आईने ताउजीचा लंड घेतला

हेलो मित्रानो आज मी तुम्हाला माझ्या जीवन ची एकदम खरी गोष्ट सांगणार आहे जी मी माझ्या जीवन मध्ये पहिल्या वेळी पहिली होती. माझी आई एकदम गोरी सुंदर आणि उंच महिला आहे आणि माझी आई माझ्या पप्पां पासून संतुष्ट होत नव्हती आणि तिची नजर अशा पुरुष वर राहत होती जो तिला एकदम संतुष्ट करू शकेल. आता या काम साठी एक माणूस होता आणि ते होते माझे ताउजी. त्यांचे वय ६० वर्षे होते. मी आता त्या दिवशी काय झाले ते सांगतों आहे.

मित्रांनो त्या दिवशी आम्ही घरी फक्त दोन लोक होतो, मी आणि माझी आई, मग ताउजी संध्या काळी माझ्या घरी आले होते आणि तेव्हा त्यांना पाहून आई एकदम खुश झाली होती, मग मी आई बरोबर जेवण करायला बसलो होतो आणि मग काही वेळाने मी आईची पुच्ची पहिली होती तर मला वाटले कि जाणून बुजून दाखवत आहे.

मग जेवण झाले कि आई घर चे काम संपवून अंघोळ करायला गेली होती आणि मग तेव्हाच लाईट गेली होती, मग आई अंघोळ करून झाली कि फक्त पेंटी आणि ब्रा घालून बाथ रूम मधून बाहेर निघाली होती आणि मग आईने एक लहान डब्ब्या मध्ये सरसो चे तेल घेतले होते आणि अंगणात बेड वर झोपली होती आणि तिच्या वर चादर घेतली होती. मग मी पहिले कि ती डब्ब्या मधून तेल काढून तिच्या अंगावर लावत होती, मग आईने मला बाहेर चा दरवाजा बंद करायला सांगितले होते, तर जेव्हा मी दरवाजा बंद करून चावी ठेवायला त्या रूम मध्ये गेलो होतो जिथे ताउजी होते. तेव्हा मी पहिले कि ते त्यांचा लंड बाहेर काढून त्यांच्या दोन्ही हातानी घासत होते आणि मला पाहून त्यांनी ते जाकून दिले होते आणि मग मला विचारले कि काय करत आहे? मग मी म्हणले कि मी बाथ रूम मध्ये जातो आहे आणि मग मी बाथ रूम मध्ये जाऊन दरवाजा ला थोडे जोराने बंद केले होते.

मग ताउजी उठले होते आणि आई जवळ आले होते आणि मग तिने आईची चादर बाजूला केली होती आणि मग तिच्या हात मध्ये आईचा एक हात पकडून उभे केले होते आणि मग दुसर्या हात मध्ये तेल चा डब्बा घेतला होता आणि त्यांच्या रूम मध्ये गेले होते, मग रूम मध्ये गेले कि त्यांनी डब्बा ठेवला आणि मग आईची ब्रा आणि पेंटी उघडली होती आणि बाजूला करून टाकली होती.

त्यांनी जाऊन दरवाजा बंद केला होता आणि मग त्यांनी टोवेल पण काढून त्ताकला होता आणि आईची नजर सरळ लंड वर गेली होती. मग आई त्यांचा लंड आणि ताउजी आईची पुच्ची पाहत होते. मग ताउजी आई कडे आले होते आणि जवळ येऊन त्यांनी आईला दोन पायांच्या मध्ये त्यांचा लंड घुसवून टाकला होता आणि तेव्हा आईने तिचे डोळे बंद करून घेतले होते.

आता ताउजी नि आईला त्यांची बाहो मध्ये भरले होते आणि उचलले होते आणि मग त्यांना घेऊन ते बेड वर चढले होते आणि मग त्यांनी आईला बेड वर एकदम जोपवून दिले होते आणि मग ते आईच्या दोन्ही मांडी वर बसले होते, मग ताउजी नि आईची पुच्ची त्यांच्या दोन्ही हातानी पसरली होती आणि मग थोडे से आई विरोध करत होती आणि त्या मध्ये तिचा होकर सरळ दिसत होता.

मग ताउजी नि त्यांचा लंड वर थोडे तेल लावले होते आणि काही तेल आईच्या पुची वर पण लावले होते आणि मग त्यांनी आईच्या पुची वर त्यांचा लंड ठेवला होता आणि हळूच त्यांच्या कमरेला धक्का मारला होता आणि तेव्हा आईची अहह औऊ उऊ हाह्ह ऐई आईई निघाली होती, मग मला समजले कि आई च्या पुच्ची मध्ये त्यांचा लंड घुसला आहे, मग त्यांनी कमरेला ठोके देणे चालू करून टाकले होते आणि जेव्हा जेव्हा ते झटका मारत होते तेव्हा आई च्या तोंडून आह हाह्ह औऊ ऐई ईई ओअओ निघत होते, मग काही वेळाने जेव्हा ताउजी नि आईच्या बोल ला घासणे चालू केले होते तेव्हा त्यांचा जोश अजून वाढला होता आणि मग एक बाजूला ताउजी ठोके मारत होते आणि दुसरी कडे आई चे बोल घासत होते.

मग जेव्हा तिच्या पुच्ची मध्ये त्यांचा लंड अर्धा पेक्षा जास्त गेला होता तेव्हा आई औऊ आईई नको आह्ह अय्यय अह्ह्ह नाही म्हणू लागली होती, मग ताउजी नि तिच्या ओठाला चोकने चालू करून टाकले होते, मग बहुतेक अर्धा तास भर ठोकले कि ताउजीनि त्यांचे वीर्य आईच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते आणि आता आई एकदम खुश झाली होती.

मग काही वेळाने त्यांनी लंड बाहेर काढला होता आणि आई गपचूप १० मिनिट पर्यंत झोपून राहिली होती आणि मग काही वेळाने तिने उठायचा प्रयत्न केला होता तर ताउजी नि तुला थांबवले होते आणि म्हणले कि कोठे चालली आहेस? इथे जोपून जा आणि तिला जवळ झोपवले होते. मग आई त्यांच्या बरोबर जोपली होती आणि मग मी पण झोपयला गेलो होतो, मग मी सकाळी पहिले तर आई आणि ताउजी एकमेकाला एकदम चिकटून झोपले होते.

मग अचानक ताउजीची झोप उडाली होती आणि तेव्हा त्यांनी आईच्या कमरे वरून त्यांचा हात बाजूला केला होता आणि मग आई जागी झाली होती, मग ताउजीनि आई च्या गाल वर एक कीस केली होती आणि आईला फिरायला सांगितले होते तर आईने त्यांच्या कडे पाठ करून टाकली होती. मग ताऊ उठून बसले होते आणि त्यांनी तेल ककाढून आईच्या गांडी वर लावले होते.

मग आई तिची मान मागे करून सर्व पाहत होती आणि मग त्यांनी तेल काढून त्यांच्या लंड वर पण लावले होते आणि मग ते झोपले होते आणि मग आईच्या गांडी वर लंड ठेवला होता आणि कमरेला एक झटका मारला होता आणि मग आईच्या तोंडून अहः हाह्ह याय ऐऊ उ ऐई आवाज आला होता आणि मला समजले कि त्यांनी आईच्या गांडी मध्ये लंड टाकला आहे.

मग ताउजीनि कमर चालवने चालू करून टाकले होते आणि मग काही वेळाने त्यांचा पूर्ण लंड आईच्या गांडी मध्ये टाकून दिला होता, मग त्यांनी तिची गांड बहुतेक १० मिनिट मारली होती आणि मग ते हळू हळू शांत झाले होते आणि मला समजले कि आई च्या गांडी मध्ये त्यांचे वीर्य निघून गेले आहे.

मग काही वेळाने ताउजीनि त्यांचा लंड बाहेर काढला होता आणि सिगरेट पिऊ लागले होते आणि मग उठून लुंगी घालून लघवी करू लागले होते आणि मग परत ते रूम मध्ये आले होते आणि तेव्हा आई तशीच झोपली होती. मग त्यांनी दरवाजा बंद करून लुंगी उघडून टाकली होती आणि मग बेड वर जाऊन आईला सरळ केले होते आणि तिच्या मांडी वर बसले होते आणि आईचे पाय थोडे पसरले होते.

त्यांनी आईची पुच्ची पहिली आणि तेल घेतले होते आणि आईच्या पुच्ची वर लावले होते आणि मग थोडे लंड वर पण टाकले होते आणि आईला विचारले कि लघवी तर करणार नाहीस ना? तर तिने तिचे डोके हलवून नाही म्हणले होते. मग ताउजी नि जसे त्यांचा लंड आईच्या पुच्ची वर ठेवला होता तसे आईने तिचे दोन्ही हात वापरून तिची पुच्ची उघडली होती. मग ताउजीनि लंड ला थोडे तिच्या पुची मध्ये टाकले होते आणि तिचे बोल पकडून एकदम जोराने झटके मारले होते आणि त्यांचा लंड पूर्ण आत मध्ये घुसवून टाकला होता.

मग आई औऊ ऐई इअऊ औऊ अह्ह्ह ओउ ऐई मम थोडे हळू हळू म्हणत होती. पण ताउजी वर त्याचा काही परिणाम होत नव्हता, मग ते ४-५ लहान झटके मारत होते आणि मग एक मोठा झटका मारून देत होते.

मग जेव्हा त्यांचा लंड अर्धा आत मध्ये गेला होता तेव्हा आईने ताउजीला म्हणले कि आता अजून आत मध्ये टाकू नका नाही तर माझी पुच्ची फाटून जाईल. मग ताऊ ने म्हणले कि अजून तर अर्धा बाकी आहे, तर आईला समजले कि आज तिची पुच्ची फाटून जाणार आहे. आता ते एकदम आत पर्यंत त्यांचा लंड घालू लागले होते.

मग आईने जेव्हा पहिले कि आता तिला सहन करणे अवघड झाले आहे तेव्हा तिने सांगितले कि मी तुमच्या पेक्षा खूप लहान आहे आज्ज औऊ ऐई प्लीज नको अहह औऊ ऐई ओह्ह अहह एई ईई ईई ओहो अहह आह ओम्म्म, आता त्यांनी खूप जोराने अनेक ठोके मारले होते आणि आई च्या पुच्ची मध्ये त्यांचा पूर्ण लंड घुसवून टाकला होता आणि ते आई चे बोल पण त्यांच्या दोन्ही हातानी घासत होते. मग आईला पण खूप मजा येत होती नी बहुतेक आईला याची वाट होती, मग ताउजी नि त्यांचा लंड आईच्या पुच्ची मध्ये पूर्ण घालून दिला होता आणि असे करून त्यांनी पूर्ण ३५ मिनिट पर्यंत आईची जवाजवी केली होती.

मग त्या नंतर आई आणि ताउजी एकदम शांत झाले होते आणि मग तेव्हा मला समजले कि आई च्या पुच्ची मध्ये ताउजीचे वीर्य पडून गेले आहे, मग आता ते दोघे एकदम जोराने दमून गेले होते आणि मग ताउजीनि लंड ला बाहेर काढून टाकले होते आणि मग ते जाऊन आई च्या जवळ झोपले होते, मग काही वेळाने आईने पण उठली होती आणि तिची ब्रा पेंटी घातली होती आणि मग दरवाजा उघडून ती बाथ रूम मध्ये निघून गेली होती.