बिनधास्त आम्ही ठोकत असतो

माझे नाव प्रेम आहे आणि मी माझ्या एक मित्राची गोष्ट घेऊन आलो आहे, त्याचे नाव आयुष आहे आणि तो दिसायला एकदम आकर्षक आहे, तो असा सुंदर दिसतो कि कुणी मुलीने पहिले कि तिच्या वर मरू लागते.

आयुष काही दिवस आधी एक प्रोजेक्ट च्या कामा साठी गांधीनगर मध्ये गेला होता आणि त्याच्या बरोबर काम करणारी एक लोकल मुलगी पण त्याच्या बरोबर आली होती.

ती माझ्या मित्राला पहिल्या वेळी पाहून त्याच्या वर एकदम फिदा झाली होती, तिने माझ्या मित्राला काही सांगायचा विचार केला होता पण ती सांगू शकली नाही.

असेच दोन दिवस निघून गेले होते आणि मग पुढे काय झाले होते ते सर्व आयुष तुम्हाला सांगेल, तर आता पुढची गोष्ट ऐका आयुष च्या तोंडाने.

तेव्हा मी माझ्या मेस मध्ये होतो आणि संध्याकाळ झाली होतीं, तेव्हा माझ्या शेजारून आवाज आला होता – हाय, मी प्रिया आहे मी तुमच्या जवळ बसू शकते?

मग मी पहिले तर एक खूप सुंदर मुलगी उभी होती.

मग मी तिला म्हणले कि हो जरूर.

मग ती पटकन माझ्या समोर बसली होती.

मग तिने म्हणले कि मी प्रिया आहे दिल्लीची आहे.

मग मी तिला पाहत होतो आणि ती एकदम माल दिसत होती एकदम मस्त गुलाबी ओठ होते, हरिणी सारखे डोळे होते आणि एकदम हसरा चेहरा होता, जो कोणी पाहिल तो म्हणेल कि वाह काय मुलगी आहे.

मग मी तिच्या बरोबर बोलू लागलो होतो आणि मग ती पण माझ्या बरोबर एकदम हसून हसून बोलत होती आणि मला उत्तर देत होती आणि मी तर तिच्या गोड चेहर्या वर एकदम मरून गेलो होतो.

मग तिने मला दुसर्या दिवशी एक हॉटेल मध्ये जेवण साठी बोलवले होते आणि मग मी पण आधी थोडे नाटक केले होते आणि मग हो म्हणले होते, मी आत मधून एकदम खुश झालो होतो.

मग दुसर्या दुपारी जायचे ठरले होते.

मग मी दुसर्या दिवसी सकाळी एकदम तयार झालो होतो आणि तिने सांगितलेल्या ठिकाणी गेलो होतो आणि मग ती आधीच तिथे आली होती आणि माझे डोळे एकदम फाटून गेले होते.

तिने लाल टोप आणि ब्लेक स्कर्ट घातले होते आणि तिचे बोल एकदम लहान होते, पण तिची गांड खूप मोठी होती.

मग ती असे दिसत होती कि जणू स्वर्ग ची अप्सरा आहे.

मग तिने माझ्या हाता मध्ये हात टाकून मला हॉटेल मध्ये घेऊन गेली होती.

मग आम्ही दोघे टेबल वर बसलो होतो आणि मग तिने जेवण ऑर्डर केले होते आणि मग आम्ही बोलू लागलो होतो.

मग मी अजून पण तिला पाहत होतो.

मग आम्ही बोलत बोलत जेवण केले होते आणि केव्हा आमचे पोट भरले काही समजले नाही.

मग तिने म्हणले कि आय लव यु.. विल यु मेरी मी?

मग हे सर्व इतके पटपट झाले होते कि मला काही समजले नाही.

मग मी तिला म्हणले क आता आपण चंगले मित्र आहे.. जर पुढे आपल्याला वाटले कि आपण पुढे गेले पाहिजे तर आपण विचार करू.

मग ती माझे ऐकून एकदम उदास झाली होती आणि बिल चे पैसे देऊन ती निघून गेली होती.

मग मी पण परत आलो होतो.

मी रात्र भर विचार करत होतो कि मला असे नको म्हणायला हवे होते.

मग दुसर्या दिवशी ती मला वर्कशोप मध्ये भेटली होती आणि मी तिच्या बरोबर बोलत होतो पण ती काही बोलत नव्हती.

मग मी तिला कसे तरी समजावले होते आणि सॉरी म्हणले होते, मग आमचे बोलणे परत सुरु झाले होते आणि आम्ही तास भर फोन वर बोलू लागलो होतो.

मग एक दिवस तिने मला म्हणले कि माझ्या घरी कोणी नाही आहे प्लीज तू ये.

मग मी तर एकदम खुश झालो होतो आणि तिला भेटायला जायची तयारी करू लागलो होतो आणि मी तिच्या घरी पोचलो होतो.

मग तिला पाहून असे वाटले होते कि जणू ती माझी वाट पाहत होती, तिने व्हाईट टी शर्ट आणि लाईट ब्लू जीन्स घातले होते आणि तिच्या टी शर्ट मधून तिची ब्रा पण दिसत होती.

मग मी तर तिला पाहून एकदम मदहोश झालो होतो.

मग तिने मला हलवून होश मध्ये आणले होते आणि मग मला आत मध्ये घेऊन गेली होती.

मग ती मला बसवून आत मधून कोफी बनवून आणली होती आणि मग आम्ही दोघे बसून कोफी पिऊ लागलो होतो.

मग आम्ही बोलता बोलता एकदम रोमेंटिक झालो होतो आणि तिचे डोळे पण एकदम बंद झाले होते आणि मग माझे ओठ तिच्या ओठाला लागले होते आणि मग मी एकदम स्वर्ग मध्ये पोचलो होतो.

आम्ही एकदम कीस करताना एकदम मस्त झालो होतो.

मग माझा हात तिची टी शर्ट वर करत होता आणि मग तेव्हा तिने मला अचानक ढकलून दिले होते आणि म्हणली कि नाही मी हे करू शकत नाही.

मग मला हे खूप वाईट वाटले होते आणि मग मी दरवाजा जवळ गेलो होतो आणि म्हणले कि मी मग मी जातो आहे.

मग तेव्हा ती माझ्या मागून आली होती आणि माझा हात पकडला होता आणि म्हणली कि कोठे जात आहेस? असे करू नकोस, मी तर तुझीच आहे. जे करायचे आहे ते करून घे.

मग मला समजले कि ती नाटक करत होती आणि मग ती आता माझी झाली होती आणि मी तिच्या ओठाचा रस पीत होतो आणि मग मी तिची टी शर्ट काढली होती अन ती माझ्या समोर एक ब्लेक ब्रा मध्ये होती, मग मी ती पण काढली होती आणि मग मी तिचे बुब्स एकदम आजाद करून टाकले होते.

मग मी पहिले कि तिचे बुब्स एकदम लहान होते आणि मी ते दाबत होतो आणि ती अहह हा हौ अहह औ उऐइ करत होती आणि मला अजिबात मजा येत नव्हती कारण कि ते लहान होते.

मग मी तिचे निपल दाबत होतो आणि मग काही वेळाने मी तिला गळ्यावर कीस करू लागलो होतो.

आता तिला असे वाटत होते कि ती स्वर्ग मध्ये आली आहे आणि मग तिचे डोळे इतके मदहोश झाले होते कि तिचे डोळे पण उघडत नव्हते.

मग मी तिचे बोल एकदम जोर जोराने माझ्या तोंडा मध्ये भरून चोकू लागलो होतो आणि मग ती माझे केस पकडले होते आणि म्हणत होती कि ओह्ह औऊ ओह हः कम ओं बेबी..

मग मी पण तिला खूप मजा देत होतो.

आता तिने माझी टी शर्ट काढून टाकली होती आणि मग तिचे हात माझ्या लंड वर फिरत होते आणि मग मी तिच्या जीन्स चे बटन काढले होते आणि पेंटी वर हात घासू लागलो होतो.

तिचे डोळे आता एकदम बंद झाले होते आणि आता आम्ही दोघे पण एकदम मस्त झालो होतो. मग तिने तिची पेंट काढून टाकली होती आणि आता मी चड्डी मध्ये होतो आणि पेंटी मध्ये होती.

मग ती मला छाती वर कीस करत होती आणि मला खूप आनंद होत होता आणि ते मी कधी विसरू शकणार नाही.

मग तिने माझी चड्डी काढून टाकली होती आणि तिने पटकन माझा लंड पकडून घेतला होता, मग ती माझा लंड पाहून एकदम चकित झाली होती आणि मग तिने पटकन माझा लंड तिच्या तोंड मध्ये टाकून दिला होता आणि ती एकदम मस्त मध्ये चोकू लागली होती.

ती एकदम जोर जोराने माझा लंड चोकत होती आणि त्या मुळे माझे डोळे पण एकदम बंद झाले होते आणि मग काही वेळाने माझे पाणी तिच्या तोंड मध्ये निघाले होते आणि तिने सर्व पिऊन गेली होती.

मग माझी नजर तिच्या कडे आली होती आणि मग मी तिच्या पेंटी ला हळू हळू काढून टाकले होते.

आता माझ्या समोर एकदम सुंदर आणि बिगर केस ची तिची सेक्सी पुच्ची होती जी मला स्वप्न मध्ये दिसत होती.

मग मी पटकन माझे तोंड तिच्या पुच्ची वर ठेवले होते आणि मग तिचे पाणी पिऊ लागलो होतो आणि मग तिच्या तोंड मधून निघणार्या आवाजाने पूर्ण रूम भरून गेला होता.

तिची पुच्ची एकदम मस्त मध्ये चिकणी होती आणि सेक्सी होती.

मग ती एकदम तापली होती आणि मग मला तिच्या पुच्ची मधून दहीचा स्वाद येत होता.

आता माझा लंड परत एकदम कडक झाला होत आणि ठोकायला एकदम तयार झाला होता. मग मी तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग मी माझा लंड पकडला होता आणि तिच्या पुची वर माझा लंड घासू लागलो होतो आणि तिला गरम करू लागलो होतो.

आता मी तिला घासत होतो आणि ती खूप व्याकूळ झाली होती आणि मला सारखे सारखे म्हन्त होती कि प्लीज आता आत मध्ये ठोकून दे आणि माझी आग शांत करून दे.

मग तिला जेव्हा कंट्रोल झाले नाही तेव्हा ती माझे केस ओढू लागली होती.

मग मी पण उशीर केला नाही आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि दाबला होता.

ती एकदम ओरडू लागली होती आणि तिच्या पुची मधून रक्त निघत होते आणि म्हणजे तिची सील अजून पण तुटली नव्हती  आणि मला या गोष्टी वर विश्वास बसत नव्हता.

मग मी तिच्या बरोबर बोलत होतो आणि शांत झालो होतो आणि मग ती जेव्हा माझे बोलणे ऐकत होती तेव्हा मी एकदम जोराने झटका दिला होता आणि माझा पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता.

मग ती एकदम जोराने ओरडत होती आणि मी आता काही थांबणार नव्हतो.

मग काही वेळाने तिला पण मजा येत होती आणि ती पण मला साथ देऊ लागली होती.

आम्ही मध्ये मध्ये कीस करत होतो आणि आमची ठोका ठोकी एकदम मस्त मध्ये चालू होती.

मग १५ मिनिट नंतर माझे निघनार होते आणि मग तो पर्यंत तिने पण दोन वेळा काढून टाकले होते. मग मी माझा लंड काढला होता आणि माझा माल तिच्या तोंड वर टाकून दिला होता आणि मग मी पटकन उठलो होतो आणि ती माझा सर्व माल चाटून गेली होती.

मग आम्ही त्या दिवशी दोन वेळा सेक्स केले होते.