लहान बहिणीने आमची जवाजवी पहिली

मागच्या गुरुवारी गजला ने मला फोन केला आणि सांगितले कि तुझे जीजू घरी नाही आहेत तर तू आज रात्री घरी ये. मी तर पूर्ण आठवडा वाट पाहत होतो आणि मी तर खूप खुश झालो होतो. असे तर गजला एक आठवड्यातून माझ्या कडे येत होती आणि मग मला एक आठवडा तिची वाट पाहवी लागत होती. आणि तेव्हा एक एक दिवस एक महिना सारखा वाटत होता.

मग तिने सांगितले तसे मी रात्री तिच्या घरी ११:३० वाजता पोचलो आणि मग तिला मी रिंग केली आणि तिने मग दरवाजा उघडला. मग मी सरळ तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि तिने विचारले कि काही खाणार आहेस का? मी म्हणालो कि हो कारण कि मला पण थोडी एनर्जी पाहिजे होती.

मग ती जेवण घेऊन आली आणि आम्ही एकत्र जेवण केले. मग ती भांडी बाहेर ठेवून आली आणि माझ्या कडे येऊन बसली होई, मग आमचे सर्व चालू झाले किसिंग, सकिंग आणि मग फकिंग.

मी एक वेळा पाणी सोडले होते आणि मग मी तिला फिन्ग्रिंग करत होतो आणि तिची पुच्ची पण चाटत होतो आणि तेव्हा अचानक तिथे आसरा आली आणि आम्हाला पाहून एकदम ओरडली कि अरे दीदी हे काय करत आहेस?

माझी तर एकदम फाटून गेली होती कि आज आपले काही खरे नाही आहे. मग गजला पळत तिच्या कडे गेली आणि मी बेड वर ची बेडशीट काढली गजला च्या अंगावर टाकली आणि मी माझी पेंट घालून टाकली होती.

मग मी गजला तिला समजावू लागली होती कि कोणाला सांगू नको तुला माझी आई शप्पथ. मग मी तिथून हळूच निघून गेलो होतो आणि माझ्या घरी गेलो होतो. माझी तर एकदम फाटून गेली होती कि आता क्या होणार आहे?

मग थोड्या वेळाने मला गजला चा फोन आला आणि म्हणाली कि आसरा ला मी सजवून दिले आहे आणि आपण आता लवकर भेटू शकणार नाही आहे.

आसरा जी गजला ची लहान  बहिण होती ती मला मोठा भाऊ मानत होती. ती ११ वी मध्ये शिकत होती आणि तिला काही मदत पाहिजे असेल तर ती माझ्या कडे येत होती.

दुसर्या दिवशी तिने मला कोल केला आणि म्हणाली कि मला भेटायचे आहे, मला काही प्रोब्लेम आहेत. मी म्हणालो कि ठीक आहे. मी घाबरलो होतो पण मी कसे तरी सांभाळून घेतले होते. मग मी तिला सांगू लागलो आणि तिने अचानक विचारले कि हे चक्कर कधी पासून चालले आहे माझ्या बहिणी बरोबर? मी घाबरलो आणि तिला म्हणालो कि गजला जीजू पासून सेटीसफाईड नाही आहे, तर ती म्हणाली कि मी विचारले कि केव्हा पासून चालले आहे? तर मी म्हनालो कि मागचे २ महिने चालू आहे.

तिने मला म्हणाले कि तुम्ही सर्व अनसेटीसफाईड स्त्रियांना सेटीसफाईड करता का? मी म्हणालो कि नाही माझे पहिल्या वेळी आहे गजला बरोबर. ती म्हणाली कि मी हे कोनाला सांगितले तर? मी घाबरलो कि आता काय करू? मी तिला म्हणाल कि माझी एक इमेज आहे लोकांमध्ये असे काही करू नकोस, ती म्हणाली कि ठीक आहे पण एक अट आहे.

ती म्हणजे कि तुम्ही माझ्या बरोबर सेक्स करायचे आताच्या आता नाही तर मी पप्पांना सर्व काही सांगून टाकेन, मला जी भीती होती ती आता मजे मध्ये बदलली होती कि मी अजून एक बहिणीला ठोकणार आहे. मग मी पटकन जाऊन दरवाजे बंद करून टाकले कि जेणे करून आम्हाला कोणी पाहणार नाही.

मग मी पहिल्या वेळी तिच्या कडे वासनेने पहिले होते आणि ती मला गजला पेक्षा पण जास्त सेक्सी वाटत होती, मग मी तिला कीस करणे चालु करून टाकले होते आणि ती म्हणाली कि थांब आणि शप्पथ  कि कोणाला सांगणार नाही. मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी कीस करू लागलो होतो. मग मी तिच्या कुर्ती च्या आत मध्ये हात घातला आणि तिचे बोल दाबू लागलो होतो. मग मी तिच्या पजाम्या च्या वरून तिची पुच्ची घासू लागलो होतो आणि ती अहः ओह हाहाह करू लागली होती, मग मी माझे पण कपडे काढून टाकले होते आणि तीला पण एकदम नागडी करून टाकली होती.

मग मी तिच्या शरीराला खूप चाटले आणि मग मी तिची पुच्ची चाटणे चालू केले आणि ती आह ओह हाहाह होहो अजून कर आह्ह आज खूप मजा येते आहे खाऊन टाक माझी पुच्ची तू असे म्हणत होती. मग मी तिला महान्लो कि माझा लंड तू चोक तर ती हाताने पकडून हलवू लागली होती आणि तिने तोंडात काही घेतला नाही. मग मी तिला झोपवले आणि तिच्या पुच्ची वर माझा लंड घासू लागलो होतो. तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती जणू तिच्या वर लिपस्टिक लागली होती तशी ती दिसत होती.

मग मी माझा लंड थोडा आत मध्ये टाकला पण अजून थोडा टोपा आत गेला होता म्हणून मी थोडा धक्का लावला तर ती एकदम ओरडली आणि मी तर एकदम घाबरलो कि गजला ला करणात अजीबत त्रास झाला नव्हता मग हिला का होतो आहे. मग मी पण समजून गेलो कि हि एकदम वर्जीन आहे, मग मी तिच्या ओठा वर कीस केली आणि एक झटका दिला, मला वाटले कि तिचे श्वास थांबून जातील. ती एकदम विचित्र झाली होती. मी थांबलो आणि तिला बसवले तर ती म्हणू लागली कि मी मरून जाईन, मग मी म्हाणालो कि जे व्हायचे होते ते जाले आहे आता मजा येईल. हे सर्वांच्या बरोबर होते.  मग मी अजून थोडा धक्का मारला आणि ती ओरडली मग मी ठोकू लागलो आणि तिला पण आता मजा येऊ लागली होती.

मग मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि मला खरेच गजला पेक्षा हिला ठोकताना जास्त मजा येत होती. तिचे सेक्सी आवाज मला वेड लावत होते आणि मग मी तिला २० मिनिट ठोकले. मग मी तिच्या पोटा वर पसरलो आणि मग आम्ही एकदम एकमेकाला चिकटलो.

मग आम्ही एकदम फ्रेश झालो आणि तिने विचारले कि तुम्ही किती दिवसांनी गजला बरोबर करता?

मी म्हणालो कि जेव्हा जीजू नसतात तेव्हा करतो.

मग ती म्हणाली कि मी रोज तुमच्या कडे येणार आहे अभ्यास करायचे कारण सांगून आणि तुम्ही मला रोज मजा करून द्यायची आहे नाही तर मी सर्व काही सर्वाना सांगून टाकेन.

तिचे हे ऐकून मी तर एकदम खुश झालो होतो कि माझी तर एकदम लॉटरी लागली आहे आणि मी तर देवाला धन्यवाद म्हणू लागलो होतो.

आता तर मी रोज रोज आसरा बरोबर मजे करत होतो आणि आठवड्यातून एक वेळा गजला बरोबर मजा मस्ती करत होतो.

मग मला कधी कधी गजला ला सांगावे लागत होते कि मी आज आजरी आहे आणि तुझ्या कडे येऊ शकणार नाही आहे. मग मी आसरा ला मजे देत होतो आणि गजला माझी वाट बघत राहत होती, पण तिला कधी कळले नाही कि मी आसरा बरोबर पण मजा करीत आहे.

मग माझे दिवस असे चालले होते आणि माझी हि गोष्ट तुम्हाला खूप आवडली असेल अशी मला खात्री आहे.