आईची जवाजवी होताना पहिली

हि गोष्ट माझ्या आईच्या पुच्ची च्या ठोकाठोकी ची आहे. मी माझ्या विधवा आईची ठुकाई शेजारी कडून होताना पहिली होती.

मित्रांनो नमस्कार माझे नाव स्नेहल आहे आणि मी औरंगाबाद ची राहणारी आहे, मी आज माझ्या आयुष्याची एक भयानक घटना सांगणार आहे.

माझ्या आईचे खूप कमी वया मध्ये लग्न झाले होते, माझी आई दिसायला खूप सुंदर होती आणि जेव्हा माझ्या लहान बहिणीचा मीना चा जन्म झाला होता तेव्हा माझे वडील वारले होते, आता माझी आई आमचे दोघींचे लक्ष ठेवत होती.

काही वर्षे असेच निघून गेली होती, तेव्हा आमच्या घर चे बाजूचे घर एक पोलीस वाल्याने खरेदी केले होते, तो त्याच्या फेमिली बरोबर तिथे राहत होता, त्याने आईला एक वेळा पहिले तर तो पाहतच राहिला होता.

तो अनेक वेळा माझ्या आईला घुरून पाहत राहत होता.

मग एक दिवस ची गोष्ट आहे, जेव्हा रात्री चे ११ वाजले होते आणि मला झोप लागत नव्हती तर मी फिरायला बाहेर आले होते.

तेव्हा मी पहिले कि माझी आई आणि तो माणूस बोलत होते.

मी लपून त्यांचे बोलणे ऐकू लागले होते.

मी पहिले कि माझ्या आई च्या डोळ्या मध्ये अश्रू होते, तिचे बोलणे ऐकून मला एकदम धक्का लागला होता.

त्या माणसाचे नाव विशाल होते आणि लग्न आधी तो आईचा बोयफ्रेंड होता.

मग आई रडत तिला मिठी मारली होती आणि म्हणली कि मी १३ वर्षे पासून तहानलेली आहे विशाल आता माझी तहान भागवून दे.

मग विशाल अंकल ने माझ्या आईला एकदम भिंतिला लावले होते आणि ते एकमेकाचे ओठ चोकू लागले होते.

अंकल माझ्या आईला रूम मध्ये घेऊन गेले होते आणि रूम मध्ये जाऊन अंकल ने चड्डी सोडून सर्व कपडे काढून टाकले होते, मग त्यांनी आईची नाईटी काढून टाकली होती.

आता माझी आई फक्त ब्रा पेंटी मध्ये होती,मग अंकल माझ्या आईची गांड आणि मांडी वर हात फिरवू लागले होते.

मग आई अहह आय्य औऊ ऐई करू लागली होती.

मग अंकल ने आईची पेंटी काढून टाकली होती आणि आईची गुलाबी पुच्ची पाहून अंकल म्हणले कि तुझी पुच्ची तर एकदम टाईट आहे तीला फाडायची खूप मजा येईल.

मग आई म्हणली कि आता गप्प्प मारू नकोस, माझी तहान पटकन मिटवून दे.

मग त्यांनी एक बोट आई च्या पुच्ची मध्ये टाकले होते.

आता आई एकदम ओरडली होती अज्झः हाह्ह आय्य विशाल हळू हळू कर, त्रास होतो आहे.

मग अंकल हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागले होते नी आईला पण खूप मजा येत होती, आईच्या पुची मधून आता पाणी येत होते.

आता रूम मध्ये आईचे मादक आवाज येत होते आणि मी पण माझ्या पेंटी मध्ये हात टाकून माझी पुच्ची घासू लागले होते.

काही वेळाने आईच्या पुच्ची ने रस काढला होता आणि अंकल ने सर्व पिऊन टाकला होता.

मग आई पलंग वर झोपली होती आणि तिने तिचे पाय पसरले होते आणि मग अंकल आई च्या वर आले होते आणि त्यांचा लंड पुच्ची वर सेट केला होता.

मग आई म्हणली कि लवकर कर ना.. अहः उऊ ईई माझी पुच्ची फाडून दे, खूप वर्षे पासून माझी भुकेली आहे.

मग अंकल ने एक जोराने झटका मारला होता आणि पूर्ण लंड आईच्या पुच्ची मध्ये गेला होता.

आई एकदम जोराने ओरडली होती आणि म्हणली कि विशाल काढ याला नाही तर मी मरून जाईन.

मग विशाल म्हणला कि आता शांत हो सीमा.. काही वेळाने तुझा त्रास एकदम कमी होऊन जाईल.

आईने रडत म्हणले कि खूप त्रास होतो आहे विशाल.

मग अंकल आईचे ओठ चोकू लागले होते आणि तिचे बोल तोंड मध्ये घेऊन चोकू लागले होते, काही वेळाने आईचा त्रास एकदम कमी झाला होता आणि ती तिची गांड वर खाली करू लागली होती. मग अंकल पण हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागले होते.

आता आई अहह आय यःह अयुय उऊ ईई करत होती आणि म्हणत होती कि विशाल हळू हळू कर… त्रास होतो आहे, अहः अहह उऊ प्लीज अहः हः विशाल जोरणे कर मजा येत आहे.

मग अंकल ने त्यांची स्पीड एकदम वाढवली होती आणि आता रूम मध्ये आईचे सेक्सी आवाज येत होते आणि ती म्हणत होती अहह अहह आज तर मी मरून जाणार आहे विशाल अहह औऊ ऐई औऊ ऑई ओह हाह्ह औऊ आता माझे येणार आहे अहि इऐइ औऊ कम ओन फास्ट विशाल अहह उऊ औऊ अजून जोराने.. आईई निघाले आःहः मजा आली. आता बस पण कर विशाल.. मला त्रास होतो आहे.

विशाल अहह उऊ तू तर तुझे काढून टाकले आहेस, पण मला अजून वेळ आहे, आई थोडा वेळ थांब ना जानू.. तुझा लंड खूप कडक आहे.

आता अंकल ने आईला उभे केले होते आणि एक पाय पलंग वर आणि दुसरा जमिनी वर ठेवला होता विशाल अंकल ने लंड आई च्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागले होते.

मग आई परत अहः उऊ उऊ उई ईई करू लागली होती आणि म्हणत होती कि फक मी विशाल प्लीज फक मी हार्ड एई औऊ अहह उऊ ई ईइ मेले आज्ज इऐइ जोराने ईई इऔउ.

मग अंकल पण घे उआउ उ इई इआता माझे येणार आहे कोठे काठू बोल लवकर.

आई – मला तुझे वीर्य प्यायचे आहे, माझ्या तोंड मध्ये काढून टाक.

मग आई गुडघ्यावर बसली होती आणि अंकल चा लंड हात मध्ये घेऊन कुरवाळू लागली होती.

काही सेकंद मध्ये अंकल ने पानी आई च्या तोंड वर सोडले होते आणि त्याला ती एकदम पिऊन गेली होती आणि मग ती झोपून अह्छ्ह उऊ करू लागली होती.

मग काही वेळाने आईने तिचे कपडे घातले होते आणि मी पण माझ्या रूम मध्ये जाऊन झोपले होते.

त्या दिवस नंतर मला सेक्स चे वेड लागले होते.

एक दिवस मी जेव्हा सकाळी उठले होते तेव्हा ऐकले कि आई च्या रूम मधून अहः उऊ उऊ इ इं ई ओअऊ असे आवाज येत होते, मी खिडकी मधून पहिले होते तर अंकल माझ्या आईची गांड मारत होते आणि तिचे बोल एकदम जोर जोराने दाबत होते.

आई ऐह हः उऊ हः अहह हि अहह ऐई करत होती आणि म्हणत होती कि विशाल अजून जोराने कर… अहह उऊ… खूप मजा येत आहे.

विशाल – अहह औऊ ऐई घे माझी राणी एकदम आत पर्यत घे.

आई अहह औऊ उह यू उऊ अजून जोराने कर कुत्र्या माझी फाडून दे आज्ज तू गांड.. आई हः उऔउ आज तर मी मरून जाईन.. अजून जोराने कर.

मग एक बाजूला विशाल माझ्या आईची गांड मारत होता आणि आई पण त्याला शिव्या देत होती आणि त्याची हीमत वाढवत होती, मग काही वेळाने दोघांनी माल काढून टाकला होता.

मग तेव्हा विशाल अंकल ने आह्ह औऊ केले होते आणि जोराने पादले होते आणि घाण वास आला होता.

तेव्हा आई तीचे तोंड अंकल च्या गांडी समोर घेऊन गेली होती आणि त्याची गांड वास घेऊ लागली होती आणि म्हणली कि नाईस खुशबू.

विशाल – अजून काढू का.. आज्ज हः उऔउअ.

आई – पूर्ण मालच काढून टाक, मी माल ला पण वास घेऊन टाकेन हा हा हा.

विशाल – तर चल बाथरूम मध्ये, मी तुला मलाई खायला देतो.

मग ते बाथरूम मध्ये गेले होते आणि ते तिथे जाऊन काय करणार ते मला लिहायची काही गरज नाही आहे, तुम्ही समजून घ्या.

तर मित्रानो त्या नंतर माझी सेक्स मध्ये रुची खूप वाढली होती आणि माझे पण पण होत होते कि कोणी तरी मला ठोकावे, पण मला भीती पण वाटत होती आणि मी या पासून दूर राहत होते.

असे करत करत ३ वर्षे झाले होते आणि विशाल अंकल आणि माझी आई आता एकदम खूप जवळ आले होते, आता अंकल घरी पुन्हा पुन्हा येत होते आणि  चान्स पाहून माझ्या आईला एकदम जोर जोराने ठोकून जात होते.

मी त्यांचे सेक्स पाहून गरम होत होते पण असंतुष्ट आणि तहानलेली राहून जात होते.