भाडेकरूची करामत

मी आज तावातावानेच घरी आलो. कारणही तसेच होते. माझ्या भाडेकरूने गेले तीन महिन्याचे भाडे दिले नव्हते. त्यामुळे माझी तळ पायाची आग मस्तकाला गेली होती. एक आम्ही मुळात त्या खोल्या लग्न झालेल्या जोडप्याला देणार होतो. त्याने गयावया करून एक महिन्यात माझी बायको इकडे राहायला येईल या बोलीवर खोल्या घेतल्या होत्या. आज तीन महिने झाले तरी हा पठ्या एकटाच राहत होता आणि ते हि न भाडे देता. त्यामुळे मी आज खूपच चिडलो होतो. आज काय ते सोक्षमोक्ष लावायचाच याच विचाराने माझ्या घरी मी पोहोचलो.

थोडा फ्रेश झालो आणि मी तडक त्या भाडेकरू कडे गेलो. त्याचे नाव समीर होते. कुठच्या तरी एका कंपनीत कामाला होता तो. बाकी वागणे फार काही चांगले होते अश्यातील भाग नव्हता. पण मला माझ्या भाड्याशी मतलब होता. त्यामुळे त्याच्या दारू पिण्याकडे मी दुर्लक्ष करत होतो. मी तावातावानेच दार वाजवले. समीर ने दार उघडताच त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करायचा अश्या आविर्भावात होतो मी.

मी दार वाजवून थोडा वेळ उभा राहिलो. पण दार उघडत नाही म्हंटल्यावर मी पुन्हा दार वाजवणार तोच दार उघडले आणि समोर जे दिसले ते बघून मी सुन्न च झालो. समोर एक साधारण तीस एक वर्षाची बाई उभी होती. गोरीपान, सरळ नाक, केस मागे बांधलेले, अतिशय नाजूक फिगर, ट्रॅक पॅण्ट आणि घट्ट टीशर्ट घातलेली ती बाई बघून माझे डोके बधिर झाले.

थोडा वेळ मी तिला तसेच निरखत होतो. अचानक तिच्या आवाजाने माझी तंद्री भंग पावली. “कोण हवे आहे आपल्याला?”

तिच्या या कमालीच्या गोड आवाजाने मी घायाळ झालो. “समीर कुठे आहे?” मी विचारले.

“ते ऑफिस ला गेलेत. आपण कोण?” तिने मला उभ्या उभ्याच विचारले.

“मी या घराचा मालक आहे” मी असे म्हणताच ती ओशाळली.

“ओह. माफ करा मला. मला माहीत नव्हते. तुम्ही प्लिज आत या ना” असे म्हणून तिने मला आत येण्याची विनंती केली.

मी आत जात बसलो आणि म्हणालो “आपण कोण? आधी कधी बघितल नाही तुम्हाला.”

“मी समीर ची बायको. माझे नाव राणी आहे. कालच रात्री मी इकडे आले आहे” ती म्हणाली.

समीर ची बायको आणि इतकी देखणी हे बघून माझ्या जीवाची घालमेल झाली. समीर एक अतिशयय सामान्य दिसणारा माणूस होता. बघेल तेव्हा गलिच्छ राहणारा आणि राणी त्याचा बरोबर विरुद्ध दिसत होती.

“काही काम होते का?” तिने मला विचारले.

“हो. गेले तीन महिने समीर ने रूम चे भाडे दिले नाहीये. ते नेण्यास मी आलो आहे” माझे ते वाक्य ऐकताच ती अचंबित झाली आणि म्हणाली “काय समीर ने इथे पण रूम चे भाडे दिले नाहीये?”

“इथे पण म्हणजे” मी असे विचारताच ती म्हणाली “तुम्हाला काय सांगू. आम्ही आधी राहत होतो तिथे पण याने असेच केले होते. म्हणून तर त्यांनी आम्हाला हाकलून काढले होते. मला वाटले हा सुधारला असेल. पण काहीच बदल दिसत नाहीये. मला माहित आहे हा नक्की दारूवरच पैसे उडवत असणार. जे आधी होत होते तेच आताही चालू असणार”

तिचे बोलणे ऐकून मी आश्चर्यचकित झालो. “प्लिज मला काही दिवसाची मुदत द्या. मी काही तरी करते. त्याने नाही भाडे दिले तर मी देते. पण मला घरातून बाहेर काढू नका” तिचे ते बोलणे ऐकून माझी पण पंचाईत झाली. एक तर पहिल्यादांच ती विनवणी करत होती आणि ते पण इतकी सुदर स्त्री करते आहे म्हंटल्यावर माझा नाईलाज झाला. मी ठीक आहे म्हणून बाहेर पडलो.

मी त्या रात्री झोपू शकलो नाही. मला एक सारखे राणी ची आठवण येत होती. तिच्या ट्रॅक पॅण्ट मधून तिच्या दिसणाऱ्या निकरच्या कडा मला व्याकुळ करत होत्या. तिच्या टीशर्ट मधून तिचे बाहेर येऊ पाहणारे उरोज माझी झोप उडवत होते. मी बेचैन झालो होतो. मी तसेच त्या रात्री तिच्या नावाने माझ्या सोट्याला हलवायला सुरवात केली आणि तिच्या नावाने मी मूठ मारून माझा गाळला व झोपी गेलो. मला राणी ने व्यापून टाकले होते. पण मला माहित नव्हते कि मी काय केले तर ती मला उपभोगायला देईल ते.

ठरलेल्या दिवशी मी राणी कडे भाड्यासाठी गेलो. दार अर्धवट उघडे होते. मी सरळ आत गेलो आणि समीर ला हाक मारली. तोच बाथरूम मधून आवाज आला “बसा मालक. मी अंघोळ करत आहे. समीर बाहेर गावी गेलाय. मी एक मिनिटात आलेच.” राणी च्या त्या आवाजाने मी खुश झालो.

थोड्याच वेळात बाथरूम मधून राणी बाहेर आली. तिने चक्क पैकी अंगाला केवळ पांढऱ्या रंगाचा टॉवेल गुंडाळला होता. तिला त्या अवस्थेत बघून माझी छाती धडधडू लागली. तिने तो टॉवेल इतका खाली बांधला होता कि त्यांतून तिच्या छातीचे उभार स्पष्ट दिसत होते. अंगाला घट्ट बसणारी ब्रा ती वापरत असणार हे मला समजले होते कारण त्या उघड्या भागात ब्रा चे वर्ण स्पष्ट दिसत होते. मी तिला तसेच बघू लागलो.

तिच्याकडे एकाच नजरेत मी बघून भागणार नव्हते. तिच्या टॉवेल चे शेवटचे टोक तिच्या गुडघ्याच्या खूपच वर होते आणि त्यामुळे तिच्या गोऱ्या मांड्यांचे दर्शन अगदी आरामात होत होते. मी जिकडे बसलेलो होतो त्या शेजारी असलेल्या टेबल वर माझी नजर जाताच मला तिथे तिची निळ्या रंगाची ब्रा आणि निकर दिसली. याचाच अर्थ असा होता कि टॉवेल च्या आत राणी नग्न होती. तिने काहीच घातले नव्हते.

ती माझ्या समोर बसली. तिरके पाय करून जरी ती बसली असली तरी माझी नजर तिच्या मांड्यातून दिसणाऱ्या फटीपर्यंत पोचायचा प्रयत्न करत होतीच. तिने मला पाणी दिले होते ते मी पिले आणि म्हणालो “राणी भाड्याचे काय झाले?”

“मालक अजून नाही झाली काही जुळवा जुळव. मी प्रयत्न करत आहे. पण होत नाहीये” ती म्हणाली.

मी अजिबात ऐकत नव्हतो. मला आज काही पण करून पैसे हवेच होते. नाही तर घर खाली करायला लावायचे अश्या विचारानेच मी आलो होतो. माझा एकूण रावरंग बघून ती म्हणाली “मी आता पैसे तर देऊ शकत नाही पण तुमच्यासाठी माझ्याकडे एक गोष्ट आहे. ती चालत असेल तर बघा”

“काय आहे दाखव.” म्हणालो.

असे म्हणताच ती जागेवरून उठली. सरळ दरवाज्याकडे गेली आणि तिने दरवाजा लावला. मागे फिरली आणि तिने एका क्षणात तिचा टॉवेल काढून खाली फेकला. डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच राणी माझ्यासमोर चक्क पैकी नग्न होऊन उभी होती. मला कळायचे बंद झाले. मी जागीच उभा राहिलो. ती तशीच माझ्याकडे आली आणि तिने मला आलिंगन दिले.

तिच्या छातीचा माझ्या छातीला स्पर्श होताच मी शहारलो. तिने तिचे हात माझ्या खांद्यावर ठेवली आणि तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवताच मी कमालीचा गरम झालो. मी मालक आहे हे मी पार विसरून गेलो. मी तिच्या केसांना पकडले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो.

तिचे हात माझ्या पॅन्ट कडे केव्हाच गेले होते आणि ती माझ्या पॅन्ट वरून माझा सोटा चोळत होती. तिचा हात माझ्या सोट्याला लागताच तो भलतंच कडक झाला. ती एकसारखे माझा सोटा चोळत होती. माझा हात तिच्या छातीवरून जोरजोरात फिरत होता. मी तसेच जमेल तितके वाकून तिच्या स्तनाना माझ्या तोंडात घेतले आणि जोरजोरत त्यांना चावू लागलो.

खूप वेळ चोखाचोकी झाल्यावर तिने मला बाजूला केले आणि माझी पॅन्ट काढली व मला नग्न केले. माझे भले मोठे हत्यार बघून ती म्हणाली “अहो मालक हे हत्यार आहे कि अजून काही. किती मोठे आहे हे. बापरे”

असे म्हणून तिने माझा सोटा हळू हळू करत तिचं तोंडात कोंबून घेतला आणि तो चोकू लागली. हाताने मागे पुढे करत अजिबात दाताचा स्पर्श न करता ती खूपच मुलायम पद्धतीने माझा सोटा चोकत होती. मी त्या चोकण्याने व्याकुळ झालो होतो. मला ते खपूच जास्त आवडले होते.

मनसोक्त सोटा चोकून झाल्यावर ती उठली आणि ती स्वतःच बेडवर गुडघ्यावर बसली. तिची गांड मला खुणावत होती. मी माझे हत्यार घेऊन तिकडे गेलो. तिच्या गांडीच्या कापांना हाताने थोडे बाजूला केले आणि तिच्या सुपारीचे दर्शन घेतले. तिची योनी कमालीची फुगीर होती. मी अजिबात विचार केला नाही. मी माझा सोटा हातात पकडला आणि तिच्या योनीत मागून कोंबला.

माझ्या हत्याराच्या स्पर्शाने ती पण गरम झाली. मी तिच्या कमरेला हाताने घट्ट पकडले आणि हिसडे देण्यास सुरवात केली. पाच पाच पाच पाच करत तिच्या योनीतुन आवाज येत होता. माझे हिसडे कमालीचे ताकदीचे होते. माझ्या दणक्यांनी ती पूर्ण घामाघूम झाली होती. मी न थकता तिच्या योनीला ठोकत होतो. खूप वेळाने मी शेवटी थकलो आणि माझा सोटा बाहेर काढला. मी तसेच तिच्या तोंडाकडे गेलो आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिच्या जिभेचा स्पर्श होताच माझ्या सोट्याने वीर्याची ओकारी तिच्या तोंडात केली. तिने पूर्णपणे ते पिऊन टाकले आणि माझा सोटा जिभेने साफ केला व माझे कपडे पुन्हा होते तसे घालून दिले.

त्या दिवसापासून त्यांचे घरभाडे माफ झाले होते. मी मला पाहिजे तेव्हा राणी कडे जात होतो आणि मनसोक्तपणे तिचा उपभोग घेत होतो. ती पण खुश होती कारण तिला माझ्याशी संभोग करायला पण मिळत होता आणि तिचे घरभाडे पण वाचले होते.