बाबांची नजर माझ्या बायकोवर

हेलो मित्रांनो ही माझी खरी घटना आहे जी मी तुला सांगणार आहे. माझे लव मेरेज झाले होते आणि ही गोष्ट माझ्या  घरच्यांना पसंत पडली नाही. लग्न जाल्यावर खूप प्रोब्लेम येऊ लागले आणि मी खूप टेन्शन मध्ये होतो. मी माझी बायको आणि माझी आई यांच्या भांडणाच्या मध्ये अडकलो होतो आणि माझे जीवन खूप खराब झाले होते.

मग दिवस निघत गेले आणि मग माझ्या घरच्यांनी माझे कान भरायला सुरुवात केली आणि मी त्यांचे आईकू लागलो. मग आमच्या मध्ये भांडण चालू झाले आणि ती तिच्या घरी निघून गेली, कारण मी तिला साथ देत नव्हतो. मग ३ महिने आम्ही वेगळे राहलो. मग माझे बाबा म्हनाले कि मी तिच्या घरी जातो आणि तिच्या घरच्यांना समजावतो.

मग दुसऱ्या दिवशी बाबा तिच्या घरी गेले आणि त्यांना खात्री दिली कि तिला आता त्रास होणार नाही. आणि मग माझी बायको घरी आली.

काही दिवस मी पहिले कि माझे बाबा माझ्या बायको बरोबर काही जास्त मोकळे पणाने वागत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. मग मी काही दिवसंनी पहिले कि बाथरूम च्या दरवाज्यात एक होल आहे त्यातून आत बाहेर पाहू शकतो, पण मी मनावर घेतले नाही. मग एक दिवस सकाळी ७ वाजता मला किचन मधून माझ्या बायकोचा आवाज येऊ लागला आणि मी पहिले तर माझे बाबा किचन मध्ये पूजा करीत होते आणि माझी बायको टिफिन तयार करीत होती..

मी पण ऑफिस ला जाण्यासाठी तयार झालो आणि बाबा पण ऑफिस ला गेले. मग मी आणि माझी बायको पण ऑफिस ला गेलो. मग दुसऱ्या दिवशी मला आयडिया आला आणि मी लवकर अंघोळ करायला गेलो आणि काही वेळ माझे डोळे दरवाज्याच्या भोका वर ठेवून बसून राहिलो. आमचे किचन आणि बाथरूम समोरासमोर आहे आणि मध्ये हॉल आहे.

आता माझी बायको टिफिन तयार करीत होती आणि बाबा पूजा करायला आले आणि तिने माझ्या बायकोच्या गांडीला हात लावला आणि त्यांचा लंड घासू लागले. माझी बायकोने त्यांना रागाने पहिले आणि ती किचन मधून बाहेर निघून गेली. आता मला खूप चांगले वाटले कि माझी बायको खूप पवित्र आहे. मला राग आला कि माझे बाबा माझ्या बायकोवर वाईट नजर ठेवतात.

माझा लंड हे पाहून उभा झाला आणि मी माझ्या बायकोला पाहून मुठ पण मारली. मग मी माझ्या बायको बरोबर बाहेर जाऊन बोललो कि मी सकाळी बाबांना तुझ्या गांडी वर हात फिरवताना पहिले आहे. तर माझी बायको रडू लागली आणि मला सांगितले कि तुझ्या बाबांची नजर खूप वाईट आहे त्यांनी माझ्या स्तनाला सुद्धा हात लावला आहे आणि ते रोज सकाळी असे करतात. ते मला म्हणतात कि त्यांच्या मुळे मी परत आली आहे. माझ्या बाबांनी तिच्या हातात जबरदस्ती ने लंड पण दिला होता आणि ती रडू लागली.

मित्रांनो मला इतका राग आला कि मझ्या समोर बाबा असते तर मी त्यांचा जीव घेतला असता, पण माझ्या बायकोच्या तोंडून हे ऐकून माझा लंड एकदम ताठला होता. मग माझी बायको म्हणाली कि त्यांनी बाथरूम च्या दरवाज्यामध्ये भोक पाडले आहे त्यातून ते मला नागडी पाहतात.

ती म्हणाली कि त्यांनी तिला  धमकी दिली होती कि जर मी कोणाला सांगितले तर ते त्यांच्या मित्रांबरोबर माझा रेप करतील. मग ती म्हणाली कि रोज मी जेव्हा अंघोळीला जाते तेव्हा ते लपून पाहतात आणि त्यांचा लंड हलवतात आणि माझ्या नावाची मुठ मारतात. मला तर विश्वास बसत नव्हता, मग माझ्या बायकोने मला मोबाईल मध्ये माझ्या बाबांचा मेसज दाखवला.

त्यामध्ये लिहिले होते ..

तू माझ्या वर नाराज का असतेस? मला माझ्या बायकोची गरज नाही, तुझी आहे. मी बाथरूम च्या दरवाज्यात भोक पाडले आहे कारण मी तुला नागडी पाहू शकेन आणि मला तुझी पुच्ची खूप आवडली. आता तू मला लवकर उत्तर दे नाही तर तुझ्या तोंडात माझा लंड टाकेन आणि हे कोणाला सांगितले तर तुझा रेप करेन.

मग मी विचारले कि तू माझ्या बाबा बरोबर झोपायला तयार झाली होतीस का? तर ती हो म्हणाली. मग मी तिला मिठी मारली आणि तिला सांगितले कि मी असताना तुला कोणी हात लावू शकत नाही. मग आम्ही दुसऱ्या दिवशी घरातून गेलो आणि आम्ही एक घर भाड्याने घेतले आणि आम्ही खूप आनंदाने राहत आहोत.

मी तिच्या मोबाईल वरून बाबांचा मेसेज घेतला होता आणि मी रात्री जेव्हा विचार करतो तेव्हा माझा लंड एकदम ताठतो. मी विचार करतो कि कसे माझे बाबा माझ्या बायकोला अंघोळ करताना पाहत होते आणि मुठ मारत होते? माझ्या कडे तो मेसेज अजून आहे आणि मी जेव्हा तो वाचतो तेव्हा माझा लंड पाणी सोडून देतो. ही माझ्या आयुष्याची एकदम खरी गोष्ट आहे.