भावाच्या लंड ने बहिणीने ठोकवले

हेल्लो मित्रानो तुम्हा लोकांच्या सारखे मी पण मागचे अनेक वर्षे पासून सेक्सी गोष्टी वाचत आलो आहे. मित्रांनो आज मी तुम्हाला माझ्या बहिणीची एक अशी सेक्सी गोष्ट सांगायला आलो आहे त्या मध्ये मी माझे डोळे एकदम फाडून फाडून पाहत होतो, कारण कि त्या दिवशी माझ्या समोर जे काही चालू होते ते मी कोणाला सांगू पण शकत नव्हतो आणि ती मला वेड लावणारी एकदम खरी घटना होती. त्या घटने मध्ये माझी बहिण माझ्या मोठ्या भावा बरोबर एकदम जोश मध्ये येऊन सेक्स ची मजा घेत होती.

मित्रांनो असे तर माझी बहिण एक खूप गोरी, सुंदर आणि लांब उंचीची मुलगी आहे आणि तिला जवून घ्यायची खूप हौस होती, माझी बहिण आमच्या एका पण नातेवाईक कडून ठोकून घेऊन कधी पण संतुष्ट होत नव्हती आणि तिला पण त्या मुळे अशा मर्द ची प्रतीक्षा होती जो तिला एकदम खुश करुन टाकेल आणि तिला एकदम संतुष्ट करू शकेल, आणि तिला ती मजा देईल जी तीला पाहिजे होती. या सर्व कामा साठी तिच्या नजरे मध्ये एक माणूस होता आणि ते माझ्या नात्या मध्ये दूरचे भाऊ लागत होते. ते एकदम गोरे पान, लांब आणि एकदम मजबूत बांध्याचे होते आणि त्यांचे शरीर एकदम मस्त होते, त्यांना पहिले कि कोणी पण मुलगी त्यांच्या कडे आकर्षित होऊन जाईल असे ते होते.

मित्रांनो आता मी तुम्हाला त्या दिवशी वर घेऊन जातो आहे ज्या दिवशी मी तो सर्व खेळ माझ्या डोळ्याने पहिला होता आणि ते पाहून मी एकदम होश हरवून बसलो होतो आणि ते सर्व पाहून मला माझ्या डोळ्या वर अजिबात विश्वास बसत नव्हता.

त्या दिवशी घरी आम्ही फक्त दोन लोक होतो, मी आणि माझी बहिण माझे भैया संध्या काळी त्यांच्या कामा वरून फ्री होऊन रूम वर आले होते आणि तेव्हा माझी भिन त्यांना पाहून एकदम खुश झाली होती, मित्रांनो मला माझ्या बहिणीचा आनंद तेव्हा समजला होता जेव्हा मी त्या लोकांना सेक्स करताना पाहून घेतले होते. असे तर मी कधी माझ्या बहिणी वर वाईट नजरेने कधी पहिले नव्हते पण त्या दिवशी पहिल्या वेळी मी माझ्या बहिणीचे ते रुप पाहून एकदम चकित झालो होतो. मित्रांनो आता माझी बहिणने एकदम खुश होऊन रात्रीचे जेवण केले होते आणि तो आनंद तिच्या चेहर्या वर एकदम मस्त मध्ये दिसत होता.

मी माझ्या मोठ्या भावाला जेवण घातले होते आणि मग त्या नंतर मी माझ्या बहिणी बरोबर जेवण करायला बसलो होतो, आम्ही दोघे काही वेळ पर्यंत एकत्र बसून जेवण केले होते.

काही वेळा नंतर मी माझ्या बहिणीच्या पुच्ची ला पहिले तर तिची बसायची स्टाईल अशी होती कि त्या मुळे मला तिची पुच्ची एकदम मस्त मध्ये दिसत होती, आणि मला तेव्हा वाटले कि माझी बहिण मला जाणून बुजून तिची पुच्ची दाखवत आहे. आणि तिने माझा त्या साठी काही पण विरोध केला नाही आणि मी असेच काही वेळ पर्यंत तिला पाहत होतो. मग जेवण केले कि नंतर माझी बहिण ने घर चे सर्व काम संपवले होते आणि ती बाथ रूम मध्ये अंघोळ करायला गेली होती आणि तेव्हा अचानक लाईट पण गेली होती.

आता माझी बहिण अंघोळ करून फक्त टोवेल आणि ब्रा घालून बाथरूम च्या बाहेर आली होती आणि त्या नंतर माझ्या बहिणीने एक लहान डब्या मध्ये तेल घेतले आणि ती बेड वर झोपली होती आणि तिने तिच्या वर चादर घेतली होती आणि मग मी पहिले कि माझी बहिण तिच्या अंगावर तेल लावत होती, मग काही वेळाने बहिणीने मला बाहेर चा दरवाजा बंद करायला सांगितले होते आणि मी जेव्हा दरवाजा बंद करून चावी ठेवायला त्या रूम मध्ये गेलो होतो जिथे भैया झोपले होते.

मी पहिले कि माझी भैया त्यांचा लंड बाहेर काढून त्यांच्या दोन्ही हातानी हळू हळू कुरवाळत होते आणि मग मला अचानक पाहत त्यांनी त्यांचा लंड एकदम जाकून घेतला होता आणि मग त्यांनी मला विचारले कि काय करतो आहेस? तर म म्हणले  मी बाथ रूम मध्ये जातो आहे. मग मी बाथ रूम चा दरवाजा थोडा जोराने बंद करून टाकला होता आणि त्या आवाजाने त्यांना वाटले होते कि आता मी आत मध्ये आहे आणि काही वेळाने बाहेर निघणार. पण असे नव्हते. मग काही वेळ नंतर बाहेर येऊन मी त्यांच्या वर नजर ठेवू लागलो होतो  आणि मी पहिले कि आता भैया उठून माझ्या बहिणी जवळ आले होते आणि त्यांनी बहिणीची चादर बाजूला केली होती जी तिने अंगा वर टाकून दिले होते.

मग त्यांनी त्यांचा एक हाताने माझ्या बहिणीच्या हाताला पकडले होते आणि उचलले होते आणि मग दुसर्या हात मध्ये तेल चा डब्बा घेऊन त्यांच्या रूम मध्ये घेऊन गेले होते आणि मी पण त्यांच्या मागे लपत छपत गेलो होतो जिथे मी पहिले कि त्या रूम मध्ये जाऊन त्यांनी डबा खाली ठेवून बहिणीची ब्रा आणि तिचा टोवेल उघडला होता आणि तिचे कामूक शरीर नागडे केले होते आणि मी तिला एकदम चकित नजरेने पाहू लागलो होतो, आणि मी माझ्या मना मध्ये विचार करत होतो कि हे सर्व काय चलू आहे आणि आता पुढे काय होणार आहे?

मग त्यान जाऊन दरवाजा बंद केला होता आणि त्या नंतर त्यांनी त्यांचा पण टोवेल काढून टाकला होता आणि आता माझी बहिण त्यांच्या कडक लंड वर गेली होती, बहिण त्यांचा लंड आणि भैया तिचे गोरे शरीर एकदम एकटक पाहू लागले होते आणि तिची पुच्ची पण एकदम मस्त मध्ये पाहत होते आणि मग माझे भैया माझ्या बहिणी जवळ आले होते आणि जवळ येउन्न भैयाने बहिणीचे दोन्ही पाय मध्ये त्यांचा लंड टाकून दिला होता आणि आता माझी बहिण पण एकदम मस्ती मध्ये आली होती आणि तिचे डोळे बंद करून टाकले होते आणि तेव्हा त्यांनी माझ्या बहिणीला बाहो मध्ये एकदम उचलून घेतले होते आणि ते तिला घेऊन बेड वर चढले होते.

मग त्यांनी तिला बेड वर झोपवून दिले होते आणि बहिणीची गोरी मांडी वर ते बसले होते आणि ते एकदम जोश मध्ये आले आहेत असे वाटत होते. मग माझ्या बहिणीच्या पुच्चीला त्यांनी त्यांच्या हाताने एकदम पसरून घेतले होते आणि तेव्हा माझी बहिण त्याचा थोडा थोडा विरोध करत होती, पण तिच्या विरोध मध्ये तिचा होकार सरळ सरळ समजत होता.

भैया ने त्यांच्या लंड वर सरसो चे तेल लावले होते आणि बहिणीच्या पुच्ची वर पण तेल लावून मालिश केली होती, त्या नंतर भैया ने बहिणीच्या पुच्ची वर त्यांचा लंड लावून एक हलकासा कमरेचा झटका मारला होता आणि त्या वेळी बहिणीच्या तोंडा मधून अहः उऊ उऔउ निघाले होते आणि मला तेव्हा समजले कि आता माझ्या बहिणीच्या पुच्ची मध्ये लंड गेला आहे आणि त्या मुळे तिला त्रास होतो आहे.

हि आवाज त्याच्या तोंडा मधून बाहेर येत होती आणि मग भैया ने त्यांच्या कमरेला एकदम जोर जोरणे झटके देणे चलू करून टाकले होते आणि त्या मुळे लंड पुच्ची मधून आत बाहेर होऊ लागला होता आणि आता भैया पण जेव्हा झटका मारत होते तेव्हा माझी बहिण अहः उऊ उऊ उउं उइअ ईई उऊ ओअओ ओऔ करत होती, प्लीज थोडे हळू हळू कर असे म्हणत होती,. मग काही वेळा नंतर जेव्हा भैयाने तिला झटके मारत मारत तिचे बोल दाबणे पण चालू करून टाकले होते आणि तेव्हा तिचा जोश आधी पेक्षा पण अजून खूप वाढला होता, आता भैया एक बाजूला तिच्या पुच्ची मध्ये एकदम जोर जोराने झटके मारत होते तर दुसरी कडे ते तिचे बुब्स घासू लागले होते आणि तिचे निपल पकडून ओढू लागले होते.

तो पर्यंत बहिणीच्या पुच्ची मध्ये लंड अर्ध्या पेक्षा जास्त गेला होता आणि आता बहिण च्या तोंडून हाहा उऔउ ऐई आय्य याय उऊ निघत होते आणि आता भैया ने तिचे ओठ चोकने चालू करून टाकले होते, आता अर्धा तास भर तिला एकदम जोर जोराने ते ठोके मारत होते आणि मग भैया चे वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये निघून गेले होते आणि त्या नंतर माझी बहिण खूप खुश झाली होती आणि काही वेळा नंतर भैया ने त्यांचा लंड तिच्या पुची मधून बाहेर काढला होता पण तेव्हा पण बहिण पाच मिनिट पर्यंत असेच पडून राहिली होती.

मग ती काही वेळाने उठून जाऊ लागली होती पण तेव्हा भैया ने तिचा हात पकडला होता आणि तिला थांबवून घेतले होते आणि मग त्यांनी विचारले कि आता तू कोठे जात आहेस? तू इथेच झोपून जा.

मग त्यांनी बहिणीला एक हाताने झटका दिला होता आणि तिला त्यांच्या जवळ ओढून घेतले होते आणि तिला परत त्यांच्या जवळ झोपवले होते, आणि ती एकदम चिटकून झोपली होती, मग मी त्यांचा सर्व खेळ संपला कि झोपायला गेलो होतो. मग सकाळी लवकर जेव्हा माझी झोप उडाली तेव्हा मी परत त्या जागे वर गेलो होतो जिथे मी रात्री माझ्या बहिणीचे सेक्स पहिले होते आणि आता तिथे जाऊन माझा लंड पण ते सर्व आठवून एकदम कडक झाला होता आणि मी जेव्हा तिथे गेलो होतो तेव्हा मी पहिले होते कि माझी बहिण आणि भैया एकमेकाला एकदम चिटकून झोपले होते.

तेव्हा अचानक माझ्या भैया ची झोप उडाली होती आणि त्यांनी बहिणीच्या कमरे वरून त्यांचा हात बाजूला केला होता, मग बहिण पण त्यांच्या मुळे उठून गेली होती आणि मग त्यांनी बहिणीच्या गाला वर एक कीस केले होते आणि बहिणीला दुसरी कडे फिरायला म्हणले होते.

बहिणीने त्यांच्या कडे तिची पाठ केली होती आणि तेव्हा ते एकदम उठून बसले होते, मग त्यांनी डब्ब्या मधून तेल घेतले होते आणि बहिणीच्या गांडी मध्ये लावून टाकले होते तेव्हा माझी बहिण तिची मान मागे करून सर्व पाहत होती, आता भैया ने थोडेसे तेल घेऊन त्यांच्या लंड वर पण लावले होते. मग भैया तेल लावून खाली झोपले होते आणि बहिणीच्या गांडी वर त्यांनी त्यांचा लंड ठेवून दिला होता आणि मग तिची कमर पकडून तिला एक जोराने झटका देऊन टाकला होता आणि त्या मुळे लंड एकदम घसरत आत मध्ये घुसून गेला होता.

तेव्हा बहिणीच्या तोंडा मधून त्रास झाल्याने एकदम अहः उऊ उऔउ अह्य्ह ऐई उऊ असा आवाज आला होता आणि मला पण पटकन समजले कि त्यांनी बहिणीच्या गांडी मध्ये लंड टाकून दिला आहे, आता भैया ने एक धक्का देऊन त्याची कमर चालवणे चालू करून टाकले होते आणि मग काही वेळाने त्यांचा पूर्ण लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि मग भैया ने तिला सतत दहा मिनिट ठोके मारले होते आणि मग ते हळू हळू शांत होऊ लागले होते तेव्हा मला समजले होते कि बहिणीच्या गांडी मध्ये वीर्य निघून गेले आहे आणि तेव्हा भैया ने लंड तिच्या गांडी मधून बाहेर काढून टाकला होता.

आता ते काही वेळ पर्यत सिगरेट ओढून मग उठुन्न टोवेल गुंडाळून लघवी करायला निघून गेले होते आणि जेव्हा ते लघवी करून परत रूम मध्ये गेले तेव्हा पण बहिण एकदम आरामात अजून पण तशीच झोपली होती जसे ते तिला सोडून गेले होते.

मग भैया ने दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि आणि टोवेल काढून एक बाजूला ठेवून दिला होता आणि परत बेड वर जाऊन त्यांनी बहिणीला सरळ केले होते नी तिच्या मांडी वर जाऊन बसले होते, आता बहिणीचे दोन्ही पाय तिने थोडे पसरले होते कारण कि तिने त्रास होत असल्याने तिचे दोन्ही पाय एकदम जवळ करून टाकले होते. आता मोठे भैया ने बहिणीची पुच्ची एकदम बारकाईने पहिली होती.

त्या मधून त्या दोघांचे वीर्य बाहेर येत होते आणि ती एकदम उघडली होती, मग त्यांनी तेल घेऊन तिच्या पुच्ची वर लावून दिले होते आणि मग त्यांनी त्यांच्या लंड वर पण तेल लावले होते, मग तेल लावताना त्यांनी बहिणीला विचारले कि तुला लघवी करायची नाही आहे का? तर तिने डोके हलवून म्हणले कि नाही.

मग भैया ने त्यांचा लंड जेव्हा तिच्या पुच्ची वर ठेवला तेव्हा बहिणीने तिच्या दोन्ही हातानी तिची पुच्ची पसरवली होती आणि आता भैया ने लंड चा पुढचा भाग तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि मग तिचे बुब्स पकडून एक जोरदार झटका देऊन तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकून दिला होता आणि तेव्हा बहिणीच्या तोंडून एकदम अहः उऊ हः औऊ अरे बाप रे अहः उऊ ईई प्लीज थोडे हळू कर आह्ह उऊ हः उऊ करू लागली होती. पण भैया ने तिचे काही पण ऐकले नाही आणि ते दर चार पाच लहान झटके नंतर एक मोठा झटका देत होते आणि आता त्यांचा लंड अर्धा पेक्षा जास्त तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता.

आता बहिनि म्हणले कि आता तुम्ही अजून आत मध्ये टाकू नका नाही तर माझी पुच्ची फाटून जाईल आणि मला खूप त्रास होतो आहे कारण कि तुमचा लंड खूप मोठा आहे आणि लांब पण खूप आहे आणि इतका टाकून तुम्ही मजा घ्या.

मग भैया ने म्हणले कि अजून  तर तुमचा लंड अर्धा तर बाहेर आहे आणि तेव्हा बहिणीने हे समजून घेतले होते कि आज त्यांची पुच्ची फाटून जाणार आहे जिला आता कोणी वाचवू शकत नाही आहे आणि आज तिची पुच्ची एकदम भोसडा बनून राहील. आता माझे भैया तिच्या पुच्ची मध्ये त्यांचा लंड एकदम आत पर्यंत घेऊन जात होते आणि मग तिला तर खूप त्रास होत होता त्या मुळे ती म्हणत होती कि मी तुमच्या पेक्षा लहान आहे आणि तुम्ही माझ्या पुच्चीचे थोडे लक्ष ठेवा अहः औऊ ऐई ईई इऊओ प्लीज नाही औऊ इऐइ ऐई आता प्लीज मला सोडून द्या नाही तर मी मरून जाईन.

मग भैया ने तिला सतत अनेक ठोके मारून दिले होते आणि त्यांचा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि तिचे बुब्स पण एकदम जोश मध्ये येऊन ते दाबू लागले होते आणि मग काही वेळाने आता बहिणीला पण थोडी मजा येऊ लागली होती, मित्रांनो आता बहुतेक बहिणीला पण याच क्षणाची प्रतीक्षा होती त्या मुळे आता ती भैया च्या एक एक धक्क्याचे उत्तर तिची गांड एकदम वर करून मस्त मध्ये देऊ लागली होती आणि भैया पण त्यांचा लंड आत मध्ये टाकून तिच्या पुच्ची चा रस बाहेर ओढू लागले होते आणि मग त्यांनी तिला असे मस्त मध्ये जोर जोराने बहुतेक दहा मिनिट पर्यंत ठोकून दिले होते आणि तिला एकदम खुश करून टाकले होते आणि मग काही वेळाने ते दोघे एकदम शांत झाले होते.

मित्रांनो माझ्या बहिणीची संतुष्टी तिच्या चेहर्या वरून साफ साफ मला दिसू लागली होती ज्या मुळे त्यांनी आज तिच्या पुच्चीची एकदम वाट लावून घेतली होती. आता मी पटकन समजलो होतो कि बहिणीच्या पुच्ची मध्ये भैया चे वीर्य निघून गेले आहे आणि आता ते दोघे एकदम दमून गेले होते, आता मोठे भैया ने त्यांचा लंड पुच्ची मधून बाहेर काढून टाकला होता आणि मग बहिणीच्या जवळ जाऊन ते झोपले होते, आता बहिण पण थोड्या वेळाने उठली होती आणि तिचा टोवेल आणि ब्रा घातले होते आणि दरवाजा उघडून ती सर्व बाथ रूम मध्ये निघून गेली होती, मग ती अंघोळ केली होती आणि मग काही वेळाने परत बाहेर आली होती.

तर मित्रांनो हा होता माझा एकदम खरा अनुभव आणि माझ्या सेक्सी बहिणीची ती जवाजवी ज्याला मी तुमच्या पर्यंत पोचवू इच्छित होतो जी त्या दोघांच्या मध्ये झाली होती आणि त्याला पाहून मी पण खूप मजा करून घेतली होती.