मोबाईल ची कमाल

माझ्या शेजारी राहणारी, नाकी डोळी नीटस असलेली सीमा नुकतीच बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेली होती. सिनियर कॉलेज ची हवा तिला देखील लागली होती. तिची फिगर कडक होती. लांबसडक केस, कमनीय बांधा आणि घारे डोळे यामुळे तिच्याकडे बघताच क्षणी वासना निर्माण होत असे.

आमच्या शेजारीच असल्याने माझे त्यांच्या घरी नेहमी येणे जाणे होत असे. तिची घरची परिस्थिती हलाकीची होती. वडील एका कंपनी मध्ये सेक्युरिटी गार्ड होते. आई घरीच असायची पण नेहमी आजारी असायची. सीमा कडे स्मार्ट फोन नव्हता. त्यामुळे ती नेहमी माझा फोन घेऊन इंटरनेट तिच्या अभ्यासाचे काहीबाही बघत बसायची.

त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे तिने माझा मोबाइलला मागितला आणि ती आतल्या खोलीत जाऊन बसली. तिची आई आजारी असल्याने ती बाहेरच्या खोलीत पडली  होती. मी सीमा च्या आईशी गप्पा मारत बसलो होतो आणि सीमा आत माझ्या मोबाईल मध्ये काही तरी बघत होती.

तसा नेहमी माझ्या फोन मधील डेटा मी वरचेवर चेक करत असे आणि त्यावर आलेल्या अश्लील क्लिप्स मी बघून लगेच दिलीत करत असे. पण आज मात्र मी माझ्या मोबाईल मधील असा डेटा काढून टाकण्याचे विसरून गेलो होतो. अचानक मला ते लक्षात आल पण तिची आई गप्पा मारत असल्याने मला तिथून हलता येईना. पण माझे नशिब चांगले कि तिची आईच म्हणाली “सुरेश, मला आता औषधामुळे झोप येत आहे. मी झोपते. तू आत सीमा जवळ बसला तरी चालेल”.

पडत्या फळा ची आज्ञा म्हणून मी लगेच आत गेलो. मला ज्या गोष्टीची भीती होती तीच झाली. माझ्या फोन च्या गॅलरीत असलेल्या अश्लील क्लिप सीमा ला दिसल्या होत्या. मी तिच्या मागे आलो आहे हे तिला लक्षात हि आले नव्हते इतकी ती त्यात गुंतली होती.

मी मागून माझे लक्ष नसल्यासारखे हाक मारली “अग सीमा, काय चाललंय. कसला अभ्यास करतियेस?”

माझा आवाज ऐकून ती एकदम घाबरली आणि तिला काहीच बोलता येईना. मग मी लगेच माझा मोबाईल काढून घेतला आणि मला काही माहित नाही असे दाखवत म्हणालो “बघू काय अभ्यास चालला आहे आज ते”. ती मला मोबाईल बघण्यास विरोध करू शकली नाही. मी फोन बघितला तर सीमा अश्लील क्लिप बघत होती हे मला आताच समजले असे मी दाखवले.

ती मला म्हणाली “सुरेश, तुझ्या मोबाईल मध्ये असे काही असेल असे वाटले नव्हते.”

मी म्हणालो “आग मुलांच्या मोबाईल मध्ये असा डेटा असतोच हल्ली”.

थोडावेळ बोलत बोलत ती आता रिलॅक्स झाली आणि मला म्हणाली “ते त्या क्लिप मध्ये दाखवतात ते सगळं तस असतं का रे सुरेश प्रत्यक्षात? कारण मला तरी काही वाटत नाही तसे.”

मी बोललो कि “सीमा तुला असे का वाटते? आणि तू नेमकं काय बघितलस?”

तिने मला ४ नंबर ची क्लिप लावायला सांगिली. माझ्यासाठी हे सरप्राईझ होते. कारण कोण्या मुली सोबत मी पहिल्यांदाच असे काही बघणार होतो आणि ते पण सीमा सारख्या कडक मुलीसोबत. हेडफोन एकच होता आमच्याकडे. त्यामुळे आम्ही कानात तोच हेडफोन घालून बघायचे ठरवले. क्लिप उभे राहून तर बघता येणे शक्क्य नव्हते.

मी तिला म्हणालो “सीमा असं करूया, मी भिंतीला टेकून बसतो. तू माझ्या दोन्ही पायांमध्ये माझ्याकडे पाठ करून बस. म्हणजे आपल्याला नीट बघता येईल आणि तुझी नेमकी काय शंका आहे ते मला समजेल”. तिने होकार दिला. आणि माझ्या पायांमध्ये ती येऊन बसली.

ती ज्याक्षणी बसली आणि तिचे नितंब माझ्या सोट्याला लागले तेव्हाच मी तापलो होतो. आता आम्ही क्लिप चालूं केली. जसजसे क्लिप पुढे सरकू लागली आणि त्यातील पुरुष आणि स्त्री ने त्यांचे एकेक कपडे काढण्यास सुरवात केली तसे सीमा देखील गरम होऊ लागली होती. कारण तिचे उरोज पूर्णपणे बाहेर येऊ पाहत होते ते मला समजले होते. तिचे नितंब देखील गरम झाले होते.

एकच हेडफोन असल्याने तीचा चेहरा माझ्या अगदी जवळ होता. मी तिच्या आणखी जवळ जाण्याचे कारण शोधत होतो. ती पूर्णपणे गुंगून गेली होती. तिला मी म्हणालो “अगं सीमा, तुझे केस मध्ये मध्ये येत आहेत. मला काही दिसत नाहीये”.

ती म्हणाली “तूच घे ना मग बाजूला. मला नको सांगू.”

मी तिचे केस बाजूला घेतले आणि तिची गोरीपान मान मला दिसली. मी चवताळलो. माझा सोटा कडक झालेला होता. माझा श्वास तिच्या गालावर जात होता आणि तीला देखील ते आवडत होते. ती अजून मला खेटून बसली. तिने घालेल्या पांढऱ्या टी शर्ट मधून तिचे उरोज अधिकच खुललेले दिसत होते. मला वरून तिच्या उरोजांची फट पूर्णपणे दिसत होती.

आम्ही दोघेपण मंत्रमुग्ध झालो होतो. आम्हाला दोघांचा स्पर्श आवडू लागला होता. मी आता मोबाईल तिच्या हातात दिला. बाजूने मी तिला अलगद कमरेला पकडले. मला वाटले ती काही तरी बोलेल पण ती काही बोलली नाही. उगीचच बस्तान इकडे तिकडे करताना मी तिच्या उरोजाना मागून स्पर्श केला.

ती काही बोलायच्या आत मीच तिला बोललो “सीमा सॉरी चुकून हात लागला”.

ती म्हणाली “अरे असा काय करतोस. इट्स ओके. बी कम्फर्टेबल. आणि आता मला काही डिस्टरब करू नको बघताना. तुझं तू कसाही बस कुठेहि हात ठेव तुला त्रास होणार नाही असा”.

हे माझ्यासाठी आमंत्रण होत हे मी लगेच समजून चुकलो. मी हळूच मागून तिच्या उरोजांवर हलकेच हात फिरवू लागलो. तिने नकार दिला नाही. तसे माझे धाडस वाढले. मी हळूहळू आता उरोज दाबू लागलो तसे ती मला अधिक रिस्पॉन्स देऊ लागली. माझ्यात आता जोश संचारला होता. मी तिचे उरोज अधिक जोरात दाबू लागलो. ती पण मला माझे हात घेऊन दाबून घेऊ लागली होती. मी माझा हात तिच्या टी शर्ट मध्ये घातला. ब्रा चे हुक काढले आणि तिच्या निप्पल ना कुरवाळू लागलो.

ती पूर्णपणे गरम झाली होती. तिला मी झटक्यात माझ्याकडे वळवले आणि तिच्या तोंडात तोंड घातले. आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. ऐन तारुण्यात आलेली एक कोवळी मुलगी आज मी उपभोगणार होतो. तिचा टी शर्ट काढून फेकला आणि तिची स्तनाग्रे मी तोंडात घेतली आणि मी चोखु लागलो. एका पुरुषाचा तिला झालेला हा पहिलाच स्पर्श होता त्यामुळे तिला अधिकच उत्तेजना होत होती.

माझा कडक झालेला सोटा तिच्या हातात दिला. ती म्हणाली “अरे बापरे,  एवढा मोठा सोटा ? मला वाटले हे फक्त मुवि मधेच असत. हीच माझी शंका होती”

मी म्हणालो “बघ केली ना मी तुझी शंका दूर?”

ती हसतच म्हणाली ” हो हो नक्कीच” असे म्हणून तिने माझा सोटा कुरवाळण्यास सुरवात केली. दोघीही नग्न होण्यास फार वेळ लागला नाही. मी माझा भला मोठा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. तिचे मन भरू पर्यंत तिने सोटा पूर्णपणे चोखून काढला.

तिची योनी आता मला खुणावत होती. तिची गुलाबी योनी पाहून मी वेडापिसा झालो होतो. मी तिच्या टांगा फाकवल्या आणि माझी जीभ तिच्या योनीत खुपसली. पूर्णपणे ओली झालेली तिची योनी मला अधिकच चविष्ट लागत होती. मी अक्षरशः खाऊन टाकली. तिला तो प्रकार भलताच आवडला होता कारण ती मला माझे डोके धरून तिच्या योनी मध्ये खुपसत होती. तिची ती आग शांत झाली तसे तिने मला बाहेर काढले.

आम्ही पुन्हा चुंबन देऊ लागलो. मी तिला आता माझ्या खाली घेतली. तिचे पाय पूर्णपणे फाकवले आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत खुपसला. त्याचक्षणी ती किंचाळली. तिची आई उठेल अशी भीती आम्हाला वाटली पण तसे काही झाले नाही. मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि हलके हलके माझा सोटा आता सरकवु लागलो.

मी तुला बोललो “अग सीमा तू अजून व्हर्जिन असल्याने तूला थोडा त्रास होणे साहजिक आहे. थोडी कड काढ बघ कशी मजा येईल”. तिने होकार भरला.

मी हळू हळू करत माझा सोटा पूर्णपणे आता घातला आणि मी हलकेच मागे पुढे करू लागलो. तिच्या योनीच्या वंगणाने आता त्यात आरामदायीपणा आला होता.

मी आता माझा वेग वाढवला. मी जोरजोरात हिसके मारू लागलो तशी तिला देखील मजा येऊ लागली होती. पूर्ण नग्न होऊन अंगावर होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही एकमेकात पूर्ण मिसळून गेलो होतो. तिची योनी माझ्या सोट्याला होणाऱ्या घर्षणाने अधिकच ओली झाली होती आणि माझा सोटा त्यामुळे अगदी हलका आत बाहेर होऊ लागला होता.

एक दोन तीन असे अनेक हिसके मी तिला ना थांबता देत होतो आणि माझ्या प्रत्येक हिसक्यासरशी ती अधिकच बेभान होत होती. खाली माझा सोटा काम करत होता आणि वर माझे हात तिच्या वक्ष स्थळांवर त्यांचे काम करत होते.

शेवटी तो क्षण आलाच जेव्हा माझा सोटा तिच्या योनी मध्ये ओकला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे बहरून गेली. घामाने डबडबलेलं आमचं दोंघांचे अंग आम्हाला अजूनही या सुखाची गरज असलयाचे सांगत होते.

पण सीमाची आई उठायची वेळ झाली होती म्हणून आम्ही नाईलाजाने बाजूला झालो. पण त्यानंतर आम्ही आठवड्यातून ३ वेळा सम्भोग करू लागलो होतो आणि घरच्या घरी सिमाला हवे ते मिळत असल्याने ती खुश होती आणि मलाही सीमा सारखी तरुणी मिळाल्याने मी देखील खुश होतो.