सावत्र मुलाचा मोठा सोटा घेतला घालून

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज चाळीश वर्षाची स्त्री आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सावत्र मुलाला उपभोगू शकले आणि आज देखील अगदी आरामात घरच्या घरी आम्ही नियमितपणे संभोग करत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या कॉलेज च्या शेवटच्या वर्षाला होते. मी दिसायला खूपच देखणी होते. नाकी डॉली नीटस, भरदार छाती, वयात आल्यावर शरीरात होणारे सगळे बदल माझ्यात पण अगदी उठून दिसत होते. माझ्या छातीला बघितले कि समोरचा वेडा होऊन जात असे. दुभत्या म्हशी सारखी माझी दाबण्या योग्य झाली होती. मी रोज अंघोळ करताना माझे मी माझी छाती दाबून घेत असे.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती.माझ्या फिगर ला साजेशी अशीच माझी कंबर आणि माझी गांड होती. माझ्या गांडीचा आकार असा काही गोल होता कि काही विचारू नका. माझ्या गांडीच्या प्रेमात तर सबंध कॉलेज होते. मुले तर मुले काही सर पण माझ्या मागे लागले होते. त्यामुळे माझ्या घरच्यांना माझी चिंता लागली होती आणि त्यातच आमची परिस्थिती फार चांगली नसल्याने त्यांनी माझे लग्न लावून दिले.

माझ्या नवऱ्याचे नाव सुरज होते. तो दिसायला फार काही चांगला नव्हता. करकोळ बांधा, काळा कुट्ट, फार काही चांगली नोकरी नाही, स्वतःचे घर नाही. तरीही माझ्या घरच्यांनी गडबडीत माझे त्याच्याशी लग्न लावून दिले. माझ्या मना विरुद्ध लग्न झाले असल्याने मी त्याची अशी कधी झालेच नाही. तो रोज माझ्याशी संभोग करत असे.पण माझ्यासाठी तो बलात्कारच होता. त्याला फक्त आणि फक्त माझ्या शरीराशी मतलब होता.

त्यातच त्याला दारूचे व्यसन खूप होते जे मला आधी माहित नव्हते. तो रोजच प्रचंड दारू ढोसून येत असे आणि माझ्यावर शॉट काढत असे. मला ते सगळे नको झाले होते. पण करणार काय. अशी काही वर्षे झाली आणि एकदा अचानक एका अपघातात तो मेला. मला दुःख होण्या ऐवजी ख़ुशी झाली. कारण मी रोजच्या मरणातून मोकळी झाले होते. काही दिवस झाले आणि माझ्या घरच्यांनी माझे पुन्हा लग्न केले.

यावेळी मात्र मुलगा दिसायला चांगला होता. पण तो वयाने खूपच मोठा होता. त्याचे पण ते दुसरे लग्न होते. भरीस भर म्हणजे त्याला एक मोठा मुलगा देखील होता. तो खूप पैसेवाला असल्याने माझे लग्न त्याच्याशी लावून दिले होते. पण माझे वय तेव्हा होते फक्त तीस आणि त्याचे होते पंचावन्न. इतका मोठ गॅप कसा चालेल तुम्हीच सांगा. पण माझा नाईलाज होता. त्याचे नाव संदीप होते.

तो मला पाहिजे नको ते सगळे बघत असे पण त्याला एक गोष्ट जमत नसे ती म्हणजे संभोग. कारण त्याचे वय झाले होते आणि त्याचा यातून सगळा इंटरेस्ट निघून गेला होता. त्यामुळे तो रोज आला कि जेवून लगेच झोपून टाकत असे.पण यामुळे माझी घुसमट होत असे. माझी नैसर्गिक गरज च जर तो पूर्ण करू शकत नसेल तर ते पैसे घेऊन काय चाटायचे आहेत का हे मला समजत नव्हते.

त्याला जो मुलगा होता तो कॉलेज ला जात असे. त्याचे नाव राजू होते. राजू दिसयला कमालीचा देखणा आणि हँडसम होता. उंच सहा फूट, जिम ला नियमितपणे जास्त असल्याने पिळदार स्नायू आणि बलदंड देहयष्टी. यामुळे त्याला जेव्हा मी पहिल्यांदा बघतीले तेव्हाच तो माझ्या मनात घर करून राहिला होता. त्याला मी बघतच राहिले होते. करणं कॉलेज नंतर मी पहिल्यांदा इतक्या देखण्या मुलाला इतक्या जवळून बघत होते.

घरी असताना मी त्याच्याकडे चोरून बघत असे. त्याची होणारी शरीराची प्रत्येक हालचाल मी टिपत असे. तो माझ्याशी फार काही बोलत नसे. अगदी कारण असेल तरच. नाही तर तो मग त्याच्या रूम मधेच असे. एकदा तो अंघोळीला गेला होता. मी त्याची रूम रोजच्या सारखी साफ करत होते. त्याचे अभ्यासाचे कपाट मी लावत असताना मला एक पुस्तक तिथे दिसले. मी ते बघितले तर ते अश्लील पुस्तक होते.

मी सगळी पुस्तके काढून बघताच मला आश्चर्याचा धक्का बसला. तिथे तर तशी ढीगभर पुस्तके होती. ते बघून मी ती सगळी पुस्तके गोळा केली आणि बाहेर काढून ठेवली. तोच राजू बाथरूम मधून बाहेर आला. त्याला बघून मी त्याला म्हणाले “काय रे राजू हे काय आहे?”

मी ती पुस्तके दाखवताच तो घाबरला आणि त त प प करू लागला. “काही नाही काही नाही. ते आपले असेच काही तरी टाइम पास म्हणून आपला कधी तरी मी ते बघतो. बाकी काही नाही” तो मला सांगू लागला. पण तो खूप घाबरला आहे हे मी ओळखले.

“अभ्यास सोडून दिवसभर हे करतो तू आत बसून? सांगू का बाबाना तुझ्या मी हे तुझे काम?” मी असे थोडे आवाज चढवून बोलताच तो खूपच गर्भगळीत झाला आणि मला म्हणाला “नको नको. प्लिज नको सांगू. मी तुझ्या पाया पडतो हवे तर” असे म्हणून तो माझ्या पाया पडू लागला. ते बघून मी त्याला दाखून उठवले आणि त्याच्याकडे बघून मी एक मादक कटाक्ष टाकला.

त्याला मी म्हणाले “अरे राजू तुला हे सगळे बघायची काहीच गरज नाही. तू हे जे पुस्तकात बघतो ते जर तुला प्रत्यक्ष बघायला मिळाले तर आणि प्रत्यक्ष करायला मिळाले तर?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “हे कसे शक्य आहे?”

असे तो म्हणताच मी माझा हात सरळ त्याच्या टॉवेल वर ठेवला आणि त्याचा सोटा माझ्या हातात पकडला आणि हळू हळू करत हलवू लागले. माझ्या त्या अचानक केलेल्या कृतीने तो अचंबित झाला आणि माझ्याकडे बघत म्हणाला “मी आणि तू? कसे काय शक्य आहे?”

त्याचा टॉवेल मी काढून टाकला आणि त्याला पूर्ण नग्न केला. त्याचा तो सोटा मी माझ्या हातात पूर्णपणे घेतला होता आणि त्याला म्हणाले “अरे मी तुझी सावत्र आहे.सख्खी नाही. दुसरी गोष्ट तुझे बाबा आणि माझ्या वयात खूपच अंतर आहे ते मला खुश करत नाहीत. तुला जे पाहिजे तेच मला पण पाहिजे आहे तेव्हा फार विचार नको करू. आपल्या गोष्टी आपण आपल्यातच ठेवू”

असे म्हणून मी खाली बसले आणि त्याचा सोटा जोरजोरात हलवू लागले. त्याला काहीही बोलायची इच्छा राहिली नाही त्यामुळे. तो जे चालू आहे त्याचा आनंद घेऊ लागला. शेवटी तो तर पूर्ण ताणात आलेला मुलगा होता. मी त्याचा सोटा हलवून हलवून कमालीचा मोठा केला होता. बघता बघता मी त्याला माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोकू लागले.

माझे तोंड एकसारखे त्याच्या सोट्याला वर खाली करून चोकत होते. त्याचा शेंडा जेव्हा मी चोकू लागले तेव्हा तो कमालीचा बेभान झाला. त्याच्या शेंडयाच्या शिरा दिसू लागल्या. तो आह आह आह आह करत त्याच आस्वाद घेऊ लागला. मी चोकून चोकून त्याचा सोटा ओलाचिंब केला होता. तो सोटा इतका मोठा होता कि मला पण तो चोकत असताना त्याच्या शिरा मला दिसू लागल्या होत्या.

त्याने मग मला खाली घेतले आणि माझे दोन्ही पाय त्याने फाकवले. माझी  योनी बघून  तो त्यावर तुटून पडला. माझी योनी त्याने त्याच्या जिभेने चाटण्यास सुरवात केली. खूप वर्षांनी माझी योनी कोणी तरी चाटत होते. त्यामुळे मी पण कमालीची वेडी झाले. त्याने चाटून चाटून माझी योनी ओलीचिंब केली. माझी योनी कमालीची फुगीर झाली होती.

तो मग  बाजूला झाला. त्याने माझे दोन्ही पाय फाकवले. माझ्या योनीत मग त्याने त्याचा सोटा कचकन एकाच दणक्यात कोंबला. एकाच दणक्यात त्याचा पूर्ण सोटा आत गेला. एका क्षणाचा हि वेळ न घालवता तो माझ्यावर उडू लागला. त्याची कंबर एकसारखी तो मागे पुढे करत होता आणि मला ठोकत होता. काच काच काच काच करत तो माझ्या योनीच्या चिंध्या करत होता.

त्याच्या वेग आणि आवेग दोन्ही प्रचंड होते. पूर्ण ताणात आलेला मुलगा होता तो आणि त्यामुळे त्याचे हिसडे असे काही माझ्या योनीला बसत होते कि माझी योनी फाटून निघत होती. खूप वेळ तो मला ठोकत होता. ठोकून ठोकून आमचे दोघांचे पण अंग घामाने डबडबले होते. प्रचंड वेगाने त्याने एकदाच मला असा हिसडा दिला कि त्याच वेळी त्याच्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

सर सर करत बाहेर आलेल्या त्याच्या वीर्याने माझी सगळी योनी पूर्णपणे भरून गेली आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी अचानकच राजुला उपभोगले होते. त्या दिवसापासून राजू ने ती सगळी पुस्तके टाकून दिली. त्याला घरच्या घरी त्याची खाज भागवण्यासाठी सोय उपल्बध झाली होती. मला पण माझ्या नवऱ्यापासून जे शारीरिक सुख मिळत नव्हते ते राजू कडून मिळत असल्याने मी पण खूप जास्त खुश होते.