

मग मी उठलो आणि तिला हातात उचलले आणि तिला बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि तिला झोपवून दरवाजा बंद केला आणि तिच्या वर चढलो. मित्रांनो मी तिला सतत १५ मिनिटे कीस करीत राहिलो आणि मग तिचे बॉल दाबू लागलो आणि मग प्रमाणे तिला पूर्ण शरीरावर कीस करू लागलो. मी हळू हळू तिचे सर्व कपडे काढू लागलो. काही वेळाने ती नागडी झाली आणि ती माझ्या वर आली आणि माझे शर्ट चे बटन उघडून माझ्या छातीवर कीस करू लागली आणि तिने मला पण एक एक कपडे काढून नागडे केले. तिने माझा ताठ्लेला लंड तिच्या बॉल च्या मध्ये घेतला आणि वर खाली करू लागली. मला खूप मजा येत होती तिचे बॉल खूप मस्त मुलायम होते.

मग मी तिच्या वर आलो आणि तिचे बॉल वेड्या सारखा घासू लागलो आणि चावू लागलो आणि कीस करीत राहिलो आणि ती ओह्ह्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ ओह्ह्ह्ह येस्स्स्सस ओह्ह यां. ती इतकी गरम झाली कि मला म्हणू लागली कि मला जास्त तडपवू नको, मी एवढा मोठा लंड आत घेण्यासाठी आतुर झाले आहे, थोडा लवकर कर डार्लिंग, याला माझ्या आत टाकून दे. मग मी तिचे हे ऐकून तिच्या वर एकदम तुटून पडलो. काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्चीवर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते. आता ती माझे डोके धरून पुच्चीवर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली. मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले. ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो. असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने दोन वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते. आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो. माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे. पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. मग मी पण तिचे बोल माझ्या दाताने चावत होतो आणि एका हाताने तिचे बोल मसलत होतो. मग मी माझे ठोके मारायची स्पीड वाढवली होती आणि ती पण माझी गांड पकडून दाबत होती.

मग १५ मिनिट ठोकल्यावर मी तिला माझ्या वर घेतले होते आणि तिने पण माझ्या वर येऊन तिचे बोल माझ्या तोंडावर दाबून ठेवले होते आणि आह होप आह ह्हो आह ह्हों ह्हः ओह हः करू लागली होती. मग मी लंड ला पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि ठोकू लागलो होतो, तिने पाणी काढून टाकले पण मी काढले नव्हते.

मग मी पोजिशन चेंज केली होती आणि तिला झोपवले होते आणि तिच्या मागे येऊन लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकल होता आणि तिच्या बोल ची मी मालिश करू लागलो होतो आणि तिला ठोके मारू लागलो होतो आणि मग मी शेवटी जोर जोराने ठोके मारून तिच्या पुच्ची मध्ये माझे सर्व वीर्य काढून टाकले होते आणि मी एकदम शांत झालो होतो आणि ती तर आधी पासून एकदम जोर जोराने श्वास घेत होती आणि ती पण एकदम तृप्त झाली होती आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक सुंदर हसू होते.

मग मी तिला त्या रात्री अजून २ वेळा ठोके हलते आणि मग हे आमचे काम असेच चालत राहिले आणि आजू बाजू च्या लोकांना काही शंका येणार नाही त्यासाठी आम्ही रात्री ठोकाठोकी करत होतो.