लग्नामध्ये अंकलने ठोकले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव अंजली आहे तुम्ही माझी माग ची सेक्स स्टोरी वाचली असेल ज्याचे नाव होते सिक्युरिटी गार्ड कडून जावून घेतले, ती वाचून मग तुमचे सर्व लोकांचे मला खूप मेल आले होते आणि ते विचार वाचून मला खूप आनंद झाला होता, आता मी तुम्हाला माझी एक गोष्ट सांगायला जात आहे, हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा माझे लग्न पण झाले नव्हते, तेव्हा माझी फेमिली आणि माझ्या पप्पांचे एक मित्र आणि त्यांची फेमिली एका लग्ना मध्ये गेले होते.

तेव्हा तो लग्न समारंभ माझ्या घर पासून थोड्या दूर होते तर आम्ही सर्व लोक तिथे कार घेऊन गेलो होतो. मी लग्ना मध्ये जाताना एक पंजाबी ड्रेस घातला होता आणि तेव्हा संध्या काळ चे ६ वाजले होते, सर्व लोक एकदम मस्ती करत होते, माझे पप्पा आणि त्यांचे मित्र आमच्या समोर बसले होते, आणि पप्पांचे ते मित्र ज्यांचे नाव सुनील अंकल होते ते मला खूप बार काईने पाहत होते, मला आधी काही माहिती नव्हते कि ते मला एकदम घुरून घरून पाहत आहेत.

मग मला नंतर १० मिनिट नंतर मला समजले कि अंकल मला एकदम वाईट नजरे ने पाहत आहेत आणि मग थोड्या वेळाने जेव्हा आमची नजर एकमेकाला भेटली होती तेव्हा मी ठरवले कि मी आता इथे बसणार नाही आणि मग मी उठून गेले तेव्हा पण मी जाताना ते मला घुरून पाहत होते आणि मग मी काही वेळाने परत आले होते आणि मग मी तिथे आले तेव्हा पप्पा आणि अंकल पण निघून गेले होते.

मग मला तेव्हा काही चांगले वाटले नाही, माझ्या आत मध्ये पण आता अंकल साठी काही तरी होऊ लागले होते. मग मी तिथे बसले कि थोड्या वेळाने इकडे तिकडे पाहून पप्पा आणि अंकल ला शोधू लागले होते पण ते मला कोठे पण दिसले नाहीत आणि मग काही वेळाने माझा त्रास कमी झाला होता कारण कि ते दोघे आता परत येऊन माझ्या समोर बसले होते, मग अंकल परत मला पाहू लागले होते आणि मी पण त्यांना पाहू लागले होते, मग काही वेळाने मम्मी आली होती आणि तिने मला म्हणले कि नाईट मध्ये डीजे पण आहे तर आपण लवकर जेवण करून परत घरी जाऊ आणि आपले कपडे बदलून परत डीजे साठी येऊ, एकदम मजा येईल तर मी म्हणले कि ठीक आहे आई.

मग आम्ही दोघी उठलो आणि पप्पांना आणि अंकल ला पण जेवायला यायला सांगितले होते आणि मग आम्ही सर्व मिळून जेवण करायला गेलो होतो. मग जेवण घेताना माझ्या मागे अंकल होते आणि ते माझी गांड एकदम बारकाईने पाहत होते आणि मला एकदम घुरून माझ्या वर नजर टिकवून होते. मग आम्ही सर्व जेवण करायला बसलो तेव्हा पण ते माझ्या कडे पाहत होते मग मी पटकन जेवन केले होते आणि मग मी आणि आइ आमचे कपडे बदलायला घरी गेलो होतो, घरी गेल्या वर मी अंघोळ करायचे ठरवले होते आणि मी बाथ रूम मध्ये गेले होते मग मी पहिले कि माझी पुच्ची चे केस एकदम वाढले होते आणि मग मी ते काढून टाकले होते आणि मी एकदम फ्रेश होऊन बाहेर आले होते.

मग मी एक सेक्सी ब्लेक कलर चा टोप घातला होता आणि मग खाली एक लेगी घातली होती आणि मी लाईट मेकअप पण केला होता आणि मग मी आणि आई डीजे साठी परत गेलो होतो, तेव्हा रात्री चे ९ वाजले होते आणि डीजे चालू होणार होता, अंकल आणि पप्पा आता माझ्या बाजू ला येऊन उभे राहिले होते आणि अंकल मला पाहत होते आणि मी पण त्यांना लाईन देत होते, मग डीजे चालू झाला होता आणि सर्व लोक नाचू लागले होते आणि मी तर अजून पण उभी होते.

मग काही वेळाने पप्पाना एक कोल आला होता आणि मग ते म्हणले कि मला एक जरुरी काम आहे मी थोड्या वेळाने येतो असे म्हणून निघून गेले होते आणि ते अंकल अजून पण माझ्या शेजारी उभे होते, मग २ मिनिट नंतर ते मला म्हणले कि तुला डान्स कारायला जायचे नाही आहे का? तर मी म्हणले कि आज माझा अजिबात मूड नाही आहे अंकल, मग ते म्हणले कि असे काय झाले आहे कि तुझा आज मूड नाही आहे? मी म्हणले कि काही नाही बस असेच, मग ते मला म्हणले कि तू इतकी मस्त आहेस तुला गेले पाहिजे, मग मी म्हणले कि अंकल माझी अजिबात इच्छा नाही आहे. मग ते म्हणले कि चाल बाजूला जाऊन बसू या मग आम्ही दोघे बाजू ला असलेल्या खुर्ची वर जाऊन बसलो होतो आणि मग बाकी चे लोक जे डान्स करत होते त्यांना पाहू लागलो होतो, मग काही वेळाने त्यांनी मला विचारले कि तू आता काय करते आहेस? तर मी म्हणले कि मी लास्ट यीअर मध्ये शिकते आहे.

मग ते माझ्या समोर एकदम मोकळे पणाने बोलू लागले होते आणि त्यांनी मला विचारले कि तुझा कोणी बोय फ्रेंड आहे कि नाही? तर मी म्हणले कि नाही आहे, तर मी म्हणले कि आज काल तर सर्व लोकांचे असतात तर तू एक पण बोय फ्रेंड का ठेवला नाही आहेस? मग मी म्हणले कि हे जरुरी नाही कि बाकी चे जे करतात ते मी केले पाहिजे. मग त्यांनी विचारले कि मग तुला काय जरुरी आहे?

मी म्हणले कि मला काही जरुरी नाही आहे, मग ते म्हणले कि तुला एक सांगू? मी म्हणले बोला, ती म्हणले पण तू राग मानु नको. मग मी म्हणलो कि तुम्ही एकदम बिनधास्त बोला मी राग मानणार नाही आहे, मग ते म्हणले कि तू कधी सेक्स केले आहेस का? तर मी म्हणले कि आज पर्यंत मी कधी कीस पण नाही केले आहे, तर ते म्हणले कि मी तुझी काही मदत करू का?

तर मी म्हणले कि काय? तर ते म्हणले कि हे सर्व करायला मी तुझी काही मदत कररू का? मग मी म्हणले कि मला काही गरज नाही आहे., तर ते म्हणले कि खूप मजा येईल, मग मी म्हनले कि मी लग्न झाले कि मजा करेन, मग ते म्हणले कि त्या सठी तर ४ ते ५ वर्षे वाट पहावी लागेल आणि मला माहिती आहे कि तो पर्यंत तू कोण दुसर्या बरोबर करून घेशील, मग मी म्हणले कि तुम्हाला माझे सर्व माहिती आहे तर माझा पाठलाग सोडा.

मग ते म्हणले कि एखाद्या अनुभवी ला चान्स दिलास तर तुला जास्त मजा येईल. मग मी म्हनले कि अंकल तुम्ही माझ्या पेक्षा किती मोठे आहात, माझे वय २१ वर्षे आहे आणि तुमचे ५२ ते ५३ वर्षे असेल, मग ते म्हणले कि सेक्स साठी वय पहिले जात नाही फक्त मजा पहिली जाते.

मग मी म्हणले कि अंकल तुम्हाला काय पाहिजे आहे ते बोला? मग ते म्हणले कि तुला जन्नत दाखवायची आहे, मग मी म्हह्नले कि माझ्या मागे का लागले आहात? तर ते म्हणले कि सेक्स केले कि तुझी फिगर आणि लूक एकदम चेंज होऊन जाईल. माझ्या वर विश्वस कर मी तुझी एकदम मस्त फिगर करून देतो.

मग मी म्हणले कि आता पण माझी फिगर एकदम मस्त आहे, तर ते म्हणले कि काही मस्त माही आहे, तुझी साईझ काय आहे? मी म्हणले कि २८-२८-३२ तर ते म्हणले कि एक सांगू? मी म्हणले बोला तर ते म्हणले कि तुझे स्तन एकदम लिंबू सारखे आहेत, याला थोडे मोठे केले तर तू एकदम मस्त दिसशील, मग मी त्यांना म्हणले कि तुम्ही मला काही पण करून पटवू शकणार नाही आहे, मग ते म्हनले कि तुला माझ्या बरोबर करायचे असेल तर करू नको पण मी एक ऑप्शन देऊ का? तर मी म्हणले कि काय? तर ते म्हणले कि तो संजय अंकल चालेल का तुला?

मग मी म्हणले कि तुम्हाला त्यांनी पाठवले आहे का? तर ते म्हनले कि नाही, तो तर एक वेळा तुझ्या विषयी बोलत होता कि एक वेळा हि हसीना मला भेटली तर माझे आयुष्य सफल होऊन जाईल, मग मी म्हनले कि तुम्ही सर्व लोक मोठे मोठे बोलता आणि मग मुलीना फसवता आणि मग सोडून देता, तुम्ही आज पर्यंत किती मुलींना फसवले आहे? तर ते म्हणले कि मी असे काम करत नाही आहे आणि तू पहिली मुलगी आहेस जिला मी असे बोलत आहे.

मग मी त्यांच्या समोर १० मिनिट काही बोलले नाही आणि मग ते म्हणले कि चला लास्ट वेळा विचार करून घे, मी कधी यंग मुली बरोबर केले नाही आहे, मग मी म्हणले कि जर मी तुमची मुलगी असते तरी तुम्ही माझ्या समोर असे बोलला असता का? तर ते म्हणले कि तू माझी मुलगी नाही आहेस त्यामुळे मी असे बोलत आहे.

मग त्यांनी म्हणले कि आता १० वाजले आहेत आणि तुझ्या घरी कोणी पण नाही आहे, हा डीजे २ वाजे पर्यंत चालणार आहे, तर आपल्या कडे खूप वेळ आहे, जे करायचे आहे आरामात करू. मग मी त्यांना म्हणले कि मी तुम्हाला हो म्हणले नाही आहे आणि तुम्ही असे प्लान करत आहे, तर ते म्हणले कि मला फक्त ५ मिनिट दे मग तू स्वतः तयार होऊन जाशील.

मग मी म्हणले कि चला तुम्हाला मी ५ मिनिटे दिली, तर ते म्हणले कि चल तुझ्या घरी जाऊ, मग मी म्हणले कि घर ची चावी पप्पां कडे आहे, तर ते म्हणले कि तुझ्या घर च्या टेरेस वर जाऊ, मी म्हनले कि ठीक आहे.

मग मी त्यांना म्हणले कि तुम्ही आधी जावा आणि मी नंतर येते, तर ठीक आहे म्हणून ते निघून गेले, तेवढ्यात पप्पा आले आणि मी त्यांना सांगितले कि मी घरी जात आहे मला चावी द्या तर त्यांनी मला दिली होती.

मग मी त्यांना सांगितले कि सुनील अंकल ने सांगितले आहे कि ते थोड्या वेळाने इथे येतील आणि तुम्हाला इथे बसायला सांगितले आहे तर पप्पा म्हणले कि ठीक आहे मी इथे त्यांची वाट पाहतो. मग मी माझ्या घरी गेले होते आणि मी अंकल ला सांगितले नाही कि माझ्या कडे चावी आहे, मी टेरेस वर गेले होते.

मग त्यानि माझे हात पकडले होते आणि मला खाली बसायला सांगितले होते आणि मी बसले होते, मग ते मला कीस करायचा प्रयत्न करू लागले होते आणि मी माझे डोके बाजूला केले होते आणि ते मला कीस करू शकले नाहीत, मग त्यांनी एक हात माझ्या बोल वर घेतला आणि दाबू लागले होते आणि माझ्या कुर्त्या मध्ये हात टाकला होता आणि ब्रा च्या आत मध्ये हात टाकून दाबू लागले होते आणि मग ते माझे बोल चोकू लागले होते आणि मला खूप चांगले वाटत होते.

मग ५ मिनिटांनी त्यांनी सर्व खाली करून टाकले आणि ते हात माया स्कर्ट मध्ये टाकू लागले होते आणि मग माझ्या पेंटी मध्ये हात टाकला होता आणि माझी पुच्ची स्पर्श करू लागले होते, मी तर एकदम वेडी झाले होते, मग मी त्यांना म्हणले कि अंकल माझ्या कडे घर ची चावी आहे, तर ते म्हनले कि तुझ्या कडे कधी आली? तर मी म्हणले कि तुम्ही गेले कि पप्पा आले होते आणि मी चावी घेतली होती.

मग ते म्हणले कि मग आपण इथे काय करत आहे? चल लवकर खाली जाऊया. मग मी माझी ब्रा खाली केली होती आणि मग आधी मी खाली गेले होते आणि मग मी अंकल ला मागचा दरवाजा उघडून आत मध्ये घेतले होते, मग दरवाजा बंद करून आम्ही माझ्या रूम मध्ये बसलो होतो, त्यांनी मला कीस करायचा प्रयत्न केला होता आणि मी त्यांना करू दिली होती मग त्यांनी माझा कुर्ता काढून टाकला होता आणि मग माझी ब्रा पण काढली होती आणि मग ते माझे बोल चोकू लागले होते आणि मी एकदम वेडी झाले होते.

मग त्यांनी माझे स्कर्ट काढून टाकले होते आणि मग माझी लेगी पण काढली होती, मग माझी पेंटी पण काढून टाकली होती आणि मग माझी पुच्ची पाहून ते एकदम वेडे झाले होते आणि मग तिला ते चाटू लागले होते, मग मी तर एकदम स्वर्ग मध्ये होते, मग त्यांनी त्यांचे पण सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि नागडे झाले होते.

मी त्यांचा लंड पहिला तर मी एकदम चकित झले खूप मोठा होता साल्याचा, मग त्याने मला पकडायला सांगितले आणि मी पडकला होता आणि मग त्याने तोंडात घ्यायला सांगितले आणि मी नाही म्हणले होते, मग ते माझ्या दोन पायाच्या मध्ये आले होते आणि लंड माझ्या पुच्ची च्या होल वर लावला होता, पण मी त्यांना म्हनले कि कंडोम घाला तर ते म्हणले कि नाही आहे, तर मी म्हणले कि बिगर कंडोम चे करू देनार नाही, मग ते म्हणले कि मी काही तरी करतो.

मग त्यांनी संजय अंकल ला कोल केला होता, मग त्यानि विचारले कि तुझ्या कडे कंडोम आहे का? तर ते म्हणले कि आहे. तर ते म्हणले कि मला एक दे आता, त्याने विचारले कि कोणाला फसवले आहे का? तर ते म्हणले कि मागच्या वेळची तयार झाली आहे परत. तर तो म्हणला कि मला पण एक चान्स दे, तर ते म्हणले कि विचारून सांगतो तुला, मग ते म्हणले कि मी तुझ्या घरी येतो आहे आणि मला एक पाकीट दे आणि मग कोल कट केला होता.

मग मी म्हणले कि हि मागच्या वेळची कोण आहे? तर ते म्हणले कि एका आंटी ला पटवले होते, मग त्यांनी कपडे घातले होते आणि ते निघून गेले होते, मग २ मिनिट मध्ये परत आले होते आणि कपडे काढून नागडे झाले होते आणि मला कीस करू लागले होते आणि माझी पुच्ची कुरवाळू लागले होते, मग ते २ मिनिट नंतर उभे झाले होते आणि माझ्या दोन पायाच्या मध्ये आले होते आणि मग कंडोम घालून पुच्ची च्या भोक वर लावला होता आणि आत टाकू लागले होते आणि थोडा झटका मारला होता आणि लंड थोडा आत मध्ये गेला होता आणि मला थोडी भीती वाटू लागली होती.

मग त्यांनी एक जोराने ठोका दिला आणि पूर्ण आत मध्ये गेला होता. मी एकदम रडू लागले होते आणि मग त्यांनी ठोकणे चालू करून टाकले होते आणि माझे पहिल्या व्वेली होते आणि त्यांनी पाणी काढून टाकले आणि माझ्या वर पडले होते, मग परत उठले आणि मला ठोकायची तयारी करू लागले होते.

मग मी म्हणले कि आता बास तर ते म्हणले कि शेवट चे, मग त्यांनी लंड माझ्या पुचित टाकला होता आणि जोर जोराने ठोकू लागले होते, मला खूप मजा येत होती आणि मी पण त्यांना साथ देत होते, मी दोन वेळा पाणी काढून टाकले होते.

मग ते पण २० मिनिटांनी पाणी काढून मोकळे झाले होते अन उठून कपडे घालून आणि त्यांचा नंबर मला देऊन निघून गेले होते, मग मी उठले आणि अंघोळ करायला गेले होते, मी अंघोळ करून फ्रेश झाले होते आणि कपडे घातले होते आणि तेव्हा त्यांचा कोल आला कि मजा अली का? मी म्हणले कि आली पण त्रास होतो आहे, तर ते म्हणले कि थोडा होईल त्या नंतर मजा. मग मी म्हणले कि ठीक आहे, मग मी कोल कट करून टाकला होता, मग त्यांचा परत कोल आला आणि म्हणले कि आता मी परत येऊ का? त मी म्हणले कि या. मग ते म्हणले कि दोन मिनिट मध्ये येतो, मग ते आले आणि मी दरवजा उघडून बंद करून टाकल होता, मग त्यांनी मला नागडे केले होते आणि माझ्या मध्ये येऊन पुच्ची मध्ये लंड टाकून मला ठोकू लागले होते आणि मला खूप जवले होते आणि मी पाणी काढले आणि त्यांनी पण काढून शांत झाले होते.

मग ते म्हणले कि आता तू ओरत बनली आहेस, मग ते म्हणले कि संजय पण तुला ठोकायला पाहत होता तर मी काय सांगू? मी म्हणले कि परत जर कोणाचे नाव काढले तर तुम्हाला पण हात लावू देणार नाही, मग ते म्हणले कि ठीक आहे आणि कपडे घालून निघून गेले होते, मग त्यांचा कोल आला होता आणि म्हणले कि हे तुझ्या आणि माझ्या शिवाय कोणाला समजणार नाही आहे.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे, मग आम्हाला दुसर्या दिवशी एका लग्नाला जायचे होते, आम्ही तिथे गेलो आणि तिकडे अंकल पण होते, मग त्यांनी मला कोल केला आणि म्हणले कि चल येतेस का? तर मी म्हणले कि कोठे जायचे? तर ते म्हणले कि तुझ्या घरी, मी म्हणले कि अंकल माझे कपडे खराब होऊन जातील. तर ते म्हह्नले कि कार मध्ये चल.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे, मग मी बाहेर गेले आणि त्यांच्या गाडी मध्ये बसून आम्ही गेलो, एक शांत जागी आलो आणि त्यांनी मला बाहेर काढले होते आणि मला कार च्या बोनेट वर बसवले होते आणि मग मला एकदम एक सेक्सी आणि मस्त कीस केली होती.

मग त्यांनी माझा घाघरा वर करून टाकला होता आणि मग माझी पेंटी काढून टाकली होती आणि मग माझ्या पुच्ची मध्ये त्यांचा लंड टाकून दिला होता आणि मला ठोकू लागले होते, मला खूप मजा आली होती आणि मी तर एकदम वेडी झाले होते आणि मग मी बोनेट वर झोपले होते आणि मग त्यांनी मला अजून जोर जोराने ठोकले होते आणि मग मी पाणी काढून टाकले होते आणि त्यांनी पण काढले, मग आम्ही कपडे घातले होते आणि आम्ही लग्नाला पोचलो होतो.