आंटीने दक्षाला ठोकवले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव विष आहे आणि मी राजकोट चा आहे. माझी उंची ५.११ आहे आणि मी दिसायला ठीकठाक आहे. होई घटना तीन महिन्या पूर्वीची आहे. मीत्रांनो मी या अगोदर दक्षा आंटीला जवले होते आणि आता ज्याला ठोकणार आहे ती तिची नाते वाईक आहे, तिचे नाव करिष्मा आहे आणि ती खूप सुंदर माल आहे.

एक वेळा करिष्मा ने दक्षाला सांगितले कि तिचा नवरा व्यवस्थित जवाजवी करू शकत नाही आणि त्यामुळे ती खूप तहानलेली आहे. तिला मनात येत आहे कि ती दुसऱ्या कोणा कडून तिची तहान भागवली तर …

पण आंटी ने तिचे सर्व ऐकले आणि तिला म्हणले नाही यामुळे तुझी खूप बदनामी होईल आणि मग आंटी ने करिष्मा ला सांगितले कि तिला एक मुलगा माहीत आहे जो तुला संतुष्ट करू शकेल. मग करिष्मा सर्व ऐकून म्हणाली कि पण सर्व घटना गुप्त राहायला हवी. मग आंटी म्हणाली कि तू याची अजिबात काळजी करू नको, कारण हे सर्व आपल्या तिघांमध्ये राहील. कधी कोणाला हे सर्व समजणार नाही आणि तो मुलगा खूप चांगला आहे आणि तो कोणाला काही सांगणार नाही आणि तू म्हणालीस तर मी तुला त्याची भेट करून देते.

मग करिश्मा म्हणाली आज नाही, दोन दिवसांनी माझा नवरा कामाने बाहेर जाणार आहे आणि तेव्हा आपण हे काम करू, पण मला अगोदर तो मुलगा पहायचा आहे.

मग मला आंटी ने फोन केला आणि मला सांगितले कि मला काय काम करायचे आहे आणि मला त्याच दिवशी तिच्या घरी बोलवले. मी तिच्या घरी पोचलो आणि पहिले कि ती करिष्मा एकदम गोरी पान आणि सेक्सी माल आहे.

ती इतकी गोरी होती कि तिचा हात काही वेळ पकडला तर तो लाल होईल. ती मला बारीक नजरेने पाहू लागली आणि मी तिला पाहू लागलो. ती साडी घालून आली होती आणि काय होट आणि सेक्सी माल दिसत होती. मग आंटी म्हणाली कि हाच तो मुलगा आहे विश आणि याला सर्व माहित आहे कि स्त्रीला कधी, केव्हा, कसे, काय हवे आहे. ती काही वेळ माझी प्रशंसा करीत राहिली आणि मग करिश्मा ने मला तिची अडचण सांगितली आणि तिने आंटी ला इशारा केला आणि ती बाहेर जाऊ लागली आणि करिष्मा माझ्या एकदम जवळ येऊन बसली आणि मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि मी तिचे गोरे आणि नरम हात कुरवाळू लागलो.

मग तिने मला तिची अडचण मोकळे पणाने सांगितली. ती म्हणाली जेव्हा ती तिच्या नवर्या बरोबर सेक्स करते तेव्हा तिचा नवरा लवकर वीर्य सोडून शांत होतो आणि करिष्मा तहानलेली राहाते. मग मी तिचे सर्व बोलणे ऐकले आणि तीला ओठावर एक लांब कीस केली. मग मी तिच्या बॉल बरोबर खेळू लागलो आणि ती आवाज काढू लागली, मी वीस मिनिटे असे केले. मग ती मला म्हणाली कि तिला माझा लंड पहायचा आहे. मग मी तिला माझी अट सांगितली कि जर तिला पहायचे असेल तर मी दाखवतो पण नंतर तिला तो तोंडात घ्यावा लागेल. ती लगेच तयार झाली आणि मला म्हणाली ठीक आहे चल दाखव.

तिचा चेहरा पाहून मला वाटले कि ती आज मी जे सांगेन ते सर्व करेल कारण तिला तिची आग माझ्या कडून शांत करून घ्यायची आहे. मग मी तिला म्हणालो तू तुझ्या हाताने त्याला बाहेर काढ, तिने पटकन माझी चेन उघडली आणि माझा लंड पाहू लागली माझा लवडा आधीच लाठ्लेला होता तिने त्याला बाहेर काढले आणि ती पाहतच राहिली. मग काही वेळाने मी तिला विचारले कि तू असे काय पाहत आहेस? मग ती मला म्हणाली दक्षा बरोबर सांगत होती तो तुच आहेस जो मला शांत करू शकतोस आणि माझी तहान पूर्ण  रीतीने भागवू शकतोस आणि मला संतुष्ट करू शकतोस. आता ती मजेने माझा लंड तिच्या तोंडात घेऊ लागली आणि काही वेळाने माझी गट्टी पण तोंडात घेऊ लागली आणि मग मी तीची साडी काढू लागलो.

मग ती मला म्हणाली आता नाही माझे पती दोन दिवसांनी बाहेर जाणार आहेत, तेव्हा तू माझ्या घरी ये आणि बाकीचे सर्व काम आपण घरात करू. तू जे म्हणशील ते सर्व मी करेन. मग मी म्हणालो कि मी आता या उभ्या लंडाचे काय करू याला कसे शांत करू?

ती मला म्हणाली कि मी आता तुझ्या बरोबर काही करू शकत नाही कारण मला आता घरी जायचे आहे आणि दोन दिवसांनी आपण सर्व करू. मग मी म्हणालो ठीक आहे, मी दोन दिवसांनी तुझ्या घरी येतो आणि मी जे सांगेन ते सर्व तुला करावे लागेल. ती म्हणाली ठीक आहे आणि मग ती तिचे कपडे सरळ करू लागली आणि मी माझे कपडे सरळ करू लागलो. मग ती जाऊ लागली तेव्हा मी तिला हात पकडून माझ्या कडे ओढले आणि तिला भिंतीला लावून एक हग केली आणि कीस केली आणि मग तिला जायला दिले. ती गेल्यावर मी दक्षा आंटी ला म्हणालो कि ती माझा लंड उभा करून गेली आहे आणि आता मी याचे काय करू? आता तुला याला शांत करावे लागेल. ती म्हणाली का नाही, चल मी तिचे अर्धे काम पूर्ण करते आणि मग आम्ही मस्त सेक्स केला आणि मजे घेतले.

मग दोन दिवसांनी मी करिष्मा च्या घरी गेलो आणि तिने दरवाजा उघडला आणि मला वाटले कि ती आतच अंघोळ करून बाथरूम मधून बाहेर आली असेल कारण तिचे केस एकदम ओले होते आणि तिचे कपडे पण थोडे ओले होते. मी काय सांगू ती दिसायला एकदम स्वर्गातल्या परी सारखी होती. तिचे ते गोरे शरीर, ते मुलायम आणि मोठे बॉल, गोरी गोरी कमर आणि तिने घातलेली सेक्सी साडी पाहून मला तर वेड लागले.

मग मी आत गेलो आणि ती मला म्हणाली आज मी तुला अजिबात सोडणार नाही आज मी तुला पूर्ण खाऊन टाकणार आहे. कारण आज माझी वर्षांची तहान भागणार आहे त्यामुळे लवकर कर, मला आता राहवत नाही. मी सोफ्यावर बसलो आणि ती किचन मध्ये जाऊ लागली पण मी तिला थांबवले आणि सोफ्यावर घेलते आणि तिला माझी मांडी वर बसवून तिच्या शरीराने खेळू लागलो. तिच्या केसातून मस्त सुगंध येत होता आणि मला खूप मजा येत होती. मी तिला इतकी गरम केली कि ती आवाज काढू लागली आणि जोराने सश्वास घेऊ लागली.

मग मी उठलो आणि तिला हातात उचलले आणि तिला बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि तिला झोपवून दरवाजा बंद केला आणि तिच्या वर चढलो. मित्रांनो मी तिला सतत १५ मिनिटे कीस करीत राहिलो आणि मग तिचे बॉल दाबू लागलो आणि मग प्रमाणे तिला पूर्ण शरीरावर कीस करू लागलो. मी हळू हळू तिचे सर्व कपडे काढू लागलो. काही वेळाने ती नागडी झाली आणि ती माझ्या वर आली आणि माझे शर्ट चे बटन उघडून माझ्या छातीवर कीस करू लागली आणि तिने मला पण एक एक कपडे काढून नागडे केले. तिने माझा ताठ्लेला लंड तिच्या बॉल च्या मध्ये घेतला आणि वर खाली करू लागली. मला खूप मजा येत होती तिचे बॉल खूप मस्त मुलायम होते.

मग मी तिच्या वर आलो आणि तिचे बॉल वेड्या सारखा घासू लागलो आणि चावू लागलो आणि कीस करीत राहिलो आणि ती ओह्ह्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ ओह्ह्ह्ह येस्स्स्सस ओह्ह यां. ती इतकी गरम झाली कि मला म्हणू लागली कि मला जास्त तडपवू नको, मी एवढा मोठा लंड आत घेण्यासाठी आतुर झाले आहे, थोडा लवकर कर डार्लिंग, याला माझ्या आत टाकून दे. काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्चीवर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते.. .आता ती माझे डोके धरून पुच्चीवर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

आता तिने माझी शर्टाची बटणे उघडली आणि तिने ती काढून टाकली. मग तिने माझी पेंट काढून टाकली. मी आता फक्त चड्डी घालून होतो.

तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, माझा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही होणार तर नाही ना?

मी तिला समजावले काही होणार नाही मी आहे ना. आणि मग मी लवडा टाकायची तयारी करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

मी पहिले तर लंड रक्ताने भरला होता आणि ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली.

मग ५ मिनिटाने मी आणि ती दोघांनी पाणी सोडले आणि मी तीच्या पुच्चीत पाणी सोडले.

मी तीला घोडी बनायला सांगितले.. ती घोडी बनली.

 

मी माझा लंड गांडीत ठेऊन झटका दिला आणि तो आत गेला.

ती ओरडली आणि म्हणाली काढून टाक याला खूप दुखते आहे

मी तिची गांड मारत राहिलो. मी खाली होऊन झोरात झटका दिला आणि ती ओरडली.

मी तिची १० मिनिटे गांड मारली आणि ती रडत राहिली.

मग मी माझे सर्व वीर्य तिच्या गांडीत सोडले आणि तिच्यावर पडून राहिलो.

मग ती म्हणाली आता तुला कधीही गांड मारायला देणार नाही. मी म्हणालो अजून रात्र बाकी आहे. मी तिला कीस करू लागलो. माझा लंड परत उभा झाला. मी तिच्यावर येऊन तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बॉल दाबू लागलो.

मग मी खाली आलो आणि तिला पुच्चीवर कीस करू लागलो. मी तिला खूप चोकली आणि लाल केली तिची पुच्च्ची रस सोडू लागली. आणि ती माझे डोके पुच्चीत दाबू लागली.

काही वेळाने ती म्हणाली आता बास मला राहवत नाही. प्लीज माझ्या पुच्चीत तुझा लंड टाक.

ती म्हणाली बस यार आता तडपावू नको.

तिने पाय फासटले मी तिच्या पुच्चीवर लंड ठेऊन घासू लागलो.

आता मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला.

आआ आआह्ह्हह्ह्ह उह्हह्ह्ह मेली रे आह अह्छ्ह हळू टाक ना रे. मी पटकन २-३ ठोके मारले आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीमध्ये घुसला. तिचे डोळे लाल झाले. मग काही वेळाने ती पण तिची गांड हलवून ठोकून घेऊ लागली. तिची पुच्ची इतकी ओली होती कि ठोक्याने फच फच फच आवाज येत होते. काही वेळाने तिचं तोंडातून निघणारे मादक आवाज सुद्धा वाढले. अह्हह उम्म्म्म ओह्ह्ह आणि ती थरथरू लागली.

आता थोड्या वेळाने तिचे पाणी निघणार होते, तिने मला जोरात धरले. ती कापत मला हळू आवाजाने शिव्या देत होती- चोद साल्या मादरचोद….फाड माझी…ठोक मला साल्या.

अचानक तिची पकड ढिली झाली.. मी समजलो कि तिने पाणी सोडलें आहे.

आता मी माझ्या लंडाचे ठोके जास्त केले. तिला समजले कि मी आता वीर्य सोडणार आहे, तिने मला दाबून धरले. मी पण तिला जोराने धरले. आमचे दोघांचे श्वास वाढले होते. ती किती गरम झाली होती हे तिच्या श्वासावरून दिसत होते.

मि तीचे मनुके धरून ठेवले होते आणि तिचे जोरात आवाज येत होते अह्छ्ह उह्ह उम्म्म्म येस्स्स्सस स्स्स फक मी फक मी बेबी ऊऊऊऊ उउछ्ह छ्छ्ह.

ठोकत तर आहे तुला, कशाला ओरडत आहेस?

मग ४-५ जोराच्या थोक्याने मी वीर्य सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो आणि मग पडून राहिलो.

मग ती म्हणाली चल आपण आज बरोबर अंघोळ करू, मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो आणि मग बाथटब मध्ये पाणी भरून त्यात खूप मस्ती केली आणि आम्ही अंघोळ करू लागलो आणि मी तिची गांड पाहून वेडा झालो आणि तिला गांडीवर कीस करू लागलो आणि ती मला म्हणाली का तुझे मन अजून भरले नाही का? मी म्हणालो कि तुझ्या सारखी सुंदर परी जवळ असेल तर कोणाचेही मन भरणार नाही आणि मी तर तिला रोज जवले असते.

मग त्या रात्री आम्ही सुहाग रात्रीची तयारी केली आणि बेड फुलांनी सजवला, करिष्मा तिच्या लग्नाची साडी घालून आणि दुधाचा ग्लास घेऊन आली आणि पूर्ण रूम एकदम सुगंधी बनला होता आणि ती मला कीस करू लागली आणि मला म्हणाली कि आज सेक्स करायची मजा आली ती मला कधीच आली  नाही. मग आम्ही पती पत्नी सारखी सुहाग रात्र केली आणि मी तिला आणखी दोन वेळा जवले.

सकाळी उठून आणि अंघोळ करून आम्ही दोघे बाहेर फिरायला गेलो. आम्ही शॉपिंग केली, फिल्म पहिली आणि रात्री हॉटेल मध्ये जेवण करून परत घरी आलो आणि मग मी तिला परत त्या रात्री तीन वेळा जवले. तिने मला हग केली आणि म्हणाली कि इतकी मजा मला कधीच आली नाही. आता जेव्हा तिला संधी मिळेल तेव्हा ती मला कॉल करून बोलवेल. मला इतका सुंदर माल जवायला कधीच मिळाला नव्हता. मी दक्षा आंटी ला कॉल केला आणि तिला धन्यवाद दिला. आता मला निघायचे होते कारण मला उशीर होत होता.

मग मी तिला टाईट हग केली कीस केली आणि बॉल दाबून मी माझ्या घराकडे निघालो. मला जेव्हा कॉल येतो तेव्हा मी करिष्मा आणि दक्षा ला तिच्या घरी जाऊन ठोकतो.