गर्लफ्रेण्डच्या मैत्रिणीला ठोकून खुश केले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव अनुज आहे आणि मी गुजरात चा आहे आणि एका कोलेज मध्ये जाऊन शिकत आहे. मित्रांनो आज मी तुम्हाला सर्वांना माझी एक खरी गोष्ट सांगणार आहे जी मी खूप दिवस झाले तुम्हाला सांगायचा विचार करीत होतो, पण मला काही तरी भीती वाटत होती पण आज मी तुम्हाला ती घटना सांगणार आहे आणि मला आशा आहे कि ही गोष्ट तुम्हाला खूप आवडेल.

मित्रांनो ही गोष्ट माझी आणि माझ्या मैत्रिणी च्या मैत्रिणी ची आहे आणि ही घटना एक वर्ष पूर्वीची आहे. गोष्ट चालू करण्या आधी मी सांगतो कि माझी उन्व्ही ५ फुट ७ इंच आहे आणि माझा लवडा ७ इंच लांब आणि २.५ इंच जाड आहे. आणि माझ्या मैत्रिणी च्या फिगर चे साईझ ३४-३०-३२ आहे. ती दिसायला एकदम सुंदर आहे.

आम्ही दोघे खूप चांगले मित्र आहोत आणि मी नेहमी सेक्स विषयी जास्त विचार करीत असतो आणि माझ्या मनात एका अनोळखी मुली बरोबर जबरदस्ती करून सेक्स करायची इच्छा होती. आणि मी ही मनातली गोष्ट माझ्या मैत्रिणी ला सांगून ठेवली होती आणि मी तिच्या बरोबर खूप अशा प्रकारचे बोलत असतो. मी तिला सांगून ठेवले होते कि जर तुझी  कोणी अशी मैत्रीण असेल जी माझ्या सारखा विचार करीत असेल आणि तिची इच्छा जास्त असेल तर तिची मला भेट लावून दे.

एक दिवस मला तिचा कोल आला आणि तिने मला तिच्या घरी बोलवले आणि मग तिने मला सांगितले कि माझी एक मैत्रीण आहे आणि तिने तुला तिच्या घरी बोलवले आहे आणि तिला तुझ्या कडे काही काम आहे तर तू तिच्या कडे जाऊन तिला मदत कर. मी तिला हो म्हणालो आणि मग आम्ही त्या वेळी तिच्या घरी गेल, आम्ही तिथे जाऊन बेल वाजवली तर एक सेक्सी आणि फटाका मुलीने दरवाजा उघडला, माझ्या मैत्रिणी ने तिला हेलो म्हणले आणि मिठी मारली आणि मग तिने माझा परिचय करून दिला आणि मी माझे नाव सांगून तिला हात मिळवला. मग तिने आम्हाला आत बोलवले आणि बसायला सांगितले. आता ती आमच्या साठी पाणी घेण्या साठी निघून गेली.

मग ती परत आली आणि आम्हाला पाणी प्यायला सांगितले आणि आम्ही पाणी पिले. मग ती माझ्या मैत्रिणी ला म्हणाली कि तुम्ही थोडा वेळ बसा आणि मी तो पर्यंत अंघोळ करून येते आणि मग ती रूम मध्ये गेली. मग मी माझ्या मैत्रिणी ला म्हणालो कि काय यार? काम तिला आहे आणि ती अजून तयार नाही आहे, मला माहित नाही ती आपला किती वेळ वाया घालवणार? मग ती म्हनाली कि थोडी शांती ठेव मी तिला सांगेन कि तुझी वाट पाहण्या साठी तुला एखादे बक्षीस दे, मग तर खुश आहेस ना?

मग मी ऐकलो आणि तेव्हा तिचा फोन वाजला आणि तिने बोलून फोन कट केला. मग ती मला म्हणाली कि तू इथेच बस आणि तिचे काम करून दे मला एक जरुरी काम आले आहे आणि मला आता जावे लागेल. मग मी तिला थांबवायचा खूप प्रयत्न केला पण ती निघून गेली आणि तेव्हा तिच्या मैत्रिणी ने विचारले कि काय झाले तू कोठे जात आहेस? तर ती म्हणाली कि तू आरामात अंघोळ कर आणि हा तुझे काम करून देईल, मला एक जरुरी काम आले आहे आणि म्हणून मला जावे लागेल आणि असे म्हणून ती निघून गेली आणि तिच्या मैत्रिणी ने माझ्या कडे पाहून स्माईल केली.

माझी इच्छा अशी होत होती कि आता मी पण तिच्या बरोबर अंघोळ करायला जातो, कारण ती दिसायला खूप सेक्सी होती आणि तिचे ते मोठे मोठे बॉल तिच्या मेक्सी मधून बाहेर यायला पाहत होते. तिची मोठी गांड मला तिच्या कडे आकर्षित करीत होती आणि मी ते सर्व पाहून वेडा होऊ लागलो होतो आणि मनातल्या मनात माहित नाही काय विचार करीत होतो. मग ती मला म्हणाली कि तू थोडा वेळ बस मी आता अंघोळ करून येते आणि ती आत जाऊ लागली. ती बाथ रुम मध्ये गेल्या वर काही वेळाने तिने मला हक मारली आणि म्हणाली कि अनुज मी साबण घ्यायला विसरली आहे प्लीज मला नवीन साबून कपाटा मधून काढून दे ना.

मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मी लगेच उठून तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि मी जेव्हा कपाट उघडला आणि समोर पहिले कि ब्रा आणि पेंटी पडली आहे. मीत्रानो ते पाहून माझे मन डगमगू लागले आणि मी तिची ब्रा आणि पेंटी उचलली आणि वास घेऊ लागलो आणि तिच्या पुच्ची चा विचार करू लागलो.

तेव्हा आवाज आला काय झाले तुला साबण मिळाला कि नाही? मग मी पटकन माझ्या हातातले ब्रा आणि पेंटी ठेवले आणि साबण पाहू लागलो.

मग मी साबण घेतला आणि तिला दिला आणि देताना तिचा दरवाजा थोडा उघडा होता आणि समोर काच होता आणि मी आरशा मध्ये तिला एकदम नागडे पहिले आणि हे पण पहिले कि साबू आणि शेम्पू तिथे आधी पासून ठेवले होते. मग मी जेव्हा तिच्या हाता मध्ये साबण दिला तेव्हा तिने माझा हात पकडला आणि मला संमजले कि तिचा हात खुप नरम होता आणि तिने माझ्या अंगा वर पाणी टाकून दिले. मी तेव्हा होश मध्ये आलो आणि तिला म्हणालो कि तू हे काय करीत आहेस? आणि मी तिला साबण देऊन तिथून पटकन बाजूला गेलो. मग तिने मला परत आवाज दिला आणि मला म्हणाली कि अनुज प्लीज मला माफ कर पण मी शेम्पू घायायला पण विसरले आहे, प्लीज तू मला तो पण दे ना. तिने असे बोलताच मी लगेच समजलो कि तिच्या मनात काय चालू आहे आणि तिला काय करायचे आहे? मी तिला विचारले कि शेम्पू कोठे आहे?
तर ती म्हणाली कि तिथेच रूम मध्ये ठेवला असेल आणि जेव्हा मी शोधला तेव्हा मला शेम्पू मिळाला नाही पण थोडे शोधल्या वर मला काही कंडोम चे पाकीट मिळाले. मग मी पटकन माझे सर्व कपडे काढले आणि बाथ रूम कडे गेलो. तिने काही न बोलता दरवाजा उघडला आणि मी आत गेलो.

ती तेव्हा उलटी उभी होती आणि तिला काही समजले नाही आणि मी मागून पटकन तिला पकडले. तेव्हा ती म्हणाली कि तू हे काय करीत आहेस? आणि तिने मला धक्का देऊन मागे केले आणि मी भिंतीला जाऊन धडकलो आणि मग ती मागे वळून माझ्या कडे आली आणि तिने सरळ माझ्या ओठा वर कीस केली, आता मला काही समजत नव्हते आणि तिला कीस करू लागलो. मग मी एका हाताने तिचे बॉल पकडले आणि एक हात तिच्या पुच्ची वर ठेवला. जशी मी तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घातले तिने पटकन माझा लवडा पकडला आणि हलवू लागली. आता माझ्या आत मध्ये आग लागली होती आणि तिला शांत करणे जरुरी होते.

मी तिचे बॉल चोकू लागलो आणि मग तिच्या कानाला, गळ्याला आणि पोटाला सगळी कडे कीस करू लागलो. ती अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स ओह्छ्ह्ह करत होती आणि मला म्हणत होती माझी वर्षाची इच्छा पूर्ण करून टाक.

ती मला वेड्या सारखी कीस करु लागली आणि मला धक्का देऊन मला बेड वर झोपवले.

ती माझा लंड असा पहात होती कि ती पहिल्यांदाच लंड पाहत असेल.

मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली तर मी तिला म्हणाली कि हळू मला दुखत आहे. तर ती म्हणाली कि काही नवीन शिकायला मेहनत करावी लागते आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले.

ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू, तिने त्यावर केसाने डिजाईन केली होती. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. ती म्हणाली कि माझ्या नवर्याला हे पसंत नही पण तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले.

माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

ती खालून तिची गांड जोराने उडवू लागली आणि मी तिचे बॉल जोराने घासू लागलो आणि जोराने ठोकू लागलो. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि मी तिला उलटे केले. मग मी मागे जाऊन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिचे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. ती म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला

मी पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते.

मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली.

ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी तिची वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि ती माझा लंड चोकू लागली. मग तिने माझ्या कडे पाठ करून लंड तिच्या गांडीत टाकयला सांगितले. मी अगोदर तिची गांड जिभेने चाटून ओली केली  आणि मग त्यात माझे बोट टाकू लागलो तिची गांड खूप टाईट होती, तिच्या नवर्याने बहुतेक कधीच तिची गांड मारली नसेल. ती म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर मी माझा लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि ती खूप ओरडली आणि मी दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि ती ओरडत होती.

मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. २० मिनिटाने मी सर्व पाणी तिच्या गांडीत सोडले. अशा रीतीने मी तिला त्या रात्री ३ वेळा पुच्चीत जवले आणि २ वेळा तिची गांड मारली. मी खूप दमलो होतो, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच तिच्या शेजारी जोपलो. ती मला म्हणाली  तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

मग आम्ही दोघे अंघोळ करायला गेलो. तिथे पण आम्ही अंघोळ करत करत तिला एक वेळा ठोकले. आम्ही दोघे बरोबर अंघोळ करायला गेलो तर तिकडे जाऊन तिचे ओले शरीर पाहून माझा लंड परत एक वेळा ताठ झाला… आणि मी अंघोळ करत करत तिला कीस करू लागलो आणि माझी जिभ तिच्या तोंडात टाकून आत बाहेर करू लागलो.

तिचे मम्मे दाबू लागलो आणि मग काही वेळाने ती खाली बसली आणि माझा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागली. ती माझ्या लंडा वर थुकत होती आणि मग ते थुकलेले पाणी पिऊन जात होती थोड्या वेळाने ती मला म्हणाली तू जरा थांब…

मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो मी खाली झोपलो आणि ती माझ्या वर अशा रीतीने आली कि तिची पुच्च्ची माझ्या तोंड जवळ येईल आणि माझा लंड तिच्या तोंडा जवळ येईल. आणि मग आम्ही एकमेकाचे अवयव चोकू लागलो.

मग तिने मला बाथरूम मध्ये झोपवले आणि माझ्या ७ इंच लंडावर बसली आणि घोड्या वर बसून हलतात तसे उड्या मारून मला जवू लागली …आणि ती ओह्ह्ह्ह येस्स्स जाआअनु ओह्ह्ह्ह याआआअ करत होती.

मी तिचे बॉल दाबत होतो आणि कधी कधी तिचे मनुके तोंडाने चावत होतो तर ती थोडी ओरडत होती.

ती म्हणत होती – आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा … जव मला … फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची ….. फाड हिला …. आणि …. माझी तहान भागव … ओह्ह्ह येस्स्स.

१५ मिनिटे तिला न थांबता ठोकल्या वर मी आता पाणी सोडणार होतो.. मी तिला विचारले कि कोठे टाकू तर ती म्हणाली कि आत टाक.

मग मी आत वीर्य सोडले आणि ती खूप आनंदी झाली होती आणि ती माझे डोके पकडून जोर जोराने मला कीस करू लागली

ती म्हणाली – आज तू मला खूप मोठा आनंद दिलास मला इतका आनंद माझ्या आयुष्यात कधीच मिळाला नाही. तू माझी वर्षांची तहान भागवलीस आय लव यु वेरी मच ….

मग मी तिला विचारले कि तुला काय काम होते ज्यासाठी तू मला इथे बोलवले होतेस? तर ती हसत म्हणाली कि जे काम होते ते पूर्ण झाले आहे आणि मला तिचे काम समजले.