राखी मध्ये बहिणीला ब्लेकमेल केले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव सुरज आहे आणि मी दिल्ली मध्ये जोब करतो आहे आणि मी माझ्या आई वडिलां कडे दर २ महिने जाले कि फिरून येत असतो त्या मुळे माझा मूड एकदम फ्रेश होउन जात असतो. माझ्या घरी माझे आई, वडील आणि माझ्या पेक्षा दोन वर्षे लहान बहिण सुमन आहे जी आता १९ वर्षाची आहे, मी आणि सुमन आधी पासून एक मित्र सारखे राहत होतो आणि माझ्या मना मध्ये सुमन साठी कधी काही वाईट विचार नव्हते.

मग एक वेळा मी जेव्हा घरी गेलो तेव्हा मी सुमन ला पहिले आणि मला भाऊ बहिणीचे किस्से आठवू लागले होते, त्या वेळी मला माझ्या समोर माझी बहिण नाही पण एक सुंदर सी एकदम कच्ची कळी दिसत होती, मग माझी नजर सुमन ला घुरत घुरत तिच्या बोल वर गेली होती.

तेव्हा इतने दुपट्टा घातला नव्हता, तिचे बोल एकदम संत्रे सारखे गोल आणि एकदम कसलेले होते, मग तेव्हा तिची नजर माझ्या कडे गेली होती आणि म्हणली कि असे काय पाहत आहे, तर मी पटकन माझी नजर तिथून हटवली होती आणि मी तिला काही म्हणलो पण नाही.

आमचे घर लहान आहे ज्या मध्ये तीन रूम आहेत आणि किचन आणि एक अंगण आहे, माझी आई नेहमी घरी असते आणि त्यामुळे मी विचार करत होतो कि सुमन ला कसे सेक्स साठी तयार करू? मग मी दुसर्या दिवशी लवकर उठलो होतो आणि किचन मध्ये गेलो होतो आणि तेव्हा ती जेवण बनवत होती.

मग मी सुमन ला विचारले कि आई कोठे आहे? तर ती म्हणली कि ती मंदिर ला गेली आहे, ती अर्धा तास मध्ये परत येईल. मग मी म्हणले कि सुमन तू एक कप चहा बनवून घे, तर ती चहा बनवायला गेल होती आणि मी किचन च्या बाहेर आलो होतो. मग मी विचार केला कि हि चांगली संधी आहे, तेव्हा घरी कोणी पण नव्हते आणि पप्पा पण शेतात गेले होते, मग मी परत किचन मध्ये आलो होतो तर सुमन गेस जवळ उभी होती आणि तिची पाठ माझ्या समोर होती.

मग मी माझ्या मनात थोडी हिम्मत केली होती आणि मग मी एकदम हळू हळू तीच्या जवळ गेलो होतो आणि मग तिच्या मागे जाऊन एकदम तिचे दोन्ही बोल पकडले होते आणि मग ती एकदम घाबरली होती आणि तिने ओरडायचा प्रयत्न केला पण मी पटकन तिचे तोंड दाबून ठेवले होते, मग मी तिला प्रेमाने समजावू लागलो कि तू घाबरू नकोस मी आहे न.

मग ती मला एकदम रागाने म्हणली कि हा काय घाणेरडे पणा आहे? मग मी सुमन चे बोल परत पकडले होते आणि मग तिचे ओठ पण कीस केले होते आणि मग म्हणलो कि सुमन आय लव यु, तू मला खूप जास्त आवडतेस प्लीज तू वाईट समजून घेऊ नको, मग तिने मला ढकलले होते आणि मग ती मला म्हणली कि सुरज तुझे डोके ठिकाणा वर तर आहे ना? तुझ्या मना मध्ये माझ्या साठी कसले कसले विचार आहेत? तू गपचूप इथून निघून जा नाही तर मी आई ला सर्व काही सांगून टाकेन.

मग मी तिला सॉरी म्हणलो होतो आणि मी बाहेर आलो होतो, मग काही वेळाने आई पण मंदिर वरून आली होती आणि माझी आती पण तेव्हा आली होतीं, मग आम्ही आती बरोबर बोलू लागलो होतो, पण आई सुमन ला त्या बाबतीत काही बोलली नाही, मग माझी आती पण थोडी खोडकर आहे आणि ती आमच्या बरोबर एकदम मोकळे पणाने बोलत असते.

मग संध्या काळी जेव्हा मी एकटा होतो तेव्हा ती माझ्या कडे आली होती आणि म्हणाली कि जर तुला सहन होत नाही तर तुझ्या आई ला तुझे लग्न करून टाकायला सांगू, तर मी एकदम चकित झालो होतो आणि म्हणलो कि आत्या तुम्ही हि काय चेष्टा करत आहे, मी काही इतक्या लवकर लग्न करणार नाही आहे. मग ती म्हणली कि अरे बायको आली कि तू कमीत कमी तुझ्या बहिणी वर तर डोळा ठेवनार नाहीस ना आणि मग तिने तिचा एक डोळा मारला होता. मग मी पण समजलो कि सुमन ने तिला सर्व काही सांगून टाकले आहे.

मग ती मला म्हणली कि चल काही हरकत नाही आहे पण आता पुढे असे काही पण करू नको. मग मी दुसर्या दिवशी दिल्ली ला आलो होतो आणि माझ्या कामा मध्ये बीजी जालो होतो आता मी घरी फोन पण करत नव्हतो आणि मग मी २ ते ३ महिने झाले कि घरी जातो  होतो ते पण मी बंद केले होते, आता घरा तून आई चा फोन येत होता तर मी बोलून घेत होतो आणि जर सुमन असली तर मी फोन कट करून देत होतो.

असे करत मला पूर्ण एक वर्ष झाले होते, मग आई आता जेव्हा मला घरी यायला म्हणत होती तेव्हा मी तिला खोटे सांगत होतो कि मला सुट्टी मिळत नाही आहे, मग पप्पा माझ्या कडे येत होते आणि मग मला भेटून ते पण निघून जात होते.

एक दिवस मला सुमन चा कोल आला होता आणि ती रडत रडत मला म्हणली कि सुरज फोन कट करू नको, आधी माझे ऐकून घे, मग मी म्हणालो कि बोल काय बोलायचे आहे ते? मग ती म्हणली कि काय झाले तू घरी का येत नाही आहेस? माझ्या कडून काही चूक झाली आहे का? तूला जे पाहिजे होते ते चुकीचे होते, मग मी तिला म्हणले कि बस एवढीच गोष्ट.

मग मी तिला म्हणलो कि सुमन तू हि गोष्ट आती ला का म्हणून सांगितली होतीस? मग ती मला म्हणली कि मी तर बस या साठी सांगितले होते कि ती तुला काही तरी समजावेल आणि आती हे अजून कोणाला पण सांगणार नाही, मग मी म्हणलो कि ठीक आहे, आता मला समजले अजून काही? मग तिने मला विचारले कि घरी कधी येणार आहेस? तर मी तिला एकदम सांगून टाकले होते कि आता मी घरी कधी पण येणार नाही आहे, मग सुमन हे ऐकून म्हणली कि पण का म्हणून?

मग मी पण तिला सरळ सरळ सांगून टाकले होते कि मी घरी आलो आणि मग माझ्या कडून परत असे काही पण जाले तर तू परत ते सर्व आती ला सांगून टाकशील त्या मुळे मी आता कधी पण घरी येणार नाही आहे. मग ती हे ऐकून एकदम रडू लागली होती आणि मग ती मला म्हणली कि सुरज प्लीज घरी ये आणि आता पुढच्या आठवड्यात रक्षा बंधन पण आहे, आई तुला रोज आठवण करत असते प्लीज. मग मी पण तिला सांगितले कि मी घरी तेव्हा येईन जेव्हा तू मला कीस करायला देशील आणि तुझ्या अंगाला हात लवायला देशील, नाही तर मी कधी पण येणार नाही आहे.

मग ती म्हणली कि तू वेडा तर नाही जाला आहेस ना? मी तुझी बहिण आहे. मग मी म्हणलो कि तू एक माझी चांगली मित्र पण आहेस, मला फक्त तुला स्पर्श करायचा आहे आणि त्या मध्ये काय चुकीचे आहे? तू विचार करून घे आणि मग मला सांग, तर मी रक्षा बंधन मध्ये येईन नाही तर येणार नाही.

मग दुसर्या दिवशी मला तिचा फोन आला होता आणि ती म्हणली कि ठीक आहे मला मान्य आहे, पण लवकर ये. मग मी एकदम खुश झालो होतो आणि मग मी घरी जायची तयारी करू लागलो होतो, मी राखी च्या २ दिवस आधी घरी पोचलो होतो, आता सुमन थोडी नर्वस होती, पण ती खुश पण होती कि मी घरी आलो आहे.

आता मला दोन दिवस झाले काही पण चान्स मिळत नव्हता कि मी सुमन बरोबर काही करू शकेन, कारण कि सुमन नेहमी आई जवळ राहत होती आणि ती जाणून बुजून आई कडून दूर जात नवती आणि मी तर ती एकटी भेटेल याची वाट पाहत होतो. मग राखी च्या दिवशी च्या एक दिवस अगोदर रात्री आई ने मला सांगितले होते कि बेटा उद्या राखी आहे आणि आता खूप दिवस झाले आहेत, मी तुझ्या मामा ला भेटले नाही आहे तर मी विचार करत आहे कि मी उद्या तिथे जाऊन येते, असे पण घर एकटे सोडून जायची इच्छा होत नाही, तर आता तू आहेस आणि आम्हाला काही काळजी नाही आहे तर उद्या मी आणि तुझे पप्पा सकाळी आती ला भेटत जाऊन तिथून मामा कडे जाऊन येतो.

मग मी म्हणलो कि ठीक आहे आई आता मी घरी आहे तर तुम्हाला काळजी करायची काही पण गरज नाही आहे तुम्ही एकदम आरामत जावा. मग दुसर्या दिवशी आई आणि पप्पा सकाळी ५ वाजता घरा तून निघाले होते आणि मी त्यांना बस स्टेन्ड वर सोडून आलो होतो आणि मग तिथून परत घरी आलो कि मी सरळ अंघोळ करायला गेलो होतो. आता मी बाहेर आलो आणि तेव्हा सुमन अंघोळ वगेरे करून मला राखी बांधायला एकदम तयार बसली होती.

मग मी पण एकदम तयार होऊन बेड वर बसलो होतो, मग सुमन काही वेळाने माझ्या कडे अली होती आणि तिच्या हाता मध्ये एक ताट होते त्या मध्ये राखी, मिठाई आणि एक दिवा जळत होता, ती माझ्या कडे घेऊन आली होती आणि मला म्हणली कि सुरज तुझा हात पुढे कर, मग मी म्हणले कि तू आधी तुझे वचन पूर्ण कर, तेव्हा मी राखी बांधून घेईन. मग ती मला म्हणली कि सुरज सकाळी चेष्टा करू नकोस. मग मी म्हणले कि मी चेष्टा करत नाही आहे तू फक्त मला हो कि नाही ते सांग. मग ती म्हणली कि सुरज प्लीज आज तर असे काही पण बोलू नकोस.

मी म्हणलो कि सुमन तू जा, मी उद्या परत जातो, ओके बाय आणि मी उठून जाऊ लागलो होतो, मग तिने माझा हात पकडला होता आणि मला बेड वर बसवले होते आणि म्हणली कि बोल तुला काय पाहिजे आहे? मग मी म्हणले कि मला तुला एक वेळा फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये पहायचे आहे.

मग ती म्हणली कि बस एवढेच, ते तर तू कधी पण पाहून घे, मग मी म्हणले कि नाही आताच आणि आताच इथेच, मग ती म्हणली कि मला लाज वाटत आहे, मग मी म्हणलो कि काही हरकत नाही आहे तू म्हणलीस तर मी माझे कपडे काढून टाकतो आणि मी माझे कपडे काढून टाकले होते आणि मी फक्त चड्डी मध्ये होतो.

मग सुमन एकदम लाजली होती आणि दुसर्या रूम मध्ये गेली होती आणि मग काही वेळाने ती परत आली होती आणि फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होती. तिला पाहून माझा लंड एकदम ताठला होता, मग मी तिला म्हणलो कि तू लाजू नको आता ये आणि मला राखी बांधून दे.

मग ती माझ्या कडे अली होती आणि तिने मला राखी बांधली होती आणि मला मिठाई दिली होती आणि मग मी अर्धी मिठाई तोंडात पकडली होती आणि मी सुमन कडे गेलो होतो आणि माझ्या तोंडात असलेली मिठाई तिला खायला सांगितले होते.

सुमन ने माझ्या तोंडात असलेल्या मिठाई ला तिच्या ओठात पकडले होते आणि मग आम्ही दोघांनी मिठाई खाली आणि मग आम्ही एकमेकाच्या ओठा पर्यंत पोचलो होतो.

मग मी माझे ओठ तिच्या ओठाला लावून तिला चोकू लागलो होतो अन तिला मी गरम करू लागलो होतो आणि मी तिला एकदम जोराने कीस करू लागलो होतो, मग काही वेळाने तिचे श्वास वाढू लागले होते आणि ती मला म्हणली कि सुरज खूप मजा येत आहे.

मग मी तिची ब्रां आणि पेंटी पण काढून टाकली होती आणि तिला बेड वर टाकले होते आणि तिच्या वर चढलो होतो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो होतो आणि माझा लंड तीच्या पुची मध्ये टाकू लागलो होतो आणि ती एकदम चकित झाली होती आणि म्हणाली कि सुरज त्रास होत आहे.

मग मी माझा लंड तिच्या तोंडात टाकला होता आणि तिचे तोंड ठोकू लागलो होतो आणि माझे सर्व वीर्य तीच्य तोंडात टाकून दिले होते, मग मी सुमन च्या पुच्ची मध्ये थोडे तेल टाकून तिला कुरवाळू लागलो होतो आणि ती माझा लंड कुरवाळत होती.

मग काही वेळाने माझा लंड एकदम ताठला होता आणि मी तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकू लागलो होतो, मग ती म्हणली कि हळू मला त्रास होत आहे, मग मी हळू हळू टाकू लागलो होतो आणि माझा थोडा आत गेला आणि ती एकदम ओरडली होती, मी म्हणले कि काही हरकत नाही आणि मग मी तिला हळू हळू ठोकू लागलो होतो. आता ती पण मजे घेत होती.

मग ती मला एकदम चिकटली होती आणि मग हळू हळू थंड पडली होती, आता मला समजले कि तिने पाणी काढले आहे आणि मग मी पण माझे सर्व पाणी तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते, मग ती एकदम उडाली होती आणि म्हणली कि तुझा रस किती गरम आहे, मग आम्ही एकदम नागडे एकमेकाला चिटकून झोपलो होतो.

मग दुसर्या दिवशी मी उठलो तर ती झोपली होती, मग मी तिला माझ्या गोदी मध्ये उचलले होते अन तिला बाथरूम मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि नळ उघडून सरळ पाणी तिच्या वर टाकले होते आणि ती उठली होती आणि माझ्या वर पाणी टाकू लागली होती.

मग आम्ही दोघे अंघोळ करू लागलो होतो आणि ती माझ्या अंगावर साबण लावत होती आणि मी तिच्या नागड्या अंगावर साबण चोळत होतो मग मी तिला खाली झोपवले होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकला आणि तिला ठोकू लागलो होतो, मग थोडा वेळ ठोकून आम्ही एकदम फ्रेश होऊन बाहेर आलो होतो.

मग मी विचारले कि सुमन तू मला राखी बांधून दिली त्याचे गिफ्ट कसे काय वाटले? तर ती मला म्हणली कि सुरज तुला माहिती नाही आहे कि या खेळा मध्ये किती मजा आहे, तुझे हे गिफ्ट मी तुला दिलेल्या आणि तू मला दिलेल्या गिफ्ट पेक्षा एकदम सुंदर आहे, मी हि राखी कधी विसरणार नाही आहे आणि मग ती मला जवळ येऊन चिकटली होती.