बॉसच्या बायकोला मस्ती ने ठोकले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव हर्ष आहे आणि मी २५ वयाचा आहे. ही घटना माझी खरी घडलेली आहे आणि तुम्हाला सांगणार आहे.

मित्रांनो ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी माझे शिक्षण पूर्ण करून एक ऑटो पार्टस च्या दुकानात काम करीत होतो आणि दुकानाचे बॉस मला छोटू म्हणून हक मारत असत. त्यांचे वय ३६- ३७ असेल आणि माझे वय त्यावेळी २२ होते. त्यांची पत्नी मेघा खूप होट होती आणि त्यांची एक मुलगी पण होती. एकदम सुंदर चेहरा, सेक्सी बदन आणि दिसायला असे अजिबात वाटत नवते कि तिचे वय इतके असेल, ती खूप हॉट आणि सेक्सी स्त्री होती.

मित्रांनो माझ्या बॉस ने लग्न खूप उशिराने केले होते.

बॉस च्या बायकोचे वय ३७ असेल पण ती चेहऱ्याने आणि सेक्सी शरीराने अशी वाटत नव्हती. मला दुकानाच्या कामा बरोबर त्यांच्या घरचे पण काही ना काही काम करावे लागत होते.

जसे बॉस साठी त्यांच्या घरा तून जेवण घेऊन येणे, घरासाठी काही समान घेऊन जाने इत्यादी त्यामुळे माझी आणि माझी बॉस च्या पत्नीची मैत्री जमली होती. त्यांचे वागणे माझ्या साठी खूप चांगले होते आणि मी त्यांना मस्तीने बॉस म्हणून बोलवायचो पण ती मला कधी ही कोणत्याही गोष्टी वर रागवत नसे.

ती मला प्रेमाने छोटू म्हणून हक मारायची आणि मी जेव्हा तीच्या घरी काही कामाने जात असे तेव्हा आम्ही खूप मस्ती आणि मजा करत असू, तिच्या फिगर चे साईझ तर माहित नाही पण ती भरलेल्या अंगाची होती आणि तिचा रंग एकदम गोरा होता. जेव्हा मी बॉस साठी जेवण घेण्यासाठी जात असे तेव्हा मी तिला मस्तीने म्हणत असे कि तुमच्या पप्पांनी जेवण मागितले आहे, हे ऐकून ती खूप हसायची आणि मला म्हणायची कि तू खुप खोडकर झाला आहेस आणि खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलतोस.

एक दिवस मला बॉस ने सांगितले कि मी आता २०-२५ दिवस काही कामाने माझ्या गावाला जात आहे आणि मी गेल्यावर तू दुकान बघून घेशील का? मी म्हणालो हो बॉस काही प्रोब्लेम नाही तुम्ही निवांत निघून जा.

ओस म्हणाला कि तुझी मेडम माझ्या बरोबर येणार नाही कारण मुलीची शाळा आहे. त्यामुळे दुकान बंद केल्यावर तू माझ्या घरीच राहायला जा. मी म्हणालो ठीक आहे बॉस. मग ते म्हणाले कि मी उद्या सकाळी च निघून जाईन आणि त्यामुळे तू दुकानात वेळेवर पोच.

मग दुसरा दिवस उजाडला. मी दुकान उघडली आणि त्यावेळी बॉस निघून गेले होते आणि मी पूर्ण दिवस एकदम एकटा होतो.

रात्र झाली आणि मी बॉस च्या घरी गेलो आणि तिथे पोचल्या वर मेडम ने मला विचारले कि तू दिवसा जेवण केले होतेस कि नाही? मी म्हणालो हो बॉस मी दिवसा जेवण केले होते. मग काही वेळाने तिने जेवण लावले आणि आम्ही एकत्र बसून जेवण केले आणि मग आम्ही तिघे झोपी गेलो. मी हॉल मध्ये झोपलो होतो आणि असेच तीन दिवस निघून गेले आणि सर्व सुरळीत चालले होते.

पुढच्या रात्री २:३० ची वेळ होती आणि मला खूप झोराने लघवी लागली होती आणि म्हणून मी लाघवी करायला उठलो आणि जेव्हा मी परत आलो तेव्हा माझी नजर मेडम च्या रूम कडे गेली. मी पहिले कि रूम चा दरवाजा थोडा उघडा आहे आणि मला वाटले कि मेडम जागी आहे आणि मी रुमच्या जवळ पोचलो आणि मी पहिले तर मी चकित झालो आणि माझे डोळे उघडे राहिले.

त्यावेळी माझी बॉस तिच्या मेक्सी वरून तिची पुच्ची घासत होती आणि अह्हह ओह्ह्ह्ह उफ्फ्फ आवाज करीत होती आणि मला इच्छा झाली कि तिला जाऊन चीटकावे. पण माझी इतकी हिम्मत चालली नाही आणि मी स्वतः वर ताबा ठेऊन आणि तिला घाबरून परत माझ्या जागे वर येऊन झोपलो.

मग सकाळ झाली आणि आम्ही नाश्ता करीत होतो, आणि मी चोरून चोरून मेडम कडे पाहत होतो आणि तेव्हा ती मला म्हणाली कि काय झाले आज तू खूप गप चूप बसला आहेस?

मी म्हणालो कि असे काही नाही आणि मग मी दुकानात गेल्या वर पूर्ण दिवस मेडम चा विचार करीत राहिलो आणि तिचा विचार करताना माझा लंड टाईट होऊ लागला. त्या रात्री मी अजिबात झोपू शकलो नाही आणि फक्त मेडम चा विचार करत राहिलो आणि माझा लंड ताठला. मग रात्री दोन वाजता मी मेडम च्या रूम कडे गेलो आणि पहिले, पण आज दरवाजा आतून बंद होता त्यामुळे मी जवळ गेलो आणि तिथेच बसलो आणि थोड्या वेळाने आतून परत ओउ उछ्ह्ह ओह्ह्ह आवाज ऐकू येऊ लागले आणि मी बाथरूम मध्ये जाऊन मुठ मारली.

असे करत करत ६ दिवस निघून गेले आणि आता मला माझ्या मेडम ला जवायची खूप इच्छा होत असे, आणि शेवटी ती रात्र आली. रात्रीचे १ वाजले होते आणि मी मेडम च्या रुमच्या बाहेर बसलो होतो आणि तिचे आवाज ऐकत होतो. मी दरवाजा ला थोडा हात लावला आणि त्यामुळे दरवाजा उघडला आणि मी मेडम ला विचारले कि तुमची तब्येत तर ठीक आहे ना? मेडम म्हणाली हो काय झाले मी तर एकदम ठीक आहे. मी म्हणालो बर मेडम आणि मी होल मध्ये जाऊन बसलो.

मग काही वेळाने दरवजा उघडला आणि मेडम बाहेर आली. मी त्यावेळी सोफ्यावर बसलो होतो आणि मेडम पण तिकडे येऊन बसली आणि मला विचारले का ओरडत होतास? मी घाबरले होते. मी म्हणालो कि मेडम मी तुमचा आवाज ऐकला आणि मला वाटले कि तुमची तब्येत बरोबर नाही. ती म्हणाली नाही मी एक स्वप्न पाहत होते. मी विचारले कसे स्वप्न?

ती म्हणाली कि ते खूप घाबरवणारे स्वप्न होते, मी तिला विचारले कि मेडम तुम्हाला स्वप्नाची भीती वाटते का? तर ती म्हणाली नाही तर. मग मी विचारले मग तुम्ही एकदम गप्प का? ती म्हणाली मला तहान लागली आहे, मी समजलो पण तरी नाटक केले आणि म्हणालो ठीक आहे मी पाणी घेऊन येतो. मग मी उठून पाणी आणले आणि तिला म्हणालो घ्या, तिने मला पहिले तर मला हसू आले.

मग मेडम ने विचारले कि तू असे काय हसत आहेस? मी तिला म्हणालो कि घ्या तुमची तहान शांत करा, तेव्हा मेडम ने माझा एक हात पकडला आणि मला ओढून सोफ्यावर बसवले आणि तिने माझी मान दाबली आणि म्हणाली काय आहे तुला खूप हसू येत आहे? तुला तहान माहित नाही कि नाटक करीत आहेस? आता मेडम चे बॉल माझ्या छातीला घासले आणि मी थोडा मागे सरकलो तर मेडम बसली. मग मी म्हणालो कि मेडम मला माहित  आहे तुम्ही काय स्वप्न पाहता ते? ती थोडी हसली आणि म्हणाली काय माहित आहे तुला?

हेच कि तुम्ही जे स्वप्न पाहता त्यामुळे तुम्हाला तहान लागते आणि मी जोर जोराने हसू लागलो आणि तिने परत माझी मान दाबली आणि म्हणाली कि जास्त हसू नको आणि यावेळी तिचे बॉल पूर्ण माझ्या छातीला चिकटले आणि माझा लंड एकदम ताठू लागला आणि माझी नजर मेडम च्या बॉल बर गेली तर ती उठू लागली आणि मी तिच्या गाला वर एक कीस करून टाकली आणि ती थोडी लाजली.

मग हसून मला किस करू लागली आणि ती सोफ्यावर माझ्या वर येऊन झोपली. मी माझे दोन्ही पाय  पसरले आणि मेडम माझ्या मध्ये आली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दबाव बनवत होता आणि ती मुद्दामून तिची पुच्ची माझ्या लंडावर दाबत होती, मी तिला जोराने चीकटलो होतो आणि आम्ही जोर जोराने कीस करीत होतो.

तेव्हा मी माझा एक हात तिच्या पुच्चीवर घेऊन गेलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो आणि मी तिला हळूच नखाने चावले आणि ती उडाली आणि मी हसू लागलो. मग ती मला म्हणाली साल्या हरामखोर थांब तू मी तुला दाखवते आणि असे म्हणून तिने जोराने माझ्या छातीवर दाताने चावले आणि मी ओरडलो तर तिने पटकन तिचा एक हात माझ्या तोंडावर दाबला आणि म्हणाली कि जास्त ओरडू नको नाही तर मी अजून झोराने चावीन.

मग आम्ही दोघे सोफ्या वरून सरळ खाली फरशी वर आलो आणि मेडम माझ्या वर चढली होती आणि ती तिची पुच्ची माझ्या लंडावर घासत होती आणि मला खूप मजा येत होती. मित्रांनो तिचे वजन थोडे जास्त होते आणि काही वेळाने ती माझ्या वरून माझ्या बाजूला येऊन झोपली.

मेडम मला म्हणाली कि तू कधी कोणाला काही सांगू नको तर मी म्हणालो तुम्ही अजिबात चिंता करू नका कधी कोणाला काही समजणार नाही आणि ती माझ्या कडे पाहून हसली. मग मी मेडम च्या वर चढून झोपलो, मी त्यावेळी नाईट पेंट घातली होती आणि माझा लंड ताठ्लेला होता आणि तिच्या मांडी मध्ये घुसत होता आणि आम्ही कीस करीत होतो.

मी माझ्या एक हाताने तिचा बॉल जोराने दाबत होतो, आणि मी मेडम ची मान चोकत होतो आणि बरोबर बॉल दाबत होतो आणि त्यामुळे मेडम उछ्ह ओह्ह्ह उम्म्म्म छोटू असे करीत होती.

आता तिने मला तिच्या वरून बाजूला केले आणि स्वतः सोफ्यावर बसली. तिने तिची मेक्सी काढून टाकली आणि तिने आंत काळी पेंटी घातली होती आणि तिने तिचे दोन्ही पाय पसरले आणि मला म्हणाली आता ये लवकर माझी तहान भागव. मग मी सोफ्या जवळ गेलो आणि तिच्या पुच्ची वर पेंटी वरून हात फिरवू लागलो आणि मी तिला पुच्ची वर पेंटीच्या वरून कीस केली तर तिने उफ्फ स्स्स केले आणि तिचे दोन्ही डोळे बंद केले.

मग मी तिची पेंटी काढली आणि तिची पुच्ची बोटाने घासू लागलो आणि मग माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि त्यामुळे ती स्स्स उम्म्म्म करू लागली.

मग मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉलला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस केली. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध मला वेड लावत होती. मी तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची माझ्या नजरेसमोर होती. मग मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत माझी जीभ टाकली आणि चोकू लागलो.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

मग मी उठलो आणि आम्ही दोघे नागडे झालो होतो आणि माझा लंड एकदम ताठला होता. तो पाहून ती म्हणाली कि साल्या हरामखोर तुझा किती मोठा आहे रे?

मी म्हणालो कि हा तुमच्या साठीच आहे मेडम तर ती म्हणाली थांब तू तुला मी दाखवते आणि ती माझा लंड पकडून झोर झोराने घासू लागली आणि मी ओह्ह उफ्फ्फ स्स्स मेडम करू लागलो. तर ती म्हणाली काय झाले हरामी दुखत आहे का तुला? मी म्हणाली आज त्याला तोडून टाकशील का?

मग ती हसू लागली आणि आरामात माझ्या लंडाने खेळू लागली. मी एका हाताने तिचा बॉल दाबू लागलो आणि एक बॉल तोंडाने चोकू लागलो. मी थोड्या वेळाने थांबलो आणि तिला सांगितले मेडम मी एक मिनिटात येतो. मी पटकन शेजारच्या खोलीत गेलो आणि दोन उशी घेऊन आलो. ती फरशी वर झोपली होती आणि मी एक उशी तिच्या गांडी खाली ठेवली. तिची पुच्ची खूप मस्त आणि मोठी होती.

मी परत तिचे पाय पसरले आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली.

मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला माझ्या जीभेकडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती आता जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा मी तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो.

मग तिला सरळ झोपवून माझा लंड एका धक्यात पूर्ण तिच्या पुच्चीत टाकला. पुच्ची ओली असल्याने लंड सरळ घसरत तिच्या गर्भाशयात धडकला आणि ती ओरडली. मग मी  काही वेळ बोलला घासू दाबू लागलो आणि मग जोरजोराने धक्के देऊन जवू लागलो. आणि ती पण पुच्चीला वर उचलून माझ्या लंडाने जवायचा आनंद घेऊ लागली.

मग काही वेळाने मी माझा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मी आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो, आता मी उठून  तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि माझ्या लंडावर पण लावले.

लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता आम्ही दोघे एक झालो होतो. ती खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती.

मी काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागलो आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण मी ठोके लावणे चालू ठेवले.

काही वेळाने तिला मजा येऊ लागली आणि पूर्ण होल मध्ये उछ्ह ओह्ह्ह येस्स असे आवाज येत होते आणि ती म्हणत होती छोटू आणि जोराने कर मजा येत आहे आणि मी तिला ठोकत होतो. आम्ही २० मिनिटे ठोका ठोकी केली आणि मग एकत्र पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर काही वेळ पडून राहिलो आणि माझा लंड अजून तिच्या  पुच्ची मध्ये होता आणि हळू हळू लहान होऊ लागला होता. मग मी उठलो तर ती हसून मला म्हणाली काय झाले दमलास का?

मग मी तीचे पाय फाकवून जवले आणि काही वेळाने ती माझ्या वर चढली आणि उड्या मारून जवू लागली. मग पुढच्या रात्री पासून आम्ही अनेक वेळा ठोका ठोकी करू लागलो. एक दिवस माझ्या बॉस चा फोन आला कि त्यला यायला अजून १०-१२ दिवस लागतील आणि तोपर्यंत आम्ही पती पत्नी सारखे राहू लागलो.

आम्ही खूप वेळा झवाझवी केली आणि खूप मजा मारली. जेव्हा बॉस परत आले तेव्हा मग मेडम बॉस ला फोन करायची आणि सांगायची कि छोटुला घरी पाठवा काही समान घ्यायचे आहे आणि अशा रीतीने मी घरी येऊन तिला २०-२५ मिनिट मस्त जवण्याचा आनंद देत असे. मित्रांनो माझे असे नाते एक वर्षापेक्षा जास्त राहिले आणि आम्ही खुप वेळा सेक्स केले.