३ गुंडांबरोबर सुहागरात्र

हेल्लो माझे नाव रेश्मा आहे आणि मी २३ वर्षाची आहे. माझे फिगर ३४-२८-३६ आहे आणि मी हैदराबाद ची आहे. ही गोष्ट खूप वर्ष पूर्वीची आहे जेव्हा मी शिक्षणा साठी बाहेर राहत होते, मी त्या वेळी माझी मैत्रीण नसरीन च्या घरी राहून शिकत होते. मी तिची आई आणि मावशी बरोबर राहत होते. नसरीन चे वडील बाहेर काम करीत होते आणि तिचा भाऊ बोर्डिंग स्कूल मध्ये राहत होता.

घरात कोणी पुरुष राहात नव्हता, नसरीन च्या आईने सांगितले होते कि घरात कोणी मुलगा आला नाही पाहिजे ती खूप रागीट होती. मग एक दिवस आम्ही सर्व झोपलो होतो आणि अचानक कोणी तरी दरवाजा वाजवला आणि नसरीन ने तो उघडला. बाहेर दोन जाड जुड मनसे उभी होती.

मग नसरीन ने विचरले कि तुम्हाला काय हवे आहे? तर पहिला माणूस खूप खतरनाक दिसायला होता आणि तो म्हणला कि आम्ही बाहेरून येत होतो आणि आमची गाडी खराब झाली आहे आम्हाला थोडी मदत हवी आहे. नसरीन खूप भोळी होती आणि ती म्हणाली कि तुम्ही तर पूर्ण भिजला आहात, तुम्ही थांबा मी तुमच्या साठी टोवेल घेऊन येते.

इतक्यात दुसरा माणूस घरात आला आणि म्हणाला कि आम्हाला आज रात्री इथेच थांबू द्या, आमचे भाऊ गाडीत बसले आहेत त्यांना पण यायचे आहे. मग त्याने पहिल्या माणसाला सांगितले कि जा जावेद भाई ला घेऊन ये. मग नसरीन टोवेल घेऊन आली आणि त्यांना म्हणाली कि आई आणि मावशी रागावतील. कारण घरात कोणी बाहेर चा माणूस आणण्याची परवानगी नाही आहे.

हे ऐकून दुसरा माणूस ज्याचे नाव महमूद होते तो रागावला आणि म्हनाला कि इतक्या रात्री त्यांना गाडीत बसून राहावे लागेल आणि त्यांचे भाऊ येऊन तुझ्या आईला सांगतील. माग आई पण बाहेर आली आणि इकडे नावेद आणि त्यांचा भाऊ पण आला.

तो : आम्ही तुम्हाला विनंती करतो कि आज रात्री आम्हाला इथे झोपायला द्या.

आई पण दंग झाली आणि मग तयार झाली, रात्र खूप झाली होती. नसरीन दिसायला खूप चिकणी होती, ती जेव्हा बाहेर निघायची तेव्हा कोलेज चे आणि आजू बाजू चे लोक तिला पाहत रहायचे आणि कधी कधी तिची छेड पण काढायचे. नावेद आधी पासून तिला हवस भरलेल्या नजरेने पाहत होता. मग आईने सर्वांसाठी जेवण लावले आणि मी तिला मदत करायला लागले. मग जेवण करून त्यांनी धन्यवाद दिला मग आई म्हणाली कि घरात दोन खोल्या आहेत म्हणून तुम्ही तिघे वरच्या खोलीत झोपा आणि सकाळी निघून जा.

मग सर्व झोपले आणि मी महमूद ला दुध द्यायला गेले आणि मी तेव्हा नाईट ड्रेस खाली फक्त ब्रा आणि पेंटी घातली होती. मग महमूद मला घुरू लागला आणि मी जेव्हा वाकले तेव्हा माझे बॉल पाहून तो त्यचे ओठ चाटू लागला. मग मी मागे वळले तर त्याने माझी नाईट ड्रेस पकडली आणि मला त्याच्या कडे ओढले आणि बाकीचे दोघे माझ्या कडे पाहू लागले. मी लाजले आणि जायचा प्रयत्न करू लागले. मग त्याने पटकन एक चाकू बाहेर काढला आणि माझ्या माने वर ठेवून म्हणाला साले रांडे गपचूप बस नाही तर तुला कापून बेग मध्ये टाकीन.

आता मी खूप घाबरले होते आणि मी त्याला साथ देऊ लागले. मग त्यने माझी नाईट ड्रेस काढली आणि माझी मान आणि कान चाटू लागला. आता मला खुप लाज वाटत होती. इतक्यात मला नसरीन चा आवाज ऐकू आला ती मला रज्जो रज्जो म्हणून हाक मारत होती.

ती मला शोधत शोधत वर आली आणि जसे तिने दरवाजा उघडला नावेद तिच्या वर तुटून पडला. आता आमची दोघींची हालत वाईट होती. आता महमूद मला उलटे करून माझी पाठ कुरवाळू लागला आणि माझे मनुके हाताने घासू लागला आणि एक चाकू माझ्या मानेवर ठेवला होता. आणि इकडे नसरीन ची हलत खूप वाईट होती.

आता नावेद तिचे कपडे काढून तिच्या मांडी वर आपले तोंड ठेवून बसला होता आणि बोलत होता कि जर कोणाला हे समजले तर आपण कोणाला तोंड दाखवू शकणार नाही. मग असेच चालू राहिले. आता नावेद आणि महमूद आम्हाला त्यंच्या हवसेचे शिकार बनवू लागले. मग नावेद ने जबरदस्ती नसरीन च्या पुच्च्चीत त्याचा लंड घुसवला आणि ती जोराने ओरडली.

आता सर्व फरशी वर रक्त पसरले होते. मी खूप घाबरले होते आणि मी विनंती करीत होते कि मला जवू नको. पण तिथे कोण माझे ऐकणार होते? आता महमूद ने माझे मनुके पूर्ण चाटून चाटून ओले केले होते आणि त्याचा लंड पूर्ण ताठ्लेला होता.

आता मी रडू लागले होते आणि विनंती करीत होते पण कोणी माझे ऐकले नाही. आता रूम मध्ये तिसरा माणूस बशीर जो वयाने खूप मोठा होता तो उभा राहिला. मग त्याने त्याचा लंड बाहेर काढला आणि म्हणाला कि या भुकेल्या वाघाला खाल्ले पाहिजे. मग मी त्याचा हात पकडून त्याला थांबवायला परयत्न केला पण तो मला पाहून हसू लागला त्याला माहित होते कि मी पाणी सोडले आहे. तो म्हणाला तू एकदम चालू स्त्री आहेस, तुला स्वतः ची लाज वाटली पाहिजे आणि तो हसू लागला.

तो खरे बोलत होता आणि माझे डोके लाजेने जुकले होते आणि मी माझा चेहरा हाताने लपवला होता आणि रडू लागले. मी तेव्हा खरोखर बाजारच्या रांडे सारखी वाटत होते. मग त्यने मला अचानक धक्का दिला आणि माझा हात पकडून मला गुडघ्या वर बसवले.

आता आम्ही दोघी घाबरलो होतो जावेद नसरीन च्या शरीराला आईस क्रीम सारखे चाटत होता आणि बशीर ने तिच्या गांडीत त्याचे तोंड घातले होते. ती जोर जोराने ओरडू लागली होती पण जोराने पाऊस चालू असल्याने तिचा आवाज कोणाला ऐकू गेला नाही.

मग महमूद माझे ओठ चाटू लागला आणि माझी गांड दाबू लागला. इतक्यात बशीर ने माझ्या कडे पहिले आणि माझे मनुके चाटू लागला. काय सांगू तुम्हाला? मी तर जणू स्वर्गात होते आणि मी माझ्या तोंडाने स्स्स उम्म्म करीत होते. आता नसरीन पण चकित होऊन माझ्या कडे पाहू लागली होती, मग बशीर महमूद ला म्हणाला कि याची पुच्ची चाटून घे महमूद खूप मस्त माल आहे.

मग बशीर मला म्हणाला ए रांडे सांग घरातले पैसे आणि दागिने कोठे ठेवले आहेत? आता मी खूप घाबरले होते आणि त्याने माझ्या मानेवर चाकू ठेवला होता. मग तो म्हणाला कि आम्हाला दोघींना जाऊ दिले तर आम्ही दागिने देणार, पण मला माहित नव्हते कि दागिने कोठे ठेवले आहेत. मग बशीर ने माझ्या तोंडात त्याचा लंड टाकला आणि म्हणाला कि खरे बोललीस तर जीव घेणार नाही. असे म्हणून त्याने मला उठवले आणि खाली जाऊ लागला.

आता तो माझे केस पकडून मला खाली घेऊन जाऊ लागला आणि मी खाली जाताच आईला जोर जोराने बोलवू लागले आणि रडू लागले. मग बशीर ने माझ्या तोंडावर हात ठेवला आणि म्हणाला कि खबरदार जर कोणाला बोलवले तर तुझा जीव घेईन कुत्रे. मग इतक्यात आई जागी जाली आणि बाहेर येऊन आम्हाला दोघांना नागडे पाहून ओरडली. बशीर ने आई च्या गळ्याला जोराने पकडले आणि ती श्वास घेऊ शकली नाही आणि तिचा दुपट्टा पण खाली पडला आणि तिचे गोल गोल बॉल स्वच्छ दिसू लागले होते.

आता बशीर ने आम्हाला दोघांना खाली झोपवले. आता भीतीने आईचा आवाज निघत नव्हता आणि ती जोर जोराने श्वास घेत होती. मग बशीर ने माझे हात बांधले आणि आईला म्हणाला कि लवकर सांग कोठे आहेत पैसे आणि दागिने? तर तिने हात उचलून कपाटा कडे इशारा केला. मग तो आईला घेऊन कपाटा कडे गेला आणि म्हणाला कि चावी काढ. तर ती तिच्या कमीज मधून चावी काढू लागली. मग बशीर ला राहवले नाही आणि त्याने तिची कमीज फाडून टाकली, तिने आत काही घातले नव्हते आणि बशीर तिचे बॉल पाहून दंग झाला.

मग तो तिचे बॉल चोकू लागला आणि आई रडू लागली. आता बशीर ला मजा येत होती आणि त्याने आईचे सर्व कपडे काढून टाकले. आता आई लाजेने बेशुद्ध होऊ लागली होती. मग बशीर सतत तिची गांड आणि पुच्ची जवू लागला आणि आई वेड्या सारखी उम्म्म ओह्ह्ह स्स्स करू लागली आणि तो जोराने हसू लागला आणि म्हणाला कि खूप तहान लेली होतीस तू? किती दिवस झाले तू लंड घेतला नाहीस? आता मी पण दंग झाले होते.

आता पायरी वरून नसरीन आणि नावेद पण येऊ लागले. नसरीन चे डोळे रडून रडून लाल झाले होते, पण खाली बशीर आणि आई तर जणू सुहाग रात्र मनवित होते. हे पाहून नसरीन चे डोळे उघडे राहिले.

मग अचानक महमूद आला आणि म्हणाला कि काय माल आहे? ती वर एका वेळी दोघांचा घेत होती. आता नसरीन च्या पुच्ची तून रक्त पडत होते. आईला पाहून नावेद आणि महमूद तिच्या वर तुटून पडले. महमूद ने तिच्या तोंडात आणि नावेद ने तिच्या गांडीत लंड घुसवला. अशा रीतीने रात्र गेली आणि सर्व रात्र आम्हा तिघींना खूप जवले गेले. मग दुसऱ्या दिवशी ते आम्हाला घरात बांधून आणि कडी लावून बाहेर निघुन गेले. अशा रीतीने त्या तिघांनी आमची पुच्ची शांत केली.