विधवा आईची कामुक नजर

हेल्लो मित्रांनो मी घेऊन आले आहे एक लंड आणि पुच्ची च्या रस ने भरलेली एक सुंदर गोष्ट ज्या मध्ये एक आई आपल्या कामाला पुढे वाढवायला तिच्या मुला ला कसे सेक्स चे शिक्षण देत असते. तर मी तुम्हाला आज तिच्या विषयी सांगणार आहे. तर मित्रांनो हि गोष्ट आहे एक ३७ वर्षे वय असलेल्या विधवा स्त्री ची जिचे पती आता दोन वर्षे पूर्वी देवाला लाडके झाले होते आणि तुम्हाला तर माहिती आहे कि या वया मध्ये विधवा होणे किती खतरनाक होऊ शकते आहे आणि जर स्त्री सुंदर असेल तर जास्त त्रास होऊ शकतो.

तिचे पती वारले कि रीमा (आंटी) च्या जवान जिस्म वर सर्व कोणी नजर ठेवून होते आणि बाहेर च्या लोकांच्या बरोबर तिचे जेठ जी पण स्वतः तिच्या वर घाण नजर लावून होते जे रीमा ला पण खूप चांगले माहिती होते, कारण कि तिच्या पती कडे खूप पैसे होते आणि ते जाताना सर्व काही रीमा च्या नावाने करून गेले होते, त्या मुळे मग शेवटी रिमा त्या सर्व लोकां पासून स्वतः ची अब्रू, इज्जत तिची पुच्ची आणि सर्व काही वाचवायला तिच्या मुला बरोबर वेगळी राहु लागली होती आणि आता तिने हळू हळू तिच्या पती चा कारोबार पण सांभाळून घेतले होते, असे तर त्यांच्या ऑफिस मध्ये पण सर्व लोक तिचा जवान जिस्म घुरून पाहत राहत होते आणि सर्व लोकां ची तिच्या वर नजर होती आणि मग असे करत करत बहुतेक आता ७ ते ८ महिने निघून गेले होते.

मित्रांनो आता रीमा ला अनेक वेळा रात्री तिच्या जवानी ची तहान तिला व्याकूळ करून देत होती आणि तिचे शरीर पण संभोग करायला एकदम तहानलेले बनून जात होते, असे पण सर्व शरीर चे काही मागणे असते आणि आता तिला पण कधी कधी तिचे जेठ जी तिच्या बरोबर काय काय करत होते आणि त्यांची नजर तिच्या वर कशी राहत होती ते सर्व आठवत होते आणि मग ती कधी कधी तिच्या मनातल्या मनात विचार करत होती कि ती बेकार मध्ये इथे आली आहे जर ती तिच्या जुन्या घरी राहत असती तर तिचे जेठ जी तर कमीत कमी तिचे बोल दाबून दिले असते आणि तिला थोडी मजा मिळाली असती पण इथे तर काही पण मिळणे अवघड झाले आहे आणि मग मना मध्ये असा विचार करून ती तिच्या हाताने तिचे बोल दाबू लागली होती, पण मित्रांनो तिच्या रात्री जास्त करून असेच बाजू बदलून निघून जात होत्या आणि रीमा चा मुलगा अजून चांगल्या रिती ने अजून जवान पण जाला नव्हता, आता तुम्हाला तर माहिती आहे कि आता चे वातावरण असे आहे कि लहान लहान मुलाना पण पुच्ची आणि लंड विषयी सर्व काही माहिती असते आणि त्याच्या बरोबर काय करतात ते पण त्यांना माहिती असते आणि असेच तिच्या मुलाला पण सर्व काही माहिती होते आणि त्याच्या मना मध्ये पण एखादी जवान मुलगी पहिली कि तिला ठोकायचे स्वप्न मनात येत होते आणि तो पण त्याच्या रूम मध्ये ब्लू फिल्म ची सीडी लावून ती पाहून एकदम मस्त मध्ये मुठ मारून टाकत होता.

तिचे आणि तिच्या मुला चे असेच एक एक दिवस निघत होते. मग एक दिवस असेच एक रात्री रीमा ने तिची पुच्ची तिच्या हाताने कुरवाळली होती आणि मग तिच्या मध्ये बोट घालून मग ती एक वेळा लघवी करायला ती तिच्या रूम मधून बाथ रूम कडे यायला उठली होती तर तिने तिच्या मुला च्या रूम मध्ये काही मादक आवाज ऐकले होते तर ती काही वेळ बाहेर उभी राहिली होती आणि तिने दरवाजा ला कान लावला होता आणि ते सर्व काही ऐकत होती आणि त्या रूम मधून आहा ओ आह ह अहह ह अहह आवज येत होते आणि मग हळू हळू त्या तुन येणार आवाज पण वाढू लागले होते आणि ती कान लावून ऐकत होती.

मग तिने आत काय चालू आहे ते पहायचा निर्णय घेतला आणि ती आत मध्ये पाहू लागली होती आणि तिने पहिले तर आत मध्ये जे चालले होते ते पाहून ती एकदम दंग जाली होती, कारण कि आत मध्ये तिचा मुलगा ज्याचे नाव राजू होते तो त्याच्या बेड वर एकदम नागडा झोपला होता आणि त्याच्या समोर टीवी मध्ये एकद खूप घाण मूवी चालू होती, ज्याला पाहून तो त्याचा लंड हाताने कुरवाळत होता आणि त्याच्या तोंडून आह हो आह हौऊ होह हा ममह ओं हः म्ह मू अहह एस हः हो अहह आवाज पण येत होते, मग मित्रांनो आत ले दृश्य पाहून रीमा ची पुची एकदम ओली झाली होती.

आता ती जास्त गरम होऊ लागली होती आणि आता तिचे डोके पण एकदम काम करणे बंद झाले होते आणि मग तिने पटकन बाथ रूम मध्ये गेली होती अन तिची तहानलेली पुच्ची मधून तिचे मुत्र बाहेर काढले होते आणि मग ती पटकन तिथून उठली होती आणि मग पटकन तिच्या जागे वर बेड वर येऊन पडली होती आणि आता ती तिच्या मुलाचा आणि त्याच्या लंड चा विचार करू लागली होती.

मित्रांनो त्या नंतर तर हे रोज रोज चे काम झाले होते आणि त्यामुळे रीमा दर रोज तिच्या मुलाला ब्लू फिल्म पाहताना चोरून चोरून पाहत होती आणि मग तिचा मुलगा तर काही वेळा मध्ये त्याची मुठ मारून झोपून जात होता, तेव्हा ती तिच्या रूम मध्ये जात होती आणि तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालून काही वेळ आत बाहेर करत होती आणि तिच्या मुला चा लंड आठवत होती आणि मग तिची पुच्ची थंड करत होती आणि मग मुतून मग तिच्या बेड वर येऊन झोपायचा प्रयत्न करत होती, तिला हे सर्व काम करताना खुप मजा येत होती आणि मग बहुतेक वीस दिवस पर्यंत असे काम चालू राहिले होते.

रीमा ने शेवटी खूप दिवस विचार केला होता आणि मग तिने तिच्या मनात ठरवले होते कि ती तिची पुच्ची ची आग तिच्या मुला कडून शांत करून घेणार आणि त्याला पण शांत करून देणार, कारण कि तिने आज पर्यंत खूप काही सहन केले होते आणि ती बाहेर कोणा वर विश्वास करू शकत नव्हती आणि मग तिने हळू हळू तिच्या मुलाला कसे तयार करायचे याचा ती विचार करू लागली होती. आता तिला काही पण करून तिच्या मुला चा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घ्यायचा होता आणि त्या साठी ती खूप काही विचार करत होती.

मित्रांनो आता तिने तिच्या मुला ला तिच्या कडे आकर्षित करायला तिच्या घरी फक्त ब्लाउज आणि पेटीकोट घालणे चालू करून टाकले होते आणि आता ती तिचे ब्लाउज चे वर चे दोन बटन एकदम उघडे ठेवत होती कि जेणे करून तिचा मुलगा तिच्या कडे असे पाहिलं आणि तिची सेक्सी छाती पाहून मुलगा तिच्या कडे आकर्षित होईल आणि मग तिच्या बरोबर काही तरी करायचा प्रयत्न करेल आणि तिचे स्वप्न पूर्ण होईल. आता ती नेहमी प्रयत्न करत होती कि तिचा मुलगा तिच्या कडे पाहून उत्तेजित होईल आणि आता ती त्या साठी त्याला जेवण देताना पण तिच्या साडी चा पडर एकदम खाली करून ठेवत होती आणि त्या मुळे आता राजू चे लक्ष तिच्या आई च्या सेक्सी आणि एकदम गोर्या गोर्या बुब्स वर जात होते आणि तो तिच्या कडे एकटक पाहून राहत होता.

मग हे सर्व पाहून कि तिची चाल सफल होत आहे रीमा पण तिच्या मनातल्या मनात एकदम खुश होत होती आणि आता ती जास्तीत जास्त प्रयत्न करत होती कि राजू तिचे सेक्सी बदन जास्तीत जास्त वेळ पाहत राहील आणि तिने पण त्याला तिचे कातील आणि सेक्सी बदन दाखवायला काही पण कमी ठेवले नव्हते आणि ती खूप काही प्रयोग तिच्य मुला ला आकर्षित करायला करत होती. ती आता तिचे घर चे काम करत करत तिच्या मुला ला गरम करायचे काम पण न विसरता करत होती, मग असेच दिवस निघत होते आणि राजू काही करत नव्हता. मग एक दिवस कोलेज ला सुट्टी होती आणि त्या दिवशी राजू घरी होता आणि तेव्हा रीमा अंघोळ करायला बाथ रूम मध्ये गेली होती आणि तिने जाताना जाणून बुजून तिचा टोवेल तिच्या रूम मध्ये ठेवला होता आणि मग तिने मस्त मध्ये अंघोळ केली आणि मग तिने तिच्या मुलाला हाक मारून बोलवले कि राजू बेटा जरा माझा टोवेल मला आणून दे मी तो रूम मध्ये विसरून आले आहे, मग राजू टोवेल घेऊन आला तेव्हा तिच्या बाथ रूम चा दरवाजा थोडा बंद होता आणि मग रीमा ने थोडासा दरवाजा उघडला होता आणि मग तिचा हात बाहेर काढून तो टोवेल पकडला होता आणि मग तिने राजू कडे पहिले होते आणि तो तिला पाहायला एकदम उतावळा होत होता असे तिला समजले.

मग रीमा ला त्याचा तो उतावळे पणा पाहून खूप आनंद झाला होता आणि तेव्हा तिने पटकन तिचा बाथ रूम चा दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि ती तिचे गोरे शरीर साफ करू लागली होती आणि तेव्हा राजू पण तिच्या आई च्या रूम मध्ये जाऊन बसला होता, मग काही वेळाने रीमा तिचे गोरे शरीर टोवेल मध्ये गुंडाळून तिच्या रूम मध्ये आली होती आणि मग तिने रूम मध्ये येऊन राजू ला पहिले आणि मनातल्या मनात खूप खुश झाली आणि मग तिने नाटक करत म्हणले कि अरे राजू बेटा तू इथे बसला आहेस?

मग मित्रांनो तेवह तर राजू ने एकदम पहिल्या वेळी तिच्या आई ला टोवेल मध्ये पहिले होते आणि तो टोवेल पण इतका लहान होता कि तिचे बोल पण त्या मध्ये सरळ झाकले नव्हते आणि तिच्या गुडघा पासून वर चा हिस्सा एकदम नागडा होता, आता तो तिला घुरून पाहत होता आणि ते बघून तिला पण खूप आनंद होता होता, पण तिने तिच्या मनात काही वेगळे ठरवून घेतले होते आणि मग राजू उठला होता आणि त्याच्या रूम मध्ये जाऊ लागला होता तेव्हा ती त्याला म्हणली कि बेटा आता तू इथे आहेस तर थोडे तेल घेऊन माझ्या पाठी वर लावून दे आज काल खूप दुखत असते माझी पाठ.

मग राजू हे ऐकून थोडा घाबरू लागला होता आणि तेव्हा ती म्हणली कि अरे बेटा घाबरतो का आहेस? घे मी पाठी वर झोपते आहे आणि तू तुझे तोंड तिकडे करून टाक, कारण कि टोवेल खूप लहान आहे आणि मी बेड वर असेच पडते आहे आणि माझ्या अंगाच्या थोड्या भागाला हा टोवेल जाकू शकणार आहे आणि जिथे पर्यंत माझ्या अंगाचा भाग उघडा आहे तिथे पर्यंत तू तेल लावून दे आणि मग रीमा त्याला असे सांगून तिच्या पाठी वर झोपली होती आणि ती मनातल्या मनात खूप खुश होती.

मग राजू हळू हळू तिच्या जवळ गेला होता आणि त्याला अजून पण थोडी भीती वाटत होती पण त्याने कसे तरी मग तेल त्याच्या हाता मध्ये घेतले होते आणि मग त्याच्या आई च्या गरम पाठी वर उघड्या हिस्स्या मध्ये ती तेल लावून त्याच्या नाजूक हाताने मालिश करू लागला होता आणि मग तिने काही वेळ राजू कडून मालिश करून घेतली होती आणि मग ती त्याला म्हणली कि बेटा जरा जरा माझ्या मांडी कडे पण जा आणि तेल लावून दे आणि तू या टोवेल वर पण लक्ष दे कि तो निघून जाणार नाही नाही तर मी मागून पण एकदम नागडी होऊन जाईन, कारण कि मी तर पुढून आधी पासून एकदम नागडी झाले आहे.

मित्रांनो हि गोष्ट रीमा ने तिच्या मुला ला एकदम वेगळ्या तर्हेने सांगितली होती आणि आता तिने सांगितले होते म्हणून बिचारा राजू त्याचे हात तिच्या मांडी च्या खाली पर्यंत घेऊन जाऊन तिच्या वर मालीश करून देत होता आणि मग तिने काही वेळ मालिश करून घेतली होती आणि मग ती म्हणली कि बेटा तू एक काम कर कि तू या टोवेल ला आता थोडा एकत्र करून टाक आणि असे कर कि माझी गांड जाकून राहिल आणि बाकी च्या भागा वर तू मला मालिश करून दे.

मग राजू पण तिच्या आई चे असे बोलणे ऐकून एकदम सुन्न झाला होता आणि तो एकदम चकित पण झाला होता, तेव्हा रीमा त्याला म्हणू लागली होती कि बेटा असे करायला तू लाजत का आहेस? मी पण तुझी अनेक वेळा मालिश करून दिली आहे आणि तू तर माझा राजा बेटा आहेस ना, तर तू तुझ्या आई ला त्रास होतो आहे हे कसे पाहू शकतोस?

मग राजू ने तिचा टोवेल बाजूला करून टाकला होता आणि तिच्या गांडी वर ठेवला होता आणि मग तो तिच्या पूर्ण भागा वर मालिश करू लागला होता आणि आता ते करताना त्याला पण मजा येत होती आणि आता पर्यंत तो आपण एकदम गरम झाला होता आणि आत त्याला पण त्यच्या आई चे शरीर मालिश करुन्न एकदम जोश आला होता, त्याच्या लंड ने आकार बदलून टाकला होता पण तो काही जास्त करायची हिम्मत करू शकत नव्हता कारण कि त्याची आई होती आणि त्याला काही पण माहिती नव्हते कि त्याच्या आई ला काय पाहिजे आहे.

मग त्या नंतर तो जेव्हा एकदम पूर्ण पणे गरम झाला होता तेव्हा रीमा ने पहिले कि आता राजू ची हालत खूप खराब जाली आहे तेव्हा ती त्याला म्हणली कि बेटा आता खूप जाले आणि आता तू पण बाहेर ये, मित्रांनो तिला आधी पासून हे माहिती होते कि या गोष्टी ने राजू चा मूड एकदम खराब होणार आहे, पण तिने पहिले होते कि हि एकदम चांगली वेळ आहे आणि तिला हि वेळ वाया घालवायची नव्हती आणि तिने तसे म्हणले होते.

मग राजू त्याच्या रूम मध्ये निघून गेला होता आणि इकडे रीमा ने तिचे कपडे घालून टाकले होते आणि मग त्या नंतर जेव्हा रीमा आणि राजू ची नजर भेटली होती तेव्हा तो तिच्या बोल ला घुरून घरून पाहत होता आणि आत रीमा पण त्याच्या लंड कडे पाहत होती.