मित्राच्या बहिणीने ठोकवले

हेल्लो मित्रांनो मला माझी  मागची सेक्स कहाणी मेडम च्या बरोबर मस्ती मध्ये सोडून देवावी लागली होती ज्याचे कारण होते कि मला फक्त एक मेल मिळाला होता.

माझी तुम्हा सर्व लोकांना नम्र विनंती आहे कि तुम्ही मला जास्तीत जास्त मेल करून ती तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर कळवा. माझ्या कडे खूप अशा घटना आहेत ज्या माझ्या आयुष्य मध्ये घडल्या आहेत आणि ते वाचून तुम्हला खूप मजा येईल.

तर मित्रानो आता तुमचा जास्त वेळ न घालवता मी गोष्ट चालू करतो आहे, माझ्या कॉलेज मध्ये माझे खूप मित्र होते आणि माझे आयुष्य एकदम चांगल्या मार्गा वर जात होते, मी माझ्या आयुष्य मध्ये खूप सेटीसफाईड होतो, मी माझ्या मित्रांची खूप मदत करत होतो आणि त्या मुळे माझे सर्व मित्र माझ्या वर खूप विश्वास दाखवत होते आणि माझा पण ते खूप आदर करत होते.

पण आता काही काळा पूर्वी अशी वेळ आली होती कि मला लाज वाटू लागली होती आणि मला तुमचा पण सल्ला पाहिजे आहे जे चालू आहे ते मी चालू ठेवू कि मी काही चुकीचे करत आहे.

माझा एक खूप चांगला मित्र होता असिफ,  तो माझा बालमित्र होता, आम्ही दोघे एकदम जवळ जवळ राहत होतो आणि त्याचे आमच्या घरी येणे जाने चालू होते, जसे जसे वेळ निघत गेला होता तसे त्याच्या घर चे लोक त्याला खूप चांगले ओळखू लागले होते, अंकल आंटी आणि त्याची बहिण पण मला खूप चांगली ओळखू लागली होती, मी त्यांच्या फेमिली मध्ये एक सदस्य सारखा बनलो होतो.

हि गोष्ट जुलै २०१५ मध्ये घडली होती, जेव्हा असिफ ला डेंगू झाला होता, मी हॉस्पिटल मध्ये गेलो होतो आणि मला समजले कि त्याची प्लेटलेट्स खूप कमी झाले आहे, आता माझा आणि त्याचच ब्लड ग्रुप एकदम सारखा होता आणि मग मी माझ्या मित्राला माझे प्लेटलेट डोनेट केले होते.

तेव्हा अंकल म्हणले कि बेटा उद्या आफरीन चे एडमिशन होणार आहे आणि मी हॉस्पिटल मध्ये असणार आहे तर तू उद्या वेळ काढून त्याचे एडमिशन करून दे तुझे खूप उपकार होतील.

मग मी म्हणले कि अंकल तुम्ही हे असे काय बोलत आहे? या मध्ये उपकार कसले आले आहेत? मी जाईन आणि तुमचे काम करेन.

दुसर्या दिवशी सकाळी मला आफरीन चा कोल आला होता.

तिने म्हणले : हेलो.

मी म्हणले : हेलो कोण?

ती म्हणली कि मी आफरीन बोलत आहे, तुम्ही तयार आहे का?

मी म्हणले : बस अर्धा तास मध्ये मी तिथे येतो.

मग आफरीन ने विचारले कि बाईक ने जायचे कि स्कुटी ने?

मी म्हणलो कि स्कुटी ने जाऊ.

मग एक तासाने मी त्यांच्या कडे पोचलो होतो आणि मग तिथे फक्त दोघी बहिणी होत्या आणि त्या एकदम मस्त माल दिसत होत्या. मी त्यांना अजून पर्यंत त्या नजरेने पहिले नव्हते.

आफरीन चे मी सांगू तर तिची उंची ५ फुट २ इंच होती आणि ती एकदम गोरी पान होती आणि तिचे डोळे खूप मादक होते, गोल चेहरा, मोठे डोळे, पातळ ओठ, पण होती ती एकदम काटकुळी, तिचे फिगर असेच काही ३२-२८-३२ होते.

आफरीन म्हणली : लवकर आला?

मी म्हणले : थोडा उशीर झाला, शाहीन आता एकटी राहील का घरी?

तिने म्हणले : नाही, मम्मी येते आहे थोड्या वेळा मध्ये.

मी म्हणालो : ठीक आहे.

मग आम्ही लोक कोलेज साठी निघालो होतो आणि मी स्कुटी वर एकदम शांत होतो तर तिने मला विचारले.

ती म्हणली : कोलेज लाईफ चांगली असते कि स्कूल लाईफ?

मी म्हणले कि स्कूल लाईफ, तू पण खूप इंजोय केली असेल स्कूल लाईफ.

आफरीन म्हणली : मी तर फक्त स्कूल वरून घरी आणि घरून स्कूल ला.

मग मी म्हन्ल्ले कि मस्ती तर स्कूल मध्ये असते, तुला कोठे करायची होती?

आफरीन म्हणली कि मी कधी पण क्लास बंक पण केला नाही आहे माझी पण इच्छा होत होती मित्रांबरोबर बाहेर फिरायला जायची.

मी म्हणले : चल काही हरकत नाही, ती मजा तर तू अजून पण करू शकतेस.

आफरीन म्हणली : असे तुम्ही कधी मस्ती करत होता?

मी म्हणले : आम्ही तर खूप मस्ती केली होती, तुला मी सांगू शकत नाही.

ती म्हणली : असे काय केले होते कि सांगू शकत नाही?

मी म्हणले : सोड ते राहू दे.

मग आम्ही एकदम शांत झालो होतो आणि मग आम्ही तिचे एडमिशन करून दिले होते मला तिच्या बरोबर चालताना खूप विचित्र वाटत होते कारण कि बाकी चे कोलेज चे लोक आम्हाला कपल सारखे पाहत होते.

आता संध्या काळ झाली होती आणि तिचे एडमिशन करत आम्हाला खूप भूक लागली होती.

मी म्हणले : तुला भूक लागली आहे कां?

ती म्हणली : हो, खूप भूक लागली आहे.

मी म्हणले : मग चल आपण जेवन करू या.

ती आता एकदम सरळ आणि बिनधास्त स्कुटी वर बसली होती ती मला एकदम पाठीला लागून बसली होती पण मी ती मागे असल्याचा काही फायदा घेतला नव्हता.

तिने म्हणले तुम्हाला मी एक प्रश्न विचारू का?

मी म्हणले : हो जरूर विचार.

ती म्हणली : तुमची कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का?

मी म्हणले कि नाही आहे.

मग ती अजून थोडी पुढे झाली होती आणि तिचे अंग आता मला एकदम स्पर्श करू लागले ओह्ते आणि मला कसे तरी होत होते.

ती म्हणली : तुम्ही खोटे बोलत आहे.

मी म्हणले : मी का म्हणून खोटे बोलू, सांग.

तिने म्हणले : असिफ भाई ची कोणी आहे का?

मी म्हणले : नाहि त्यांची पण नाही आहे कोणी.

तिने म्हणले : ओके.

मग मी म्हणले कि असे प्रश्न एकदम तुझ्या डोक्या मध्ये कसे काय आले होते.

तिने म्हणले कि तुम्ही कसे म्हणू शकता कि एकदम आले आहेत? असे पण होऊ शकते कि खूप वेळाने डोक्यात होते आपण विचारायचा चान्स आज मिळाला होता तर मी विचारून घेतले.

मी म्हणले : हो, हे तर आहे.

आम्ही इतक्यात हॉटेल मध्ये पोचलो होतो आणि तिथे आम्ही जेवण केले होते आणि मग आम्ही घरी जायला निघत होतो तर ती म्हणली.

ती म्हणली : अजून थोडा वेळ थांबू शकत नाही का?

मी म्हणालो : हो थांबू शकतो ना.

मग थोडा वेळ असेच बोलत बोलत ती म्हणली.

ती म्हणली : मी काही म्हणले तर तुम्हला वाईट तर वाटणार नाही ना?

मी म्हणले : तुला काय म्हणायचे आहे ते एकदम फ्री मध्ये सांग.

मी खूप वेळा पासून सांगायला पाहत आहे पण मला चान्स मिळाला नाही.

मी म्हणले : असे काय म्हनायचे आहे तुला?

ती म्हणाली : तुम्हि मला घाबरवत आहे.

मी म्हणले : बर काय सांगायचे आहे ते सांग, मी काही म्हणणार नाही तुला.

तिने म्हणले : ते मी आआं.

मी म्हणले : अह्म्म्म

तिने म्हणले : मी तुला पसंत करते आहे,

माझ्या कडे बोलायला काही नव्हते, मी इतका विचार पण केला नव्हता कि असे पण होऊ शकते, वरून ती माझ्या एका चांगल्या मित्रची बहिण होती आणि मी तिला वाईट नजरेने पाहू शकत नव्हतो. असे नाही आहे कि मी एकदम दुधाने धूतलेला आहे, मी तिला अनेक वेळा त्या नजरेने जरूर पहिले होते पण माझी मैत्री मध्ये येत होती, तर मी काही जास्त विचार केला नव्हता, मग मला इच्छा नसून पण तिला नाही म्हनावे लागले होते, आणि एक चांगली मुलगी हातांतून निघून जात होती.

मी म्हणले : बघ तू माझ्या मित्राची बहिण आहेस आणि मी तुला माझी..

तिने म्हणले : प्लीज पुढे काही पण बोलू नका, तुम्हाला करायचे नसेल तर ठीक आहे पण मला तुमची बहिण बनवू नका, कमीत कमी इतके तर आम्हाला सांगू शकता न तुम्ही.

तिने असे मला सांगितले होते कि तिच्या चेहर्या वरून तिचा राग सरळ मला दिसत होता.

मी म्हणले कि आफरीन बघ असे काही नाही आहे तू मला पसंत आहेस, तुझ्या सारख्या मुलीला कोण आपली गर्ल फ्रेंड बनवणार नाही, माझे तर नशीब खराब आहे कि तू माझ्या मित्राची बहिण आहेस नाही तर माझी गर्ल फ्रेंड असते.

तिने म्हणले : घरी कोनाला काही समजणार नाही आहे.

मी म्हणले : मी माझ्या मित्राला धोका देऊ शकत नाही, समजून घे.

आफरीन ने म्हणले ठीक आहे जशी तुमची मर्जी.

मग मी तिला घरी सोडले होते आणि रात्री मी झोपलो नाही, मग मी आणि माझ्या मित्राच्या कुटुंब वर एकदम दुख कोसळले होते कारण कि माझा जिवलग मित्र आता हे जग सोडून गेला होता या लहान वयामध्ये.

डेंग्यू मध्ये मरण पावलेल्या लोकांमध्ये त्याचे पण नाव जुळले होते, काही दिवस असे निघून गेले होते आणि मग तिच्या घरी जाने बंद झाले होते.

मग मला असेच अचानक एक दिवस आफरीन भेटली होती.

आफरीन ने म्हणले : भाऊ काय गेले तुम्ही तर घरी येणे एकदम सोडून दिले आहे, चला घरी चला, अम्मी अब्बू तुम्हला खूप आठवण काढत असतात. तुम्हाला त्यांच्या मुलापेक्षा जास्त आठवत असतात.

मी म्हणले : ठीक आहे मी वेळ काढून मग येतो.

आफरीन ने म्हणले कि वेळ काढून नाही आता माझ्या बरोबर चला.

ती ऐकली नाही आणि मला घेऊन तिच्या घरी आली होती.

आफ्फ्रीन चे पप्पा म्हणले कि अरे बेटा तू आम्हाला विसरला आहेस कि काय?

मी म्हणले कि अंकल असे काही नाही आहे, मी कोलेज मध्ये खूप बीजी होतो.

आफरीन चे पप्पा म्हणले कि बेटा, १०-१५ दिवस मध्ये येत जा.

आफरीन ने म्हणले कि नाही पप्पा त्यांना आठवड्या मध्ये यायला सांगा.

अंकल ने म्हनला हो बेटा.

मी म्हणले कि मी प्रयत्न करतो कि मी येऊ शकेन.

आता माझे तिथे दर आठवडा जाणे सुरु झाले होते आणि कधी तर मी आठवड्या मध्ये दोन वेळा तिथे घरी जात होतो.

अंकल मला घरी कमी भेटत होते आणि एक दिवस मी गेलो तर आफरीन ला एकदम उदास पहिले होते आणि मग

मी म्हणले : कि काय झाले?

ती म्हणली : काही नाही झाले.

मी म्हणले : मग तू अशी उदास का आहेस? तू मला सर्व काही शेयर करू शकतेस.

तिने म्हणले : माझी इच्छा तर होती कि मी नेहमी तुम्हाला सर्व काही शेयर करू पण तुम्ही मला नकार दिला होता.

मी म्हणले आता तर तुला कोणी तरी भेटले असेल.

तीने म्हणले कि नाही.

मग मी म्हणले कि तू उदास राहू नकोस, मग ती म्हणली कि याचे कारण तुम्ही आहे.

तिने मला इतके इमोशनल करून टाकले होते कि माझी इच्छा नसताना पण मी तीला हो म्हनले होते.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे तुला पाहिजे तसे मी करतो.

मग ती म्हणली कि काय करशील?

तो आवाज आंटी चा होता आणि मी एकदम घाबरलो होतो.

मी म्हणले कि काही नाही आंटी मी तिला स्कुटी शिकवायचे बोलत होतो.

आंटी ने म्हणले कि मला सर्व माहिती आहे बेटा.

माझ्या कडे आता सांगायला काही पण नव्हते.

आंटी ने म्हणले होते कि खूप दिवस झाले आफरीन उदास होती आणि सरळ जेवण पण करत नव्हती, कधी कोण बरोबर बोलत नाही, काल जेव्हा मी तिला एकदम जोर देवून विचारले होते तेव्हा तिने मला सांगितले होते, मी मोकळ्या विचाराची आहे त्या मुळे मी काही म्हननार नाही, या वयामध्ये हे सर्व होत असते, पण जर अंकल ला हे समजले तर सर्व संपले असे समजा.

मी म्हणलो : आंटी माझी इच्छा नाही कि असे व्हावे. मी तिला खूप समजवले आहे पण ती काही समजून घ्यायला तयार नाही आहे.

आंटी ने म्हणले कि जे करायचे आहे ते कर, पण मला काही पण समजले नाही पाहिजे.

असे म्हणून आंटी निघून गेली होती. मग आफरीन मला मिठी मारून रडू लागली होती, आता मी एकदम लाचार झालो होतो, मला काही पण समजत नव्हते, मी आफरीन ला कसे तरी गप्प केले होते.

मग मी म्हणले कि तुला काय पाहिजे आहे.

तो म्हणाली कि तुम्हाला माहिती आहे.

मी म्हणलो कि ठीक आहे तुमची मर्जी.

मग आमचे रिलेशन चालू झाले होते आणि मग मी त्यांचा घरी खूप जात होतो आणि खूप मस्ती आणि मजा पण करत होतो.

आम्ही जेव्हा भेटत होतो तेव्हा सर्व काही करत होतो जसे मिठी मारणे कीस करणे वगेरे वगेरे. इकडे तिकडे टच करणे.

एक दिवस मी तिच्या घरी गेलो होतो आणि तेव्हा ती घरी एकदम एकटी होती तर मी विचारले कि बाकी चे लोक कोठे आहेत?

तर ती म्हनली कि अम्मी ची तब्येत बरी नाही आहे आणि ती दुसर्या रूम मध्ये झोपली आहे आणि बाकी चे काम करत आहेत.

मी म्हणले बघू आंटी कशी आहे?

ती म्हणली कि ती रात्र भर झोपली नाही आहे आणि अजून झोपली त्याला एक तास झाला आहे.

मग मी म्हणले कि ओके.

मग ती उभी होती आणि मी तिला भिंतीला लावले होते आणि तिला पहिले आणि तिच्या माने वर कीस करू लागलो होतो. मग मी कधी तिच्या क्लीवेज ला कीस करत होतो तर कधी तिच्या माने ला करत होतो मग मी पाहिले तर ती एकदम गरम झली होती आणि तिचे डोळे पण सांगत होते कि तिला खूप माज चढला आहे आणि तिला आता ठोके मारून घ्यायचे आहेत, मग मी तिला कीस करू लागलो होतो आणि तिने डोळे बंद केले होते. मग आमचे ओठ असे एकमेकाला असे भेटले ओह्ते कि जणू वर्षांनी तहानलेले असतील, आणि जणू असे वाटत होते कि कोरड्या जमिनी वर पाउस पडला असेल. आमची कीस असेच १० मिनिट चालली होती.

असे कोणाला १० मिनिट सतत कीस करणे अवघड असते आणि ओठ पण दुखू लागतात. मग मी तिचा टोप काढायचा प्रयत्न केला तर तिने माझा हात पकडला होता आणि माझ्या कडे पाहू लागली होती आणि तिचे डोळे मला विचारत होते कि हे बरोबर आहें का? तर मी माझे डोके हलवले होते आणि तिने तिचे हात खालि करून दिले होते.

मग दुसर्या क्षणी मी तिचा टोप काढून टाकला होता आणि तिचे पोट एकदम गोरे पान होते एक तर ती आधीच गोरी होती आणि तिचे पोट तर अजून पण गोरे होते. तिने तेव्हा लाईट ब्लू कलर ची ब्रा घातली होती आणि त्या मध्ये तिचे बोल एकदम सेक्सी दिसत होते, आणि आता मला तर कंट्रोल करणे अवघड झाले होते.

आता मी तिचे बोल हाता मध्ये घेतले होते आणि ती अहः हिओ अह्ह्ह इ हाह्ह इःह इह्ह करू लागली होत तिचे श्वास एकदम वाढले होते आणि तिचे डोळे बंद झाले होते, मग मी तिचे बुब्स ब्रा वरून दाबत होतो आणि ती पण एकदम मस्त झाली होती. आम्हाला दोघांना एकदम असे वाटत होते कि आज आम्ही स्वर्ग मध्ये पोचणार आहे.

मग मी तिची ब्रा काढली आणि उफ्फ्फ्फ काय मस्त बुब्स होते तिचे असे वाटत पण नव्हते कि तिचे बुब्स इतके मस्त असतील, ती एकदम काटकुळी होती आणि तिचे निपल एकदम पिंक होते आणि तिचे बोल एकदम गोरे.

मग मी तिचे बोल सरळ तोंडात घेतले होते आणि तिने तेव्हा माझे डोके एकदम जोराने पकडले होते आणि असे तर तिचे पहिल्या वेळी होती आणि मला पण असे वाटत होते कि आज मी तिच्या बरोबर एकदम पहिल्या वेळी हे सर्व करतो आहे.

मग मी तिचे बोल खूप दाबले होते आणि एक एक करून चोकले होते, तिचे बुब्स एकदम लाल झाले होते आणि तरी माझे मन भरले नाही, मग माझ्या कडे जास्त वेळ नव्हता आणि मला पुढे जावे लागले होते आणि मग मी तिला कीस करत करत खाली आलो होतो आणि तिचे आहः हो अहह ओः हाह्ह हो अहह अंम चालू होते, माझा जोश आता वाढू लागला होता आणि मी एकदम गरम झालो होतो.

मग मी तिच्या लोवर पर्यंत पोचलो होतो आणि ती एकदम तडफडत होती, मग मी तिचा लोवर एकदम झटका मारून खाली करून टाकला होता तर तिने मला अडवले होते आणि तिचा लोवर वर करून टाकला होता.

मग मी म्हणले कि काय झाले?

तर ती म्हणली कि प्लीज हळू हळू कर माझे पहिल्या वेळी आहे, मला खूप विचित्र वाटत आहे.

तिच्या आवाज मध्ये एकदम वासना भरली होती आणि मला ते समजत होते.

मग मी म्हणले कि बेबी काळजी करू नको आणि मला साथ दे.

मग ती म्हणली कि अजून किती देऊ?

तिचे पण खरे होते, ती मला खूप साथ देत होती.

मग मी पुढे गेलो आणि तिचा लोवर काढून टाकला होता आणि तिचे पाय एकदम गोरे पान आणि एकदम पातळ होते, मला आता भीती वाटत होती कि ती माझा घेऊ पण शकणार कि नाही, कारण कि तिचे पहिल्या वेळी होते आणि माझा लंड तिने अजून पण पकडला नव्हता.

मग मी माझे शोर्ट खाली केले होते आणि माझा नाग एकदम बाहेर आला होता आणि मग मी तिचा हात पकडला होता आणि माझ्या लंड वर ठेवला होता तर तिने हात मागे घेतला होता आणि मग तिने माझा लंड पहिला आणि एकदम घाबरली होती.

आफरीन म्हनली कि इतका मोठा?

मी म्हणले काही होणार नाही आता तू याला प्रेम कर.

आफरीन म्हणली कि मी मरून जाईन, माझे एवढे पण बोट आत मध्ये जात नाही आहे आणि एवढा मोठा कसा जाणार आहे.

मग मी म्हणले कि माझ्या वर विश्वास आहे का?

मग ती म्हणली कि तुमच्या वर तर आहे पण याच्या वर नाही आहे.

मग मी म्हणले कि हा पण माझाच आहे.

तिने म्हणले कि मला भीती वाटत आहे.

मग मी म्हणले कि घाबरू नको मी आहे ना, आता याला पकड आणि वर खाली कर.

मग तिने माझा लंड हलवायला सुरु केला होता आणि मग मला मजा येत होती.

मग मी म्हणले कि आता त्याला तोंडात घेऊन टाक.

आफरीन ने म्हणले कि तोंडात घेणार नाही खूप मोठा आहे.

मग मी म्हणले कि ट्राय तर कर मजा येईल तुला.

मग तिने लंड च्या टोकाला कीस केली होती आणि तिचे नरम होठ मला आनंद देत होते आणि मला तर असे वाटत होते कि मी आकाशात उडत आहे. मग मी लंड हळू हळू आत मध्ये टकला होता आणि ती सक करू शकत नव्हती आणि मी तर एकदम तापलो होतो.

मग हि मजा काही जास्त वेळ राहिली नाही आणि तिने तिचे दात माझ्या लंड मध्ये घुसवले होते आणि मग मला खूप त्रास झाला होता आणि लंड बाहेर काढला होता.

मग तिला मी ठोकणार होतो, मी तिला डॉगी पोजिशन मध्ये केले होते आणि ती म्हणली

कंडोम घालणार नाही का?

तर मी म्हणले कि नाही.

मग ती म्हनली कि काही जाले तर?

मी म्हणले कि काही होणार नाही मी तुला आयपिल देतो.

मग ती म्हणली कि ठीक आहे तुम्हला पाहिजे तसे करा.

मग मी म्हणले कि ओके.

मग मी तिला डॉगी पोजिशन मध्ये केले होते आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची वर सेट केला होता आणि तिची पुची खूप टाईट होती आणि मग मी त्यवर थुक लावले होते आणि मी माझे बोट त्या मध्ये टाकले होते.

मग मी एक एक करून तीन बोटे घातली होती आणि ती ढिली झली होती मग मी लंड सेट केला होता आणि एक ठोका मारला होता आणि लंड घसरला.

मग मी लंड सेट केला होता आणि तिची कमर पकडली होती आणि एक ठोका मारला होता आणि लंड ४ इंच आत मध्ये गेला होता तर ती एकदम ओरडली होती अहः हो अहह औह ओहःह खः काह्ह इऐइह मी मेले, मग मी तिचे तोंड पकडले आणि शांत हो असे सांगितले होते, मग काही वेळ थांबलो होतो आणि तिला म्हणले कि थोडे तरी सहन करून घे.

ती म्हणली : मी मरून जाईन प्लीज याला बाहेर काढ.

मग मी म्हणले कि अजून मजा येणे बाकी आहे थोडी वाट पहा, अजून अर्धा लंड गेला आहे.

मग ती म्हणली कि खूप त्रास होतो आहे.

मग मी हळू हळू ठोके मारू लागलो होतो आणि तिला त्रास होत होता आणि ती आह हो हः हि औ हाह्ह करत होती, मग मी लंड टाकत होतो, मग मला पण थोडे जळत होते कारण कि तिने दात घुसवले होते.

मग ती सहन करत होती आणि मी तिला ठोकत होतो. आता हे माझ्या वर डिपेंड होते कि मी किती वेळा मध्ये सोडत आहे, कारण कि मी सकाळी मुठ मारली होती.

मग ती म्हणली कि अजून किती वेळ करणार आहे?

मग मी म्हणलो कि अजून थोडा वेळ.

तिने म्हणले कि आता मला सहन होत नाही आहे.

मग मी म्हणलो कि मी प्रयत्न करतो आणि स्पीड वाढवत आहे.

मग मी एकदम जोराणे ठोकत होतो आणि मग माझा लंड पण खूप जळत होता आणि मी तिला ठोकत होता. पण मी ठोके मारत होतो. तिच्या तोंडात आह हो अहह निघत होते. मग मी लंड काढला होता आणि तिच्या बुब्स वर पाणी काढले होते.

मग लंड थोडा रक्त ने भरलेला होता आणि माझ्या पाण्याने मिक्स पण झाला होता.

मग तिने स्वतः ला साफ केले होते आणि कपडे घातले होते आणि मी वेळ पहिला तर २ तास निघून गेले होते.