प्रेमाचा परिणाम

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव राज आहे आणि माझे वय ३२ वर्षे आहे. हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी १८ वर्षे चा होतो आणि हि माझ्या जीवना मध्ये आलेल्या मुलीची एकदम पहिली गोष्ट आहे आणि तिचे नाव राणी होते. ती खरोखर एक राणी पेक्षा अजिबात कमी नव्हती, मग माझी आणि तिची गोष्ट एकदम मस्त मध्ये सुरु झाली होती, मित्रानो मी आणि ती एका क्लास मध्ये होतो आणि आता १० चे बोर्ड ची परीक्षा होती आणि आम्ही एकत्र वाचत होतो.

असे माझ्या दोन बहिणी पण माझ्या बरोबर शिकत होत्या. पण त्या माझ्या पेक्षा लहान होत्या. मग आम्ही बरोबर शिकत शिकत जवळ आलो होतो आणि परीक्षा संपली कि नंतर पण आमचे बोलणे होत होते. आम्ही एकमेका कडे ओढले जात होतो, ती इतकी सुंदर होती कि गल्ली ची मुले माझ्या वर जळू लागली होती.

मग एक दिवस जेव्हा ती माझ्या घरी आली होती तेव्हा माझ्या घरी कोणी नव्हते आणि मी तिला पकडून किस करून टाकली होती. मग ती एकदम घाबरून पळून गेली होती आणि मग १५ दिवस पर्यंत तिने माझ्या बरोबर बोलले नाही, मग हळू हळू सर्व काही ठीक झाले होते, मग काही दिवस असेच चालले होते आणि मग असे झाले होते कि मी तिला एकदम माझ्या बाहो मध्ये घेतले होते आणि तिला विचारले कि मी तुला कीस केले तर तू नाराज तर होणार नाही आहेस ना? तर ती काही बोलली नाही.

मग मी हिम्मत केली होती आणि तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग ७-८ मिनिट कीस करत मी माझा एक हात तिच्या एक बोल वर ठेवला होता आणि हळू हळू कुरवाळू लागलो होतो आणि मग आम्ही आता एकदम हॉट झालो होतो आणि आमची हि पहिली वेळ होती, आता मी तर उभा उभा पाणी काढून टाकले होते, मग मी तिला माझ्या बाहो मध्ये उचलले होते आणि तिला रूम मध्ये घेऊन आलो होतो, मग ती काही बोलत नव्हती एकदम गप्प होती.

मग मी तिला कीस करणे कुरवाळने आणि चाटणे चालू करून टाकले होते आणि मग मी माझा एक हात तिच्या मांडी वर घेऊन तिच्या गांडी वर घेऊन गेलो होतो आणि मग मी तिला कीस करणे एकदम बंद केले होते आणि तिची कमीज मी काढू लागलो होतो आणि मग मी जेव्हा तिची कमीज घेतली होती तेव्हा ती स्वतः ला सोडवून पळून जायला पाहत होती तर मी म्हणले कि काय झाले? तर ती म्हणली कि नाही प्लीज असे काही करू नकोस, मग मी तिला खूप समजावले होते पण ती ऐकली नाही आणि मग मी ते केले ज्याचे मला आज पण दुख होत आहे.

मग मी तिला म्हणले कि जर तू ऐकले नाहीस तर मी माझा जीव देणार आहे आणि ती एकदम घाबरली होती आणि रडत माझ्या कडे आली होती, मग मी तर तेव्हा एकदम हवस च्या नशे मध्ये होतो आणि मी तिला उचलून बेड वर पाडले होते आणि तिची कमीज काढून टाकली होती आणि तिची ब्रा पण काढू लागलो होतो. आता मी तिला पाहून एकदम वेडा झालो होतो, तिचा रंग एकदम गोरा पान होता आणि तिचे बोल ३२ चे होते, आता मी त्यांना घासू दाबू आणि चोकू लागलो होतो आणि मी सर्व विसरून त्या मध्ये हरवलो होतो.

मग काही १५ मिनिट मध्ये मला होश आला होता आणि मी माझा एक हात तिच्या पुच्ची वर नेला होता आणि तिची सलवार हळूच काढून घेतली होती, मग ती काही म्हणली नाही आणि फक्त गप्प उभी होती आणि वर पाहत होती.

मग मी तिची सलवार काढून माझे कपडे पण उघडले होते आणि मग ती मला पाहत होती, मी तिची पुच्ची पाहत होतो आणि तिच्या वर केस नवते.

आता १८ वर्षाची एकदम कोवळी आणि मस्त पुच्ची पाहून माझ्या तोंडा मध्ये पाणी आले होते आणि मग मी तिला कीस करू लागलो  होतो आणि मग मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि ती एकदम ओरडली होती, मग मी माझे बोट हळू हळू आत बाहेर करू लागलो होतो आणि तिला डोक्या पासून खाली पर्यंत कीस करू लागलो होतो आणि मग तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो, मला तर खूप मजा येत होती.

मग मी तिला माझा लंड चोकायला सांगितले होते आणि मग ती गपचूप माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये घेउन चोकू लागली होती आणि मग मी पलटून तिची पुच्ची 69 मध्ये चाटू लागलो होतो.

आता मी माझ्या कंट्रोल च्या बाहेर जालो होतो आणि मी उठलो होतो आणि तेल ची बाटली घेऊन आलो ओटो आणि थोडे तेल तिच्या पुच्ची वर आणि थोडे माझ्या लंड वर लावले होते, मग मी एक उशी तिच्या नाजूक गांडी च्या खाली ठेवला होता आणि ती अजून पण गप्प नव्हती आणि साथ पण देत नव्हती आणि विरोध पण करत नव्हती.

मग मी विचार केला कि तिला मजा येते आहे पण ती लाजेने काही बोलत नव्हती आणि मग मी तिच्या पुच्ची ला माझ्या हाताने उघडले होते आणि तिच्या पुच्ची च्या भोकावर माझा लंड ठेवला होता आणि थोडे जोर लावले होते आणि तेल असल्याने एकदम कमाल झाली होती आणि माझा लंड बहुतेक २ इंच आत मध्ये घुसला होता.

तेव्हा तिच्या तोंडून आह्ह निघाले होते आणि मी पहिले कि तिचे ओठ तिने दाता मध्ये दाबले होते, मग तिच्या डोळ्या मधून अश्रू येत होते आणि मला समजले कि तिची पुच्ची फाटली आहे. मग मी थोडा थांबलो होतो आणि थोडे जोर लावले होते आणि या वेळी माझा लंड बहुतेक तेवढा तिच्या पुच्ची मध्ये आत गेला होता.

मग मी असेच माझा अर्धा लंड आत मध्ये घातला होता आणि त्याने ठोके मारू लागलो होतो आता माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये खूप फसून फसून येत जात होता, आता तिच्या पुच्ची मधून पण रक्त निघत होते, मग बहुतेक १० मिनिट नंतर काही आरामात लंड आत बाहेर जात होता आणि मी एकदम जोश मध्ये येऊन एक झटका मारला होता आणि माझा ७ इंच आत मध्ये पूर्ण घुसला होता.

मग ती एकदम जोराने ओरडली होती आणि मग मी तिच्या तोंडा वर माझा हात ठेवला होता आणि म्हणले कि काय करत आहेस? मरवशील आम्हाला. मग काही वेळाने मी परत हलु लागलो होतो आणि माझे काम १५ मिनिट मध्ये करून टाकले होते, मग ती उठून काही न बोलता तिचे कपडे घालून गेली होती. मग मी समजले कि ती लाजली आहे आणि नाराज पण झाली असेल, तर मी १-२ दिवस मध्ये मनवून घेईन, पण माझे होश तेव्हा उडाले होते जेव्हा तिचे लेटर मला मिळाले होते.

त्या मध्ये मला लिहिले होते डियर राज मी तुला खूप प्रेम करत होते पण त्या दिवशी तू जे केले होते त्याचा मी काही विचार पण करू शकत नव्हते, तू जर तुझा जीव द्यायची धमकी दिली नसतीस, तर मी कधी ऐकले नसते. मी तुला माझ्या जीवा पेक्षा जास्त प्रेम करते आहे तर मी तुला कसे मरू देऊ शकते आहे? पण राज आता हे मला अजिबात विसरता येत नाही आहे कि तू काही वेळच्या मजे साठी मला डाग लावून दिला आहेस, तुला ज्या इज्ज्ज्त चे रक्षण करायचे होते त्याच्या हवस च्या आगी मध्ये जळून तू मला लुटले आहेस, मी तुला खूप प्रेम करते आहे आणि त्या मुळे मी नफरत करू शकत नाही आहे, पण आता मला प्लीज भेटायचा कि बोलायचा प्रयत्न पण करू नकोस, नाही तर मी माझा जीव देऊन टाकेन. माझे हे शरीर एक दिवस तर तुलाच भेटणार होते, पण तू माझे मन असे दुखवले आहेस कि मी तुला माफ करू शकणार नाही आहे.

मित्रानो ती गेल्या वर मला समजले कि मी किती मोठी किमत या हवस मुळे चुकवली आहे, मी तिला आठवून अजून पण रडत असतो आणि हे बहुतेक माझ्या प्रेमाचा सर्वात वाईट परिणाम होता, कारण कि पण तिला तितकेच प्रेम करत होतो जितके ती मला करत होती, पण मी माझ्या वर कंट्रोल करू शकलो नाही आणि त्याचे मी फळ भोगवत आहे.