मावशीची सील तोडली

मित्रांनो ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा ओरिसा मध्ये खूप मोठे वादळ आले होते. त्या वेळी ओरिसा मध्ये अर्धा ठिकाणी खूप बरबादी झाली होती, घर तुटले होते, ठिकठिकाणी झाडे पडली होती आणि सर्व संचार व्यवस्था बंद पडली होती. तेव्हा वीज नव्हती आणि लोक अंधारात दिवस काढीत होते आणि तेव्हा खायला आणि प्यायला पण सरळ काही मिळत नव्हते. तेव्हा दसरा चालू होता आणि तिथे दसरा खूप चांगला साजरा केला जातो, आणि त्यावेळी माझी मावशी तिथे दसरा करायला आलेली होती. ती ट्रेन ने येनार होती आणि पप्पा तिला घ्यायला स्टेशन ला गेले होते. जेव्हा पप्पा तिला घेऊन घरी आले तेव्हा तिला पाहून मी एकदम दंग झालो, काय मस्त फिगर होती तिची. तिचे बॉल जास्त मोठे नव्हते पण मस्त होते आणि तिची गांड तर काय सांगू? ती एकदम माल दिसत होती, तिचे फिगर ३२-२८-३४ होते.

मग ति घरी पोचली आणि तिने सर्वांना नमस्कार केला आणि मला मिठी मारली. तेव्हा तिचे बॉल पहिल्या वेळी मला लागले आणि माझी हालत खराब झाली आणि माझा लवडा पेंट मधून ताठला होता आणि ते तिने पहिले होते. मग मी सरळ बाथ रूम मध्ये गेलो आणि मुठ मारू लागलो. मग ती फ्रेश होण्या साठी बाथ रूम मध्ये गेली तर मी पण तिच्या मागे बाथ रूम मध्ये गेलो. पण मला काही दिसत नव्हते आणि मग माझ्या डोक्यात आले आणि मी बाथ रूम च्या वर गेलो आणि तिथून आत पाहू लागलो. ती अंघोळ करीत होती आणि तिच्या शरीरावर एक पण कापड नव्हते. मी पहिल्या वेळी एका जवान मुलीला नागडी पाहत होतो आणि माझा हात अपोआप माझ्या पेंट वरून माझ्या लंडा वर गेला आणि मी त्याला हलवू लागलो. मग आईने मला बोलवले आणि मी घाबरत खाली गेलो पण तिचे नागडे शरीर अजून माझ्या डोळ्या समोर येत होते.

मग दुसऱ्या दिवशी आमचा फिरायचा प्लान होता म्हणून आम्ही सर्व त्या दिवशी खाऊन पिऊन झोपलो, तेव्हा थोडा थोडा पाऊस चालू झाला होता. मग जेव्हा आम्ही सकाळी उठलो तेव्हा पहिले कि सगळीकडे वाट लागली आहे आणि जोराने वादळ चालू आहे आणि त्यामुळे सर्व नष्ट होऊ लागले आहे. असे २ दिवस चालले आणि आता सर्व काही नष्ट झाले होते. खूप सारे घर आणि झाडे नष्ट झाली होती खूप लोक आणि जनावरे मारली गेली होती. आता आम्ही बाहेर निघू शकत नव्हतो, घरा मध्ये वीज नव्हती. असे करून अजून ४ दिवस निघून गेले आणि मग रस्ते चालू झाले पण अजून वीज आली नव्हती आणि बस किंवा ट्रेन काही चालू झाले नव्हते.

मग एक दिवस कळले कि आमच्या शेजारी असलेल्या गावात आत्या ची सासू वारली आहे आणि त्यामुळे सर्वांना तिकडे जावे लागले आणि मी माझी परीक्षा असल्याने गेलो नव्हतो आणि माझी आजी पण गेली नव्हती. आई ने मावशीला आमची काळजी घेण्यासाठी थांबायला सांगितले. मग त्या रात्री मावशी ने जेवण तयार केले आणि आम्ही सर्व जेवण करून झोपयला गेलो. माझी परीक्षा होती म्हणून मी मेणबत्ती घेऊन अभ्यास करू लागलो.

तेव्हा मावशी तिचे सर्व काम करून माझ्या कडे आली आणि मला अभ्यास कसा चालू आहे असे विचारू लागली कारण ती सायन्स ची विद्यार्थी होती आणि माझे गणित खूप कच्चे होते तर तिने मला गणित शिकण्यात माझी मदत केली. तेव्हा तिने नाईटी घातली होती आणि ती खूप ढिल्ली होती आणि तिचे बॉल हलक्या हलक्या प्रकाशात स्वच्छ दिसत होते. तिला पाहून मला ते दिवस आठवले आणि माझा लवडा ताठला आणि हे तिने पहिले. आता माझी आजी जोपली होती आणि आता आम्हाला पण जोपायचे होते म्हणून आम्ही बिछाना टाकला आणि आम्ही जोपलो. पण मला जोप लागत नव्हती आणि मावशी ला पण झोप लागत नव्हती. मग आम्ही गप्पा मारू लागलो आणि मग बोलता बोलता आम्ही गर्ल फ्रेंड पर्यंत पोचलो.

मग मावशीने मला विचारले कि तुला कोणी गर्ल फ्रेंड आहे कि नाही. तर मी म्हणालो कि ला कोणी गर्ल फ्रेंड नाही आहे. मग मी तिला बोय फ्रेंड आहे का विचारले तर ती म्हणाली कि मला कोणी बोय फ्रेंड नाही. मग मी म्हणालो कि तुम्ही खोटे बोलत आहात इतक्या सुंदर मुलीला बोय फ्रेंड कसा काय नसेल? तर ती थोडी लाजली आणि मला म्हणाली कि तुला कशी गर्ल फ्रेंड हवी आहे? मला सांग मी तुला शोधून देते तर  मी म्हणालो कि तुझ्या सारखी सुंदर पाहिजे. तर ती म्हणाली कि माझ्या सारखी तर मी एकच आहे, मी तुझी गर्ल फ्रेंड बनू शकते का? तर मी एकदम चकित झालो आणि म्हणालो कि तुम्ही माझी चेष्टा करीत आहात ना तर ती म्हणाली कि नाही मी सिरीयस आहे मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आज पासून आपण बोय फ्रेंड आणि गर्ल फ्फ्रेंड आहोत.

मग ती थोडी माझ्या जवळ आली आणि मला कानात म्हणाली कि तुला माहिती आहे का जेव्हा बोय फ्रेंड आणि गर्ल फ्रेंड एकटे असतात तेव्हा ते काय करतात? तर मी म्हणालो कि मला माहिती नाही. तर ती माझ्या जवळ आलि आणि मला एक किस केली. मला तर खूप आनंद झाला होता आणि माझा लवडा ताठून गेला आणि ते तिने पहिले.

मग ती मला हसत म्हणाली कि काय दुध पिणार का? मी म्हणालो नाही. मग ती म्हणाली कि मी दुसऱ्या दुधाचे विचारीत आहे आणि हे ऐकून मी थोडा लाजलो आणि ती मला म्हणाली कि तू आता का लाजत आहेस?

मग मी पण तिला लाज बाजूला सोडून हो म्हणालो. ती मला बेडरूम मध्ये घेऊन गेली आणि तू इथेच थांब असे म्हणून निघून गेली आणि काही वेळाने ती आली तर मी पहिले कि ती पूर्ण नागडी होती आणि ती माझ्या कडे येत होती तेव्हा तिचे मोठे मोठे बॉल डोलत होते. मग ती माझ्या जवळ आली आणि बेड वर बसली आणि मला म्हणाली काय आता पिणार माझे दुध? माझा लंड तिला नागडे पाहून पूर्ण ताठला होता.

मी आधी तिच्या ओठावर कीस केली आणि मग हळू हळू खाली येत येत तिचे बॉल दाबू आणि घासू लागलो आणि ती ऐईई उफ्फ्फ्फ उम्म्म्म करू लागली. मग मी तिचे बॉल चाटणे चोकने चालू केले. मित्रांनो मला इतके मस्त वाटत होते कि मला असे वाटत होते कि मी स्वर्गात फिरत आहे पण अजून खूप मजे करने बाकी होते. मग मी माझे दोन्ही हात हळू हळू तिच्या पुच्ची पर्यंत आणले आणि ती जास्त आवाज करू लागली आणि मला थांबायला सांगत होती.

तिने मला बेडवर ढकलले आणि माझी पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि माझा लंड कुरवाळू लागली. माझा लंड ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता.

काही वेळ लंड दाबून ती माझ्या वर चढली आणि माझे ओठ चोकू लागली.

तिने माझी टी शर्ट  काढून टाकली. मी तिच्या समोर पूर्ण नागडा होतो. मी तिला झोपवले आणि मी वर आलो. मी तिचे ओठ चोकू लागलो. ती पण मला साथ देत होती. काही वेळाने तिने माझी जीन्स काढून टाकली आणि टी शर्ट काढून टाकली.

माझा एक हात तिचे बॉल दाबत होता आणि दुसरा हात तिची पुच्ची घासत होता.

ती म्हणाली राज  माझी पुच्ची आणि बॉल चोकून तू आज सर्व रस काढून टाक.

आता मी दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागलो आणि ती ओह्ह्ह राज  उम्म्म छ्छ्ह करीत होती.

आता मी तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो होतो आणि मग तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड ठेवून मी तिची पुच्ची चाटीत होतो.

ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि  जोरात…. आणि जोरात .. येस्स… राज  फाडून टाक माझी पुच्ची… आज फाडून दे तिला… आज सोडू नको खाऊन टाक तिला … खाज मीटव तिची …. सोडू नको तिला… पूर्ण खाऊन टाक.

तिने तिच्या दोन्ही हाताने माझे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होती आणि मी पण अजिबात उशीर न करता माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आत घुसवला आणि तिची पुच्ची जवू लागलो. मी एक बाजूला लंड टाकून पुच्ची जवत होतो आणि एका बाजूला तोंडात घेऊन तिचे बॉल चोकत होतो.

ती ओरडू लागली- अह्छ्ह अह्छ्ह ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म . आणि जोरात …येस्स्सस्स्स आणि जोरात मी येणार आहे … फाडून दे माझी पुच्ची मी मग ५-६ ठोके मारले आणि मग मी आणि ती एकदम पाणी सोडले. मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर पडून राहिलो.

आम्ही बेडवर पूर्ण नागडे होतो. मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागलो. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग मी तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागली. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि मी मस्त पुच्ची चाटत होतो.

ती आईईईईईईईई आईई येस्स करीत होती. ती तिची गांड जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने माझे डोके पुच्चीवर झोराने दाबून धरले होते.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली.

मग ५ मिनिटाने मी आणि तीने दोघांनी पाणी सोडले आणि मी तीच्या पुच्चीत पाणी सोडले. आणि आम्ही एकत्र झोपलो. ती मला धरून बाथरूम मध्ये घेऊन गेली आणि आम्ही एकमेकाला अंघोळ घालू लागलो.

आता तिने माझा लंड चोकून परत उभा केला आणि मग सोडून दिला. मग आम्ही बेडरूम मध्ये गेलो. तिने मला खाली झोपवले आणि ती माझ्या लंडावर बसली आणि माझा लंड घसरत तिच्या पुच्चीत घुसला आणि ती मला म्हणाली तू आता काही करू नको, सर्व मी करून घेते. असे म्हणून ती स्वतः वर खाली होऊ लागली. माझे दोन्ही हात तिने बॉल वर ठेवले आणि मला पण खूप मजा येत होती. पण मला माझ्या स्टाईल मध्ये तिची पुच्ची मारायची होती तर मी तिला काही वेळाने थांबायला सांगितले आणि तिला झोपायला सांगितले.

मग मी तिला खाली करून वर झोपलो आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि मी माझा लंड एक ठोका देऊन आत घातला. मी तिला सतत १५ मिनिटे जवत राहिलो आणि मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत टाकले. मग आम्ही काही वेळ असेच पडलो.

मग ती म्हणाली कि हा तिचा पहिला सेक्स होता. मग मी तिला पाहिले तर बेड शीट वर रक्त लागले होते आणि मी घाबरलो. तर ती म्हणाली कि तिची सील तुटली आहे आणि त्यामुळे थोडे रक्त निघाले आहे आणि मग आम्ही बोलू लागलो. मग मी तिला त्या रात्री २ वेळा ठोकले आणि मग मी तिची गांड पण मारली.