विमानात बोटाने पुच्ची जवली

ही गोष्ट माझी एका स्त्री बरोबर च्या भेटीची आहे… तुम्ही ती वाचून खूप मजा करा. मला एक वेळा भारत मधून बाहेर केमरून ला जायचे होते. मी दिल्ली मधून माझ्या विमान येण्याची वाट पाहत उभा होतो. माझी सर्व काही तयारी झाली होती. थोड्या वेळाने माझे विमान पण एकदम वेळे वर आले होते. आणि मग सर्व लोक आपापल्या जागे वर त्यांच्या तिकीट प्रमाणे बसू लागले होते.

मग मी पण माझ्या सीट जवळ पोचलो. .तर मी पहिले कि माझी सीट सोडून मागच्या बाजूला तिची जागा होती. मी काही तिच्या कडे काही जास्त लक्ष दिले नाही.. कारण कि मी आता ४० वर्षांचा एक विवाहित पुरुष होतो आणि मी एक मोठ्या मुलाचा बाप पण होतो.

त्या मुलीचे वय २५ वर्षे असेल.. आम्ही सर्व लोक आमच्या आमच्या जागे वर बसलो. विमाना मध्ये जास्त काही गर्दी नव्हती आणि माझ्या आणि तिच्या जागे च्या मध्ये अजून कोणी आले नव्हते.

विमानाचे सर्व दरवाजे बंद झाले होते.. आणि आता विमान उडायची तयारी करू लागले होते. तेव्हा तिने मला विचारले कि तुम्ही कोठे जात आहात?

मी तिला माझे उत्तर सांगितले आणि तिला पण विचारले : तुम्ही कोठे जात आहात?

तर तिने सांगितले कि तिचे पती इथिओपिया मध्ये काम करतात अन ती तिच्या सासर्या बरोबर त्याच्या कडे राहायला जाते आहे. तो पर्यंत मी अजिबात तिच्या विषयी सेक्स चा विचार करीत नव्हतो. थोड्या वेळाने मग आम्हाला आमचे जेवण वगेरे दिले गेले.

मग काही वेळाने विमानाची सर्व लाईट बंद होऊ लागली.. काही लोक झोपले पण होते आणि आता मी पण दोन पेग पिऊन झोपयची तयारी करू लागलो होतो. मग मी पहिले कि ती मुलगी तिचे पाय वर करून बसली आहे आणि जेव्हा मी तिच्या कडे पहिले तर ती म्हणाली कि खाली ठेवून माझे पाय दुखू लागले आहेत.. काय करू?

मी म्हणालो कि ही जागा मोकळी आहे. तुम्ही इथे या आणि एकदम आरामात झोपी जा.

मग तिने माझे ऐकले आणि तसेच केले. काही वेळाने ती परत मला दुखी वाटू लागली होती. आणि मग मी तिला तिचे पाय ठेवायला जागा करून दिली आणि मग मी तिला म्हणलो कि तुम्ही तुमचे पाय याच्या वरती ठेवा.

जेव्हा तिने पाय ठेवले तेव्हा मी माझे डोके मागे करून झोपायची तयारी करू लागलो होतो.

मग मला १५ मिनिटांनी वाटले कि आता मी माझे हात कोठे ठेऊ. मी काही जास्त असा विचार केला नाही आणि मी माझे हात तिच्या पाया वर ठेवून दिले.. तिने माझा जरा पण विरोध केला नाही.

तिने काही विरोध न केल्याने माझा लंड ताठू लागला होता आणि आता माझ्या मना मध्ये पण वासना जागू लागली होती. माझ्या डोळ्यातून झोप नाहीशी जाली होती. .माझी नशा आता उतरली होती आणि आता मला फक्त पुच्ची दिसू लागली होती.

मग मी तिच्या पायाला माझ्या हाताने कुरवाळले.. असे म्हणून कि मी जोपे मध्ये आहे..

तिने काही प्रतिक्रिया दिली नाही आणि मग मी अजून पुढे वाढलो.. आणि मग दहा मिनीट मध्ये मी तिच्या मस्त मांडी जवळ तिच्या सलवारी वरून कुरवाळत होतो. आता मला पण समजले होते कि ती जागी आहे आणि तिला पण मजा येते आहे.

आता मला समजले होते कि तिला पण हेच पाहिजे आहे. मग मी तिच्या पुच्ची वर माझ्या हाताने कुरवाळू लागलो आणि मग मी अनुभव केले कि तिचे शरीर थोडे थोडे कापू लागले आहे.

तिने आत मध्ये पेंटी घातली होती.. आणि त्यामुळे मी तिची पुच्ची आरामात कुरवाळू शकत नव्हतो.. आता माझा लंड एकदम ताठू लागला होता.

मग मी एका हाताने तिची सलवार उघडली.. आणि दुसऱ्या हाताने लंड बाहेर काढला आणि मग मी चादर माझ्या लंड वर टाकून दिली.

सर्व लाईट बंद होती. मी जागा होतो आणि ती झोपायचे नाटक करीत होती.

आता माझा हात तिच्या पेंटी च्या आत मध्ये होता आणि तिच्या थोडे थोडे केस असलेल्या पुच्ची ला कुरवाळत होता. तिच्या पुच्ची चा दाना पण काही जास्त मोठा नव्हता.. तिच्या पुच्ची चे ओठ पण काही जास्त मोठे नव्हते.. आणि ती एकदम ओली होती. मग मी तिच्या ओल्या पुच्ची मध्ये पटकन माझे एक बोट टाकून दिले आणि गोल गोल फिरवू लागलो होतो.

तिथे काही जास्त जागा नव्हती. यापेक्षा जास्त करायला तिला उठवावे लागणार होते.. पण ती झोपायचे नाटक करीत राहिली.

मी कधी माझ्या एक हाताने तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालत होतो.. कधी तिच्या पुच्ची बाहेर घासत होतो आणि दुसऱ्या हाताने माझा लंड एकदम जोराने हलवत होतो.

मला हे सर्व काही करता करता दहा मिनिटे झाली होती.

मग ती अचानक खूप जोराने कापली आणि मग मला माझ्या हाता वर से वाटले कि तिने जणू मुतून टाकले होते.. मला जेव्हा समजले कि हिने काढून टाकले आहे तेव्हा माझा लंड पण आता चादरी मध्ये माझा माल काढू लागला होता आणि मित्रानो काही क्षणा मध्ये ती एकदम झटक्याने उठली आणि बसली.

आता तर माझी गांड फाटली होती कि ही आता काय करणार आहे.. पण तिने अंधारात गपचूप तिचे सलवार सरळ करून घातले आणि मग ती उठून पुढे जाऊन बसली.

मी आता काही तरी वाईट होईल असे विचार करीत होतो.. पण ५ मिनिटांनी दुसरे कोणी तरी आले आणि त्या जागेवर येऊन बसले.

मी त्याला म्हणले : ही जागा दुसऱ्या कोणाची तरी आहे.

त्यानें मला म्हणले : त्यांनी मला इथे बसायला सांगितले आहे. ती माझ्या जागे वर बसली आहे.. बहुतेक माझ्या शेजारी बसलेले तिचे नातेवाईक होते..

मग आम्ही इथिओपिया पोचलो अन मला थोडे बरे वाटू लागले. मग सर्व लोक उतरू लागले. ती माझ्या पुढे खाली उतरत होती. आणि मग आम्ही पुढे गेले तर ती खूप पुढे गेली होती.. मग तिने मला तिथून एक वेळा टाटा केले आणि ती गेट मधून बाहेर निघून गेली.

ती कोण होती.. आता कोठे आहे… मला काही माहिती नाही आहे.