आईच्या पुच्चीला पाणी पाजले

हेलो मित्रांनो माझी हि एकदम पहिली गोष्ट आहे. हि माझी आणि माझ्या आइची आहे, माझी आई खूप सेक्सी आहे आणि तिचे शरीर खूप हॉट आहे, तिचे बोल खूप मोठे आहेत आणि गांड एकदम बाहेर निघालेली आहे. माझे पप्पा बिजनेस करतात आणि ते बाहेर जात असतात. आता घरी आणि माझी माझी आई जास्त वेळ असतो. मग मी काही कामाने बाहेर गेलो होतो आणि परत आलो तेव्हा आई कपडे बदलत होती, तेव्हा मी तिच्या रूम मध्ये आत गेलो होतो. तेव्हा तिने तिची साडी काढून टाकली होती आणि ब्लाउज पण काढले होते आणि मग मी मागे थांबलो होतो आणि तिने तिचे ब्लाउज पण काढून टाकले होते.

मग ती फिरली होती आणि मी तिच्या मागे उभा होतो आणि मग ती तिची साडी उचलु लागली होती आणि म्हणाली कि काय पाहिजे? इथे का थांबला आहेस? मग मी म्हणलो कि मला दुध प्यायचे आहे, मग ती म्हणली कि किचन मध्ये जाऊन पिऊन घे. मग मी म्हणले कि मला तुझ्या कडून घ्यायचे आहे. तर ती म्हणली कि मी चेंज करून येते. मग मी म्हणलो कि काय गरज आहे, मी इथे पिऊन घेतो, तर आई म्हन्न्ली कि तुला म्हणयचे काय आहे?

मग मी म्हणले कि आई कशाला आता बनवतेस आणि मग मी तिचे बुब्स दाबले होते आणि म्हणले कि इथे भरले आहे ना, मग ती म्हणली कि चल हट आणि इथून बाहेर जा, मग मी म्हणले कि मला तर प्यायचे आहे आणि खूप दिवस नंतर असा चान्स आला आहे ना आणि मग मी तिला बाहो मध्ये घेतले होते आणि तिचे ब्रा चे हुक उघडले होते आणि मग तिची ब्रा काढून टाकली होती.

मग मी तिला बेड वर धक्का दिला होता आणि मग मी तिच्या वर चढलो होतो आणि म्हणलो कि आई आज मस्ती करू दे आणि तू पण मजा करून घे आणि मग मी तिचे बुब्स दाबले होते आणि मग म्हणले कि आता ऐकून घे ना. मग मी तिचे मस्त मोठे मोठे बुब्स एक एक करून चोकत होतो आणि मग तिला पण खूप मजा येत होती आणि मग ती पण एकदम गप्प झाली होती आणि तिचे मोठे गोल बोल माझ्या कडून चोकून घेत होती.

मग मी आईचे दोन्ही निपल चोकून एकदम कडक केले होते आणि मग मी त्यांना दाबून दाबून खूप जोर जोराने चोकत होतो आणि मग मी तिचा पेटीकोट चा नाडा पण काढला होता आणि मी तिचे बुब्स दाबत होतो, मग मी तिला ओठ वर कीस करत होतो आणि मग ती म्हणत होती कि आता करू नकोस.

मग मी म्हणले कि आता तर चालू झाले आहे आता सर्व काही होणार आहे, मग मी माझ्या हाताने तिचे बोल दाबत होतो आणि माझ्या ओठाने तिची बेंबी चोकत होतो आणि मग मी खाली गेलो होतो आणि तिच्या पुच्ची वर कीस करू लागलो होतो, मग मी माझा लंड बाहेर काढला होता आणि मग मी तिच्या बुब्स वर हात फिरवत होतो आणि मग मी माझ्झा लंड तिच्या तोंड वर ठेवला होता आणि तिच्या ओठ वर फिरवू लागलो होतो तर ती म्हणली कि बाजूला हो, मग मी म्हणले कि आधी याला चोकून दे तर ती नाही म्हणत होती.

मग मी तिच्या तोंड मध्ये लंड टाकून दिला होता आणि म्हणले कि खूप नाटक करते आहेस त्या दिवशी तर पप्पांचा लंड एकदम जोर जोरणे चोकत होतीस आणि मग मी म्हणले कि ठीक आहे चोकू नकोस, आता मी तुला ठोकणार आहे, मग माझा लंड तर उभाच होता आणि मग मी पटकन तिच्या तोंड मधून लंड बाहेर काढला होता आणि तिच्या पुची मध्ये सरकवला होता आणि आत बाहेर करू लागलो होतो आणि तिला एकदम जोर जोराने ठोकत होतो.

मग आता आईला पण खूप मजा येत होती आणि ती पण एकदम उड्या मारून मारून मला उत्तर देत होती आणि मी तिचे निपल माझ्या हातां मध्ये पकडून घासत होतो आणि तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड आत बाहेर करत होतो आणि मग ती हळू हळू आवाज करू लागली होती आणि ती अहह हः आय्य औऊ ईई अउ आज हः ग हः आज्ज औ ईई ओअऊ करत होती.

मग मला पण खूप मजा येत होती आणि मी तिला विचारले कि माझी राणी आता तुला कसे वाटत आहे? तर ती म्हणाली कि खूप मजा येत आहे, खूप महिने नंतर आज माझ्या पुच्चीला प्रेम मिळाले आहे. मग मी म्हणले कि मग साले नखरे का करत होतीस? सरळ तयार झाली असतीस, मग ती म्हणाली कि आता बोलु नकोस, फक्त मला ठोकून दे आणि आज माझी पुच्ची फाडून दे, काय मस्त लंड आहे तुझा?

मग मी म्हणलो कि तुला अक्कल उशिराने आली आहे, बोल कसे मी ठोकू? तर २ मिनिट नंतर ती मला म्हणाली कि माझ्या राजा जोर जोराने करून ठोक मला आणि असे म्हणत ती तिची गांड मागे पुढे करू लागली होती नी मग काही वेळाने तिने पाणी काढले होते आणि मला ते समजले कारण कि ती एकदम थरथर कापत होती आणि माझ्या लंड मध्ये एकदम करंट लागला होता.

मग आई म्हणाली कि ३ महिने नंतर मला लंड मिळाला आहे आणि मग ती एकदम शांत झाली होती आणि झोपली होती आणि मग म्हणाली कि मी बाथ रूम मध्ये जाऊन येते आहे आणि मग ती जेव्हा आली होती तेव्हा तिचा टोवेल एकदम ओला झाला होता आणि मग तिने माझा लंड साफ केला होता आणि मग त्याला चोकत होती, मग मी एकदम हैराण झालो होतो आणि मग तिने चोकून माझा लंड एकदम उभा करून टाकला होता आणि म्हणली कि माझ्या राजा ये आणि माझे बोल एकदम घासून लाल करून टाक अहः हः उऊ उ आणि त्याचे सर्व दुध आज तू पिऊन टाक. आज मला तू असे ठोक कि मला कधी विसरणार नाही अह्ह्ह अह्ह्ह औऊ ऐई ई ओअओ इस उस ऊऔ ऐई उऊ अउ उऊ आता पर्यंत कोठे होतास तू माझ्या राजा. मला खूप जोराने ठोक आणि मला तुझी राणी बनवून टाक, मग मी तिचे बोल एकदम जोराने चोकत होतो.

मग ती एकदम तापली होती आणि एकदम मस्ती मध्ये मला साथ देत होती आणि मग ती ओरडू लागली होती आणि म्हणत होती कि आता ये पण यार, प्लीज मला तडपवू नकोस, लवकर आता माझ्या वर ये, मग ती एकदम बेकाबू झाली होती आणि पुन्हा पुन्हा माझा लंड हाता मध्ये घेत होती, मग आईने परत एक हात ने माझा लंड तिच्या पुच्ची च्या भोक वर लावला होता आणि म्हणली कि आता धक्का मारून घे.

मग मी जसे पुढे आलो होतो आणि धक्का दिला होता आणि माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता आणि मग ती एकदम ओरडली होती आणि मग मी दुसरा ठोका देऊन पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मी तिला ठोकू लागलो होतो, मग ती एकदम मस्ती मध्ये आली होती आणि हाहा हः आय्य औऊ ईई ओअओ जा ह्याय्ह यस हश्श य्स्य्स ससू हाह्ह करत होती आत मध्ये टाकून दे आणि अजून मला जोराणे ठोक असे ती म्हणत होती आणि म्हणत होती कि तुझ्या गांडी मध्ये दम असेल तेवढे मला जोराने ठोकून माझी पुच्ची फाडून दे.

मग मी पण एकदम जोर जोराणे आत बाहेर करत होतो आणि मग ती म्हणली कि आता मला खूप मजा येत आहे आणि आज मला खूप दिवस नंतर असे वाटत आहे कि मी अजून जवान आहे ओह्ह उएस हस य्स्य्स उसू उस इऐइ ओअओ ओह ओअओ हाह्ह आता मी पण एकदम जोर जोराने तिला ठोकत होतो.

मग मी म्हणले कि आज मी तुझ्या पुचीला एकदम ठोकून तिला फाडून टाकणार आहे आणि तू आता पप्पांकडून ठोकून घेणे एकदम विसरून जाणार आहेस, आता ती पण हाहा याय उऊ इस इस उस इऐइसु सुसुउस उस ईइ उदुड औऊ सोस उह उह ओअओ ईई उऔउ करत होती आणि मी पण ओके घे डार्लिंग मजा येते आहे ना, आज मी माझ्या लंड ने तुझी पुच्ची एकदम फाडून टाकणार आहे असे मी म्हणत होतो, मग आणि ती ओरडत होती आउ आह ऑय याय्य आईइ ओह्ह जाह्ह्ह अहह आणि मग मी तिला पूर्ण रात्र भर ठोकत होतो आणि मग मी तिच्या पुचीला माझ्या लंड चे अपनी पाजले होते.