आईने शिंपी कडून ठोकून घेतले

हेल्लो मित्रांनो माझी गोष्ट इथून सुरु होते आहे जेव्हा मी स्कूल मधून आलो होतो आणि माझ्या आईने तिची साडी नेहमी सारखी तिच्या बेंबी पासून खाली बांधली होती. आता मी जेवण करत होतो आणि आज मी पहिल्या वेळी तिचे मोठे आणि सेक्सी बुब्स पाहून घेतले होते, मम्मी ने आज साडी पण पारदर्शी घातली होती, त्यामुळे तिचे सेक्सी बदन आज जास्त मादक आणि सुंदर दिसत होते.

जेव्हा ती मला भाजी वाढत होती तेव्हा तिच्या साडी चा पदर खाली पडला होता आणि मला तिचे बुब्स तिच्या ब्लाउज च्या आत मध्ये दिसत होते, तेव्हा अचानक मम्मी ने मला म्हणले कि बेटा जरा माझ्या बरोबर येणार, तर मी विचारले कि कोठे?

मम्मी म्हणली कि त्या शिंपी कडे ज्या कडे तू समीना ला घेऊन गेला होतास, आणि तिथे त्या हरामी शिंपी ने तुझ्या बहिणीला ठोकले होते, तर हे ऐकून मी एकदम हैराण झालो होतो कि हे आईल कसे काय समजले? आता मी पण लाजेने लाल झालो होतो आणि मला काही समजत नव्हते कि काय करू? मग मी माझी मान खाली करून गपचूप जेवण करत होतो.

मग काही वेळाने मम्मी म्हणली कि खाली तोंड करून काय जेवतो आहेस? तुला तुझ्या लंड ची तहान भागवताना लाज तर वाटली नाही, जेव्हा तो हरामी तुझ्या बहिणीला ठोकत होता. आता मला त्याच्या कडे घेऊन चल, मी पण बगते कि समीना ने त्याच्या मध्ये असे काय पहिले होते? ज्या मुळे तिने ठोकून घेतले होते, मग मी ठीक आहे म्हणले होते आणि आईला शिंपी कडे घेऊन गेलो होतो.

तो तेव्हा स्टूल वर बसला होता आणि तो एकटा होता, मम्मी ने आज पिवळी साडी घातली होती आणि तिने बेकलेस ब्लाउज घातला होता तिचे ब्लाउज स्लीवलेस पण होते आज ती एकदम सेक्सी दिसत होती.

आता आईच्या तोंडून असे ऐकून मला तिला ठोकायची इच्छा होत होती, पण मी ते आता करू शकत नव्हतो, कारण कि मम्मीला शिंपी ला भेटायचे होते, आता जैद(शिंपी चे नाव) मम्मी च्या सेक्सी फिगर ला पाहत होता, तिचे पोट एकदम साफ साफ दिसत होते.

आता तिचे ब्लाउज बेकलेस होते आणि त्यामुळे तिची सेक्सी पाठ सरळ सरळ दिसत होती आज मी पहिल्या वेळी मम्मी ला इतके सेक्सी पाहत होतो, मम्मी ने तिचे ओठ वर लिपस्टिक लावली होती ज्यामुळे तिचे ओठ एकदम मस्त दिसत होते.

आता तो आईला पाहत होता आणि तिचे ब्लाउज मधून दिसणारे सेक्सी बोल पण घुरून घुरून पाहत होता, मग जैद ने म्हणले कि बोला मेडम तुमची काय सेवा करू शकतो आहे? तर मम्मी ने म्हणले कि जसे मी ब्लाउज घातले आहे तसे एक ब्लाउज शिवायचे आहे, तर जैद ने म्हणले कि ठीक आहे. मग त्याने म्हणले कि माप घेण्यासाठी आत मध्ये जावे लागेल.

आता मम्मी आत मध्ये जात होती तेव्हा तिने माझ्या कान मध्ये हळूच म्हणले कि तू पण मला ठोकून घेताना पाहून मजा घेऊ शकतोस, आता मी खूप खुश होतो आणि मी आत मधले सर्व दिसेल अशा ठिकाणी बसलो होतो, मग जैद ने मम्मी ला पहिले आणि म्हणले कि माप घेण्यासाठी हेच ब्लाउज पाहिजे कि दुसरे माप घेऊ?? मग मम्मी ने म्हणले कि तुम्ही दुसरे माप घ्या, मग जैद ने मम्मी चा पल्लू खाली घ्यायला सांगितले होते, तर मम्मी ने तिची पल्लू ची पिन काढली होती आणि पल्लू खाली केला होता.

आता तो तिचे बुब्स एकदम मस्त मध्ये पाहत होता आणि मम्मी पण जैद चा उभा होणारा लंड पाहू लागली होती, आता मम्मी चे ३८ चे बोल पाहुन्न जैद चा लंड एकदम कडक झाला होता, तो त्याच्या पजामा मध्ये एकदम साफ साफ दिसत होता, मम्मी चे बुब्स एकदम मस्त होते आणि बाहेर निघाले होते, आणि एकदम शेप मध्ये होते, आता जैद मम्मी चे माप घेत होता आणि बोलत पण होता.

मग त्याने मम्मी ला म्हणले कि तुम्ही खूप सुंदर दिसत, आणि तुमचे फिगर तर एकदम सेक्सी आहे, मग मम्मी ने म्हणले कि धन्यवाद, मी खूप वर्षे पासून मेंटेन करते आहे. मग त्याने मम्मी च्या बुब्स वर एक बोट ठेवून म्हणले कि तुम्हाला ब्लाउज असेच शिवायचे आहे. तेव्हा मम्मी ला एकदम करंट लागला होता आणि तिने अहः उऔअ केले आणि ते ऐकून त्याने विचारले कि काय झाले? तर मम्मी ने म्हणले कि काही नाही चांगले वाटले.

मग त्याने विचारले कि तुम्हला बुब्स दाबले कि आवडते? तर मम्मी ने म्हणले कि हो, खूप मजा येते, मग जैद ने विचारले कि मी तुमचे बुब्स टच करू का? तर तिने म्हणले कि हो, पण तुला माझी जवाजवी समीना पेक्षा चांगली करावी लागणार आहे, मग तो हे ऐकून एकदम शोक झाला होता आणि म्हणला कि ठीक आहे मी तुम्हाला अजून पण मजा देतो.

मग तो मम्मीला गरम करू लागला होता आणि तो आधी तिच्या पाठी वर एक हात फिरवत होता आणि मग तिला चाटू लागला होता, मग जैद ने मम्मी च्या बुब्स ला तिच्या ब्लाउज वरून दाबू लागला होता आणि चाटू लागला होता आणि मम्मी चे निपल वरून चावू लागला होता, आता तिला पण खूप मजा येत होती आणि ती अहह ई ऐई औऊ ओं ईई हळू एई हाह्ज करत होती.

मग तो तिचे ब्लाउज चे बटन काढू लागला होता आणि तिचे बुब्स आता हवे मध्ये लटकत होते आणि मम्मी ने आज ब्रा घातली नव्हती, मग जैद ने मामी चे बुब्स एकदम वेडे होऊन चाटत होता आणि म्हणत होता कि तुम्ही तर समीना पेक्षा पण जास्त मजेदार आहे, मग तेव्हा मम्मी ने म्हणले कि हे तर अजून एक नमुना आहे पुढे पुढे पहा मी कसे मजे देते आहे.

मग तिचे बुब्स चाटले कि मग तो नागडा होऊ लागला होता आणि मग त्याचा लंड सलामी देऊ लागला होता, त्याचा लंड बहुतेक १० इंच होता आणि ती त्याचा लंड काही न बोलता चाटू लागली होती, मग तो अहह ऐई उऊ ई उग्ग हः इह हः ईई ओअऊ करत होता, त्याचा लंड आता एकदम कडक झाला होता.

मग तो तिचा पेटिकोट काढू लागला होता तर त्याने पहिले कि मम्मी ची पुच्ची वर खूप केस होते, ती तिची पुच्ची आता चाटू लागला होता, आता ती अहह उऊ होह हीई करत होती आणि म्हणत होती कि पिऊन टाक माझा रस, खूप मजा येत आहे.

मग १० मिनिट चाटले कि तो आता ठोकायला तयार झाला होता, मग त्याने त्याचा लंड मम्मी च्या पुच्ची मध्ये एक झटका देऊन टाकला होता आणि तिला खूप त्रास होत होता आणि ती जोर जोराने आह उऊ ऐई अहह अओइओ करत होती, आता तो पण एकदम जो जोराने झटके मारत होता आणि मग मम्मी ने अचानक तिचे पाणी काढले होते, पण जैद अजून पण तिला ठोकत होता, मग काही वेळाने त्याचे पण निघून गेले होते आणि तो शांत झाला होता. मग मम्मी ने तिची साडी घातली होती आणि ती बाहेर आली होती, मग आम्हाल जेव्हा पण चान्स मिळतो आहे तेव्हा आम्ही खुप सेक्स करत असतो आणि खूप मजा करत असतो.