फौजदारनीची तहानलेली पुच्ची

मी राजस्थान चा राहणारा आहे. मी त्या भागात राहात आहे ज्या भागातून खूप जास्त लोक फौजे मध्ये काम करायला जाता असतात.

मी एक प्रायवेट कंपनी मध्ये काम करतो आहे आणि मी मस्त राहत आहे. माझे वय २४ वर्षे आहे आणि माझी उंची पण ५ फुट ८ इच आहे आणि मी काही जास्त पहिलवान सारखा नाही आहे. एकदम पातळ आणि सेक्सी टाईप चा आहे.. मी स्मार्ट आहे आणि मला सेक्सी मुली आणि बायका खूप जास्त आवडतात.

मी आज माझी एक एकदम खरी खुरी गोष्ट तुम्हा लोकांना सांगायला जातो आहे, तो माझ्या जीवनाचा एकदम पहिला सेक्स अनुभव होता.

हि गोष्ट तीन वर्षे पूर्वीची आहे मी माझ्या शहरा मध्ये एक रूम भाड्याने घेऊन राहत होतो, माझी रूम तेव्हा गच्ची वर होती आणि तिथे फिरायला खूप जागा होती.

दुसर्या बाजूला माझ्या गच्ची च्या समोर असलेल्या घराच्या गच्ची वर दोन रूम होत्या नी तिथे एक मस्त फौजन राहत होती, तिचे वय असेच काही ३२-३४ असेल. . पण ती थोडी सावळी होती. तिचे नाव मंजू होते.

आता मी तुम्हाला सांगून टाकतो कि मी या वया मध्ये बायका त्यांच्या सेक्स विषयी खूप जागृत जालेल्या असतात आणि त्या अनुभवी बनलेल्या असतात, आणि आपल्या पुरुषा कडून दमून गेल्या असतात, सर्व बाजूंनी भरलेल्या आणि लंड च्या एकदम जास्त भुकेल्या असतात.

त्या वयाच्या बायका तुम्हाला कच्च्या खाऊ शकतात, त्या तुम्हाला सगळी कडे चाटून चाटून तुम्हाला वेड लावू शकतात, आणि काही पण विचित्र पणे सेक्स करायला त्या नाही म्हणत नाहीत.

माझे तर म्हणणे आहे कि तुम्ही तीला जवत नाही तर ती तुम्हाला जवत असते.. तुम्हाला ती वेडे करून टाकते असते. वरून त्यांच्या मध्ये अजून एक गुण असेल आणि तो म्हणजे कि त्या फौजन असतील तर मग तुम्ही समजून घ्या कि तुमचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.

मित्रानो माझ्या बरोबर पण असेच काही तरी जाले होते. त्या फौजन मध्ये एक खूप आकर्षण होते. ती जेव्हा अंघोळ करून तिची मेक्सी घालून निघत होती तेव्हा मला तिला ठोकून टाकायची सर्वात जास्त इच्छा होत असे. हलक्या नारंगी रंगा मध्ये तिचे शरीर अजून पण जास्त सेक्सी दिसत असे.

तिचे बोल खूप मोठे मोठे आणि दुधाने भरलेले होते तिची कमर बारीक होती आणि तिची गंड पण खूप भरलेली होती, तीची गांड एकदम सुदोल होती आणि ती कोठून पण जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही अशी होती. एकदम पहिले तर असे वाटायचे कि त्यामध्ये आपले तोंड टाकावे आणि तिचा प्रसाद घ्यावा अगदी अशी होती.

मी त्यांच्या त्या आकाराचा तिच्या मेक्सी वरून अंदाज लावून घेतला होता. माझे एक अजून पण अनुमान होते कि ती अंघोळ करून लगेच तिची पेंटी घालत नव्हती. कारण ती जेव्हा बाहेर येत असे तेव्हा ती बसून तिचे कपडे धुत असे.. तेव्हा तिची ती मेक्सी तिच्या गांडी च्या फटी मध्ये अडकून बसत होती.

तिच्या चालण्या मध्ये जवून घेण्याची खूप घाई आहे असे वाटत होते, ज्याना जवून घ्यायचे असते त्यांची गंड खूप हलत असते, आणि चालताना त्यांचे सर्व शरीर खूप हलत असते.

आणि एक अजून पण खास गोष्ट होती तिचे केस तिच्या डोक्या पासून तिच्या गांडी च्या भोका पर्यंत लांब असे होते. ती तिचे लांब केस माझ्या समोर धूत असे. वाळवत होती आणि मग ती केस विंचरत पण होती.

त्या सर्व गोष्टी करताना तिचे मोठे मोठे डोळे काही न बोलता सर्व काही सांगून जात होते.

ती एक वादळ होती कि ज्याच्या वर बरसणार त्याची सर्व तहान भागवून देणार.

मी असे हे सर्व रोज रोज पाहत होतो आणि ती पण मला मधून मधून पाहून घेत होती, आणि मग मी तिला कधी जवणार याची वाट पाहू लागत होतो.

मला एक चान्स मिळाला, तिच्या सहा वर्षे वय असलेल्या मुलाच्या रोहन च्या माध्यमाने. तो माझ्या कडे खेळायला येत असे. आणि मग मी त्याला शिकवणे पण चालू करून टाकले होते.

आणि त्या कारणाने माझे बोलणे आणि तिला भेटणे त्या मुळे सुरु झाले होते.

ती मला ट्युशन साठी पैसे द्यायला पाहत होती, पण मी कधी घेतले नाहीत.. मी नेहमी नाही नको म्हणून नकार देत असे आणि मग आमची मैत्री वाढत गेली.

एक दिवस तिचा मुलगा माझ्या कडे ट्युशन मद्धे आला आणि मग संपून गेल्या वर जायला लागला तेव्हा तो मला पण त्याच्या घरी जायला घेऊन जाउ लागला.

आणि मग मी पण त्याचा हट्ट काही नाही म्हणू शकलो नाही. आणि मग मी पण त्याच्या घरी गेलो तेव्हा संध्या काळी चे 6 वाजले होते आणि तेव्हा खूप उकाडा होता. मी तिथे पोचलो आणि त्याच वेळी मंजू तिच्या बाथ रूम मधून अंघोळ करून बाहेर निघाली होती.

तिची सेक्सी अदा एकदम वेड लावेल अशी होती. तीने चड्डी घातली नव्हती आणि तिची मेक्सी तिच्या गांडी मध्ये घुसायचा प्रयत्न करीत होती.. तिचे स्तन खूप मोठे मोठे होते आणि तिची गंड खूप हलत होती.. मला तर काही वेळ चक्कर आली असे वाटू लागले होते.

मला पाहून तिने माझ्या कडे पाहून एक सुंदर स्मित दिले होते.

मी आता होश मध्ये आलो होतो आणि मी पण तिच्या कडे पाहून हळूच स्मित देऊन टाकले होते.

तिने मला म्हणले : तुम्ही तर माझ्या घरी कधी येत नाही आहे.

मी म्हणालो : असे काही नाही आहे तुम्ही मला बोलवले तर मी का बरे येणार नाही?

मी तिला टोमणा मारून टाकला होता.

ती : बर असे आहे तर.. तुम्ही आमच्या वर नाराज आहात.. चला आज पासून तुम्हाला रोज बोलवते मी. ती मला म्हणाली कि मी आता माझे कपडे धुऊन टाकते तो पर्यंत तुम्ही बसा मग आपण बसून गप्पा मारू.

आणि मग काही वेळाने मला रोहन बाय म्हनून बाहेर खेळायला निघून गेला होता.

आता तिच्या घरा मध्ये मी आणि मंजू दोघेच होतो आता मला हि संधी माझ्या हाता तून निसटून जाऊ द्यायची नव्हती, त्या वेळी ती बरोबर माझ्या समोर बसून तिची चड्डी आणि ब्रा धुऊ लागली होती.

माझी हालत तर आता खूप खराब झाली होती तिचे बोल आता मला पूर्ण सरळ सरळ दिसू लागले होते आणि ती कपडे धूत असताना ते खूप जोर जोराने हलु लागले होते.

तिचे असे नखरे पाहून माझा लंड ताठून उभा झला होता.

तेव्हा तिने माझ्या कडे पहिले आणि मला म्हणाले : तुम्ही मला बाथ रूम मधून एक बादली पाणी आणून द्याल का? तुमचे खूप आभार मानते मी.

मी म्हणालो अरे हो यामध्ये आभाराची काही गरज नाही आहे आणि मी आता तुम्हाला आणून देतो आहे.

मग मी दोन मिनिटा मध्ये बादली घेऊन आलो आणि ती दुसर्या बादली मध्ये टाकू लागलो होतो. आणि ते मी दुसर्या बादली मध्ये टाकू लागलो होतो.

मंजू एकदम माझ्या जवळ बसली होती.. मी जसे पाणी टाकायला वाकलो तसे मला तिच्या मेक्सी च्या गळया मधून तिचे सेक्सी बोल दिसू लागले होते आणि मी तर माझे भान विसरून गेलो होतो आणि मला समजले पण नाही कि केव्हा बादली चे पाणी संपून गेले होते.

मंजू ने मला जागे केले आणि म्हणाली कि तुमच्या बादली चे पाणी आता संपून गेले आहे.

मी हे ऐकून अचानक जागा झालो होतो आणि तिने मला रंगे हात तिचे बोल पाहताना पकडले होते आणि ती माझ्या कडे पाहून हसू लागली होती.

मग मी पटकन माझी नजर चोरून दुसरी कडे गेलो आणि मग तिथे गेले कि मला तिचा मागचा हिस्सा सरळ सरळ दिसु लागला होता आणि ती कपडे धूत असताना तो मागे पुढे होत होता. तिचे मोठे मोठे गांडी चे पाव खूप हलत होते कधी ते जमिनी वर लागत होते तर कधी थोडे वर येत होते.

आता मला समजले कि आता माझे आज हच्या हाता तून निसटून जाने खूप अवघड आहे.

तेव्हा एक हळूच वाऱ्याचा जोका आला. आणि तिचे ते सेक्सी केस इकडे तिकडे हलु लागले होते.

मग तिने मागे पहिले आणि मला म्हणाले माझे हात एकदम ओले झाले आहेत आणि तुम्ही माझे केस त्या रबर ने बांधून टाका न प्लीज.

मग मी तिचे ऐकून पटकन तिच्या पलंगा वर असलेले रबर घेतले आणि तिच्या जवळ जाऊन तीच्या गांडी च्या भोकाच्या जवळून तिचे केस उचलले आणि त्या बहाण्याने मी तिचे गांडी ला हात लावून घेतला होता. तिने मला काही म्हणले नाही.

मग मी तिच्या पूर्ण कमरे ला हात लावला तरी तिने काही म्हणले नाही.

आता माझी हिम्मत वाढली होती कि एवढे करून पण ती काही म्हणत नाही म्हनजे तिला पाहिजे आहे आणि मी करतो आहे ते तिला आवडत आहे.

तेव्हा अचानक ती उठली आणि तिने माझ्या समोर तिची चड्डी ब्रा आणि तिचे बाकीचे कपडे वळवायला टाकले

आता माझी हालत खूप खराब झली होती, मंजू ने मला म्हणले : चल आता आपण आत मध्ये बसू, खूप वर सुटला आहे.

मग आम्ही दोघे आत मध्ये रूम मध्ये गेलो.

आणि मग आत जाऊन ती उभी राहून चहा बनवू लागली आणि मी हिम्मत एकत्र करून तिच्या जवळ गेलो.

मी तिला म्हणले : मंजू तुमचे केस खूप लांब आणि खूप सुंदर असे आहेत आणि तुम्ही पण खूप सुंदर आहे.

तिची स्तुती ऐकून ती माझ्या कडे पाहून हसू लागली होती.

मग मी पुन्हा बाहेर येऊन बसलो.

ती म्हणाली कि आज कसे काय अचानक आला आमच्या घरी?

मग मी म्हणालो कि तुम्ही मला बोलवले आणि मी आलो तर ती मला हसून म्हणाली कि चांगले केले आणि मग तिने मला आत मध्ये बोलवले आणि ती माझ्या गळ्याला लागली. मग मी म्हणालो कि हे थोडे जास्त गरम स्वागत झाले आहे. मग ती म्हणाली कि हे तर काहीच नाही आहे, जर तुम्ही म्हणालात तर खूप काही होऊ शकते. तिने एक सेक्सी मेक्सी घातली होती आणि त्यतून तिचे सर्व फिगर दिसत होते, काय सांगू मित्रानो ती एकदम जलवा दिसत होती.

मग ती आत गेली आणि माझ्या साठी चहा घेऊन आली आणि मग मी म्हणालो कि हे सर्व कशाला? मग ती म्हणाली कि तुम्ही आज पहिल्या वेळी माझ्या घरी आला आहात तर काही तरी तुम्हाला दिले पाहिजे.

मग मी अजून पुढे काही बोलणार या आधी ती येऊन माझ्या मांडी वर बसली आणि मला कीस करू लागली. आता मी काही वेळ तर खूप हैराण झालो कि हिला अचानक असे काय झाले? मग मी पण तिला साथ देऊ लागलो. आता मित्रानो जर कोणी स्वतः हून करून घेत असेल तर मला काय प्रोब्लेम असेल?

मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा चेहरा वर उचलला आणि तिच्या ओठाला कीस केली आणि तिचे ओठ चोकायला सुरुवात केली. आता मी कधी तिचा खालचा ओठ तोंडात घेऊन चोकत होतो तर कधी वरचा घेऊन चोकत होतो आणि कधी दोन्ही ओठ एकत्र घेऊन चोकत होतो.

आता तिचे रसाळ ओठ मला वेड लावत होते आणि आता ती पण गरम झाली होती कारण ती मला आता कीस करायला साथ देऊ लागली होती.

मग तिने माझ्या खांद्या वर तिचे हात ठेवले आणि तिचे तोंड माझ्या तोंडा मध्ये घुसवू लागली आणि आम्ही एकमेकाला खूप आत मध्ये कीस करू लागलो. काही वेळ कीस केल्या वर आणि खूप ओठ चोकून जाल्या वर मग मी तिच्या तोंडा पासून खाली यायला सुरुवात केली आणि तिची मान कीस करू लागलो. मग मी तिची मेक्सी वर करू लागलो तर तिने स्वतः गडबड करून  मेक्सी वर केली आणि काढून टाकली आणि बाजूला फेकून दिली.

मग मी पटकन मागून तिच्या ब्रा चे हुक उघडले आणि ती काढून टाकली, तिचे ब्राऊन बूब आणि त्यावर काळी निपल उफ्फ. मी पटकन माझे तोंड तिच्या बॉल वर ठेवले आणि त्यांना पूर्ण माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो.

मग मी तिचा डावा बॉल माझ्या तोंडा मध्ये भरला आणि तिच्या उजव्या बॉल ला एका हाताने दाबू लागलो आणि मी तिची निपल माझ्या दोन बोटांच्या मध्ये घेऊन दाबली तर ती ओरडली.

आता ती सातव्या आकाशात होती कारण मी तिची पुच्ची घासत होतो आणि तिचे बॉल दाबत होतो आणि जोर जोराने चोकत होतो.

आता ती जोर जोराने आवाज करू लागली होती आणि माझे डोके तिच्या बॉल वर दाबू लागली होती.

मग मी तिची पेंटी काढून टाकली आणि तिच्या पायांच्या मध्ये बसलो, तिच्या सावळ्या पुच्ची वर खूप सारे केस होते. मग मी तिला म्हणालो कि मी तुमची पुच्ची चटण्या साठी खूप तहनलेलो होतो.

मग ती म्हणाली कि तू चिंता करू नको आता मी तुझीच आहे तुला काय पाहिजे ते चाटून घे.

मग मी पटकन तिच्या पुच्ची ला कीस केली आणि तिच्या पुच्ची वरचे केस बाजूला करून त्या मध्ये माझे तोंड घुसवले.

मी तिचे बॉल तिच्या ब्रा वरून चोकू लागलो आणि मग तिच्या कानाला, गळ्याला आणि पोटाला सगळीकडे कीस करू लागलो.

ती अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स ओह्छ्ह्ह करत होती आणि मला म्हणत होती माझी वर्षाची इच्छा पूर्ण करून टाक.

तिने माझा टी शर्ट काढला आणि मला वेड्या सारखी कीस करु लागली आणि मला धक्का देऊन मला बेड वर झोपवले. तिने तिची ब्रा पेंटी काढून टाकली आणि माझा लंड पेंटी मधून बाहेर काढला.

मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो.

तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले. माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला.

ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई  ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ  फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते. मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली. ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मी अगोदर तिची गांड जिभेने चाटून ओली केली  आणि मग त्यात माझे बोट टाकू लागलो तिची गांड खूप टाईट होती, तिच्या नवर्याने बहुतेक कधीच तिची गांड मारली नसेल.

ती म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर मी माझा लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि ती खूप ओरडली आणि मी दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि ती ओरडत होती.

मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. २० मिनिटाने मी सर्व पाणी तिच्या गांडीत सोडले.

मी खूप दमलो होतो, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच तिच्या शेजारी जोपलो.

ती मला म्हणाली तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

आम्ही काही वेळ पडून राहिलो आणि मग मंजू ने ओल्डमोन्क चा पेग बनवायला सुरुवात केली.

आता आम्ही एकदम मस्त झालो होतो आणि मी पुन्हा एक वेळा तिच्या वर चढलो होतो.

त्या नंतर मी तिची पुन्हा एक वेळा कशी गंड मारली ते मी नंतर सांगतो.