मित्राच्या आईची केली मदत

मी आणि निलेश शाळे पासूनचे मित्र आहे. शाळेला एकत्र आणि पुढे कॉलेज हि एकत्रच केले आम्ही दोघांनी. त्यामुळे आमची दोघांची घट्ट मैत्री होती. त्यामुळे आमचे एकमेकाच्या घरी चांगलेच येणे जाणे होते.

माझ्यात आणि निलेश मध्ये तसा खूपच फरक होता. निलेश आधीपासूनच थोडा भित्र्या स्वभावाचा होता. तर मी थोडा धाडशी स्वभावाचा. तो अभ्यासात कच्चा तर मी हुशार. तो खेळात अजिबात नव्हता तर मी हाडाचा खेळाडू होतो. त्याची अंगकाठी खूपच बारीक तर मी पिळदार स्नायू आणि कडक अंगकाठी असलेला. यामुळे तो बऱ्याच गोष्टींसाठी माझ्यावर विसंबून राहत असे. मात्र एक फरक खूप मोठा होता तो म्हणजे निलेश ची घरची परिस्थिती खूपच चांगली होती. खूपच पैसेवाले होते त्याची परिस्थिती. त्यामुळे त्याचे रहाणीमान खूप उंची होते.

पुढे कॉलेज झाले आणि आमच्या दोघांची फाटाफूट झाली. त्याला पार राज्यात नोकरी मिळाली आणि तो तिकडे गेला देखील. मला माझ्या नशिबाने माझ्याच गावात नोकरी मिळाली आणि मी तिथे रुजू झालो.

निलेश ची एक अडचण होती. ती म्हणजे निलेश ची आई घरी एकटीच असायची. याचे कारण म्हणजे निलेश च्या आईचा आणि वडिलांचा घटस्फोट झालेला होता. त्यामुळे अगदी खूप वर्षांपासूनच ते विभक्त राहत असत.

जोवर निलेश गावात होता तोवर तिच्या आईला काही अडचण नव्हती. पण जेव्हा त्याला नोकरी लागली आणि जेव्हा तो गावा बाहेर गेला तेव्हा मात्र तिच्या आईची चांगलीच पंचाईत झाली. कारण घरातील सगळी कामे ती एकटी करत होती आणि त्यामुळे तिची चांगलीच दमछाक होत होती. बाहेरची कामे देखील स्वतः करावी लागत असल्याने तिला खूपच अडचणीचा सामना करावा लागत होता.

मी एकदा ऑफिस मध्ये असताना निलेश चा फोन आला. “पंकज काय करत आहेस?” त्याने मला विचारले.

“काही नाही का रे?” मी असे बोलताच तो म्हणाला “अरे तुला तर माहित आहे मी इकडे असल्याने आईची घरी किती अडचण होत आहे ते. माझे तिकडे तू सोडला तर कोणी जवळचे नाही आहे. तुला काही अडचण नसेल तर माझ्या आईला थोडी अधून मधून मदत करत जाशील का?”

“अरे करेन ना. अगदी निर्धास्त राहा तू. मी आहे ना” मी असे म्हणताच त्याला थोडे हायसे वाटले. त्याने खुश होऊन लगेच त्याच्या आईला मी येतो आहे असा निरोप दिला देखील.

मी त्याच दिवशी ऑफिस सुटल्यावर निलेश च्या घरी जायचे ठरवले. साधारण संध्याकाळचे साडे सात वाजले असतील आणि मी निलेश च्या घरी पोहचलो. मी जवळपास पाच ते सात वर्षांनी त्याच्या घरी जात होतो. तिची आई जरी मला ओळखत असली तरी आजवर असे तिच्याशी फार बोलायचा संबंध कधी आला नव्हता. हि पहिलीच वेळ होती माझी आणि तिचीही.

रजनी. साधारण चाळीस वर्षाची असेल. मी कित्येक वर्षे तिला बघत होतो ती आहे तशीच होती. मित्राची आई असल्याने मी आजवर तिला तश्या नजरेने कधी बघितले नव्हते. पण आता मी देखल एक पूर्ण पुरुष झालो होतो. त्यामुळे नाही म्हंटलं तरी माझी नजर आता चावट आणि वासनांध झाली होतीच.

त्यामुळे मी जेव्हा तिच्या घरी गेलो तेव्हा तिला बघून मी अचंबितच झालो. ती अजूनही एका कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलीला लाजवेल अशी दिसत होती. साधारण साडे पाच फूट उंच, गोरा वर्ण, केस हलकेच मागे ओढून बांधलेले, भरलेला बांधा, छातीचा आकार एखाद्या तोतापुरी आंब्या सारखा, गोलाकार नितंब म्हणजे जणू काही पृथ्वीच ड्रेस मध्ये येऊन वतरली आहे अशी.

मला बघून ती म्हणाली “अरे पंकज ये. बैस. बरे झाले बाबा तू आलास ते. किती अडचण झाली आहे माझी तुला सांगू. पण आता तू आल्यामुळे माझ्या जिवंत जीव आला बघ”

मी चहा पिला आणि इतर अवांतर गप्पा मारू लागलो.मी तिला घरात किरकोळ मदत लागत होती ती करू लागलो. काम करता करता ती माझ्याशी गप्पा देखील मारत होती. थोड्याच वेळात मी निघालो आणि उद्या पुन्हा येईल असे सांगितले.

पुढे मी नियमित तिच्याकडे जाऊ लागलो. आम्ही आता चांगल्या गप्पा मारू लागलो होतो. बोलता बोलता तिने मला विचारले “काय रे पंकज. मग लग्नाचे काय काय. लव्ह मॅरेज कि अरेंज मॅरेज करणार?”

“अहो माझ्यावर लव्ह कोण करणार? आणि अजून मला वेळ आहे लग्नाला अजून पाच वर्षे तरी नाही” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे तुला तर कोणहि हो म्हणेल. उंच आहेस, दिसायला देखणा आहेस, तुझी अंगकाठी देखील चांगली आहे. एका स्त्री ला हवे असलेले सगळे गुण तुझ्यात आहेत. तर मग काय अडचण आहे?”

तसे बघायला गेले तर हा थोडा खाजगी प्रश्न होता. पण आम्ही दोघे आता तसे बऱ्यापैकी जवळ आलो होतो त्यामुळे मी हसूनच काहीबाही उत्तर दिले आणि वेळ मारून नेली. मला हे जाणवत होते कि ती माझ्याशी जवळीक करू पाहत आहे.

एकदा मी तिला मुद्दामच विचारले “काकी काय हो तुम्ही इतके वर्ष एकट्या होता मग तुम्ही का नाही केले लग्न? तुम्हला पण कोणीही मिळाले असते. तुम्ही तर दिसायला इतक्या चांगल्या आहात. स्वतःला किती व्यवस्थित ठेवले आहे तुम्ही. तुम्हाला बघून  कॉलेज ची मुलगी पण झक मारेल. मग तरीही तुम्ही का एकट्या राहता?”

मी असे विचारताच ती जोरात हसली आणि मला एक चपटी मारून म्हणाली “तुझ्यासाठीच थांबले होते पंकज.” असे म्हणताच मी देखील जोरात हसू लागलो आणि आम्ही दोघे कामाला लागलो.

तिने मला रविवारी सकाळीच काम आहे म्हणून बोलावून घेतले. मी थोडे लवकरच तिचायकडे गेलो. बराच वेळ मी बेल वाजवत होतो. तरी दार उघडत नव्हते. शेवटी एकदा दार उघडून तिने हळूच दारा मागूनच विचारले कोण आहे. मी आहे म्हंटल्यावर तिने दार उघडले.

मी आत जाऊन बघतो तर काय ती नुकतीच अंघोळ करून आली होती. तिने अजून धड कपडे पण घातले नव्हते. तिने अंगाला फक्त टॉवेल गुंडाळला होता. तिला तसे त्या अवस्थेत बघून माझा सोटा झटकन खडा झाला. मी तिच्याकडे वर खाली आणि खाली वर असे नजर फिरवून बघू लागलो.

तिने मला बसायला सांगितले आणि ती मला पाणी आणण्यासाठी आत गेली. ती टॉवेल लावूनच काम करत होती. ती पाठमोरी असल्याने तिची उघडी असलेली गोरीपान पाठ बघून माझा दांडा कडक झाला होता.

माझी कासावीस नजर बघून ती माझ्याकडे आली म्हणाली “पंकज मला कोणावर विश्वास ठेवावा असा कोणी भेटलाच नाही आजवर. म्हणूनच मी आजपर्यंत स्वतःला कोणाच्या स्वाधीन केले नाही. पण तुला बघून मला स्वतःला काय होते हे नीट सांगता येत नाही.”

तिचे ते बोलणे ऐकून मी मनोमन खुश झालो. तीचे वाक्य संपताच तिने तिच्या टॉवेल ला हात घातला आणि त्याची गाठ एका क्षणात काढली. टॉवेल ची गाठ निघताच ती पूर्णपणे नग्न झाली. तिची गोरीपान कांती बघून मी वेडा झालो. तिची फिगर इतकी कमनीय होती कि जणू काही चित्रच काढले तेच कि काय असे वाटावे.

तीने मला जवळ येण्याची खून करताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. आजवर मी कधी संभोग केला नव्हता. त्यामुळे मी बेभान होऊन तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. माझ्या जोशपूर्ण चुम्माचाटीने ती पण माझ्यावर तुटून पडली. गेली कित्येक वर्ष संभोग केला नसल्याने ती देखील प्रचंड व्याकुळ होऊन मला प्रतिसाद देत होती.

माझे हात तिच्या भरदार छातीवर सरसर करत फिरत होते. माझी तडप बघून ती माझे तोंड तिच्या छातीवर ठेऊन घेऊन मला अजून जोरात तिची स्तनाग्रे चोखायला उद्दयुक्त करत होती.

मी उभ्यानेच तिला भिंतीजवळ नेले आणि तिची छाती चोकत चोकत तिचा एक पाय वर केला. तिच्या गाडीवरून हात फिरवत फिरवत मी तिच्या योनिवरून हात फिरवायला चालू करताच तिची योनी झटकन ओली झाली आहे याची मला जाणीव झाली.

पुढच्याच क्षणी मी तिला बेड वर झोपवले. तिचे पाय फाकवुन स्वतःला मी तिच्या मांडीत कोंबले. तिच्या गुलाबी योनिवरून माझी जीभ फिरवत असताना तिची योनी एकसारखी ओला स्त्राव बाहेर फेकत होती. तिच्या योनीचे पदर बाजूला करून तिच्या दाण्याला जिभेने चुचकारताना मला प्रचंड आनंद होत होता. योनी चाटून चाटून ओली चिंब केल्यावर मी बाजूला झालो.

तिने तिचे पाय अजून थोडे फाकवुन वर घेतले. तिची योनी आता मला खुणावत होती. मी माझा सोटा तिच्या योनीत प्रचंड ताकदीने कोंबला तशी ती ओरडली “अरे हळू कर ना. योनी फाडायचा विचार आहे का? किती ते ताकद रे माझ्या सोन्या?”

पण मला त्याची फिकीर नव्हती. मी योनीत सोटा कोंबून एकसारखे तिला दणके देऊ लागलो. काच काच काच काच करत मी तिला हिसडे मारत होतो. तिची छाती माझ्या हिसड्यानी एकसारखी वर खाली होत होती. तिची छाती माझ्या कणखर हाताने मी दाबून ठेवायचा प्रयत्न करत होतो. तिच्या छातीला तोंडात घेऊन त्यांना चोकून सोलवत होतो.

त्याच आवेगाने ती मला प्रतिसाद देत असल्याने मला अधिकच स्फुरण चढले होते. घामेघूम होऊन देखील मी थांबायचे नाव घेत नव्हतो. खूप वेळ तिला ठोकून काढल्यावर मी माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले. आयुष्यातील पहिले वीर्य असे बाहेर पडत असल्याने ते खूप जास्त प्रमाणात बाहेर आले होते. तिची योनी वीर्याने पूर्ण भरून ओसंडून वाहत होती.

आम्ही दोघे पण शांत झालो होतो. तिची इतक्या वर्षाची तपस्या मी भंग केली होती. मला तिच्या रूपाने एक कायमची सोय झाली होती आणि तिला देखील माझ्या रूपाने एक हक्काचे लिंग मिळाले होते.