मावशीला अनेक दिवस ठोकले

हि माझी गोष्ट माझ्या जवान मावशी ची आहे. मी तुम्हाला सांगतो कि मी कसे माझ्या मावशीला ठोकून दिले होते. माझ्या मावशीचे नाव सना होते तिचे वय ३७ वर्षे आहे अन कमी वय असताना तिचे लग्न झाले होते.

माझे मासा मिल्ट्री मध्ये आहेत आणि ते वर्षातून तून चार वेळा घरी येत असतात. माझी मावशी नेहमी सेक्स साठी एकदम तहानलेली राहत असते, मी माझ्या आईचा एकुलता एक मुलगा आहे, मावशी मला खूप प्रेम करते आहे, माझे सर्व काही ऐकत असते आणि मी फिरायला तिच्या घरी गेलो होतो, एक दिवस मी बाहेर फिरून मग मावशी च्या घरी आलो होतो.

बेल वाजवली तर काही आवाज आला नाही तर मी दरवाजा उघडला होता आणि मी आत मध्ये गेलो होतो आणि माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो, मग मी कपडे चेंज केले होते आणि मग तेव्हा मी बाथ रूम मध्ये जाऊ लागलो होतो तर मला काही तरी आवाज येत होते अहह आय्य आय्य अहह ऐई आय्य ओअओ उ मग मी त्याच्या भोका मधून पहिले तर मावशी कमोड वर बसली होती आणि तिच्या पुच्ची मध्ये नकली लंड टाकून आत बाहेर करत होती.

मग मी हे पाहून एकदम हैराण झालो होतो कि काय करते आहे ती? मग माझ्या मना मध्ये आले कि माझे मासा पण तिच्या पासून खूप दूर असतात आणि त्या मुळे तिची अशी हालत झाली आहे, मग मी म्हणले कि मी तिला ठोकून शरीर सुख दिले तर? मग मला एक आयडिया आला आणि मी एकदम आवाज केला होता तर ती एकदम तिचे कपडे पटकन घालून बाहेर आली होती.

मग ती एकदम घाबरली होती आणि म्हणली कि तू केव्हा आलास? मग मी म्हणले कि खूप वेळ झाला आहे, ती म्हणली कि मी किचन मध्ये होते तर मी म्हणले कि ठीक आहे, मग मी खाली गेलो होतो आणि ती वर गेली होती आणि मग ती जेव्हा वाकून काही काम करत असते तेव्हा तिचे बुब्स मला एकदम सरळ सरळ दिसत असतात आणि मला वेड लावत असतात.

मग मी अचानक माझी पेंट उघडली होती आणि एकदम नागडा झालो होतो आणि हे पाहून मावशी म्हणली कि तू काय करतो आहेस? मग मी म्हणले कि काय झाले? तू मला आधी पण नागडे पहिले आहेस, तर ती म्हणली कि आता तू जवान झाला आहेस, मग मी म्हनले कि तर मग काय झाले? मग ती माझा लंड पाहत उभी होती.

मग मी तिला म्हणले कि तुला एक बोलू? तर ती म्हणली कि बोल. मग मी म्हणले कि नको तुला वाईट वाटेल. मग ती म्हणली कि काय आहे लाजू नकोस, बोल, मग मी तिला म्हणले कि तू आज बाथ रूम मध्ये काय करत होतीस? मग ती एकदम लाजेने लाल झाली होती आणि एकदम चकित झाली होती.

मग मी तिचा हात पकडून माझ्या लंड वर ठेवला होता आणि म्हणले कि मावशी हे कसे आहे? तर ती म्हणली कि हे चुकीचे आहे, मग मी म्हणले कि काही चुकीचे नाही आहे, मला माहिती आहे कि तू हे सर्व कशा साठी करत असतेस, मी आता मोठा जालो आहे आणि मला पण सर्व काही समजते. जर तू म्हन्लेस तर मी तुझी मदत करून देऊ शकतो आहे.

मग असे म्हणून मी मावशी ला पकडून घेतले होते तर ती म्हणली कि तू काय करतो आहेस? हे चुकीचे आहे मी तुझी मावशी आहे आणि मी म्हणले कि काही चुकीचे नाही आहे. मी आता तिचे कपडे काढू लागलो होतो आणि मग एक झटका देऊन तिची साडी काढून टाकली होती आणि मग तिचा पेटीकोट पण काढला होता आणि मग मी तिला सोफ्या वर बसवले होते आणि मग तीचे पाय पसरून मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो.

ती माझे डोके पकडून माझे केस कुरवाळू लागली होती आणि तीच्य पुची मधून गरम गरम माल निघू लागला होता आणि मग मी उभा झालो होतो आणि तिच्या तोंडा समोर माझा लंड ठेवला होता तर तिने लंड तोंडा मध्ये घेतला होता आणि ती चोकू लागली होती, मग मी तिला घोडी बनवले होते आणि मागून माझा लंड तिच्या ओल्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता.

मग ती आज औऊ याय याय ऐई ओउ करू लागली होती आणि म्हणत होती कि तू तर खूप मोठा जाला आहेस माझ्या राजा अहह हः औ उऔउ आय्य उया ठोक तुझ्या मावशीला आणि तिची सर्व खाज आज काढून टाक तू, मग मी एकदम जोश मध्ये आलो आणि तिला ठोकू लागलो होतो.

असेच मी तिला १५ मिनिट ठोकले होते आणि मग तिने पाणी काढून टाकले होते आणि मग ती म्हणली कि आता माझे झाले आहे आता बस कर, मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मधून काढला होता आणि तिच्या गांडी मध्ये टाकून दिला होता, मग मावशी म्हणली कि बेटा खूप मजा येत आहे आता ठोकून दे तुझ्या मावशी ची गांड आणि मला खरी मजा दे आणि माझी सर्व तहान आणि खाज आज तू मिटवून दे.

आज तू तुझ्या लंड ने तुझ्या मावशीची गांड आणि पुच्ची सर्व खुश करून दे, मी तुझी रखेल आहे माझ्या राजा.. ठोकून दे तुझ्या मावशीला. मग मी माझा एकदम पूर्ण लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकून दिला होता आणि तिला मी एकदम जोर जोराने ठोकू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या गांडी मध्ये काढून टाकले होते.

मग मी माझा लंड काढला होता आणि ती एकदम खुश झाली होती आणि मी पण. मग आम्ही एकत्र अंघोळ केली होती आणि मग त्या दिवस नंतर मी रोज रोज तिला ठोकून देत असतो आणि ती पण एकदम मस्त मध्ये माझ्या कडून ठोकून घेत असते आणि आता ती अजून जास्त जवान दिसू लागली आहे.

आम्हाला चान्स मिळाला कि आमचे काम सुरु होत असते, मी रात्री तिच्या पुची मध्ये लंड टाकून झोपत असतो आणि सकाळी लंड काढत असतो.