भिकार्याकडून पुच्ची मारून घेतली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव काजल आहे आणि हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी आणि माझा बॉयफ्रेंड फिरायला गेलो होतो. आमचे शिमला मध्ये चार दिवसाचे ट्रीप होते आणि आम्ही दोघे खूप खुश होतो. मग आम्ही तिथे पोचून अजून ३ तास झाले होते कि तेव्हा माझ्या बोय फ्रेंड ला फोन आला होता आणि त्याला दिल्ली ला परत बोलवले होते पण मी काही गेले नाही कारण कि तो दोन दिवसांनी परत येणार होता.

मग तो गेल्यावर मी गेस्ट हाउस चा दरवाजा उघडला तर पहिले कि एक भिकारी पातळ कपडे घालून बाहेर रस्त्याच्या बाजू ने बसला होता आणि त्याला खूप थंडी वाजत होती आणि मी पहिले कि तो एकदम थंडी ने थरथर कापत होता, मला त्याची खूप द्या आली होती आणि मग मी त्याला इशारा करून माझ्या कडे बोलवून घेतले होते, मग तो माझा इशारा समजून माझ्या कडे आला होता आणि म्हणाला कि मेडम तुम्ही मला बोलवले का? तर मी त्याला पाहून म्हणले कि तुम्ही इतक्या थंडी मध्ये इथे का बसले आहे? तुम्ही असे बसला तर तुम्ही आजरी पडून जाल.

मग तो म्हणाला कि मेडम माझे तर कोणी नाही आहे आणि माझे काही घर दार पण नाही आहे, मग मला त्याची खूप द्या आली होती आणि मग मी त्याला आत मध्ये बोलवून घेतले होते, तो अंदाजे ६० वर्षे वय असेलला आणि एकदम सावळा आणि एकदम काटकुळा माणूस होता आणि त्याच्या अंगातून काही तरी घाण वास पण येत होता, मग मी त्याला म्हणले कि ठीक आहे तुम्ही आत मध्ये या, मी  ४ दिवस पर्यंत इथे आहे आणि तितके दिवस तरी तुम्ही थंडी मध्ये बसू नका, मग मी त्याला आत मधून एक चादर आणून दिली होती आणि मग मी त्याला म्हणले कि तुम्ही इथे ड्राविंग रूम मध्ये झोपून जावा, तुम्ही इथे असाल तर इथे चोरी करायचा कोणी पण विचार पण करणार नाही, मग तो म्हातारा आडवा झाला होता आणि मग मी अंघोळ करायला निघून गेले होते, मग मी अंघोळ करून बाहेर आले तर मी माझ्या गुडघ्या पर्यंत नाईटी घातली होती, मग मी बाहेर येऊन त्या भिकाऱ्या ला पाहायला आले होते कि तो आरामात आहे कि नाही आहे, तो अजून जागा होता आणि मला नाईटी मध्ये पाहून त्याचे तोंड एकदम उघडे राहून गेले होते आणि मग तो मला वर पासुन्न खाली पर्यंत २ मिनिट पर्यंत एकदम घुरून घुरून पाहत राहिला होता.

मग मी त्याच्या बरोबर बोलून परत माझ्या रूम मध्ये आले होते आणि मग मी झोपायचे नाटक करू लागले होते, मग मला २ तास नंतर असा आवाज आला कि कोणी तरी आत मध्ये आले आहे, मग मी पण जाणून बुजून माझे डोळे बंद करून ठेवले होते आता मी माझ्या वर ची चादर पण बाजू ला काढून टाकली होती आणि मग मला वाटत होते कि आता भिकारी जरूर येईल आणि मग शेवटी तसेच झाले होते.

मग तो आत मध्ये आला होता आणि आधी तर तो दरवाजा पासून मला झोपलेली पाहत उभा होता, मग तो हळू हळू बेड रूम मध्ये आला होता आणि मी झोपली आहे असे समजून तो मला एकदम वर पासून खाली पर्यंत मला पाहत उभा राहिला होता आणि त्याचा लंड त्यच्या लुंगी मध्ये हलवून त्याला मोठा करत होता, आता मला पण समजले होते कि हा आता पटला आहे, मग त्याने लंड बाहेर काढला होता आणि त्याला पाहून तर मला एकदम मजा आली होती आणि मग त्याचा लंड ८ इंच लांब आणि २ इंच झाड होता आणि एकदम काळा काळा होता आणि मला असेच लंड खूप पसंत आहेत.

मग तो माझ्या पायाला घुरून घुरून पाहू लागला होता आणि मग त्यांने मुठ मारणे चालू करून टाकले होते आणि मग मी जाणून बुजून माझे पाय थोडे हलवले होते आणि आता त्यातून माझी मांडी सरळ सरळ दिसू लागली होती आणि मग त्याला पाहून तो तर एकदम वेडा झाला होता आणि मग तो त्याचे हात जोर जोराने वर पासून खाली करू लागला होता, मग तो अचानक एकदम थांबला होता आणि मग त्याचा काळा लंड माझ्या जवळ येऊन माझ्या पाया वर हळू हळू घासू लागला होता आणि मला कडे तरी वाटू लागले होते.

मग तो असे करत करत थोडा थांबला होता आणि मग माझी नाईटी वर करून तो माझ्या पूर्ण मांडी ला पाहू लागला होता आणि मग त्याने माझी मांडी पाहून एकदम गरम झाला होता आणि एकदम जोर जोराने त्याची मुठ मारू लागला होता, मग अंदाजे १ मिनिट मध्ये त्याने पाणी काढून टाकले होते आणि मग तो गपचूप झोपायला निघून गेला होता आणि मला तर हे सर्व अनुभव करून खूप मजा आली होती.

मग मी पण मस्त मध्ये माझ्या बोय फ्रेंड ला आठवून आणि माझ्या पुच्ची मध्ये हळू हळू माझे बोट फिरवून झोपले होते आणि मला मग शांत झोप लागली होती. मग मी सकाळी उठून त्याला काही तरी सामान आणायला पाठवले होते आणि मग संध्या काळी जेवण करून मग मी त्याला म्हणले कि मला रात्री जरा जास्त भीती वाटत असते तर तुम्ही आत मध्ये येऊन झोपू शकता का? तर तो म्हणाला कि ठीक आहे आणि मग तो दुसर्या दिवशी रात्री जेवन करून माझ्या रूम मध्ये झोपला होता. मग मला अंदाजे १२ वाजता वाटले कि कोणी तरी मला हात लावत आहे. मग मी माझे डोळे उघडून पहिले होते तर मी पहिले कि तो म्हातारा माझ्या नाईटी च्या वर त्याचा हात ठेवून हळू हळू माझी मांडी कुरवाळत होता, मग मी त्याला काही म्ह्ह्नले नाही आणि मग त्याने काही वेळाने माझ्या नाईटी मध्ये त्याचा हात टाकून दिला होता आणि मग आरामात माझ्या मांडी पर्यंत वर घेऊन गेला होता आणि मग हळू हळू मला तिथे कुरवाळू लागला होता.

मग मी पण एकदम उठले होते आणि तो म्हातारा पण घाबरला होता आणि मग त्याने एकदम त्याचा हात खाली घेऊन टाकल होता आणि मग मला सॉरी म्हणाला होता आणि मग मी त्याला गप्प केले होते आणि मग मी त्याच्या समोर बोलू लागले होते कि तू आता हे काय करत होतास? तुला लाज वाटत नाहि का? मी तुला द्या दाखवून माझ्या घरा मध्ये राहायला दिले आहे आणि तू माझ्या समोर हे सर्व करतो आहेस.

मग तो मला म्हणाला कि मला माफ करा मेडम पण मला तुमच्या सारखी अप्सरा पाहून कंट्रोल करता आले नाही आणि मग मला तर तुम्हाला पाहून पहिल्या दिवसा पासून प्रेम झाले होते तर मी काय करू? मी तर मागचे १५ वर्षे असे कोणी पण मुलीला पहिले पण नव्हते, तुम्ही मला माफ करून द्या मेडम, मग मी म्हणाले कि तू काही केले त्याला १५ वर्षे झाली आहेत? बाप रे तू इतका वेळ पर्यंत कसे सहन केले? मग तो म्हणाला कि मेडम जेव्हा रात्री सर्व लोक झोपून जातात तेव्हा मी अंधारात झाडा च्या मागे जाऊन माझी मुठ मारून घेतो, मला मुलगी कोठून बरे भेटणार आहे? मी म्हणले कि ठीक आहे, मी तुझी मदत करते, जो पर्यंत मी इथे आहे तो पर्यंत मी तुला मदत करते. मग मी असे म्हणून त्या भिकाऱ्या च्या जवळ येऊन बसले होते आणि मग मी त्याला एकदम चीकटले होते आणि मी तेव्हा पण नाईटी घातली होती.

मग मी त्याचा हात माझ्या हाता मध्ये घेतला होता आणि मग त्याला माने वर, तोंडावर आणि त्याच्या ओठावर कीस करू लागले होते अन मग भिकारी पण मला पाहून एकदम चकित झाला होता आणि मग तो पण मला जोर जोराने कीस करू लागला होता, मग मी तिचा हात पकडला आणि मग मी त्याचा हात माझ्या बोल वर ठेवून टाकला होता.

आता तो भिकारी माझे बोल दाबत होता आणि मला कीस करत होता, मग ती थोड्या वेळाने जोर जोराने माझे बोल दाबू लागला होता आणि आणि मला कीस करू लागला होता आणि मग मी त्यला उभे राहायला सांगितले होते आणि तो उभा राहिला होता आणि मी त्याचे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि मग मी पण माझे सर्व कपडे एक एक करून काढून टाकले होते आणि मी त्याच्या सामोर एकदम नागडी उभी होते. मग मला असे पाहून त्याला काही कंट्रोल झाले नाही आणि मग तो पटकन मला चिकटला आणि मला जोर जबरदस्ती करू लाग्ला होता, मग मी पण त्याला काही थांबवले नाही आणि त्याला म्हणले कि आरामात कर गडबड कसली आहे? मग हे ऐकून मी त्या भिकारी चा मोठा लंड माझ्या हाता मध्ये घेतला होता आणि त्याचा लंड उभा करणे चालू करून टाकले होते.

आता त्याचा लंड एकदम पूर्ण उभा झाला होता आणि मग तो माझ्या हाता पेक्षा पण मोठा दिसत होता मग त्याने एक मिनिट मध्ये पाणी काढून टाकले होते आणि मग मी म्हणाले कि अरे तुझे तर निघून गेले, मग हा लंड काय कामाचा आहे? मग तो म्हणाला कि काही हरकत नाही आहे मेडम, आता दोन मिनिट मध्ये परत तो उभा होऊन जाईल आणि मग असे म्हणून त्याने मला बेड वर धक्का दिला होता आणि तो माझ्या वर येऊन झोपला होता, मग त्याचे शरीर ने माझे शरीर एकदम झाकून गेले होते आणि तो मला सगळी कडे कीस करू लागला होता.

मग हळू हळू तो माझ्या पोटा च्या खाली जाऊ लागला होता आणि मग त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली होती आणि माझी पुच्ची तो चाटू लागला होता, आता मी तर खूप गरम झाले होते मग त्याने हळू हळू त्याची पूर्ण जीभ माझ्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करणे चालू करुन टाकले होते आणि त्याचा लंड पण आता मोठा होऊ लागला होता.

मग तो भिकारी माझ्या जवळ आला होता आणि त्याचा अर्धा मोठा लंड माझ्या तोंडात एका झटक्यात टाकला होता आणि मग तो माझे तोंड ठोकू लागला होता. आता त्याचच काळा नी मोठा लंड माझ्या गोर्या तोंडात आत बाहेर होत होता, ते मला सर्व बाजू ला असलेल्या आरशा मध्ये दिसत होते, मग त्याने मला २-४ जोराने ठोके मारले होते आणि त्याची सर्व पिचकारी माझ्या तोंडाच्या आत मध्ये सोडून टाकली होती मग त्याने लंड बाहेर काढला आणि माझ्या जवळ येऊन झोपला होता.

मग १० मिनिट नंतर त्या भिकारी ने माझा हात त्याच्या लंड वर पुन्हा ठेवून टाकला होता आणि मला लंड उभा करायला सांगू लागला होता आणि मग मी त्याचा लंड हलवणे चालू करून टाकले होते आणि आता त्याचा लंड पटकन ताठला पण होता. मग तो एकदम माझ्या वर आला होता आणि माझे पाय पसरून त्याचा लंड पकडून मध्ये बसला होता, मग त्याचा लंड माझी पुच्ची वर होता आणि त्याचा मोठा लंड पाहून मी एकदम मस्त झाले होते.

मग त्याने हळूच लंड थोडा माझ्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि मी त्रासाने एकदम ओरडले होते आणि मी त्याला हळू टाकायला सांगू लागले होते, पण त्याने नाही ऐकले आणि त्याने माझे हात वर पकडले अन तो सगळी कडे मला कीस करू लागला होता आणि माझे बोल त्याच्या दाताने चावू लागला होता, मग मी त्याला बस बस म्हणत होते पण त्याने काही ऐकले नाही आणि एक झटक्या मध्ये त्याचा पूर्ण लंड माझ्या आत मध्ये टाकून दिला होता, मग मी एकदम रडू लागले होते तर त्याने माझ्या तोंडा वर जोराने त्याचा हात दाबून दिला होता आणि तो मग जोर जोराने त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करू लागला होता.

आता मी एकदम गप चूप झोपुन त्याचच लंड आत बाहेर होताना अनुभव करत होते आणि आता तो पण माझ्या बरोबर डोळे बंद करून माझ्या बरोबर मजा करत होता आणि तो इतके जोराने ठोके मारत होता कि त्याने ठोका मारताच पूर्ण बेड पण हलत होता. मग तो हळू हळू करू लागला होता आणि मग परत जोराने ठोके मारू लागला होता आणि मी एकदम हलून जात होते, मला पण मजा येत होती आणि मग असा विचार करून कि एक रस्त्याचा माणूस घाण आहे आणि तो मला वर झोपून ठोकत आहे.

मग तो म्हणाला कि काय माझी राणी लंड ची एकदम मजा आली ना? असा लंड कधी घेतला आहेस का तू? तुझ्या बोय फ्रेंड चा लंड किती मोठा आहे? एकदम लहान असेल, तुझी पुच्ची पण खूप टाईट आहे, चाल आज पासून तू माझी बायको आहेस आणि तू माझे सर्व काम करणार, मी तुला तुझ्या बोय फ्रेंड च्या समोर ठोकणार आहे आणि ते पाहून तो त्याची मुठ मारेल.

मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मी तुला ठोकेन दिवस असो कि रात्र असो, तुला तुझ्या पुची च्या आत मध्ये पिचकारी घेणे पसंत आहे कि नाही? मी तर माझी गरम पिचकारी आत मध्ये सोडणार आहे जेणे करून तू ,अझ्या मुलाची आई बनून जाशील, बोल करणार का माझे मुल, एका परी च्या आत मध्ये एका भिकारी चे मुल असेल. असे म्हणून त्याने त्याची स्पीड खूप वाढवली होती आणि तो एकदम जोर जोराने आत बाहेर करू लागला होता, आणि मी पण त्याला साथ देऊ लागले होते.

आता त्या भिकारी ने हवे मध्ये माझे पाय एकदम उभे करून टाकले होते आणि तो माझी पुच्ची चाटू लागला होता, मग त्याने माझे पाय हवे मध्ये पसरून टाकले होते आणि त्याच्या दोन्ही हाताने वेगळे करून टाकले होते आणि मग तो माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचा लंड घुसवत होता, मग त्याने काही वेळ पर्यंत मला असेच ठोकले होते आणि मग त्याने पुन्हा त्याची स्पीड वाढवली होती, आता मला पण समजले होते कि तो पाणी काढणार आहे. मग त्याने काही ४ ते ५ शॉट मारले होते आणि त्याच्या लंड चे सर्व पाणी माझ्या पुच्ची मध्ये काढून टाकले होते, आता त्याचे सर्व गरम पाणी आत मध्ये जणू जळत होते, आम्ही दोघे खूप दमलो होतो आणि तो माझ्या बरोबर चिटकून झोपला होता.