भैया ने भाभी ला माझ्या समोर जवले

हेल्लो मित्रांनो मी आज माझ्या सर्व रसिक मित्रांना माझी एक एकदम खरी घटना सांगणार आहे ज्याच्या विषयी विचार करून मी एकदम चकित होत आहे आणि मी मनातल्या मनात विचार करत असतो. माझे नाव राधे आहे आणि मी आज पर्यंत माझ्या जीवन मध्ये अनेक गोष्टी वाचल्या आहेत, मी हरियाना मध्ये राहतो आहे आणि मी दिसायला एकदम ठीक ठाक आहे आणि आता मी तुमचा जास्त वेळ न घेता माझी आज ची गोष्ट चालू करतो आहे.

मित्रानो मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा तो एक दिवस मी घरी बसून टीवी पाहत होता आणि आणि तेव्हा त्याने पाहिले कि एका फिल्म मध्ये एक गुंडा एका हिरोईन चा रेप करत होता, जसे कि अनेक हिंदी फिल्म मध्ये होत असते आणि मग जेव्हा तो गुंडा तिचा रेप करून तिच्या वरून उठला तेव्हा त्याने पहिले कि ती हिरोईन एकदम मरुन गेली होती, कारण कि हिंदी फिल्म मध्ये काही पूर्ण दाखवत नाही आणि त्याला सर्व काही उलटे समजले होते आणि तुम्ही अजिबात हसू नका आणि त्याने काय विचार केला ते मी तुम्हाला सांगतो आहे. मग त्याला वाटले कि जर कोणी मुलगा एका बाई चे बोल वर त्याची जीभ लावतो तर ती बाई मरून जाते.

हि गोष्ट राधे च्या मना मध्ये खूप दिवस पर्यंत फिरत राहिली होती आणि मग त्याच्या शेजारी एक भाभी राहत होती आणि तिचे नाव शिखा होते आणि ती खूप सेक्सी आणि हॉट होती, पण ती थोडी सावळी पण होती, तिची कमर एकदम पातळ होती अन तिचे बोल एकदम बॉम्ब सारखे होते आणि जेव्हा ती सूट घालत होती तव्हा तिची छाती सूट मधून बाहेर दिसत होती, राधे जास्त करून त्याच्या घरा च्या आत मध्ये जाऊन खेळत होता, एक दिवस ती भाभी तिच्या मुलाला दुध पाजत होती आणि तिने तेव्हा साडी घातली होती आणि तिचे ब्लाउज दोन्ही पण बाजूने उघडे होते, राधे पण तेव्हा तिथे खेळू लागला होता तेव्हा भाभी चा मुलगा एका बुब्स ने दुध पीत होता आणि तिचे दुसरे बुब्स पण एकदम उघडे होते, एवढे मोठे बुब्स पाहून एक विचित्र अनुभव झाला. राधे च्या मनात आले कि तो पण जाऊन भाभी चे दुध असे पिऊ शकतो का.

मग ते पाहून तो अजून पण जास्त विचार करू लागला होता कि जर एक लहान मुलाने बुब्स चोकले तर काही होणार नाही आणि जर माणसाने चोकले तर बाई मरून जाते? आणि इतक्यात भाभी उठली आणि अंघोळ करायला निघून गेली, राधे पण तिच्या मागे मागे जाऊ लागला होता, भाभी एकदम बाथरूम मध्ये घुसली होती, मित्रांनो गाव मध्ये जास्त करून बाथरूम चा दरवाजा लाकडी असतो आणि राधे त्या लाकडी दरवाजा तून भाभी ला पाहू लागला होता तो एकदन असमज होता, आता जर कोणी  बाहेरून असे पाहिलं तर आत मधल्या व्यक्ती ला ते समजेल कारण कि उजेड कमी होईल आणि सर्व समजेल आणि मग तेव्हा पण तसे झाले आणि भाभी ला पण लगेच समजले होते आणि ती म्हणाली..

भाभी : कोण आहे तिकडे. राधे?

राधे : हो भाभी..

भाभी : तू इथे उभा राहून काय करत आहेस? मग तो सरळ उभा झाला आणि म्हणाला कि काही नाही भाभी, मग भाभी ने दरवाजा उघडला कारण कि तेव्हा राधे खूप लहान होता. मग भाभी त्याला म्हणाली कि तुला पण अंघोळ करायची आहे का? तर राधे एकदम घाबरला आणि म्हणाला कि हो तर भाभी ने दरवाजा पूर्ण उघडला होता आणि राधे ला आत मध्ये बोलवून घेतले होते, राधे ला एक विचित्र अनुभव होत होता कारण कि तेव्हा भाभी त्याच्या समोर एकदम नागडी होती आणि भिजलेली होती.

तिने खाली फक्त ब्लेक कलर ची पेंटी घातली होती आणि तिची कमर एकदम बारीक होती आणि तिचे बोल एकदम मोठे मोठे होते आणि पाणी तिच्या बोल वरून घसरत निपल वरून खाली येत होते, आणि ते सर्व पाहून राधे ला काही तरी होत होते, त्याला हे पाहून मजा पण येत होती आणि ते भाभी ला पण समजू लागले होते, मग भाभी ने त्याला दाखवायला तिचे बोल हाताने दाबणे चालू करून टाकले होते आणि त्याना हलवू लागली होती आणि आता तिच्या निपल मधून थोडे थोडे दुध बाहेर निघू लागले होते आणि ते पाण्या बरोबर मिक्स होऊन तिच्या बेंबी पर्यंत खाली जात होते, राधे ला काही पण माहिती नव्हते पण ते पाहून त्याला खूप मजा येत होती.

मग भाभी त्याला म्हणाली : राधे तुझे कपडे भिजले तर मग तू काय घालणार? चल तुझे कपडे काढून घे.

मग भाभी ने राधे चे सर्व कपडे काढून घेतले होते आणि फक्त तिची चड्डी सोडली होती आणि मग भाभी त्याच्या चड्डी कडे पाहत म्हणाली कि हिला पण काढून टाक.

राधे म्हणाला : नाही, मी नेहमी माझी चड्डी घालून अंघोळ करतो.

भाभी म्हणाली : मग जर हि भिजली तर तू दुसरी घेण्या साठी घरी जाणार आहेस का?

असे बोलून भाभी ने त्याची चड्डी पकडली होती आणि खाली करून टाकली होती. मग भाभी हसली आणि मग अंघोळ करू लागली होती आणि मग तिचे बोल कुरवाळू आणि दाबू लागली होती, भाभी मधून मधून तिचे बोल दाबत दाबत राधे च्या लंड कडे पाहत होती, खरे तर तो अजून लंड नव्हता तर लहान बुल्ली होती, खरे तर भाभी पाहत होती कि ती त्या बुल्ली मध्ये जीव टाकू शकते कि नाही, पण त्या मद्धे जीव कोठून येणार, कारण कि राधे ला त्या सर्व कामा बद्दल काही पण माहिती नव्हते.

मग तिने काही तरी करावे असा विचार केला आणि हळूच तिची पेंटी धरली होती आणि थोडी खाली करून ठेवली होती आणि आता त्या मुळे तिचे पेंटी मधून केस बाहेर आले होते. आता राधे हे पाहून थोडा चकित झाला होता. भाभी अजून पण त्याच्या लंड कडे घुरून घुरून पाहत होती. पण आता राधे ला पण मनात वाटत होते कि आता मी पाहावे कि या पेंटी च्या आत मध्ये काय आहे. मग त्याने हळूच त्याचा हात पेंटी च्या जवळ नेला आणि हळूच पेंटी ला पकडून घेतले आणि मग थोडी खाली करून टाकली होती आणि हे पाहून भाभी ने त्याच्या कडे पहिले आणि ती हळूच गालातल्या गालात हसू लागली होती.

भाभी म्हणाली : का, काय झाले राधे?

राधे म्हणाला : ते मी घसरू लागलो होतो.

भाभी म्हणाली : ये मी तुला पण साबण लावून देते.

मग असे म्हणून ती त्याला साबण लावू लागली होती पण मित्रांनो तिला साबण कोठे लावायचा होता? ते तर फक्त एक कारण होते, तिने पटकन पूर्ण शरीर वर साबण लावून टाकला होता आणि मग भाभी ने चांगला चान्स पाहून त्याच्या बुल्ली वर पण साबण लावून टाकला होता आणि ती मग त्याला म्हणू लागली.

भाभी म्हणाली : अरे राधे तुझी बुल्ली दुसर्यां च्या पेक्षा थोडी वेगळी अशी आहे.

असे म्हणत ती तिच्या बोटाने साबण त्याच्या बुल्ली वर लावू लागली होती आणि त्याला दाबून पाहत होती.

राधे म्हणाला : काय वेगळे आहे भाभी?

भाभी म्हणली : हे बघ..

हे बघ म्हणून भाभी ने राधे च्या लंड चा टोपा एकदम हळूच दाबला होता आणि ती म्हणाली कि हे आहे वेगळे.

राधे म्हणाला : पण या मध्ये असे वेगळे काय आहे?

आता भाभी ने हे ऐकले आणि मग त्यांचे अंडे आणि त्याची बुल्ली मागून पकडली होती आणि दुसर्या हाताने त्याची त्वचा मागे केली होती, त्याची त्वचा टाईट होती त्यामुळे ती मागे येऊ शकली नाही, तिने पाण्याने हात धुऊन घेतले होते आणि मग बुल्ली पण धुऊन टाकले होते, मग तिने पुन्हा त्वचा मागे करून दाखवले कि हे बघ.

राधे म्हनला : या मध्ये काय वेगळे आहे?

भाभी म्हणाली : अरे एकदम वेगळे तर आहे.

आता भाभी ला वाटले कि राधे ला काही समजले नाही आहे, मग भाभी ने थोडा वेळ अजून त्याच्या बुल्ली च्या त्वचे ला मागे पुढे केले होते आणि मग दाबून पहिले पण त्या मध्ये काही बदल झाला नाही, मग  ती त्याला अंघोळ घालून बाहेर घेऊन आली होती, आता राधे रात्री झोपताना तोच विचार करत राहिला होता. पुढचा दिवस रविवार होता आणि शेजारचे भैया म्हणजे शिखा भाभी चे पती पण घरी होते कारण कि त्यांना कामा वर सुट्टी होती.

त्याचे नाव गिरीश होते आणि ते तेव्हा त्यांच्या रूम मध्ये होते, राधे तेव्हा त्यांच्या रूम मध्ये गेला तर पहिले कि भैया आणि भाभी बेड वर झोपलेले होते आणि फिल्म पाहत होते, त्याला पाहून भाभी म्हणाली कि ये राधे ये. तुला रात्री झोप तर सरळ लागली होती न अह्छ्ह असे म्हणून भैया आणि भाभी एकदम हसू लागले होते, असे वाटत होते कि भाभी ने भैया ला त्या दिवशी जे घडले होते ते सर्व सांगून टाकले होते.

भैया म्हणले : मी ऐकले आहे कि तू काल खुप वेळ अंघोळ केली होतीस.

तर हे ऐकून राधे एकदम लाजून गेला होता.

भैया म्हणाले : चल आता लाजू नकोस आणि तू कोणाला सांगू पण नकोस, खरे तर तुझी काही चूक नाही आहे शिखा ची आहे, कारण कि ती इतकी हॉट आहे कि कोणाच्या पण तोंडात पटकन पाणी येईल.

भाभी म्हणाली : पाणी तोंडात कि अजून कोठे तरी?

मग असे म्हणून ते दोघे जोर जोराने हसू लागले होते. आणि मग भैया ने भाभी च्या वर त्यांचा एक पाय ठेवला होता आणि तिचे बोल जोराने घासून दिले होते आणि मग भाभी पण हसू लागली होती.

भाभी भैया ला म्हणाली : तसे राधे ची बुल्ली आपल्या बुल्ली पेक्षा थोडी वेगळी आहे.

भैया म्हणाले : अरे माझी बुल्ली नाही आहे लंड आहे अहछ्ह आणि मग राधे चा वेगळा कसा काय आहे? तर भाभी एकदम लाजू लागली आणि म्हणाली कि ते मी कसे काय सांगू तुम्हाला?

भैया म्हानले : आता लजते कशाला? राधे पण आता मोठा झाला आहे, त्याला पण हे सर्व माहिती असले पाहिजे.

मग असे म्हणून त्याने एक हाता ने भाभी चे केस पकडले होते आणि तिला कीस करू लागले होते, त्यांनी सर्व जीभ तिच्या तोंडात टाकली होती आणि मग भाभी पण कुठे काही कमी पडेल अशी होती ती पण पूर्ण मजा घेऊ लागली होती आणि मग त्यांच्या दुसर्या हाताने भैयानि भाभी चे बुब्स पकडले होते आणि जोर जोराने दाबू लागले होते.

भाभी म्हणाली : राधे समोर आहे, आता नको.

भैया म्हनले : अरे त्याला पण कधी न कधी तरी समजणार आहेच न आहे सर्व आणि जितके लवकर समजेल तेवढे चांगले आहे ना.

त्यांनी दोघांनी अजून पण कपडे घालून ठेवले होते आणि मग भैया ने वरून त्यांचा लंड घासणे चालू करून टाकले होते आणि मग भाभी थोडी गरम झाली होती.

भाभी म्हणाली : आज तू दाखवून दे राधे ला कि कसे तृप्त केले जाते एक जवान बाई ला अहह हाहाहाहा.

आता भैया तिच्या वर होते आणि त्यांनी भाभी ची साडी उचलली होती आणि तो नजरा पाहण्या सारखा होता, भाभी चे भरलेली मांडी पाहून राधे ला खूप चांगले वाटत होते.

भाभी म्हणाली : आह्ह होह हाह्ह औऔह राधे तुझे भैया नेहमी खूप घाई मध्ये असतात.

मग त्यांनी तिच्या पेंटी मध्ये हात टाकला होता आणि तिला घसू लागले होते.

भैया म्हणाले : खुप आग आहे या पुच्ची मध्ये तू राधे च्या बुल्ली ला त्रास दिलास ना, आता माझा लंड तुझी आग विजवेल.

भाभी म्हणाली : आह्ह आउ जरा हळू हळू करा प्लीज अहः ओह्ह्ह ओह हाह्ह औऊ म्ह हाह्ह मी कोठे पळून जाणार आहे का?

मग त्यांनी पेंटी ला खाली करून टाकली होती आणि मग भाभी ने त्याला पूर्ण काढून टाकले होते आणि आता ती पेंटी बेड वर पडली होती आणि त्याचा मधला हिस्सा आता एकदम ओला झाला होता आणि थोडा पिवळा पिवळा झाला होता आणि भाभी च्या खाली केस होते, काही सरळ दिसत नव्हते आणि भैया त्या मध्ये बोट घालत होते, आणि त्यामुळे त्याचे बोट एकदम ओले झाले होते.

हे पाहून भैया राधे ला म्हणले : बघ राधे पाहिलेस का किती रस असतो या बायांच्या पुच्ची मध्ये? आणि तुझ्या या शिखा भाभी च्या पुची मध्ये तर असे वाटत आहे कि पाण्याच्या पूर्ण समुद्र भरला आहे.

भाभी हे ऐकून म्हणली : आह्ह हो अह्ह्ह हो हाह्ह यायाय ओह्ह हाह्ह ओह्ह हाह्ह उऔउ ममं उह अऊह अह्ह्ह एस हः ओह हाह्ह ओह अहःह प्लीज थोडे हळू करा, मी कोठे पळून जाणार नाही आहे.

जर तुम्ही गडबड केली तर राधे पण तिच्या पत्नी बरोबर असेच गडबड करेल आणि त्याच्या पत्नी ला अजिबात मजा येणार नाही. एवढे लक्षात ठेवा कि तो तुमच्या कडून सर्व काही पाहून सर्व काही शिकणार आहे.

भैया तिला म्हणाले : आता बोल माझ्या लंड ला कधी बुल्ली म्हणशील का?

भाभी म्हणाली : नाही तुमचा तर एकदम कडक लंड आहे, पण तुम्ही अजिबात गडबड करू नका प्लीज..

भैया म्हणाले : आज तर मी तुझी सर्व तहान एकदम भागवून देईन.

भाभी म्हणाली : आह ओह हाह्ह ओह हाह्ह करा पण थोडे आरामात करा.

मग भैया उठले होते आणि त्यांच्या गुडघ्या वर उभे झाले होते, त्यांचा लंड लोवर च्या आत मध्ये उभा होता आणि मग भैया लंड कडे इशारा करून म्हणाले कि राधे याला म्हणतात लंड. तुझा लंड एक दिवस इतका मोठा होणार आहे. मग राधे ने त्यांच्या लंड कडे पहिले तर तो पाहून एकदम चकित झाला होता, कारण कि त्याला लोवर च्या आत मध्ये काही तरी मोठे दिसत होते. मग त्यांनी लोवर चा नाडा काढला होता आणि मग त्यांचा लंड पकडून बाहेर काढला होता आणि मग माझ्या कडे पाहून त्यांला हलवला आणि तो पाहून राधे ला तो खूप मोठा वाटला होता कारण कि त्याने आज पर्यंत एक पण जवान लंड पहिला नव्हता.

मग भैया राधे कडे पाहून म्हणले : हे पहा राधे हा आहे असली मर्द चा लंड.

असे म्हणून ते भाभी च्या पुच्ची मध्ये त्यांचा लंड टाकू लागले होते.

भाभी म्हणू लागली : प्लीज आरामात करा अहः गो हाह्ह ओह हाह्ह य्ह्य्य अहःह ओह अह्ह्ह इह्ह अह्ह्ह ओह अह्ह्ह ओम्म्म.

मग भैया भाभी ला म्हणले : काय तू आता राधे च्या बुल्ली ला त्रास देणार का? आणि मग असे म्हणून त्यांनी एक जोराने झटका मारला होता आणि तेव्हा भाभी पण खूप जोराने ओरडली होती आह्ह ओह ह्ह्ह ओह हाह्ह अय्यय ऐऐइ हाह्ह आग घ्ह्ह आईई ग्गग्ग अजज्ज ओह्ह आऔउ ओह्ह आऊउ आणि मग त्यांनी त्यांचे पूर्ण हात उचलून तिच्या बोल वर ठेवून घेतले होते.

भाभी म्हणाली : आज मारून टाक चांगले दाबून टाक यांना आह्हो हः अह्ह्ह आज जरा आरामात चला राधे पण समोर आला आहे आणि त्याला पण तुम्ही दाखवा कि जवान बाई ला कडे खुश करतात ते.

आता भैया अजून पण जोश मध्ये आले होते आणि मग ९-१० ठोके मारून त्यांनी डोळे बंद करून टाकले होते.

भाभी म्हणाली : आरामात कर उफ्फ औऊ ओह्ह आह्ह ओह्ह अह्ह्ह प्लीज जरा आरामात करा.

भैया म्हणले कि ठीक आहे मी हळू करतो.

मग काही वेळ ठोकाठोकी करून भैया ने भाभी च्या आत मध्ये त्यांचे सर्व वीर्य काढून टाकले होते आणि भाभी च्या वर पडून झोपले होते, पण भाभी ने अजून पण काढले नव्हते आणि ती अजून पण एकदम गरम गरम होती.

भाभी म्हणाली : आह्ह इह हाह्ह उह हाह्ह ओह हाह्ह उम्म्म थोडे चाटून घ्या न माझ्या पुच्चीला आज तुम्ही, आज इथे खूप आग लागली आहे आणि अजून पण विजली नाही आहे. तिला चाटून तिची आग शांत करून टाका.

भैया ने हम्म करून त्यांचे डोके बेड मध्ये घुसवले होते.

भाभी म्हणाली : प्लीज थोडे तरी चाटून द्या ना.

भैया काही पण उत्तर देत नव्हते अन त्याचा  लंड आता लहान होऊन बाहेर आला होता आणि त्यातून रस टपकत होता, मग भाभी ने पटकन तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घातले होते आणि जोर जोराने सतत पुढे मागे करू लागली होती.

भाभी : आह ह हाह्ह्ह ओह हाह्ह उह्ह हाह्ह ओह्ह हाह्ह ममं हाहाह येस्स हाह्ह हो अह्ह्ह हाउ ह अह्ह्ह ओह हाह्ह थोडे दाबून टाका ना.

मित्रानो भाभी तिच्या बोल कडे इशारा करून म्हणाली पण भैया तिला काही पण उत्तर देत नव्हते.

भाभी म्हणाली : आह्ह होह अह्ह्ह हो अह्ह्ह ओह अहह उम महः ओह हाह्ह आज मला वाटले कि आज समोर राधे आहे तर तुम्ही जास्त वेळ पर्यंत करणार, पण आज पण अहः आणि मग भाभी चे दोन्ही पाय कडक झाले होते आणि मग तिने जोर जोराने श्वास घेणे चालू करून टाकले होते आणि मग भाभी तिच्या पुच्ची मध्ये बोट करत पाणी काढून टाकले होते. मग त्या दरम्यान राधे चा हात एक वेळा त्याच्या बुल्ली वर गेला होता आणि भाभी ने त्याला पाहून घेतले होते. त्याने बुल्ली ला घासले आणि मग ३-४ मिनिट पर्यंत कोणी काही पण बोलले नाही आणि मग हळू हळू टीवी चा आवाज येऊ लागला होता.

मग भैया म्हणाले : शिखा तू सांगितले नाहीस कि राधे च्या बुल्ली मध्ये काय वेगळे आहे?

भाभी म्हणली : हो पाहून घ्या त्याच्या पुढचा भाग एकदम वेगळा आहे.

भैया म्हणले : काय राधे हे सर्व पाहून तुला मना मध्ये काही वाटले कि नाही?

मग राधे एकदम लाजला होता आणि काही न बोलता गपचूप उभा राहिला होता पण भाभी ने आधीच पाहून घेतले होते कि आज त्याच्या बुल्ली मध्ये थोडा जीव आला होता.

भैया म्हणले : माझा लंड बघ किती मोठा होता, तू पण आता मला तुझी बुल्ली दाखव.

भाभी म्हणाली : राधे खुप जास्त लाजतो.

मग असे म्हणून भाभी ने इशारा करून मला तिच्या जवळ बोलवले होते आणि म्हणाली कि इथे बेड वर ये आणि मग मला तिने बेड वर उभे केले होते आणि मग हे पहा असे म्हणून तिने माझा पेंट खाली केली होती आणि पेंट खाली होताच माझी चड्डी पण बरोबर खाली आली होती.

भाभी म्हणली : हे पाहून घ्या.

आता त्यांनी माझी त्वचा मागे करून टाकली होती.

भैया म्हणले : अरे वाह, खूप चांगले आहे.

असे म्हणत त्यांनी त्यांचा लंड हाता मध्ये घेतला होता आणि त्वचा मागे केली होती आणि मग दोन्ही बाजू ने लंड फिरवून पहिला होता, मग राधे च्या बुल्ली ला पाहून म्हणले कि वाह खूप सुंदर आणि मस्त पण होणार मोठा होऊन. आता राधे पण त्यातला फरक समजून गेला होता, खरे तर त्याच्या बुल्ली चा टोपा खूप मोठा होता मग भाभी ने त्याच्या बुल्ली ची त्वचा जोराने मागे ओढली होती आणि म्हणली कि हे पहा एकदम मशरूम वाटतो आहे न याचा लंड. मित्रानो तेव्हा उन्हाळा ची दुपार होती आणि सर्व लोक तेव्हा झोपत असतात.

भैया म्हणले : आता तू पण इथे झोपून घे आणि कोणाला काही पण सांगू नकोस, आम्ही सर्व तुझ्या भल्या साठी हे सर्व केले होते.

मित्रांनो त्या दिवस नंतर राधे जेव्हा सुट्टी असेल तेव्हा त्यांच्या घरी जात होता आणि हे सर्व पाहून घेत होता आणि त्याला हे सर्व पाहून खूप मजा पण येऊ लागली होती, आणि जेव्हा कोणी नसेल तेव्हा त्याच्या बुल्ली ची त्वचा मागे करून मशरूम बनवून पाहत होता, आणि हे सर्व करत करत ५-६ महिने झाले होते आणि मग मशरूम बनवले कि त्याची बुल्ली आता टाईट होऊ लागली होती, तो भाभी कडे सुट्टी च्या दिवशी जात होता आणि आता त्याने पण हे भाभी च्या चेहर्या वर पहिले होते कि ती उदास दिसत होती. आता त्याला भाभी खूप चांगली वाटू लागली होती. मग एक दिवस त्याने भाभी ला हिम्मत करून विचारले कि भाभी जेव्हा मी लहान होतो तेव्हा मी लहान मुला सारखे दुध पीत होतो का?

भाभी म्हणाली : हो, तू पण पीत होतास.

राधे म्हणाला : मी आता पण तसे दुध पिऊ शकतो का?

आता भाभी ला त्याच्या बोलण्या वरून त्याला काय करायचे आहे तेसर्व समजले होते कारण कि बोलताना राधे तिच्या बोल कडे घुरून घरून पाहू लागला होता.

मग भाभी म्हणाली : हाहाहा आता तू पिऊ शकत नाहीस, ते फक्त लहान असताना मिळत असते.

मग राधे तिच्या समोर काही बोलला नाही आणि मग राधे त्याच्या पुढ च्या उन्हाळ्या च्या सुट्टी मध्ये त्याच्या नाते वाईक कडे गेला होता आणि तो जेव्हा परत आला होता तेव्हा त्याला समजले होते कि आता शिखा भाभी गिरीश भैया ला सोडून निघून गेली आहे आणि हे ऐकून त्याला खूप दुख झाले होते.