बायकोला पोर्न स्टार सारखे जवले

ही गोष्ट काही दिवसा पूर्वीची आहे. झाले असे कि मी सकाळी झोपलो होतो आणि मी स्वप्नात तीन मुलींबरोबर ठोकाठोकी करीत होतो.

दोन मुली माझा लंड चोकीत होत्या आणि एक माझ्या तोंडावर बसून तिची पुच्ची चाटायला लावत होती. थोड्या वेळाने मला वाटले कि एका मुलीने माझा लंड चावला आणि मी ओरडलो आणि मी उठून बसलो..  माझी जोप उडाली होती.

बघितले तर लंडाला चावणारी मुलगी दुसरी कोणी नसून माझी बायको होती आणि ती माझ्या वर जोराने हसत होती.

मला खूप राग आला. मी तिला माझ्या कडे ओठ्ले आणि माझ्या खाली दाबले.

मी तिला म्हणालो- ही कोणती स्टाईल आहे जागे करण्याची?

तर ती हसत म्हणाली तुम्ही तर स्वप्न बघून याला चोळत होता राजे असे म्हणून तिने माझा लंड पकडून जोराने ओढला.

मी जोराने ओरडलो पण तिला उठू दिले नाही.

मला थोडी लाज वाटली आणि मी म्हणालो- दोन मुली माझा लंड चोकत होत्या मला खूप मजा येत होती तू सर्व खराब करून टाकलेस, याची शिक्षा तर तुला मिळणार.

मी तिच्या वर चढलो, आणि तिचा गाऊन कमरे पर्यंत वर केला. तिने पेंटी घातली नव्हती त्यामुळे तिची पुच्ची उघडी झाली. मी सरळ माझा लंड पुच्ची वर ठेवला आणि आत ढकलला. ती जोराने ओरडली…. मला पण थोडा त्रास झाला.

ती रडू लागली … पण मी लक्ष न देता काम चालू केले. पुच्चीत लंडाने थोडी जागा बनवली आणि मी ठोके मारू लागलो. ती मला साथ देऊ लागली पण मी रागाने तिला ठोके मारीत होतो. मी दोन्ही हाताने तिचे बॉल झोराने दाबीत होतो.

तीने थोड्या वेळाने पाणी सोडले आणि तिला त्रास होऊ लागला होता. मी समजलो आणि लंड बाहेर काढला आणि तिच्या गळ्यावर जाऊन बसलो आणि लंड तिच्या ओठावर घासू लागलो. चल घाणेरड्या म्हणत तिने तोंड बाजूला केले.

मी म्हणालो- शिक्षा तर मिळणार.. पटकन तोंड दे. तिने तिचे तोंड माझ्या कडे केले आणि मी जास्त उशीर न करता लंड तोंडात घातला आणि धक्के देऊ लागलो.

काही वेळाने मला वाटले कि मी वीर्य सोडणार आहे.. म्हणून मी लंड बाहेर काढला आणि माझे वीर्य तिच्या बॉल वर पोटावर गळ्यावर सोडले.

ती म्हणाली छी हे काय केले?

मी म्हणालो- शिक्षा संपली.

मी हसत तिचे मम्मे घासू लागलो.

मी म्हणालो- सोरी ही काही शिक्षा नव्हती.

ती मानली – सोरी कशा साठी मला तर खूप मजा आली, हो थोडा त्रास झाला. पण तुम्ही काही नवीन केले .. असे वाटले कि तुम्ही माझा रेप केला.

मग मी तिला उचलले आणि तिला बाथरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि तिचे शरीर स्वच्छ केले.

माझी बायको उत्तेजित झाली होती ती म्हणाली तुमच्या मुळे मला पुच्चीत दुखत आहे आता तुम्ही मला मालिश करून द्या.

मी तिला म्हणालो बघ तुझी पुच्ची दुखत आहे म्हणून मी फक्त तुला मालिश करेन ठोकणार नाही.

ती म्हणाली –ठीक आहे… पण पुच्ची चाटू शकतोस ना…

मी : तुझ्या साठी तर जीव तयार आहे राणी ..मालिश आणि पुच्ची चाटणे कोणती मोठी गोष्ट आहे? तुझा हुकुम सर आंखो पर. जानेमन आता मालिश इथे करायची कि बेड वर.

ती :मला उचलून तुमचा साला घेऊन जाणार का?

मी तिला खांद्यावर उचलले आणि बेडवर झोपवले आणि तेल व नेपकिन घेण्यासाठी बाथरूम मध्ये गेलो.

माझे नाव अमित आहे आणि माझी बायको नेहा आहे. ती ५.६ फुट, मोठ्या बॉल असलेली सुंदर नारी आहे.

तेल ची बाटली ठेवून मी तिला ओठावर कीस केले आणि तिच्या नागड्या शरीरावर हात फिरवला. ती स्स स्स स्स करू लागली. मग मी तिच्या पायावर आणि मांडीवर तेल लावून घासू लागलो. नेहाने पाय पसरून ठेवले त्यामुळे तिची गुलाबी पुच्ची बाहेर दिसू लागली.

आता मी पोटावर तेल टाकून मालीश करू लागलो, तिने माझा लंड हातात धरला आणि मागे पुढे करू लागली, मी माझ्या लंडावर पण तेल लावले.

काही वेळाने पलंगावरून खाली आलो आणि नेहाला उलटे करून झोपवले. मग मी तिच्या पाठीवर खूप तेल लावले आणि मालीश करू लागलो. मग नेहाने नेपकिन घेतले आणि माझ्या लंडा वरचे तेल पुसू लागली. मला समजले कि हिचा विचार काय आहे ते. तिने थुक लावले आणि माझा लंड एकदम स्वच्छ केला.

मग ती लंडाचे भोक जिभेने चाटू लागली. मी माझे काम करीत होतो. तिला माहित होते कि असे केले तर मला खूप मजा येते. ती कधी लंड चोकायची तर कधी पूर्ण आत मध्ये घ्यायची. मला स्वर्गात गेल्यासारखा आनंद होत होता. नेहा माझा लंड रोजच चोकते पन अशी मजा पहिल्यांदा येत होती.

मग मी माझा लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि खाली बसून तिला कीस करू लागलो. मग तिला सरळ झोपवले. त्यामुळे तिचे बॉल वर आले. मी एक एक करून दोन्ही मनुके चोकले आणि मग बॉल वर तेल टाकून मालिश करू लागलो.

नेहाने माझा लंड पकडला आणि डोके खाली करून लंड तोंडात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली, तिला बहुतेक एखादी ब्लू फिल्म आठवली होती.

ती सरळ करू शकत नव्हती पण वातावरण एक पोर्न फिल्म सारखे बनले होते. मी तिचे बॉल तेलाने घासत होतो आणि ती माझा लंड चोकत होती.

मी काही वेळ बॉल घासले, माझा लंड तिच्या तोंडातून काढून घेतला आणि पलंगावर चढलो. तिचे दोन्ही पाय पसरले आणि त्यांच्या मध्ये बसलो. पुच्ची ची फट उघडून नेपकिन ने ती स्वच्छ केली. तेलाची बाटली घेऊन खूप तेल तिच्या पुच्चीत टाकले, तिने केस तर स्वच्छ केले होते त्यामुळे माझे हात जोराने चालत होते.

मी कधी पुच्चीवर मालिश करत होतो तर कधी आत मध्ये करत होतो. ती मस्त होऊ लागली होती.

आता मी हळूच एक बोट पुच्चीत घातले. तिने उछ्ह्ह स्स्स केले

काही वेळाने ती म्हणाली चाटायचा विचार आहे कि नाही?

मी म्हणालो – आता घे जानू…

मी नेपकिन ने पुच्ची स्वच्छ केली आणि जिभेने चाटू लागलो. कधी ओठाने तर कधी जिभेने तिला चाटत राहिलो. ती पण तिची गांड उचलून चाटून घेत होती.

थोड्या वेळाने तिचा कंट्रोल सुटला आणि म्हणाली – प्लीज आता टाकून दे आत.

मी तिचे पाय वर केले आणि एका झटक्यात लंड पूर्ण आत घुसवला. तेलामुळे ती एकदम ओली झाली होती त्यामुळे लंड आरामात आत घुसला.

ठोके चालू राहिले.. जेव्हा मी पाणी सोडणार होतो तेव्हा नेहा म्हणाली माल माझ्या हातात दे.

मी तसेच केले.

मग तिने दोन्ही हातामध्ये वीर्य घेतले आणि हात घासून वीर्य माझ्या लंडावर लावले आणि त्याची मालिश करू लागली.

मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो पण तिला अजून मजा करायची होती, तिने मला सीटवर बसायला सांगितले. मी बसलो आणि ती माझ्या वर येऊ लागली. मला वाटले कि तिला परत लंड पुच्चीत घ्यायचा आहे.

पण लंडाजवळ येऊन  तिने पुच्ची थांबवली तिने दोन्ही हाताने माझे खांदे पकडले आणि माझ्या लंडावर सुसुची धार सोडली आणि मला पण तसेच करण्याचा आदेश दिला.

मी पण माझी धार सोडली तिच्या पुच्च्चीवर दोघांची धार एक दुसर्याला भिडली.

असा सीन तर मी कधी पोर्न मूवी मध्ये पण पहिला नव्हता. पण तिच्या डोक्यात हा कोठून आला माहित नाही पण मजा खूप आली. मग सर्व स्वच्छ करून आम्ही बेडवर येऊन झोपलो.

मी तिला कीस केली आणि म्हणालो- मला असे वाटत होते कि आज नेहाला नाही एका पोर्न स्टार ला ठोकत आहे.

ती म्हणाली जर असे स्वप्न पाहशील तर मला पण तसे बनावे लागेल ना. चल आता उठ आणि तयार हो दुकानात जायचे नाही का तुला?

मी तयार होऊन दुकानात गेलो.