नवर्याची अदलाबदली

बाजारात माझी नजर अचानक तृप्ती वर गेली.. आणि तिला पाहून मी ओरडले… माझा नवरा रवी माझ्या बरोबर होता. तो म्हणाला- काय वेडेपणा आहे ह? एवढ्या मोठ्याने कोणी ओरडते का?

मी म्हणाले – माझी मैत्रीण आहे मला ५ वर्षांनी भेटली आहे.

मग आम्ही दोघी एकमेकाला मिठी मारून भेटलो.

तृप्ती पण तिच्या नवर्याबरोबर राहुल बरोबर होती.

माझे घर शेजारीच होते आम्ही चौघे माझ्या घरी आलो. आम्ही मैत्रिणी बोलू लागलो

तृप्ती माझी सिनियर होती, तिने माझी रेगिंग केली होती आणि मला पुच्च्चीचा टेस्ट करायला लावला होता.

तीन वर्षामध्ये आम्ही सेक्स विषयी सर्व काही शिकलो होतो. लग्नानंतर तृप्ती मुंबईला गेली होती.

तृप्ती तिरक्या नजरेने रविला पाहत म्हणाली यार रेणू लग्नानंतर एकच लंडाचा टेस्ट करून करून कंटाळले आहे, थोडी मदत करून दे.

मला पण तिचा नवरा आवडला होता.

तृप्तीला समजले ती म्हणाली- तू कितीही प्रयत्न केलास तरी राहुल तुझ्या कडे पाहणार नाही. मी तिला पैज लावली आणि म्हणाले कि मी लवकरच त्याला फोन करते.

तृप्ती गेल्यावर मी रविला सर्व सांगितले आणि म्हणाले कि मला हारणे आवडत नाही.

माझे ऐकून रवीने तृप्ती आणि राहुलला चंदीगढ ला बोलवायला सांगितले.

मग काही दिवसानी आम्ही चौघे चंदीगढ ला होतो. आम्ही दिवसभर फिरलो आणि रात्री हॉटेल मध्ये आलो तर रवी सरळ बाथरूम मध्ये घुसले, आणि अंघोळ करून टोवेल गुंडाळून बाहेर आले.

मग मी पण अंघोळ केली आणि टोवेल गुंडाळून बाहेर आले.

बाहेर येऊन पहिले तर रवी आणि राहुल एका सोफ्यावर बसले होते.

समोर तृप्ती बसली होती मी तिच्या कडे जाऊन बसले.

मी पहिले कि रवीने टोवेल असा गुंडाळला होता कि तृप्तीला त्याचा लंड सरळ दिसत होता. ती मला म्हणाली – मस्त लंड आहे यार एक वेळ मला मिळवून दे.

मला समजले होते कि रवी एकदम गरम झाला आहे. मी सोफ्यावरून उठले आणि चालू लागले आणि मुद्दामून पडू लागले, मी पडताच माझा टोवेल निघाला आणि मी एकदम नागडी उभी होते.

तृप्ती माझ्या कडे पाहून हसत होती बहुतेक तिला माझा प्लान समजला होता. मला नागडी पाहून रविला जोश आला आणि त्याने पण टोवेल बाजूला फेकला आणि मला चीटकला.

मी खोटे खोटे म्हणाले- अरे खोली मध्ये तृप्ती आणि राहुल पण आहेत.

रवी म्हणाला – ज्यांना लाज वाटत असेल त्यांनी डोळे बंद करावे आता मी जवल्याशिवाय थांबणार नाही.

रविचे ऐकून राहुल म्हणाला- करून टाक भाऊ मी तर डोळे बंद करतो.

पण तृप्तीने तिचे कपडे काढून टाकले आणि राहुलला ओरडत म्हणाली – आज जर तू मला नाही जवले तर मी रवी कडून जवून घेईन.

राहुलने तरी डोळे बंद ठेवले तर तृप्ती म्हणाली.. ठीक आहे, रवी रेणूला सोड मी तयार आहे.. माझी पुच्ची तयार आहे, नवीन पुच्चीची मजा घे. जुनी तर जुनी असते.

इतके ऐकून राहुलने डोळे उघडले आणि म्हणाला- ठीक आहे तृप्ती.. तू जिंकली मी हरलो.. आणि त्याने पण कपडे काढून टाकले.

रवीने माझी पुच्ची जवून जवून ढिल्ली केली होती पण तृप्तीची पुच्ची खूप टाईट होती.

रवीने पहिले आणि मला कानात म्हणाला- एक वेळ मिळवून दे माजी जान.

मी राहुल आणि तृप्तीला सांगितले- आत बाथरूम मध्ये जा आणि सेक्स चा आनंद लुटा.

आणि माघ ते दोघे बाथरूम मध्ये गेले.

बाथरूम चा दरवाजा उघडा होता आणि आम्ही पण आत गेलो.

राहुलची लाज आता कमी झाली होती त्यामुळे त्याला आम्ही गेल्याने काही अडचण झाली नाही.

तृप्तीने राहुलला पुच्चीवर साबण लावायला सांगितले.

राहुलने लावायचा प्रयत्न केला पण त्याला अनुभव नव्हता, मग रवी म्हणाला बघ मी दखवतो पुच्चीवर साबण कसा लावतात ते.

असे बोलून रवीने साबण घेतला आणि तृप्ती ची पुच्ची स्वच्छ करू लागला. तो मध्ये मध्ये तिच्या पुच्चीत बोट घालत होता.

तृप्ती स्स्स स्स्स स्स्स स्स्स करू लागली आणि राहुलला म्हणाली यांच्याकडून काही तरी शिक… बघ माझी पुच्ची आतून पण स्वच्छ करीत आहेत.

रवी म्हणाला- बोटाने आत चांगले स्वच्छ होत नाही दुसरे काहीतरी केले पाहिजे….

मग त्याने त्याच्या लंडावर साबण लावला आणि तृप्तीच्या पुच्चीत टाकला, आणि म्हणाला- आता आत पण स्वच्छ होईल आणि काही आजार पण होणार नाही.

राहुल उभा राहून आणि डोळे फाडून तृप्तीची ठोकाठोकी पाहत होता. रवी आणि तृप्ती ची गती वाढत चालली होती, त्यांचे ओठ पण एकमेकाला भिडले होते.

अचानक तृप्तीने रविला बबेडवर जायला सांगितले.

रवीने तिला उचलले आणि रूमकडे गेला.

पुतळ्यासारख्या उभ्या राहुलला भान आले आणि तो पण त्यांच्या मागे गेला तर मी त्याचा रस्ता अडवला आणि त्याला म्हणाले माझी पुच्ची स्वच्छ कोण करणार?

तो म्हणाला- रविच करेल त्याला चांगले जमते.

मी खाली बसले आणि राहुलचा लंड तोंडात घेतला त्याने सोडवायचा प्रयत्न केला पण मी त्याला दाताने दाबून धरले.

राहुलने मग प्रयत्न करणे सोडून दिले.

नवीन लंड प्यायची वेगळीच मजा येत होती.

हळू हळू राहुलचा लंड ताठला आणि माझी पुच्ची ओली झालेली होती, मी त्याला खोलीत यायला संगितले.

खोलीचे वातावरण खूप गरम होते, तृप्ती रवि वर चढून तिला त्याला ठोकत होती, तिची हलणारी गांड बघून मला खूप मजा आली. मी त्यांच्या जवळ राहुलला झोपवले आणि त्याच्या वर चढून त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घेतला.

आपल्या नवर्याची अवस्था पाहून तृप्तीने रविला एक जोरात ठोका दिला आणि हात वर करून ओरडली- जय नारी शक्ती….