भावाबरोबर सोनेरी क्षण

हेलो मित्रांनो मी शिल्पा तुमची मैत्रीण आज पहिल्या वेळी माझी गोष्ट घेऊन आले आहे. मला खात्री आहे कि तुम्हाला माझी गोष्ट खूप आवडेल. तर जास्त वेळ न घेता मी आता गोष्टी वर आलो आहे.

मी गोवा मध्ये राहते आहे आणि माझ्या घरी माझी आई वडील आणि माझ्या पेक्षा एक लहान भाऊ आहे. माझे वय १९ वर्षे आहे आणि मी सांगतो कि गोवा चे लोक खूप जास्त मांस खात असतात आणि त्या मुळे तिथे मुली पण १४ वर्ष मध्ये जवान होत असतात, आणि माहिती नाही किती वेळा ठोकून घेत असतात. मांस मध्ये खूप गर्मी असते आणि त्या मुळे त्या लवकर गरम होतात आणि त्यांना वयाच्या आधी सेक्स करावे लागत असते.

माझी पण अशीच काही परिस्थिती होती, माझा पण एक बॉयफ्रेंड होता आणि त्याने मला खूप वेळा ठोकून दिले होते, तो मला आठवड्या मधून ६ वेळा तरी ठोकत होता आणि त्याने मला ठोकून घ्यायची सवय करून दिली होती, तो मला खूप मस्त मध्ये ठोकत होता आणि मग काही दिवसा पूर्वी तो शहर सोडून गेला आहे आणि आता मला ठोकून देणारे कोणी नाही आहे.

एक वेळा माझ्या बरोबर एक सोनेरी अपघात झाला होता आणि ते आठवले कि माझी पुची अजून ओली होते आणि मी माझ्या भाऊ चा लंड घ्यायला तडफड करू लागते.

एक संध्या काळी मोनू बरोबर मी माझ्या घर च्या पार्क मध्ये फिरत होते आणि तेव्हा खूप अंधार पण झाला होता आणि मग माझी नजर एक झाडावर गेली होती आणि मी पहिले कि तिथे एक मुलगा आणि मुलगी कीस करत होते.

मी म्हणले मोनू बघ ते काय करत आहेत/

त्याने म्हणले कि काय आहे दीदी?

मी म्हनले – ते बघ झाड च्या मगे काय चालू आहे?

मग तो म्हनला कि अरे दीदी हे तर कीस करत आहेत.

मग मी म्हणले कि अरे ते तर मला पण माहिती आहे पण सरळ बघ.

मग तो म्हणाला कि दीदी तुम्ही बरोबर म्हणत आहे काही तरी गडबड आहे.

मग मी म्हणले कि भैया या मध्ये मजा येते का?

त्याने म्हणले माहिती नाही होउ पण शकते.

असे करताना कसे वाटते, तू कधी ट्राय केले आहेस का मोनू? असे मला सर्व माहिती होते तरी मी नाटक केले होते.

मग मोनू म्हणाला कि नाही केले दीदी, पण आज आपण करून पहायचे का?

मग मला त्याच्या कडून असे उत्तर मिळेल असे वाटले नव्हते, मग मी म्हणले कि चल आपण पण झाडा मागे जाऊन करू आणि मग आम्ही झाडामागे गेलो होतो.

मग मी म्हणले कि मोनू आता काय करायचे? आपण एकमेकाला चिटकून जाऊ जसे ते चिकटले होते.

मग चल आपण चिकटून जाऊ, असे म्हणले कि मोनू मला एकदम चिकटला होता.

मग मी माझे बुब्स त्याच्या अंगावर घासून दिले होते.

मोनू आता कीस करायचे का? मी त्याला गरम करायला म्हणले आणि माझे ओठ त्याच्या ओठ वर ठेवले होते.

तो पण काही कमी नव्हता आणि त्याने पण माझे ओठ पकडले होते आणि मला कीस करू लागला होता, मग मला काही तरी होत होते. मी पहिले कि त्याचा लंड उभा झाला होता आणि माझ्या पोटा वर लागत होता, मग मी तिची गांड पकडून दाबून दिली होती आणि म्हणले कि मोनू असे दाबतात न?

मग मी त्याला माझ्या कडे ओढून घेतले होते आणि त्याचा लंड मी पुच्ची मध्ये टाकू लागले होते आणि मग तो माझ्या गांडी वर हात ठेवून दाबू लागला होता.

सर्व ठीक आहे न दीदी असेच दाबतात ना? तो माझी गांड दाबत म्हणाला.

मग मी त्याला म्हणले कि मोनू हे खाली काय लागत आहे?

तो म्हनला कि माहिती नाही हे कसे झाले.

मी म्हणले कि मोनू त्यला मजा येते ना जेव्हा हा मोठा होत असतो? मग मी त्याचा लंड हात मध्ये घेऊन टाकला होता.

मग तो एकदम शहारून गेला होता आणि म्हनला कि दीदी असे काय करते आहेस?

मग ती म्हणली कि ओह्ह सॉरी तुला लागले का? मग मी लंड सोडून टाकला होता.

मग तो म्हनला कि नाही दीदी मला तर खूप मजा येत आहे.

मग मी त्याचा लंड परत पकडून घेतला होता.

मोनू मला एकदम चिकटला होता आणि मला सर्व बाजूला कीस करू लागला होता आणि मग आमचा खेळ सुरु झाला होता, पण इथे थोडे रिस्की होतें असे तर अंधार होता मग मी त्याचा लंड एकदम जोर जोराने घासू लागले होते, आणि तो एकदम बैचेन झाला होता आणि ते मला समजले होते.

मग मी त्याला म्हणले कि चल घरी जाऊया. इथे आपल्याला कोणी तरी पाहून घेईल, बाकीचे काम आपण घरी जाऊन करूया.

मग मी घरा कडे निघाले होते आणि तो पण माझ्या मागे मागे येऊ लागला होता आणि मला तो पूर्ण रस्त्या मध्ये सेक्स चे बोलत होता आणि तो पण बहुतेक एकदम उत्तेजित झाला होता.

मग आम्ही घरी आलो आणि आमचे पुस्तक उघडून अभ्यास करू लागलो होतो.

मग मोनू तर मला सारखा सारखा पाहत होता आणि आता रात्र झाली होती आणि आमचे आई वडील पण झोपले होते आणि तो उठला होता आणि दरवाजा ची कडी लावली होती आणि मग  माझ्या कडे पाहून हसला आणि म्हनला कि चल दीदी आता ते करूया.

मग माझे श्वास एकदम वाढू लागले होते आणि आता आम्हाला काही टेन्शन नव्हती कारण कि सकाळ पर्यत आम्हाला कोणी अडवणार नव्हते.

मग मी त्याला पाहून एकदम जोर जोराने श्वास घेऊ लागले होते आणि म्हणले कि आता तू पजामा घालून ये.

मग मी पण एक लहान शोर्ट घातला होता आणि ते असे होते कि माझी पुच्ची एकदम साफ दिसली असती.

मोनू ने पण त्याचा पजामा घातला होता आणि त्याने माझ्या कडे पहिले होते आणि त्याचे हात पसरले होते आणि मला बोलावू लागला होता. मग मी पण त्याच्या बाहो मध्ये जाऊन बसले होते आणि तो मला कीस करू लागला होता. त्याचा लंड माझ्या पुच्ची वर लागत होता आणि ते मला अनुभव होत होते.

मग मी त्याचा पजामा खाली करून टाकला होता आणि त्याचा लंड बाहेर काढला होता आणि तो माझी गांड दाबू लागला होता आणि मी त्याचा लंड पकडून वर खाली करू लागले होते.

मग मला समजले कि तो पण एकदम भोळा बनायची एक्टिंग करतो आहे.

त्याने म्हणले कि दीदी यामध्ये तर खूप मजा येत आहे यार.

मग मी म्हणले कि हो तू पण आता जोराने दाब मागे आणि मी एकदम बिनधास्त झाले होते आणि त्याला साथ देत होते.

मग त्याने माझ्या कुर्ती मध्ये हात टाकला होता आणि माझे बुब्ब्स पकडले ओह्ते आणि मला खूप मजा येत होती आणि तो माझे बुब्स दाबू लागला होता.

जोराने दाब न मी मस्ती मध्ये म्हणले.

त्याने काय होईल दीदी? तो म्हनला.

तर मी म्हणले कि जसे तुला लंड मध्ये मजा येते तशी मला माझ्या बुब्स ला दाबले कि मजा येत असते. मी शांत पणे सांगितले.

मग त्याने माझ्या पुच्ची ववर हात ठेवला होता आणि त्याचे हात माझ्या पुच्ची ववर फिरत होते आणि मला खूप मजा येत होती नी माझ्या तोंडून अहः औऊ अहह अओई ई उऔउ औ उउ हः ओह्ह आह उऊ आवाज निघत होते.

मग मी म्हणले कि आता मी उभ्या राहून दमले आहे चाल आपण जोपून जाऊ आणि मजा करू.

मग तो म्हनला कि ठीक आहे दीदी आणि आता कपडे पण काढून टाक एकदम मजा येईल.

मग मी त्याचे ऐकले होते आणि माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि मग मी त्याला विचारले.

मोनू मला एक खरे खरे सांग.

तो म्हनला कि काय दीदी?

मी म्हणले कि तू कधी कोणत्या मुलीला ठोकले आहे?

मग तो घाबरत म्हनला कि नाही दीदी.

मग तो म्हनला कि ते कसे करतात.

मग मी त्याला म्हणले कि खरे सांग ना मी कोणाला सांगणार नाही आहे.

मग मोनू काही तरी विचार करू लागला होता आणि काही वेळाने म्हनला कि नाही दीदी चला आपण मस्ती करूया.

अरे तुझा लंड तर सरळ सरळ सांगतो आहे कि त्याने पुच्ची चे पाणी घेतले आहे, मी त्याला हस्त म्हणले होते.

मग तो लाजत लाजत म्हनला कि दीदी तुमची ती फ्रेंड आहे ना ती माझ्या कडून ठोकून घेत असते, प्रेम करत नाही आहे.

मग मी म्हणले कि चल बघ हि पुच्चची पण तू मारू शकतोस.

मग मोनू ने म्हणले कि अरे दीदी मग आधी इतके नाटक का केलेस?
मग मी म्हणले कि ते तर तुला मोकळे करायला केले होते, तू लाजतोस ना म्हणून.

मग तो पण एकदम बिनधास्त होऊन मला चिकटला होता आणि त्याने पण होठ माझ्या ओठ मध्ये लावले होते आणि मी त्याची जीभ तोंडा मध्ये घेउन कीस करू लागले होते, आता त्याने मला गोद मध्ये घेतले होते आणि बेड वर झोपवले होते आणि मग मी त्याला खाली केले होते आणि मी त्याच्या वर आले आणि त्याचा लंड पकडून घासू लागले होते, त्याला खूप मजा येत होती आणि तो अहः हः आय्य उऊ इस यस्स स्य्स आयी उऊ उऊ इअर करू लागला होता, मग मी हळू हळू लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि मग तो लंड माझ्या पुच्ची मध्ये हळू हळू टाकू लागले होते.

मग माझी पुच्ची तर एकदम ओली झाली होती आणि त्या मुळे लंड एकदम आरामात आत मध्ये जात होता आणि मला आराम मिळत होतं मी माझी गांड उचलून त्याचा लंड आत मध्ये घेत होते आणि तो मला ठोकत होता.

मग मी माझी पुच्ची हलवणे बंद केले होते आणि त्याला विचारले कि लंड गांडी मध्ये जातो का?

तर तो म्हनला कि मला माहिती नाही आहे दीदी, मी आधी असे केले नाही आहे.

मग मी म्हणले कि चाल आता आपण करू मी उत्तर दिले होते.

मग मी त्याच्या समोर माझी गांड उघडून बसले होते आणि त्याला माझ्या मस्त गांडी चे दर्शन करून दिले होते आणि तो तर माझी गांड पाहून एकदम वेडा झाला होता आणि मग त्याने लंड माझ्या गांडी वर ठेवला होता आणि गांड टाईट असल्याने तो आत मध्ये जायला काही तयार होत नव्हता.

मग मी म्हणले कि गांडी वर तेल लाव आणि मग ठोक.

मग त्याने पण तसे केले होते आणि त्याच्या बोट वर तेल घेतले होते आणि गांडी वर लावले होते आणि त्या मुळे मला थोडा त्रास झाला होता आणि मी तर ते दुर्लक्ष केले होते आणि मग अचनक मला लंड माझ्या गांडी मध्ये अनुभव झाला होता आणि मला थोडा त्रास झाला होता. मग त्यच्या लंड ला पण थोडा त्रास होत होता.

मग मी म्हणले कि मोनु बस कर नाही तर गांड फाटून जाईल, आपण नंतर प्रयत्न करूया.

मग त्याने पण माझे ऐकले होते आणि त्याचा लंड काढून टाकला होता आणि मग त्याने पटकन माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि मला एकदम जोर जोराणे ठोकू लागला होता आणि मी पण एकदम मस्त मध्ये घोडी बनले होते आणि लंड ठोकून घेत होते, मग तो माझे बुब्स पकडून पण घासत होता आणि त्याचा लंड माझ्या आत पर्यंत घुसत होता आणि मी माझे पाणी काढून टाकले ओह्ते आणि माझ्या तोंडातून अहः हः याय या हः औऊ ईई अहह हः हः आज्ज हः हः इउऔ केले होते आणि मग मी त्याला मागे ढकलून दिले होते.

मग त्याने म्हणले कि दीदी माझे तर झाले नाही आहे.

मग मी त्याला उभे केले होते आणि त्याच्या लंड ला तोंड मध्ये घेऊन ठोकू लागले होते, त्याचे पाणी काहि वेळाने निघून गेले होते आणि मी पण त्याचा लंड एकदम जोर जोराने अजून पण चोकत होते आणि मी त्याचे सर्व पाणी एकदम आत मध्ये पिऊन टाकले होते आणि मग तो मला एकदम चिकटला होता आणि काही वेळाने तिथेच झोपला होता, मग मी हसले होते आणि त्याला कीस करून मग मोनू च्या बेड वर आले होते आणि झोपून मी स्वप्न पाहू लागले होते.

मित्रानो हि होती माझी पहिली गोष्ट आणि तुम्हाला ती जरूर आवडली असेल अशी मला खात्री आहे.