भाभी नागडी माझ्या समोर आली

माझ्या प्रिय मित्रानो, रेणू भाभी चा तुम्हाला नमस्कार, तुमच्या इमेल वरून मला समजले कि तुम्हाला माझी गोष्ट खूप आवडली त्या साठी तुमचे आभार.

हि आज ची गोष्ट माझे पती रवीची आहे जी त्यांनी मला सांगितली होती.

तर पुढची गोष्ट रवीच्या तोंडाने ऐकून घ्या..

नवी नोकरी होती.. नवीन शहर होते.. मना मध्ये खूप सारे स्वप्न होते आणि मी इंदोर साठी रवाना झालो होतो. एक ब्रीफकेस बरोबर दोन जोडी कपडे होते आणि घर वाल्यांनी सांगितले होते कि राहायची व्यवस्था झाली कि बाकीचे सामान घेऊन जा.

इंदोर मध्ये नात्याच्या भाभी चे एक घर होते पण घरच्या लोकांनी सांगितले होते कि राहायला दुसरे ठिकाण शोधून घे.

मी ट्रेन मधून उतरून रती भाभी च्या कडे गेलो होतो, ती मला पाहून खूप खुश झाली होती आणि मी तिला पहिले तर तीची जवानी एकदम वेड लावणारी होती, तिला दोन मुले होती.

मग तिला पाहून माझा लंड उभा राहू लागला होता आणि मला आता समजले होते कि घर च्या लोकांनी तिच्या कडे राहायला का नाही म्हणले होते.

भाभी ने मला तिच्या घरी थांबायला सांगितले पण मी म्हणले कि नवीन शहर आहे जिथे नोकरी करायची आहे तिथे जवळ मला एक घर मिळवून द्या.

मग तिने सांगितले कि तिचे पती बाहेर नोकरी करत आहेत आणि ते महिन्यातून एक दोन दिवस साठी येत असतात.

मग भाभी ने मला त्यांच्या ओळखीने एक घर मिळवून दिले होते, ते घर मालक कोठे तरी बाहेर राहत होते आणि घर एकदम सुंदर होते.

मग मी तिथे येउन मला जरूरी समान खरेदी केले होते आणि मग मी टाईम पास करायला मोबाईल वर पोर्न विडीयो पाहत होतो.

मला सहा दिवस नंतर सुट्टी होती तर भाभी ने मला तिच्या घरी बोलवून घेतले होते, माझ्या डोळ्याच्या समोर भाभीची जवानी नाचत होती भाभी च्या घरी पोचलो तर भैयाने दरवाजा उघडला होता.

ते मला पाहून खुश झाले होते आणि म्हणले कि ये रवी विनाकारण तू बाहेर राहतो आहेस. इथे असतास तर तुझ्या भाभीला पण मदत झाली असती.

मग मी म्हणले कि माझे ऑफिस तिथून जवळ आहे आणि हे मला खूप लांब पडते आहे, आणि भाभीला काही काम असेल तर मी पटकन करून देईन.

मग मी कसे तरी तो दिवस घालवला होता.

मग मी दुसर्या आठवड्या मध्ये भाभी ला न सांगता तिच्या घरी पोचलो होतो आणि तेव्हा तिने दरवाना उघडला होता आणि ती तेव्हा नाईटी मध्ये होती आणि म्हणली कि अरे तू आहेस काय? मला वाटले कि दुधवाला आला आहे.

तिने आत मध्ये ब्रा पण घातली नवती आणि मी विचार करू लागलो होतो कि दुध वाल्याची तर रोज मजा आहे.

मग माझा लंड मस्ती करू लागला होता आणि मी तिच्या बोल कडे पाहत म्हणले कि भैया कोठे आहेत?

भाभी म्हणली कि ते या आठवड्या मध्ये आले नाहीत.

मग मी थोडा वेळ थांबलो होतो आणि मग चहा घेऊन निघून आलो होतो.

मग दुसर्या आठवड्या मध्ये मी सर्व कपडे धुऊन वाळवले होते आणि मग मी माझ्या रूम मध्ये चड्डी घालून बसलो होतो, आणि सेक्सी विडीयो पाहत होतो.

मग अचानक कोणी तरी दरवाजा वाजवला होता आणि मला वाटले कि राजीव आला आहे तो माझा मित्र होता आणि आम्ही एकत्र सुट्टी घालवत होतो आणि पोर्न मूवी पाहून मजा करत होतो.

मग मी दरवाजा उघडला होता.

तर काय समोर भाभी उभी होती आणि तिचे कपडे घाण झाले होते.

मी म्हणले कि हे काय भाभी इतके घाण कसे झाले?

मग तिने म्हनले कि मी इथून जात होते आणि तेव्हा अचानक खड्डया मध्ये पडले होते आणि माझे कपडे साफ करायला तुझ्या घर पेक्षा चांगली जागा अजून कोणती नाही आहे.

मग तिने माझी चड्डी पाहून म्हणले कि घरी असले कि तू नेहमी असे राहतोस का?

तर मी म्हणले कि नाही माझ्या कडे फक्त तीन जोडी कपडे आहेत आणि आज ते मी सर्व धुऊन टाकले आहेत आणि वाळवत ठेवले आहेत आता  फक्त हि चड्डी आहे.

मग मी माझ्या बेड वरची चादर आंगा ववर घेतली होती.

मग ती म्हणली कि मी बाथ रूम मध्ये कपडे धुऊन घेत आहे तुझ्या कडे घालायला अजून काही आहे का?

मग मी म्हणले कि आता माझ्या कडे फक्त हि चड्डी आणि चादर आहे आणि लहान भावाचे एक बनियन आहे जे मला होत नाही आहे.

ती म्हणली कि ठीक आहे आधी मी कपडे धुऊन घेत आहे.

मग भाभी बाथ रूम मध्ये गेली होती आणि कपडे धुऊ लागली होती आणि मग काही वेळाने तिने मला हाक मारून सांगितले कि मला चादर आणि बनियन देऊन टाक.

मग मी तिला कपडे दिले होते, मग तिने म्हणले कि हि कसली चादर आहे.. कधी धूत नाहीस का? सर्व जवानी त्या वर टाकून दिली आहेस. बेशरम कुठला.. आणि आता मला हि दिली आहेस.

मग मी एकदम चकित झालो होतो आणि मी पण अनेक वेळा त्या चादरी मध्ये माझे वीर्य काढले होते आणि तिला सर्व अनुभव होता त्या मुळे तिने मला पटकन पकडले होते.

मग तिने बाथ रूम चा दरवाजा थोडा उघडला होता आणि म्हणली कि हे घे माझे कपडे सुकवून दे.

मग मी तिचे कपडे घेतले होते आणि बाहेर वाळवायला लागलो होतो तिने मला तिची साडी, ब्लाउज, पेटीकोट आणि ब्रा व पेंटी पण देऊन टाकली होती.

मग तिची ब्रा पाहून माझा लंड फडफड करू लागला होता आणि मग मी तिची पेंटी खूप वेळ पर्यंत वास घेत होतो आणि मग तिच्या मधून निघणारा सुगंध मला वेड लावत होता. माझा लंड बाहेर यायला धडपड करू लागला होता.

मग तिच्या कडे आता माझ्या भावाच्या बनियन शिवाय काही नव्हते.

तिने मग काही वेळाने मला चादर वाळवायला दिली होती.

मग मी ती पण घेऊन वाळवायला ठेवली होती.

मग ती मला म्हणत होती कि जवानी खूप कामाची वस्तू आहे तिचा समजून वापर करीत जा.

मी काही म्हणले नाही, मग मी भाभीला पाहायला एकदम उत्सुक झालो होतो कारण कि ती आता फक्त बनियन मध्ये होती. मग मी तिला म्हणले कि तुम्ही असे बाथरूम मध्ये राहिले तर थंडी लागून जाईल.

मग तिने म्हणले कि मी असे कसे बाहेर येऊ, मला खूप लाज वाटत आहे.

मग मी म्हणले कि तुम्ही माझी चड्डी पण घालून टाका.

मग तिने म्हणले कि तू काय घालणार मग?

मग मी म्हणले कि भाभी आम्ही मर्द लोक असे पण एकदम बेशरम असतो आणि भाभी समोर लाज कसली..

मग तिने म्हणले कि ठीक आहे, मला तुझी चड्डी दे.

मग तिने दरवाजा उघडून माझी चड्डी घेतली होती.

माझा लंड आता एकदम कडक झाला होता आणि माझे दिल पण एकदम जोराने धडधड करत होते, मी बाथरूम च्या कडे माझी पाठ करून उभा होतो.

मग बाथरूम चा दरवाजा उघडला होता आणि त्या मधून भाभी चा यायचा आवाज आला होता आणि ती माझ्या जवळ येऊन म्हणली कि खूप लाज वाटत आहे? आता तर म्हणत होतास कि भाभी समोर लाज कसली.. मग आता काय झाले आहे.

मग मी भाभी कडे फिरलो होतो.

लहान भाऊ च्या बनियन मध्ये भाभी चे बोल एकदम कडक झाले होते आणि मला वाटत होते कि तिचे बोल बनियन फाडून देतील, मग माझी नजर तिच्या खाली गेली तर मला तिची पुच्चीचे दर्शन झाले होते.

मग मी एकदम चकित झालो होतो आणि तिला म्हणले कि तुम्ही चड्डी घातली नाही?

ती हसत म्हणाली कि त्या मध्ये तुझी जवानी चिकटली होती आणि तुझ्या या लंड ला काय झाले आहे? असे वाटत आहे कि खूप दिवसांचा भुकेला आहे.. बघ कसा ताठला आहे.

मग तिने माझा लंड हाता मध्ये पडकला होता आणि मी एकदम मागे सरकलो होतो.

मग ती परत माझ्या जवळ आली होती आणि म्हणली कि तुला भूक लागली आहे ना? चल माझे दुध पिऊन घे, आणि मग माझी पुच्ची पण खूप दिवसांची भुकेली आहे तिची तहान तू भागवून दे. जेव्हा तू माझ्या पेंटी चा वास घेत होतास तेव्हा मला समजले होते कि तुला माझी पुच्ची पाहिजे आहे.

मग मी तिच्या बोल वर हात फिरवला होता आणि तिचे बोल पण एकदम कडक झाले होते आणि मी तिचे बनियन वर केले ओह्ते आणि तिचे बोल घासू लागलो होतो.

भाभी च्या तोंडून आह उऔउ औऊ ऐई निघाले होते आणि मग तिने मला एकदम जोराने पकडले होते आणि तिचे बोल माझ्या छाती वर लागत होते आणि माझा लंड तडफड करू लागला होता.

मग मी तिचे बोल पिऊ लागलो होतो आणि तिच्या तोंडून एक जोराने अहः आय्य औऊ ऐई निघाले होते.

मग मी तिला म्हणले कि किती दिवस झाले आहेत भैया ने तुमचे दुध पिऊन?

मग ती म्हणली कि तुझे भैया आले कि सरळ पुच्ची वर तुटून पडतात आणि माझे बोल तर कधी पितच नाहीत.

मग मी तिच्या बोल वर अजून जोराने तुटून पडलो होतो आणि तिचे एक बोल माझ्या तोंड मध्ये होते आणि दुसरा मी हाताने घासत होतो.

मग तिचा आवाज पण एकदम जोर जोराने निघत होता.

मग ती म्हणली कि आता तुझे पोट भरले असेल तर मला पण काही तरी मजा करायला दे आता..

मग मी मागे सरकलो होतो तर तिने मला बसवले होते आणि माझा लंड तिने तोंड मध्ये घेतला होता आणि त्यला चोकू लागली होती, ती एकदम मस्त मध्ये चोकत होती आणि मला असे वाटत होते कि ती एक अनुभवी रंडी आहे, मग ती म्हणली कि खूप दिवस नंतर मला इतका मस्त लंड मिळाला आहे, तुझ्या भैया चा लंड तर आता एकदम पातळ झाला आहे आणि मला काही पण मजा येत नाही.

मग माझा लंड तिच्या तोंड मध्ये होता आणि माझे दोन्ही हात तिच्या बोल ची मालिश करत होते.

मग लंड पीत पीत ती जेव्हा थकून गेली होती तेव्हा मी तिला बेड वर झोपायचे सांगितले होते आणि मग मला पण समजले कि आता तिची पुची एकदम तयार झली आहे.

मग मला तर तिला अजून पण जास्त गरम करायचे होते आणि मी माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दीली होती आणि तिची पुची मी चाटू लागलो होतो.

तिचे श्वास खूप वाढले होते आणि ती म्हणत होती कि मारून टाकणार आहेस का? आज पर्यंत किती मुलीना ठोकले आहेस? तू तर एकदम खिलाडी सारखा चोक्तो आहेस.. आता मला कंट्रोल होत नाही आहे.

मग मी एकदम हळूच माझा लंड तिच्या पुची वर लावला होता आणि जोराने टाकू लागलो होतो आणि मग तिला तर आता अजिबात सहन होत नव्हते, मग तिने खालून एक झटका मारला होता आणि एक ठोक्या मध्ये माझा पूर्ण लंड आत मध्ये निघून गेला होता आणि आता मी पण माझी स्पीड एकदम वाढवून दिली होती.

मग तिची पुच्ची पाण्याने भरून गेली होती आणि त्या मधून फच फच फच आवाज ननिघू लागले होते आणि मग एक जोराने झटका देऊन तिचे शरीर ढिले झाले होते आणि तिने पाणी काढून टाकले होते, पण माझा लंड अजून भुकेला होता आणि मी पण आता पूर्ण शक्तीने तिची पुच्ची मारू लागलो होतो आणि तिला मजा देत होतो.

तिच्या तोंडातून थोडा थोडा आवज निघत होता आणि सोड मला.. मारून टाकणार आहेस का? आता या पुची मधे जास्त दम नाही आहे.. असे ती म्हणू लागली होती.

पण मी तिचे काही पण ऐकले नाही आणि माझा लंड शांत केल्या शिवाय मी काही थांबणार नव्हतो, मग मी तिला पंधरा वीस जोर जोराने ठोके मारले होते आणि मग माझ्या लंड मधून एक वीर्य ची धार निघून गेली होती आणि मग मी तिच्या एकदम बाजूला जाऊन पडलो होतो.