अनिताचे हस्तमैथुन

अनिता तिच्या रूम मध्ये बसून काही तरी वाचत होती आणि तेव्हा एक पानावर तिने एक चित्र पहिले आणि तिने वाचणे बंद करून टाकले होते.

मग काही वेळाने ती परत ते पुस्तक उघडते. आणि त्या मध्ये ते पान शोधू लागते जिथून तिने वाचणे बंद केले होते, मग तिला ते सापडते आणि त्या मध्ये एक चित्र असते ते बारकाईने पाहू लागते त्या मध्ये एक कंडोम ची जाहिरात असते, ज्या मध्ये एक पुरुष आणि स्त्रीला एकदम नग्न दाखवले असते.

मग तिच्या मना मध्ये हे पाहून एकदम आग लागली असते आणि तिच्या मना मध्ये एकदम कामेच्छा वाढू लागते.

मग काही वेळ पर्यंत ती ते चित्र बारकाईने पाहत असते आणि मग त्या मधली मुलगी ती आहे असे ती कल्पना करत असते, मग ती तिची बोटे तिच्या माने वर घेऊन जाते  आणि तिच्या बोटाने त्यांना स्पर्श करते आणि तेव्हा तिच्या मनाला एक सुखद अनुभव होत असतो आणि ती मागे झोपून जाते.

मग ती तिचा हात तिच्या माने पासून बाजुला करत असते आणि तिच्या चेहर्या वर घेऊन जाते आणि तिची बोटे तिच्या गालाला स्पर्श करू लागते, मग ती तिच्या ओठा वर तिचे बोट फिरवू लागत असते आणि मग तिचे शरीर एकदम नविन अनुभव घेऊ लागते आणि तिचे शरीर एकदम कडक होऊ लागते.

मग ती तिचा हात तिच्या चेहर्या वरून बाजूला करते आणि मग तिच्या माने वर तिच्या हाताने स्पर्श करू लागते, मग ती स्पर्श हळू हळू खाली येत असतो आणि तिने तिचे हात खाली आणू लागली होती, मग तिच्या हाताने तिची कोमल छाती ला स्पर्श केला होता आणि तीची बोटे तिच्या स्तन वर कुरवाळू लागली होती आणि तिचे डोळे आता एक अनुबव बरोबर बंद झाले होते.

आता तिचा हात तिच्या मर्जीने तिच्या स्तन वर चालत होता आणि तिची बोटे तिच्या स्तन च्या दर एक हिश्शा वर टच करत होती आणि मग ती त्यातून मिळणारा सुखद अनुभव घेत होती आणि ती एकदम नवीन जगा मध्ये निघून गेली होती.

मग ती तिचे हात तिच्या छाती च्या खली घेऊन जाते आणि मग तिच्या पोटा च्या बेंबी वर तिचे बोट लावत असते आणि तेव्हा तिच्या बेंबी च्या चारी बाजूला ती बोट फिरवत असते आणि मग त्यातून एक मादक अनुभव तिला होत असतो आणि मग ती तिचे ओठ बंद करून घेते आणि तिच्या दाताने तिचा खालचा ओठ थोडा दाबून देत असते.

मग ती तिची मांडी पण एकदम जोराने बंद करून घेते आणि त्या मुळे तिच्या पुच्ची वर एक दबाव बनतो आणि त्या मुळे तिच्या पुच्ची मध्ये काही तरी होऊ लागते आणि तिला एक विचित्र अनुभव होतो.

तिच्या मनाची काम तहान तिच्या शरीराला एक आनंद देत होती अन त्या मध्ये ती एकदम हरवून जात होती. मग तिचे बोट तिच्या बेंबी पासून खाली जाऊ लागले होते आणि तिची बाकीची बोटे पण सलवारी चा नाडा स्पर्श करू लागली होती आणि तिची बोटे त्या नाड्या च्या बरोबर चालू लागली होतीं त्या मध्ये ती रस्ता शोधत होती.

मग तिची उत्तेजना एकदम वाढत होती आणि तिची बोटे तो कामुक अनुभव वाढवत होती.

तिचे डोके तिच्या हाताला थांबायची सूचना देत होते पण अनिता चे मन त्या अनुभव ला अजून पण जास्त वाढवू इच्छित होते आणि तिची बोटे हळू हळू खाली जात होती आणि मग तिच्या बोटांनी तिच्या सलवारी मध्ये जागा बनवून टाकली होती आणि मग तिची बोटे तिच्या सल्व्वारी मध्ये त्या जागे वर स्पर्श करू लागली होती जिथे काही केस उगवले होते.

तिची बोटे त्या केसा बरोबर खेळू लागलो होती आणि त्या मुळे तीला खूप आनंद होत होता आणि मग हाच आनंद तिला अजून काही करायला मजबूर करत होता.

अनिता ची  बोटे सलवारी चा नाडा बंद असल्याने पुढे जात नव्हती तर तिची बोटे सलवारी च्या बाहेर त्या गाठी ला शोधत होती आणि मग ते मिळाले कि त्यांनी सलवारी ची नाडी उघडून टाकली होती आणि मग तिच्या बोटांनी तिच्या आत मध्ये कुरवाळून घेतले होते.

मग तिची बोटे सलवारी च्या आत मध्ये घुसू लागली होती आणि या वेळी केसा ऐव्वजी पूर्ण पुच्ची ला स्पर्श केला होता आणि अनिता च्या तोंडून अहः आय्य स्य्य्स निघाले होते, त्या बरोबर तिचा दुसरा हात तिच्या छाती वर आपोआप आला होता आणि आता तो तिच्या स्तन वर आला होता.

अनिता चे मन तो स्पर्श अनुभव करून अजून पण आनंद घ्यायला उतावळे झाले होते आणि ती तिची बोटे तिच्या पुच्ची कडे घेऊन गेली होती आणि तिच्या वर फिरवू लागली होती आणि त्या मुळे तिची उत्तेजना अजून पण वाढली होती.

अनिता ने मग तिची मिटलेली मांडी थोडी ढिली करून टाकली होती आणि तिची बोटे पुच्ची जवळ जाऊ लागली होती आणि तिच्या पुच्चीला बोट लावले होते, तिच्या पुच्चीला स्पर्श करून तिला खूप मादक अनुभव झाला होता आणि त्या मुळे तिचे हात तिच्या स्तन ला कुरवाळू लागले होते.

तिचे दात तिच्या ओठाला हळू हळू चावत होते आणि अनिता चे ते बोट तिच्या पुच्ची मध्ये इकडे तिकडे स्पर्श करत करत चालत होते, ती कधी योनी मद्धे स्पर्श करत होती तर कधी योनी च्या वर च्या भागाला स्पर्श करत होती.

तिची बोटे अशी चालत होती जसे अनिता चे तिच्या वर काही कंट्रोल नसेल आणि आता तिची दुसरी बोटे पण तीला साथ देत होती आणि तिच्या बोटांनी तिची पुची पूर्ण जाकली होती.

दुसरी कडे तिची बोटे तिच्या स्तन ला तिच्या कपड्या वरून टच करत होते आणि तिच्या स्तन ला रगडत होते, तिची बोटे त्या कपड्याला पार करू पाहत होती आणि त्याच प्रयत्न मध्ये तीच्या स्तन वर दबाव टाकत होते.

अनिता ची बोटे तिच्या योनी वर टच करत होती आणि तिच्या अंगा मध्ये एक नवीन अनुभव करू लागली होती.. जो एक पुरुष कडून मिळणाऱ्या अनुभव सारखे होते.

अनिता चे शरीर कडक झाले होते आणि तिची बोटे काही थांबायचे नाव घेत नव्हती, आणि ती लवकर इकडे तिकडे चालू लागली होती.

आता अनिता चे मन सर्व सीमा पार करयला पाहत होते.

तेव्हा अनिता एकदम उठून बसली होती आणि तिने तिच्या हाताने तिचा शर्ट वर केला आणि त्याला काढून दूर फेकून दिला होता. मग तिने तिचे ब्रा चे हुक काढून त्यांना आजाद केले होते आणि फेकून दिले होते. आणि तिचे स्तन आता एकदम फुगून गेले होते आणि तिला धन्यावद करत होते.

अनिता ने मग तिच्या सलवारी ला पडकले आणि तिला खाली खाली फेकून दिले होते, आता ती परत मागे झोपली होती आणि तिच्या जवळ असलेल्या उशीला तिच्या हाता मध्ये घेऊन बाहो मध्ये भरले होते आणि तिचे स्तन घासू लागली होती. ती त्या उशीला से पकडून होती कि जणू ते एक माणूस चे शरीर आहे आणि तिची सर्व ताकद लावून त्यला एकदम पकडले होते.

मग काही वेळ झाला कि तिने ती उशी बाजूला केली होती आणि मग तिच्या पोटावर घेऊन गेली होती आणि मग त्या वर तीची बोटे स्पर्श करू लागली होती आणि तिची बोटे ती खाली घेऊन जाऊ लागली होती, मग या वेळी तिची बोटे तिच्या बेंबी वरून तिच्या मांडी कडे जात होती आणि मांडी वर एक कामाग्नी निर्माण करत होती.. तिच्या मांडी वर तिची बोटे चालू लागली होती.

काही वेळाने तिचे हात तिच्या योनी जवळ जाउ लागले होते आणि तिच्या बोटाने योनी ला स्पर्श केला होता, अनिताच्या बोटांनी या वेळी तिच्या योनी च्या वर च्या हिश्याला टच केला होता आणि ते टच करताच तिच्या तोंडून अहः अहह आय्य असे आवाज निघाले होते.

अनिता च्या बोटांनी तिच्या पुच्चीला एकदम उत्तेजीत करून टाकले होते आणि अनिता ने तिची बोटे तिच्या योनी मध्ये लावून तिला उघडले होते आणि मग तिच्या फटी मध्ये ती टच करू लागली होती, तिने तिची मांडी उघडली होती आणि तिचे पाय उघडले होते जितके ती उघडू शकत होती.

मग तिने तिचे एक बोट तिच्या योनी मध्ये टाकणे चालू केले होते आणि तिच्या तोंडून मादक आवाज निघू लागले होते आणि जसे जसे तिची बोटे आत मध्ये जात होती तसे तिचे आवाज वाढत होते आणि तिचे शरीर कडक होत होता आणि तीने उशी वर पण तिचा दबाव खूप वाढवला होता.

तिच्या दबाव मुळे तिच्या स्तन वर एक मस्त अनुभव होत होता आणि त्या मुळे तीची पुच्ची पण उत्तेजित होत होती.

अनिता ने तिचे एक बोट एकदम तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि काही सेकंद साठी तसेच राहू दिले होते, मग तिने तिचे बोट बाहेर काढले होते आणि परत आत मध्ये टाकून दिले होते. असे करताना तिचे श्वास अजून वाढले होते आणि तिच्या उशी वर दबाव पण वाढला होता.

काही मिनिट पर्यंत तिने तिच्या पुचीला बोटाने सुख दिले होते आणि त्या नंतर तिची दोन बोटे तिच्या पुच्ची मध्ये गेली होती, अनिता ला आता अजून पण जास्त मजा येत होती आणि तिने तिची बोटे आत बाहेर करणे आता खूप जोर जोराने चालू केले होते.

तिच्या मादक आवाजाने तिचा रूम एकदम भरून गेला होता आणि अनिता ला त्याची काही पण काळजी नव्हती आणि ती तिच्या मध्ये एकदम हरवली होती.

अनिता ने दोन बोटे तिच्या काही वेळ तिच्या पुच्ची मध्ये ठेवली होती आणि मग तिचे शरीर आता थकू लागले होते. तिचे शरीर एकदम जास्त कडक झाले होते आणि तिला मस्त आनंद होत होता.

आता तिने तिच्या उशी ला एकदम जोराने पकडून घेतले होते अन दाबले होते आणि मग तिने तिची बोटे पुच्ची मधून काढली होती आणि तिच्या पूर्ण हाताला तिच्या पुची वर घासू लागली होती आणि तिला तिच्या हाता मध्ये पकडायचा प्रयत्न करत होती आणि त्या मुळे तिची पुच्ची पण एकदम जास्त गरम झाली होती, अनिता ने तिच्या उशीला अजून पण जोराने पकडून घेतले होते आणि तिच्या पुच्ची मधून काही तरी पाण्या सारखे निघत होते.

मग अनिता च्या उशी वर तिची पकड ढिली झाली होती आणि मग तिचा दुसरा हात पण योनी ला कुरवाळू लागला होता आणि आता तिच्या योनी मध्ये काही अनुभव होता नव्हता.

अनिता ने आता दुसरा हात घेतला होता आणि तिच्या दोन्ही हाताला तिच्या स्तन वर ठेवले होते आणि काही तरी विचार करू लागली होती आणि मग काही वेळाने तिला काही समजले नाही कि तिला कधी झोप लागली होती.