भाभीचे गोलाकार भाग

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव नितेश आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझ्या स्वप्नातील एक गोष्ट पूर्ण होण्यास मदत झाली.

तर मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. नाही म्हणायला मी अभ्यासात तसा फार काही बरा नव्हतो. पण बाकी इतर गोष्टीत माझा हात कोणी धरत नव्हते. खेळात तर मी पुढेच पुढे होतो. कॉलेज करत करत मी जिम ला देखील जात असे. त्यामुळे माझी शरीरयष्टी खूपच चांगली आणि पिळदार अशी झालेली होती.

त्यामुळे मला मैत्रिणींचा तोटा कधीच नव्हता. मला गर्लफ्रेंड्स पण खूप होत्या बर का. आजवर मी खूप जणींशी शारीरिक संबंध ठेवले आहेत. पण माझ्या मनात एक इच्छा अजूनही शिल्लक होतीच. ती म्हणजे गांड मारायची. आजवर जितक्या गर्लफ्रेंड्स माझ्या झाल्या त्या सगळ्यांना मी ठोक ठोक ठोकले होते. पण साला एकीने पण तिच्या गांडीत माझा सोटा कोंबायला दिला नव्हता. त्यामुळे ती एक सल माझ्या मनात होतीच. मी जिथे राहत होतो तिथल्या पण बर्यापैकी मुली मी कटवल्या होत्याच. पण तिथेही पुन्हा तीच अडचण.

आमच्या आपार्टमेन्ट च्या सातव्या माळ्यावर मी राहत होतो. आमच्या पलीकडच्या अपार्टमेंट च्या सातव्या मजल्यावर इतके दिवस कोणी राहायला नव्हते. पण त्या दिवशी मला अचानक तिकडून थोडा आवाज येऊ लागला. मी उत्सुकता म्हणून माझ्या बेडरूम ची खिडकी उघडली आणि बघितले तर त्या फ्लॅट मध्ये कोणी तरी नवीन कुटुंब राहायला आले होते.

साधारण चाळीस वर्षाचा एक माणूस मला तिथे दिसला. मनात विचार केला चला इतके दिवस रिकाम्या असलेल्या फ्लॅट मध्ये कोणी ना कोणी आलेच शेवटी राहायला. असे म्हणून मी माझ्या कामाला लागलो.

दुपारी मी माझ्या बेडरूम मध्ये बसलो असताना मी सहज म्हणून खिडकी उघडली आणि समोर जे दिसले ते बघून माझी बोटे तोंडात जायची फक्त बाकी राहिली होती. समोरच्या फ्लॅट ची बेडरूम पण माझ्या बेडरूम समोरच होती. त्याची खिडकी सताड उघडी होती. त्या बेडरूम मध्ये एक अतिशय देखणी बाई उभी होती.

साधारण तीसेक वर्ष वयाची असेल ती. गोरी, उंच, गरगरीत शरीराची, भरदार छातीची आणि जमेल तितके गोल गांड असेलेली ती बाई बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला. मागून वेगळ्या पद्धतीने घातलेल्या साडीने तिची छाती तशी बऱ्यापैकी उघडीच पडलेली होती.

ती बेडवर पडून काही तरी वाचत होती. तिचे वर खाली होणारे उघडे पोट बघून माझा सोटा देखील वर खाली होऊ लागला होता. मी हळूच माझी खडकी थोडी बंद केली आणि तिला बघून माझा सोटा चोळू लागलो. खूप वेळाने ती उठून आत गेली आणि इकडे मी माझा सोटा हलवून हवलुन गाळला होता.

तिचं विचाराने मी बेभान झालो होतो. तिचे नितंब काही केल्या माझ्या डोक्यातून जात नव्हते. इतके गोलाकार आणि पद्धतशीर नितंब मी माझ्या उभ्या आयुष्यात बघितले नव्हते. खोटे असावेत कि काय असे वाटावे इतका त्यांचा आकार गोलाकार होता. मला काही पण करून तिच्याशी ओळख करायची आहे हे मनाशी ठरवून घेतले.

त्याच अपार्टमेंट मध्ये आमचे एक पाहुणे राहायचे. मी अधे मध्ये त्यांच्याकडे जायचो. ते हेरून मी दुसऱ्याच दिवशी तिकडे गेलो. मुद्दाम त्या मजल्यावर जाऊन ती बाई दिसते का हे बघू लागलो. म्हणजे थोडक्यात वास काढू लागलो. सलग तीन दिवस गेलो तरी हि बया काही मला दिसली नाही.

पण चौथ्या दिवशी मात्र माझे नशीब जोरात होते. मी जाताच ती बाहेर उभी होती. मी तिच्याकडे बघून हळूच स्मितहास्य केले. ते बघून तिने देखील मला प्रतिसाद दिला. मला बरे वाटले. मी पुढे काही केले नाही. पुढे जवळपास मी रोज एक आठवडा त्याच वेळी मुद्दाम जाऊ लागलो होतो आणि माझ्या नशिबाने ती मला रोज भेटत होती आणि आम्ही दोघे एकमेकांकडे बघून स्मितहास्य करत होतो.

एके दिवशी मी धाडस करायचे ठरवले. त्या दिवशी मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि म्हणालो “तुम्ही इथे नवीन राहायला आला आहात का? आधी कधी तुम्हला इथे नाही बघितले.”

माझे ते बोलणे ऐकून ती म्हणाली “हो आम्ही हल्लीच इथे नवीन राहायला आलो आहोत.” असे म्हणून आम्ही जवळपास वीसेक मिनिटे तिथे गप्पा मारत उभे होतो.

त्या दिवसापासून मी रोज जाईल तेव्हा तिच्याशी गप्पा मारू लागलो होतो. बोलता बोलता मला हे लक्षात आले होते कि तिचा नवरा कोणत्या तरी एका कंपनीत कामाला होता आणि तो बाहेर गावी असे. महिन्यातून एकदा तो घरी येत असे.माझ्यासाठी हि पर्वणीच होती. मी माझी संधी बरोबर हेरली होती. ती घरी एकटीच राहत असे.

असेच त्या दिवशी बोलता बोलता ती मला म्हणाली “आपण रोज इथेच बोलत उभे असतो. मी आजवर तुम्हाला साधे घरी पण बोलावले नाही. माफ करा मला. आज आत या. चहा घेऊ आपण दोघे आज.”

तिचे ते वाक्य ऐकून मी खूष झालो. मी आता तिच्या घरात शिरलो होतो. तिने मला सोफ्यावर बसायला सांगितले आणि ती चहा करायला आत गेली. बाहेरून मला ती पाठमोरे पूर्णपणे दिसत होती. माझी नजर तिचं गोऱ्यापान पाठीवरून फिरत फिरत पुन्हा पुन्हा तिच्या नितंबाकडे जात होती आणि तिथेच थांबत होती.

आम्ही खूप गप्पा मारल्या त्या दिवशी. तिने तिच्याबद्दल सगळ्या गोष्टी सांगायला सुरवात केली होती. मी पण खूप गोष्टी तिला सांगितल्या. आमच्यात एक प्रकारे मोकळेपणा आला होता.

त्या दिवशी मी तिला विचारले “भाभी, तुम्ही इतक्या फिट कशा काय आहात?”

तिची तारीफ ऐकून ती खुश झाली. तरीही ती मला म्हणाली “कुठे आहे फिट. तुझे काही पण असते.”

“अहो असे काय करताय. बघा ना किती नीट ठेवलय तुम्ही स्वतःला. असे म्हणत मी तिच्या शरीराकडे वरून खाली आधाशासारखे बघू लागलो.”

“हो का. थँक यु हा.पण नेमके माझ्यात काय आवडते तुम्हाला?” तिने मला विचारले. मला लक्षात आले कि पाखरू तावडीत येत आहे.

मी म्हणालो “अहो सगळेच भारी आहे तुमचे. म्हणजे तुमची छाती, तुमचे ओठ, गाल आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे तुमचे नितंब” मी असे म्हणताच ती लाजली आणि म्हणाली “काहीही. इतक काय आहे त्यात?”

“मला तर असे वाटते कि तुम्ही साडीत काही तरी गोलाकार घालता. त्यामुळे ते इतके गोल आणि छान दिसतात” मी असे म्हणताच ती मला म्हणली “छे छे अजिबात नाही. हवं तर चेक कर” असे म्हणून तिने चक्कपैकी माझा हात घेऊन तिच्या नितंबावर ठेवला देखील.

तिच्या या कृतीने माझा सोटा उभा राहिला. मी तिचे नितंब दाबू लागलो, गोलाकार हात फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती पण खुश झाली होतीच म्हणा. मी म्हणालो “मला जरा आत नीट बघावं लागेल”.

“बघ ना मग कोणी अडवलंय तुला” ती म्हणाली.

मग काय विचारता. लागलीच मी कामाला लागलो आणि तिची साडी झटकन उतरवली. काळ्या रंगाची ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर मध्ये ती भाभी कमालीची मादक दिसत होती. तिच्या मांड्या इतकया गच्च होत्या कि तिची निकर पार आत जाऊन लपली आहे कि काय असे वाटत होते. मी तिच्या ब्रा चे हुक काढून तिच्या छातीला मोकळे केले. तिच्या भरदार उरोजना चोकून चोकून लालबुंद करायला मला फार वेळ लागला नाही.

मी तिला मग लगेच पाठमोरी केले आणि तिची निकर उतरवून तिला पूर्ण नग्न केले. तिची गोलाकार गांड बघून मी लाळ टपकवू लागलो. मी तिला सोफ्यावर उलट झोपवले. तिचं गांडीचे गोलाकार काप बाजूला करून मी माझ्या जिभेने तिच्या गांडीचे भोक चाटायला सुरवात केली. मला आजवर जे हवे होते ते आज मी करत असताना मला प्रचंड आनंद होत होता.

माझे अर्धे तोंड तिच्या गांडीत मी घुसवले होते आणि त्यामुळे माझा श्वास काहीवेळा कोंडला जात होता. पण मला त्याची पर्वा नव्हती. मी माझी जीभ तिच्या भोकात आत सारली आणि जिभेने तिची गांड मारू लागलो. तिचे भोक तसे बरेच मोठे होते. खूप वेळाने मी बाजूला झालो. तिने समजूनच आत जाऊन तेलाची वाटी आणली आणि पुन्हा एकदा ती उलट झाली.

मी तेलाची दोन बोटे अलगद तिच्या गांडीच्या भोकात सारली आणि हळू हळू करत ते मोठे केले. थोड्याच वेळात मी माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या गांडीत कोंबायला सुरवात केली. थोड्याच वेळात माझा सोटा तिच्या गांडीत पूर्ण गेला. माझा आनंद गगनात मावत नव्हता. मी तिचं कमरेवर हात ठेवले आणि माझ्या कमरेचे जोरजोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली.

माझ्या आयुष्यतील स्वप्न पूर्ण होत असल्याने मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत होतो आणि तिचं गांडीवर दणक्यावर दणके देत होतो. तिची गांड माझ्या दणक्यानी पूर्ण उध्वस्त होत होती. मी एकसारखे तिची गांड मारत होतो आणि ती त्याच आवेगाने त्याचा आनंद घेत होती.

खूप वेळाने माझा सर्वोच्च क्षण येताच मी माझा सोटा तसाच बाहेर काढला आणि सरसर करत त्यातून वीर्याचा झरा तिच्या गांडीवर सोडला. तिची गांड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेली. मी पूर्ण शांत झालो होतो.

अश्या प्रकारे अनपेक्षितपणे भाभीने माझी इच्छा पूर्ण केली होती. त्या दिवसापासून मी रोज भाभी कडे जाऊ लागलो होतो आणि मनसोक्तपणे तिची गांड मारू लागलो होतो.