भाभीच्या कामुक पुच्चीची आग

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव मयंक आहे आणि माझे वय २२ वर्षे आहे. मी दिसायला एकदम ठीक ठाक आहे. मित्रानो मी आज तुम्हाला सर्वांना एक खरी गोष्ट सांगायला चाललो आहे जी माझ्या बरोबर काही काळा पूर्वी घडली होती. मित्रांनो मी बी. टेक. केले आहे आणि मी सरकारी नोकरी साठी घरी  बसून अभ्यास करीत होतो.

आज काल सोशियल साईट चा जमाना आहे आणि इन्टरनेट सगळीकडे आहे आणि त्याने सर्वांचे जीवन बदलले आहे मी खरे बोलतो आहे ना? आता मी सरळ तुम्हाला माझी आज ची गोष्ट सांगतो. मित्रांनो माझी एक भाभी थोडी दूरच्या नात्याची आहे पण आमच्या मध्ये घरा सारखे संबंध आहेत आणि आम्ही त्यांच्या कडे येत जात होतो आणि त्यामुळे आमच्या कडे त्यांचे आणि त्यांच्या कडे आमचे फोन नंबर होते. एक दिवस रेणू भाभी चा मेसेज आला आणि ती म्हणाली कि तू वोट्स अप वापरतोस का? आणि मी मनातल्या मनात म्हणालो कि काय फालतू प्रश्न विचारत आहे तिला दिसत नाही का? मग मी म्हणालो कि हो मी वापरतो आणि मग ती म्हणाली कि मग तर खूप मजा येईल.

मित्रांनो मला तिच्या बोलण्याचा काही अर्थ समजत नव्हता. मी सांगतो कि माझी भाभी दिसायला खूप सुंदर होती आणि मी नेहमी मनातल्या मनात विचार करीत होतो कि माझ्या भावाला असली सुंदर भाभी कोठून मिळाली? आणि मी जेव्हा तिला भेटायचो तेव्हा माझ्या मनात तिच्या विषयी वाईट विचार येत होते आणि का येणार नाही ती होतीच इतकी सुंदर आणि सेक्सी.

मित्रांनो ती जेव्हा मला भेटायची तेव्हा कधी माझा हात पकडायची तर कधी मला इशारा करायची आणि नेहमी काही ना काही कारण शोधत होती पण मी तिच्या कडे जास्त लक्ष देत नव्हतो. आता ती मला कधी फोटो पाठवायची तर कधी विडीयो पाठवायची तर कधी प्रेम असलेली शायरी पाठवायची आणि आता माझ्या मनात शंका येऊ लागली होती कि काही तरी गडबड आहे. एक दिवस ती माझ्या बरोबर बोलत होती आणि तिने मला असेच विचारले कि तुझी कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का?

मी तिला लगेच नाही म्हणालो आणि मग ती मला म्हणू लागली कि तू माझ्या बरोबर खोटे बोलत आहेस जर तुला सांगायचे नाही तर ठीक आहे. तर मी तिला परत एक वेळा सरळ नकार दिला मग ती म्हणाली ठीक आहे आणि जर कधी बनली तर मला सांग अजिबात लाजू नकोस, मी म्हणालो ठीक आहे. मग एक दिवस त्यांनी मला सांगितले कि तू लग्न करून टाक, मी तिला विचारले कि तुम्ही मला हे का सांगत आहात? तर ती म्हणाली असेच तू करून टाक. मग मी तिला खूप विचारले मग मी म्हणालो कि मला सांग मी लग्न करून काय करू?

ती म्हणाली कि लग्न करून तुझ्या जीवन साठी बरोबर मजे कर, मुलांना जन्म दे आणि काय? मग मी म्हणालो कि ठीक आहे तुम्ही माझ्या साठी इतका विचार करीत आहात आणि मग मी म्हणालो कि नाही, एक वेळा माझी नोकरी लागू दे तो पर्यंत मी माझ्या वर कंट्रोल करेन. भाभि माझ्या तोंडून हे ऐकून जोर जोराने हसू लागली आणि माझ्या कंट्रोल शब्दावर माझी मजा करू लागली. मग मला तिचा मेसेज आला आणि त्या मध्ये लिहिले होते कि तुला या कामा मध्ये माझी काही मदत हवी असेल तर प्लीज मला सांग, मला वाटले कि ती माझ्या लग्नाबद्दल बोलत असेल. मग माझे तीच्या बरोबर खूप बोलने होऊ लागले आणि आम्ही हळू हळू खूप जवळ येऊ लागलो.

एक दिवस मी तिच्या घरी तिला भेटायला गेलो. मी तिकडे पोचून तिचा दरवाजा वाजवला आणि तिने दरवाजा उघडला आणि ती मला पाहून खूप आनंदी झाली आणि म्हणाली कि ओहो काय आहे हे आज तर तुम्ही आला? तर मी म्हणालो कि हो आता मला आत बोलवणार नाही का? तर ती म्हणाली हो हो का नाही? मग मी आत गेलो आणि पहिले तर तेव्हा घरात कोणी नव्हते, मी तिला विचारले कि भाभी कोणी नाही का घरात? तर ती म्हणाली नाही, मुले त्यांच्या आजी कडे गेले आहेत आणि तुझे भाऊ बाहेर गेले आहेत आणि तिच्या तोंडून हे ऐकून माझ्या मनात लाडू फुटू लागले कारण इतके दिवस फोन वर बोलून मला समजले होते कि तिला काय हवे आहे? आणि हा विचार करत करत मला हसू आले आणि मला हसताना पाहून ती मला म्हणाली कि असे का हसत आहेस?

मी म्हणालो काही नाही असेच आणि मग ती म्हणू लागली कि काही गोष्ट तर जरूर आहे जी तू माझ्या कडून लपवत आहेस. पण मी परत एक वेळा नाही म्हणालो आणि मग ती म्हणाली कि बघ आज तुला चांगली संधी आहे जे तू कधी केले नाहीस ते आज करून टाक. तिच्या तोंडून हे ऐकून मला काही करायची संधी मिळाली आणि मला समजले होते कि मला आता पुढे काय काय करायचे आहे? मग ती म्हणाली कि चल तू आधी हात पाय धु आणि थोडे खाऊन घे तू खूप दुरून आला आहेस, तू दमला असशील. मी म्हणालो ठीक आहे आणि मी सरळ बाथ रूम मध्ये गेलो आणि मग हात पाय धुऊन काही वेळाने बाहेर आलो आणि मग मी जेवण घेतले.

मग मी तिच्या बरोबर बोलू लागलो पन मला कधी झोप लागली मला हे समजले नाही, आणि मला जेव्हा जाग आली तेव्हा मी पहिले कि भाभी लाल रंगाची साडी नेसून काय मस्त दिसत होती. ती आता अंघोळ करून बाहेर आली होती आणि तिचा रंग एकदम चमकत होता, ती एक दम दुधा सारखी गोरी पान दिसत होती आणि तिचे फिगर एकदम चमकले होते. मी तिला भुक्या वाघासारखा पाहत होतो.

आता माझी नजर सरळ तिच्या छाती वर गेली आणि मी तिचे ब्लाउज पहिले आणि मनातल्या मनात विचार करू लागलो कि तिचे बॉल किती मोठे आहेत आणि मी तिला या आधी अशा अवतारात पहिले नव्हते. मग मी तिला  म्हणालो कि वाह भाभी तुम्ही काय कमाल दिसत आहात. ती माझे ऐकून हसली आणि माझ्या कडे पाहून हसत म्हणाली कि हे सर्व तुझ्या साठी तर आहे आणि तू मला सांग मी तुझी आता काय मदत करू? असे बोलत ती माझ्या शेजारी बसली आणि तिने तिचे मुलायम हात माझ्या गालावर ठेवले आणि हे सर्व पाहून माझी पेंट थोडी वर होऊ लागली.

हे तिने पहिले आणि मला ती म्हणाली याला का इतके सतवत आहेस, याला बाहेर काढ मी मदत करते आणि असे म्हणत तिने माझ्या लंडा वर तिचा एक हात ठेवला आणि त्यामुळे माझ्या आत तर जणू एक करंट धावू लागला आणि त्यामुळे माझ्या लंडला सरळ जागा मिळत नव्हती. मला पाहून तिने पटकन माझ्या जीन्स चे बटन उघडले आणि माझा लंड तर आता पूर्ण रीतीने ताठून उभा होता आणि लढाई करायला तयार होता.

मग तिने माझा लंड काही वेळ पहिला आणि ती मनातल्या मनात खूप खुश होत होती माझा लंड पाहून तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळी चमक आली होती आणि ती मला म्हणाली कि खूप दमदार दिसत आहे? मित्रानो तिच्या तोंडून हे ऐकून मला राहवले नाही आणि मी तिला पटकन पकडले. मग मी तिला कीस करू लागलो आणि मी तिला पाच मिनिटे कीस केली आणि मग ती मला म्हणाली कि तू तर मला खूप भुकेला दिसत आहेस.

मग मी तिला म्हणालो कि हो तुम्ही मला खूप वाट पाहायला लावलीस आणि मग ती म्हणाली कि आता वाट बघणे बंद झाले आहे आणि मग का थांबला आहेस? मग मी म्हणालो कि हो आणि मग तिला हे बोलून तिला परत एक वेळा पकडले आणि कीस करू लागलो. मग मी तिला कधी मानेवर तर कधी डोक्यावर तर कधी कपाळावर कीस करू लागलो आणि ती माझा लंड हळू हळू हलवू लागली. आणि माझा लंड तिच्या हातात घेऊन मुठ मारू लागली आणि माझा लंड पूर्ण रीतीने ताठला होता आणि तिचे सेक्सी शरीर पाहून हळू हळू झटके देत होता. हा माझा पहिला सेक्स अनुभव होता आणि मी काही वेळाने वीर्य सोडले आणि माझे खूप सारे गरम, चीपचीप आणि पांढरे वीर्य माझ्या हातात आले.

मग भाभी मला हसत म्हणाली कि ठीक आहे हा तुझा पहिला अनुभव होता ना म्हणून तुझ्या बरोबर असे घडले. मग मी परत एक वेळा तिला कीस करू लागलो आणि एका हाताने तिचे ब्लाउज उघडू लागलो आणि दुसऱ्या हाताने तिची गांड दाबू लागलो आणि त्यामुळे आता भाभी पन हळू हळू गरम होऊ लागली होती. तिच्या तोंडातून उम्म्म ह्छ्ह उफ्फ्फ स्स्स आवाज येऊ लागले होते. मी तिचे ब्लाउज काढून टाकले आणि तिच्या ब्रा वरून तिचे बॉल दाबू लागलो होतो. ते खूप मोठे आणि मस्त मुलायम होते आणि मग मी तिची ब्रा पण लगेच काढून टाकली. मित्रानो मग मी जे पहिले ते एकदम अद्भुत होते कारण तीचे बॉल खूप मोठे आणि सुंदर होते जणू तिने ते माझ्या साठी सांभाळून ठेवले होते. भाभी चा जोश आता वाढू लागला होता आणि मी तिचे बॉल दाबू घासू लागलो होतो आणि तिने जोराने माझे केस पकडून ठेवले होते आणि माझे डोके तिच्या बॉल वर दाबत होती.

तिने माझा टी शर्ट काढला आणि मला वेड्या सारखी कीस करु लागली आणि मला धक्का देऊन मला बेड वर झोपवले.

तिने तिची ब्रा पेंटी काढून टाकली आणि माझा लंड पेंटी मधून बाहेर काढला. ती माझा लंड असा पहात होती कि ती पहिल्यांदाच लंड पाहत असेल आणि ती म्हणाली – माझ्या पतीचा या पेक्षा खूप लहान आहे.

मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली तर मी तिला म्हणाली कि हळू मला दुखत आहे. तर ती म्हणाली कि काही नवीन शिकायला मेहनत करावी लागते आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले. मग मी तिला सोरी म्हणालो तर ती म्हणाली त्यात सोरी म्हणायची गरज नाही, आज तू माझी वीर्य रस पिण्याची इच्छा पूर्ण केलीस, तुला धन्यवाद.

ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू, तिने त्यावर केसाने डिजाईन केली होती. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी दुसरी इच्छा पूर्ण कर.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. ती म्हणाली कि माझ्या नवर्याला हे पसंत नही पण तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले.

माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

ती खालून तिची गांड जोराने उडवू लागली आणि मी तिचे बॉल जोराने घासू लागलो आणि जोराने ठोकू लागलो. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि मी तिला उलटे केले. मग मी मागे जाऊन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिचे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. ती म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला

मी पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते.

मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली.

ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी तिची वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि ती माझा लंड चोकू लागली. मग तिने माझ्या कडे पाठ करून लंड तिच्या गांडीत टाकयला सांगितले. मी अगोदर तिची गांड जिभेने चाटून ओली केली  आणि मग त्यात माझे बोट टाकू लागलो तिची गांड खूप टाईट होती, तिच्या नवर्याने बहुतेक कधीच तिची गांड मारली नसेल. ती म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर मी माझा लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि ती खूप ओरडली आणि मी दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि ती ओरडत होती.

मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. २० मिनिटाने मी सर्व पाणी तिच्या गांडीत सोडले. अशा रीतीने मी तिला त्या रात्री ३ वेळा पुच्चीत जवले आणि २ वेळा तिची गांड मारली. मी खूप दमलो होतो, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच तिच्या शेजारी जोपलो. ती मला म्हणाली  तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

मग आम्ही दोघे अंघोळ करायला गेलो. तिथे पण आम्ही अंघोळ करत करत तिला एक वेळा ठोकले. आम्ही दोघे बरोबर अंघोळ करायला गेलो तर तिकडे जाऊन तिचे ओले शरीर पाहून माझा लंड परत एक वेळा ताठ झाला… आणि मी अंघोळ करत करत तिला कीस करू लागलो आणि माझी जिभ तिच्या तोंडात टाकून आत बाहेर करू लागलो.

तिचे मम्मे दाबू लागलो आणि मग काही वेळाने ती खाली बसली आणि माझा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागली. ती माझ्या लंडा वर थुकत होती आणि मग ते थुकलेले पाणी पिऊन जात होती थोड्या वेळाने ती मला म्हणाली तू जरा थांब…

मग तिने मला बाथरूम मध्ये झोपवले आणि माझ्या ७ इंच लंडावर बसली आणि घोड्या वर बसून हलतात तसे उड्या मारून मला जवू लागली …आणि ती ओह्ह्ह्ह येस्स्स जाआअनु ओह्ह्ह्ह याआआअ करत होती.

मी तिचे बॉल दाबत होतो आणि कधी कधी तिचे मनुके तोंडाने चावत होतो तर ती थोडी ओरडत होती. खूप वेळ तिचे बॉल दाबल्याने ते लाल झाले होते पण तिला काही फरक पडत नव्हता कारण ती खूप तहानलेली होती आणि आज मिळालेली संधी तिला घालवायची नव्हती. ती तिच्या मनातील सेक्स करायच्या सर्व कल्पना प्रत्यक्षात करीत होती आणि पूर्ण आनंद घेत होती

आम्ही अशा रीतीने ७-८ मिनिटे ठोकत राहिलो आणि मग मी तिला उभे केले आणि मग तिचा एक पाय नळा वर ठेवायला सांगितले आणि तिचे तोंड माझ्या कडे करून उभे राहायला सांगितले.

तीने थोड्या वेळाने पाणी सोडले …. आणि त्यामुळे तिच्या पुच्ची तून लंड घासत असल्याने फच फच फच फच  फच फच असे मादक आवाज येऊ लागले आणि मला खूप मजा येत होती.

तिला पण कधी न जालेला आनंद होत होता आणि ती म्हणत होती – आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा … जव मला … फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची ….. फाड हिला …. आणि …. माझी तहान भागव … ओह्ह्ह येस्स्स.

१५ मिनिटे तिला न थांबता ठोकल्या वर मी आता पाणी सोडणार होतो.. मी तिला सांगितले – माझा कामरस तुला प्यायचा आहे कि त्याला आत टाकू?

ती मला म्हणाली- माझ्या राजा तुझा काम रस तर  मी आधीच चाखला आहे आता तो माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून तिची आग विजवून टाक…

मग मी आत वीर्य सोडले आणि ती खूप आनंदी झाली होती आणि ती माझे डोके पकडून जोर जोराने मला कीस करू लागली आणि मला थेंक यु म्हणाली.

ती म्हणाली – आज तू मला खूप मोठा आनंद दिलास मला इतका आनंद माझ्या आयुष्यात कधीच मिळाला नाही. तू माझी वर्षांची तहान भागवलीस आय लव यु वेरी मच …. आता जेव्हा तुझे भैया नसतील तेव्हा मी तुला माझी तहान भागवायला बोलवू शकते का?

तर मी म्हणालो – का नाही माझ्या राने. मला पण माझ्या या पहिल्या अनुभवत खूप मजा आली. मग आम्ही दोघांनी अंघोळ केली आणि मग बाहेर येऊन कपडे घातले आणि मग टीवी पाहू लागलो.

मग मी माझ्या भाभीला खुप वेळा ठोकले आणि तिने मला सर्व रीतीने मला ठोकायला दिले कारण मी दर वेळी वेगवेगळ्या रीतीने तिला जवत होतो आणि ती माझ्या जवण्याने खूप संतुष्ट होती आणि मी पण तिची पुच्ची घेऊन खूप खुश होतो.