भावाच्या मर्जीने भाभीला ठोकले

माझे नाव दिलीप आहे आणि हि माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे माझी काही चूक झाली तर मला माफ करून द्या.

हि गोष्ट तीन वर्षे पूर्वीची आहे जेव्हा माझ्या बहिणीचे लग्न होते.

तेव्हा लग्न च्या दुसर्या दिवशी सर्व पाहूने निघून गेले होते. आणि काही पाहून राहून गेले होते, घरी जागा कमी होती आणि त्या मुळे भाभी आणि भाऊ बरोबर मी झोपलो होतो. बाग बहुतेक २ वाजता माझी झोप उडाली होती आणि मी अनुभव केले होते कि भैया भाभी बरोबर काही तरी करत होते.

मग मी लक्ष देउन पहिले कि भैया भाभी चे बुब्स दाबत होते आणि भाभी पण दबलेल्या आवाज मध्ये म्हणत होती आहाह औऊ औ हय्य अउ औ औऊ ओउ असे करू नकोस, दिलीप उठून जाईल.

मग भाऊ ने म्हणले कि तो झोपला आहे.

मग भैया ने भाभी ची साडी वर केली आणि तिच्या पुच्ची मध्ये बोट लावले होते.

तिची पुच्ची बहुतेक ओली होती आणि त्यामुळे त्यांचे बोट एकदम आरामत आत मध्ये गेले होते.

आता भैया ने भाभी ला म्हणले कि तू माझ लंड आता चोकून दे.

मग भाभी ने तिची पोजिशन बदलली होती आणि त्यांचा लंड तोंडा मध्ये घेतला होता आणि चोकू लागली होती, मग काही वेळाने भैया ने भाभी ला सरळ झोपवले होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकून दिला होता.

मग भाभी थोडे ओरडली होती आणि मग भैया ने परत तिला ठोकणे चालू करून दिले होते आणि काही वेळाने भैयाचे पाणी निघुन गेले आणि ते शांत झाले होते.

भाभी ने म्हणले – अरे तू खूप लवकर तुझे पाणी काढून टाकले.

भैया ने म्हणले कि तुला अजून पण घ्यायचे आहे का?

मग मी थोडा हललो होतो तर भाभी ने म्हणले कि हो यार दिलीप पण आता जागा झाला आहे.

मग भैया ने भाभीला हळूच म्हणले कि दिलीप चा लंड घेणार का?

तर भाभी ने हो मध्ये तिचे डोके हलवले होते.

तेव्हा भैया ने मला हलवून जागे केले होते आणि सरळ विचारून म्हणले कि आता तू आमची जवाजवी पाहून घेतली आहेस तर आता बोल कि तू आता तुझ्या भाभी ला ठोकून देशील का?

मग मी तर आधी एकदम हादरलो होतो आणि मग मी हळूच म्हणले कि पण भाभी करू देणार नाही.

मग भैया ने म्हणले कि मी तिला आधीच विचारून घेतले आहे.

मग मी डोके हलवत म्हणले कि ठीक आहे पण तुम्ही बाहेर निघून जा.

भाई उठून बाहेर गेले होते आणि भाभी तिथेच नागडी झोपली होती.

भाभी ने तिचे हात पसरून म्हणले कि ये दिलीप.

मग मी हळूच तिच्या शेजारी गेलो होतो आणि मग मी तिला किस केले होते आणि मग तिचे बोल मी दाबू लागलो होतो.

भाभी ने म्हणले कि आह्ह अह्ह्ह दिलीप हळू हळू दाब.

मग मी तीच्या पुच्चीला हात लावला तर मला खूप मजा आली होती आणि तीची पुच्ची एकदम साफ आणि क्लीन होती.

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये लावला होता आणि मग तो थोडा ढकलून दिला होता तर तो आरामात गेला नाही तर भाभी ने तिच्या तोंडा मधून थुक काढून तिच्या पुच्ची वर लावले होते.

मग ती म्हणली कि आता टाकून दे.

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये लावला होता आणि थोडा जोर लावला होता तर माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये एकदम निघून गेला होता.

मग भाभी पण थोडे ओरडली होती हः आय्य आय्य ऐई दिलीप हळू हळू करून दे.. तुझा लंड खूप मोठा आहे.. मला त्रास होतो आहे.

मग मी म्हणले कि भाभी माझा तर लहानच आहे.

मग तिने म्हणले कि साल्या आत तर माझ्या गेला आहे तर मला माहिती असणार ना कि तुझा मोठा आहे कि लहान आहे ते.

मग मी हसलो होतो आणि तिला ठोकू लागलो होतो आणि मग मी तिला म्हणले कि भाभी तू आता कुत्री बनून जा.. मग बघ किती मजा येते आहे.

मग ती पण बनली होती आणि मग काय होते? मी माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये घालून दिला होता.

मग ती एकदम ओरडू लागली होती आणि म्हणली कि दिलीप तू कोठे लावला आहेस?

मग मी म्हणले कि थोडा त्रास होईल पण मग खूप मजा येईल.

मग मी पण तिला एकदम जोराने पकडून ठेवले होते आणि त्या मुळे ती अजिबात हलु पण शकत नव्हती.

मग मी तिला ठोकू लागलो होतो आणि ती एकदम ओरडत होती हः याय याय अहह आज्ज जह हः दिलीप बाहेर काढून दे.

मी तिचे काही ऐकले नाही आणि तिची गांड मारू लागलो होतो आणि काही वेळाने तिला पण त्रास कमी झाला होता आणि तिने पण मस्त होऊन म्हणले होते कि हे तू कोठून शिकला आहेस??

तर मी म्हणले कि भाभी मी सर्व ब्लू फिल्म पाहून शिकलो आहे.

मग ती म्हणली कि दिलीप तू मला अजून ठोकून दे.. मला खूप मजा येते आहे.. तुझे भैया तर सरळ पुच्ची घेतात आणि झोपून जातात.

मग असे काही वेळाने ती म्हणली कि दिलीप तू मस्त ठोकत असतोस… तू मला असे ठोक कि एक मुल मला होऊन जाईल.

मी पूर्ण मना पासून तिला ठोकत होतो.

मग तेव्हा अचानक तिला लघवी लागली होती आणि ती म्हणली कि मला लघवी ला जायचे आहे.

मग मी म्हणले कि भाभी मला पहायचे आहे कि तू लघवी कसे करतेस.

मग ती बाथरूम मध्ये लघवी करायला बसली होती आणि मी खाली वाकून पाही लागलो तर तिची लघवी ची धार एकदम मोठी होती.

मग मी म्हणले कि भाभी मला तुझी पुच्ची चाटायची आहे.

भाभी म्हणली कि मला पण तुझा लंड चाटायचा आहे.

मग आम्ही दोघे 69 मध्ये आलो होतो आणि मी माझे तोंड तिच्या पुच्ची ला लावून दिले होते आणि पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि ती माझा लंड चोकू लागली होती.

काही वेळाने मी म्हणले कि भाभी माझे पाणी निघनार आहे.

मग भाभी ने म्हणले कि माझ्या तोंडा मध्ये काढून दे.

मग मी माझा माल तिच्या तोंडा मध्ये काढून दिला होता आणि भाभी ने सर्व पाणी पिऊन टाकले होते.

मग काही वेळाने भाभी ने म्हणले कि आता मला सोडून दे.. मला परत लघवी लागली आहे.

मग मी म्हणले कि भाभी माझ्या तोंडा मध्ये लघवी करून दे ना.

मग तिने म्हणले कि नाही.

मग मी हट्ट केला होता आणि म्हणले कि तोंडा मध्ये कर.

मग ती म्हन्न्ली कि पण एक अट आहे, तू झोपणार आणि मी तुझ्या तोंडा वर बसून लघवी करणार.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे.

मी झोपलो होतो आणि भाभी माझ्या तोंडा वर बसली होती आणि तिची लघवी माझ्या तोंडा वर सोडली होती आणि मी तीचा श्वाद घेऊन एकदम तृप्त झालो होतो आणि मला खूप मजा ली होती.

मग त्या दिवस नंतर भाभी ला जेव्हा इच्हा होते तेव्हा मी तिला ठोकून देतो. भैया तर खुश होते आणि काही घाबरायचे कारण नव्हते. एक वेळा तर मी भैया समोर पण तिला ठोकले होते आणि एक वेळा आम्ही दोघांनी मिळून भाभी ची पुच्ची आणि गांड एका वेळी मारली होती.