मी मित्राच्या आईची खाज

हेल्लो मित्रांनो मी अभिजित आहे आणि मी १९ वर्षाचा आहे, मी मुंबईला राहतो. दुसर्यांच्या गोष्टी वाचून मी पण विचार केला कि माझी गोष्ट तुम्हाला सांगावी. मी जास्त सुंदर नाही, पण माझे मित्र म्हणतात कि माझी उंची ६ फुट आहे आणि माझा गोरा रंग मुलींना आकर्षित करतो. ही गोष्ट त्यावेळची आहे जेव्हा मी १२ विला होतो. माझा विचार होता कि कोणाला मदत हवी असेल तर मी मनाने त्यांना मदत करायचो.

एक आंटी जिचे फिगर ३६-२८-३६ आहे अशी दिसते जणू अप्सराच जमिनीवर उतरली आहे.

ती नेहमी चिकटलेले कपडे घालायची ती गोरी तर होतीच, पण टाईट कपड्यामुळे तिचा शेप मस्त दिसायचा.

खरे तर ती माझ्या मित्राची आई होती, पण माझी नजर नेहमी तिच्या बॉल वर असायची.

मी तिला आठवून खूप मुठ मारायचो ती मालच असा होती.

एक वेळा आम्ही क्रिकेट खेळत होतो, तिने मला बोलवले आणि मला दुकानातून सामान आणायला सांगितले मी खेळ सोडून गेलो आणि जवळच्या दुकानातून सामान घेऊन आलो. आंटी ने मला घरी यायला सांगितले… मला वाटले कि ती मला रागावेल… मी घाबरत तिच्या कडे गेलो.. तर तिने मला बेडरूम मध्ये यायला सांगितले. मला वाटले कि ती बोलेल कि तू माझे एक काम चांगल्या रीतीने करीत नाहीस…

पण मी आत जाताच ती म्हणाली- एवढ्या उन्हात का खेळत आहेस? इकडे ये आपण गप्पा मारू.

मी म्हणालो सांगा ना आंटी काय काम आहे?

ती : तुझी कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का?

मी : नाही आंटी

ती : का रे तू किती स्मार्ट आहेस तुला गर्ल फ्रेंड का नाही?

मी : असेच आंटी… मला कोणी आवडली नाही.

ती : तुला कसली गर्ल फ्रेंड पाहिजे आहे?

मी समजलो कि आंटी मला हे का विचारत आहे.

मी : आंटी तुमच्या सारखी पाहिजे.

ती : म्हणजे?

मी : जी तुमच्या सारखी सुंदर दिसत असेल… जिचे फिगर तुमच्या सारखे असेल.

ती माझ्या उभ्या लवड्याकडे पाहत होती.

ती : ओके आणि?

मी : तुमची कोणी पुतणी नाही का?

ती : हे तुझ्या पेंटी मध्ये काही आहे का?

मी : नाही तर काहीच नाही.

ती : नाही काय? तुझा सामान आहे काय?

मी : आंटी मी जातो आता.

ती : अरे अगोदर तुझा सामान मला दाखव मग जा.

मी : नाही आंटी.

तर तिने पटकन माझा लंड पकडला … माझ्या शरीर शहारले.

तिने माझा पायजमा एका झटक्यात चड्डी बरोबर खाली केला. तिने माझा लंड हातात पकडला आणि हलवत म्हणाली, तुझा लंड तर किती मोठा आहे, इतका मोठा तर प्रतीकच्या पप्पांचा पण नाही आहे.

इतके बोलून ती खाली वाकली आणि माझा लंड तोंडात घेऊ लागली.

मी एकदम गरम झालो, ती मला बेडवर ढकलून स्वतः बाजूला झोपली. मी तिला ओठावर कीस करायला सुरुवात केली. मला सेक्स विषयी थोडे फार माहिती होते, ही गोष्ट वेगळी कि हा माझा पहिला अनुभव होता.

मी एका झटक्यात तिचे कपडे आणि ब्रा पेंटी काढून टाकले. मी तिच्या बॉल विषयी जो विचार करीत होतो त्यापेक्षा तिचे बॉल खूप सुंदर होते. मी तिचे बॉल हातात धरून चोकू लागलो आणि ती आवाज करू लागली – अह्छ्ह ओह्ह्ह येस्स उम्म्म्म आणि पी जोरात पी राजा.

मी चोकत तिच्या पोटा पर्यंत आणि नंतर पुच्ची पर्यंत पोचलो.

मी तिची पुच्ची नागडी करून माझी जीभ लावली तेव्हा तिच्या तोंडून आहाह निघाले.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला माझ्या जीभेकडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती आता जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा मी तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो.

मग काही वेळाने मी माझा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. तेव्हा तिने मला कंडोम लावून दिला मी आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो. ती खूप जोर जोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोर जोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले.

मग मी तिला घोडी बनवले आणि जवले. मग मी जेव्हा पाणी सोडणार होतो तेव्हा तिला विचारले कि कोठे टाकू? तर ती म्हणाली माझ्या तोंडात दे. मग मी माझा लंड बाहेर काढला आणि तिने त्यातून कंडोम काढून माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली आणि मी काही वेळाने पाण्याचा फवारा तिच्या तोंडात सोडला.

मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो आणि तिकडे शावर खाली ठोकाठोकी केली.

मग मी बाहेर आलो आणि माझे कापड घालून निघून गेलो.

मी माझ्या एक दुसऱ्या मित्राला सांगितले आणि मग आंटीची परवानगी घेऊन मी आणि मित्राने तिला ठोकले.