विवाहित बहिणीची भूक

हेल्लो मितानो माझी दीदी विवाहित आहे आणि ती तिची पुच्ची शांत करून घ्यायला एक रांड बनली आहे आणि माझ्या जिजाजी च्या काही मित्रां बरोबर तिच्या जवजावीचा खेळ एकदम मजेने चालू होता, माझे जिजाजी चे काही मित्रांना जेव्हा पण जवायची इच्छा होत होती तेव्हा ते दीदी च्या कडे येऊन दीदी ला एकदम मजेने ठोकून देत होते, पण दीदी ची भूक आता आधी पेक्षा वाढू लागली होती, आता तिला नेहमी नवीन नवीन लंड कडून तिची पुच्ची शांत करायची इच्छा होत होती, नी त्या मुळे माझी सेक्सी बहिण आता सर्व लाज सोडून नेहमी घरी पेटीकोट आणि ब्रा मध्ये राहू लागली होती. त्या मुळे ती कोणाला तरी तिच्या कडे आकर्षित करून ठोकून घेऊ शकेल, आणि एक दिवस तिने तिच्या दुधवाल्याला पण सोडले नाही, माझी दीदी ने त्याच्या कडून पण ठोकून घेतले होते आणि तिला कसे पण करून तिची पुच्ची शांत करायची होती आणि त्या साठी ती काही पण करायला तयार झाली होती.

मित्रांनो दीदी च्या समोर च्या घर मध्ये एक मुलगा राहत होता नी त्याचे नाव होते रमेश. जो एक २८ वर्ष चा मुलगा होता, तो आता माझी छिनाल दीदी च्या बाबती मध्ये सर्व काही ओळखून होता आणि त्या मुळे ती तिला ठोकायचे चान्स पाहू लागला होता आणि काही ना काही प्रयत्न करू लागला होता आणि आता दीदी ला पण समजले होते कि त्याला काही तरी पाहिजे आहे आणि त्या मुळे त्याला आता दीदी ला त्याच्या कामा साठी पटवायला काही जास्त मेहनत करावी लागली नाही आणि आता माझी दीदी एकदम रंडी सारखी रमेश ला घाण इशारे करू लागली होती ज्याला त्याने समजून घेतले होते.

एक दिवस दीदी ने रमेश ला तिच्या घरी बोलवून घेतले होते तेव्हा घरी कोणी नव्हते आणि टीवी वर फेशन टीवी चालू होते, ज्या मध्ये एक मॉडेल एकदम लहान लहान कपडे घालून तिचे बुब्स दाखवू लागली होती.

मग दीदी त्याला म्हणली कि तुम्ही बसा मी चहा बनवून येते आहे आणि मग ती त्याला असे म्हणून दुसर्या रूम मध्ये निघून गेली होती आणि ती लपून रमेश कडे पाहू लागली होती. आता रमेश टीवी पाहत होता आणि ते सर्व पाहून त्याची हालत एकदम खराब झाली होती आणि त्यामुळे त्याने त्याचा पाच इंच लांब लंड आणि तीन इंच जाड लंड बाहेर काढला होता आणि तो लंड ला हळू हळू कुरवाळू लागला होता.

त्याची पाठ मागे होती आणि दीदी मागून त्याचा लंड पाहून तिच्या पुच्ची मध्ये बोट करू लागली होती आणि दोघे हळू हळू एकदम गरम झाले होते आणि तिची स्पीड पण वाढली होती आणि मग काही वेळाने तिच्या पुच्ची मधून खूप सारे पाणी निघाले होते आणि बाहेर येऊ लागले होते आणि मग दीदी ला जास्त वेळ कंट्रोल झाले नाही आणि ती रमेश च्या समोर आली होती आणि तिने काही न बोलता रमेश चा लंड पकडून घेतला होता आणि मग ती एकदम रंडी सारखी त्याचा लंड कुरवाळू लागली होती आणि त्याचा टोपा तिच्या जिभेने चाटू लागली होती आणि लघवी च्या जागे वर तिची जीभ टाकू लागली होती आणि एक हाताने तिचे बुब्स दाबू लागली होती, ज्या मुळे रमेश ची हालत एकदम खराब झाली होती आणि त्याने लंड चा दबाव दीदी च्या तोंड वर वाढवून दिला होता आणि माझी दीदी एकदम रंडी सारखे जोर जोराने मजे घेत होती आणि तो तिला शिव्या पण देत होता.

तो म्हणत होता कि घे माझी रंडी अजून घे, माझा लंड चोकून घे, मजेने चोक साले कुत्रे, तुला लंड कि खरी मजा मी आज सांगतो कि तू कधी विसरणार नाहीस, आज मी तुझी पुच्ची माझ्या लंड ने एकदम फाडून टाकणार आहे, साली रंडी माहिती नाही तू रोज किती लंड खात असशील, हरामखोर चल आता तू माझ्या लंड ला मस्त मध्ये चोकून दे आणि मला मजा दे आणि तुझ्या पुच्ची मध्ये बोट पण करत जा.

मग दीदी पण तीचे ऐकून एकदम जोश मध्ये आली होती आणि ती एकदम रंडी सारखी त्याची गट्टी चाटून त्याला मजा देत होती आणि मध्ये मध्ये त्याचे अंडे तोंडा मध्ये घेऊन चोकत होती आणि आता रमेश ची हालत खूप खराब झाली होती आणि तो लंड टाकून एकदम दाणादाण ठोके मारत होता आणि मग दीदी च्या गळ्या पर्यंत त्याचा लंड जात होता आणि त्याच्या वीर्य ची एक पिचकारी एकदम आत मध्ये गेली होती आणि दीदी चे पूर्ण तोंड त्याच्या पाण्याने भरून गेले होते आणि दीदी पण एक अनुभवी रांड सारखी ते सर्व पाणी पिऊन गेली होती आणि मग परत लंड चोकू लागली होती आणि काही वेळाने त्याचा लंड परत एकदम कडक झाला होता आणि मग दीदी त्याची मूठ मारू लागली होती.

आता रमेश ने म्हणले कि रांड आता तू मला तुझी पुच्ची दे मी तिला काही वेळ चाटून घेईन, तेव्हा दीदी तिची पुच्ची पसरून त्याच्या समोर झोपली होती. तेव्हा तिच्या पुच्ची मधून खूप सारे पांढरे पाणी बाहेर निघत होते, कारण कि रमेश चा लंड चोकताना तिने दोन वेळा पाणी बाहेर काढून टाकले होते, आता रमेश ने सर्वात आधी दीदी ची पुची वर एक कीस केली होती आणि मग तो त्याची जीभ टाकून दीदी ची पुच्ची चाटू लागला होता आणि मग दीदी पण एकदम रंडी सारखी ओरडू लागली होती आणि आज्ज औऊ अहह ऐई अहह ईई आज्ज औऊ अहह ऐई अहह ईई  करत होती आणि म्हणत होती कि साल्या भेन्चोद कुत्र्या तू तुझ्या जिभेने माझी पुच्ची चाटतो आहेस? याच्या मध्ये आता तू पटकन तुझ लंड टाकून दे आणि मग मला एकदम जोर जोराने ठोके मारून जव, मला तुझ्या लंड मध्ये किती दम आहे ते दाखवून दे आणि एकदम जोर जोराने ठोकून दे मला.

मग रमेश ला दीदी चे असे बोलणे ऐकून एकदम जोश आला होता आणि तो उठून एकदम किचन मध्ये गेला होता आणि त्याने एक लाटणे घेऊन आला होता आणि त्याने त्या वर खूप सारे तेल लावले होते आणि मग ते लाटणे त्याने पूर्ण च्या पूर्ण दीदी च्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते नी त्या मुळे दीदी ला थोडा त्रास होत होता आणि मजा पण येत होती आणि ती अहः आज्ज औऊ अहह ऐई अहह ईई आज्ज औऊ अहह ऐई अहह ईई हः उऊ अहह अउ आह उऊ करू लागली होती आणि म्हणत होती कि आईइ ग्ग मी मेले आहे रे ठोक मला साल्या मादरचोद, आज माझी पूर्ण पुची तू फाडून दे, आज माझ्या वर तू अजिबात दया माया करू नकोस आणि असे म्हणत तिने पाणी काढून टाकले होते.

आता रमेश ने तिच्या पुच्ची मधून निघानरे पाणी एकदम चाटून घेतले होते आणि तिची पुच्ची पण एकदम चमकून दिली होती आणि मग त्या नंतर त्या दोघांनी तिथे आराम केला होता आणि मग दीदी ची पुच्ची मध्ये परत खाज सुटू लागली होती आणि त्या मुळे ती रंडी सारखी तिच्या पुच्ची मध्ये बोट करू लागली होती आणि म्हणत होती कि काय झाले साल्या तू आता दमून गेलास कि काय? चल उठ साल्या मदरोचोद, मला तुझ्या लंड ची मजा दे आणि माझी पुच्ची ठोकून दे साल्या, मी तुला त्या साठी इथे बोलवले आहे आणि तू तुझे काम पटकन पूर्ण करून दे.

मित्रानो रमेश पण एकदम जोश मध्ये आला होता आणि त्याने दीदी ला एकदम पलटी मारली होती आणि तिच्या गांडी च्या तोंड वर त्याचा लंड ठेवून एकदम जोराने ठोका मारून त्याचा लंड आत मध्ये टाकून दिला होता आणि त्या मुळे दीदी एकदम जोराने ओरडू लागली होती कि मादरचोद साल्या कुत्र्या हरामी तू इतक्या जोराने माझ्या गांडी मध्ये लंड का टाकलास?

मग रमेश म्हनला कि ते या साठी साले रांडे छिनाल कि तुझ्या आधी पासून फाटून गेलेल्या पुची मध्ये माझा लंड गेला तर त्या मुळे मला काही समजणार पण नाही आणि तुला पण काही मजा येणार नाही आणि मला पण काही मजा येणार नाही आहे, आणि असे पण माझ्या रांडे आता तुझ्या कडे ठोकून घ्यायला फक्त हि गांड राहून गेली आहे कारण कि तू आधी बाकी च्या सर्व लोकां कडून तुझी पुच्ची मारून घेऊन एकदम ढिली करून टाकली आहे आणि त्या साठी मी तुझी गांड आज मारतो आहे आणि तू आज बघ कि तुला त्या मध्ये किती मजा येत आहे.

आता मग काही वेळा नंतर दीदी ला पण त्याचे ठोके आत मध्ये घेऊन मजा येऊ लागली होती आणि ती अहः औऊ उऔअ ओओं उ आज्ज औऊ अहह ऐई अहह ईई आज्ज औऊ अहह ऐई अहह ईई स यस्य यस सहस ओह्ह उऔअ इऐअ याय ऐह आह हः करू लागली होती आणि तिची गांड एकदम मजेने मारून घेऊ लागली होती आणि ती त्याला एकदम घाण घाण शिव्या पण देऊ लागली होती आणि रमेश तिचे एकदम मोठे मोठे बुब्स त्याच्या हाता मध्ये घेऊन एकदम जोर जोराने दाबत होता आणि मग त्याने विचारले कि काय रंडी हे काय आहे? तर माझ्या दीदी ने एकदम रंडी सारखे उत्तर दिले कि हरामी साल्या हे माझी बुब्स आहेत भेन्चोद तू आज त्याला एकदम जोर जोराने दाबून दाबून घास आणि त्याचे दुध काढून घे.

मग रमेश ने दीदी चे बुब्स ला एकदम जोश मध्ये येऊन खूप जोराने घासून दिले होते आणि त्या मुळे दीदी ला अजून पण जोश आला होता आणि रमेश ने तेव्हा खालून दीदी च्या पुच्ची मध्ये त्याचा एक हात टाकला होता आणि मग तो त्याच्या एक हाताने दीदी ची पुच्ची जवू लागला होता आणि म्हणत होता कि बोल रंडी हे काय आहे?

मग दीदी ने म्हनले कि भेन्चोद तू माझ्या पुच्ची मध्ये लंड टाकून मला ठोकत आहेस आणि मला विचारत आहेस कि हे काय आहे म्हणून? हा माझा भोसडा आहे ज्या मध्ये मी तुझ्या सारखे अनेक लंड घेऊन टाकले आहेत आणि खाऊन टाकले आहेत आणि त्या मधून मी लघवी पण करते आणि मग दीदी एकदम मजेने रमेश च्या हाताने ठोकून घेऊ लागली होती.

तेव्हा रमेश ने त्याचा लंड एकदम गांड मधून बाहेर काढला होता आणि एक वेळा अजून एकदम जोराने ठोका मारला होता आणि गांड ला एकदम सतत ठोके देऊन जवू लागला होता आणि मग तो दीदी ला शिव्या पण देत होता कि रंडी काय झाले तू आता पर्यत इतके लंड खाऊन घेतले आहेस, तू तर तुझ्या पुच्चीचा एकदम भोसडा बनवून घेतला आहेस, बघ रांडे तू तुझे बूब पण किती मोठे करून घेतले आहेस? रंडी तू अजून किती तुझ्या गांडी मारून घेणार आहेस, साली रांड तुला तर वीस लोकांनी पण जर एकत्र ठोकले तरी तुझी तहान काही करून भागणार नाही आहे.

मग दीदी म्हणत होती कि भडव्या आज तू माझी गांड मारून दे आणि अजून मला धक्के मारून दे साल्या, आज तू माझी एकदम फाडून दे माझी पुच्ची इतकी तहानलेली आहे कि तिची तहान कधी भागत नाही आहे, ठोक मला साल्या, तू तुझ्या मित्राना अजून पण मला ठोकून दे फाडून दे माझी पुच्ची आणि जोर जोराने मला ठोके देऊन मारून टाक आज साल्या मादरचोद.

मग रमेश म्हनला कि हरामखोर तू तर खूप मोठी रांड आहेस, कुत्रे तुला तर एक कुत्रा जवणार आहे, आज तर तुझी पुच्ची मी एकदम फाडून टाकणार आहे, तेव्हा दीदी ने तिच्या पुच्ची मधून एकदम खूप सारे पाणी बाहेर काढून टाकले होते आणि मग रमेश एकदम अजून जोर जोराने तिची गांड मारू लागला होता, कारण कि त्याचा लंड एकदम आरामात आत बाहेर होऊ लागला होता आणि मग एकदम जोरदार पिचकारी दीदी च्या गांडी मध्ये निघाली होती, ती पिचकारी इतकी मोठी होती कि दीदी चे सर्व शरिर एकदम कापून गेले होते आणि मग तिने पण मजा घेऊन तिचे डोळे बंद करून टाकले होते, कारण कि आज पहिल्या वेळी तिची गांड कोणी तरी इतकी जोराने मारली होती आणि ती तिच्या चेहरा वरून एकदम संतुष्ट झाली आहे असे वाटत होते.

मग ते दोघे बरोबर त्याच बेड वर झोपले होते आणि एकमेकाला कीस करत होते, आणि असे करत करत ते झोपून गेले होते. मित्रांनो तर हि होती माझ्या छिनाल बहिणीची जवाजवी आणि मी आशा करतो आहे कि तुम्हा सर्व लोकांना ती खूप पसंत आली असेल.