मार्ग हा कामसुखाचा

शालिनी आपल्या संसारात खूपच सुखी समाधानी होती. तिला दोन मुले होती. घरची परिस्थिती एकदम मस्त समाधानी होती. नवरा चांगला कमावता होता. एकंदरीत तिचे सर्वही व्यवस्थित सुरु होते. तिच्या नवऱ्याचे हि तिच्यावर खूप प्रेम होते. तिच्याशी अगदी गोडीने वागत होता रात्रीही आणि दिवसाही. तिला हवे तसे त्याच्याकडून कामसुख मिळत होते. म्हणजे  स्त्रीला जे  हवे असते ते सर्व तिला मिळत होते.

पण एखादी व्यक्ती जर चंचल स्वभावाची असेल तर त्याला कितीही समाधान असले तरी त्याचा काहीच उपयोग नसतो. चंचल व्यक्तीचे मन कुठे वळेल याचा काहीच नेम नसतो. अशा माणसावर भरवसा ठेवणे मूर्खपणाचे असते. चंचल व्यक्तीला आपाल्याकडे जे असते त्याचे समाधान नसते. पण थोडी थोडकी गोष्ट जी लुभावनी असली तरी तिकडे मन घाण करणारी वृत्ती या व्यक्तींची असते. शालिनी यापैकीच होती. खूपच चंचल स्वभावाची होती. तिच्या शेजारी ज्योती नावाची दोन मुले असणारी स्त्री राहत होती. ज्योती दिसायला चांगली होती. शरीराने सडपातळ अशी होती. हि ज्योती शालिनीची चांगली मैत्रीण होती.

ज्योती लग्नाअगोदर खूप प्रणयचाळे करून मोकळी झाली होती. तिने लग्ना अगोदर केलेले चाळे शालिनीला माहिती होते. ज्योतीच्या कामवासना खूपच होत्या. तिला सेक्सची फार आवड होती. त्या दोघी एकत्र आल्यावर फक्त लफडी आणि सेक्स या विषयावरच बोलायच्या. ज्योती नेहमी दुसऱ्याच्या लफड्याच्या गोष्टी सांगायची हा तिच्याबरोबर आहे ती त्याच्याबरोबर आहे. असे नको नको ते घाण घाण विषय ती शालिनीला सांगायची.

एक दिवस शालिनी ज्योतीच्या घरी दुपारची वेळ होता म्हणून बसायला आली होती. त्यावेळी ज्योतीने एक गोष्ट सांगितली ते ऐकून तिला आश्चर्याचा धक्काच बसला.. ३८ वर्षाची असणारी ज्योतीने २३ वर्षाच्या अजय सोबत शारीरिक  संबंध जोडले होते. हा अजय शेतकरी कुटुंबातला एक चांगला मुलगा होता. त्याच्या म्हैसी होत्या आणि तो ज्योतीला व इतर लोकांना दूध पुरवायचा, त्याच्याशी ज्योतीने संबंध जोडले होते.

तसा अजय शालिनीच्या घरी देखील येत होता तिच्याशीही बोलत होता. अजय दिसायला चांगला होता. तब्बेतीने देखील अगदी सदृढ आणि धष्ट पुष्ट होता. पण शालिनी इतर वेळी त्याच्याशी बोलत असताना कधीच त्या भावनेने बोलली नव्हती. पण आता ज्योतीने जे सांगितले त्यामुळे तिच्या मनात विचारांचे काहूर माजू लागले. खरे तर ज्योतीचा नवरा देखील राकट स्वभावाचा होता पण ज्योतीवर खूप प्रेम करायचा, तरीदेखील तिने असे करावे हे तिला आश्चर्यकारक वाटले.

ज्योतिच्या सांगण्याप्रमाणे अजय प्रणयात तरबेज होता. प्रणयात कशी मजा येईल याचे त्याला पुरेपूर ज्ञान होते. ज्योतीला त्याने पूर्ण नग्न केले होते. मग तिच्या सर्व अंगावर चुंबनाचा वर्षाव त्याने केला होता. तिचे स्तन बराच वेळ चोखले होते. हेच नव्हे तर तिची बेंबी पोट सर्वकाही त्याने चोखून ओलेचिंब केले होते. आणि याहून हद्द म्हणजे त्याने तिची पुच्ची देखील चोखली होती. ज्योतीने जेंव्हा सांगितले कि तिची पुची देखील अजय ने चोखली आहे असे म्हंटल्यावर शालिनीच्या शरीरात आग पेटू लागली होती.

त्याने तिच्या पुचित आपली जीभ घालून घुसळली होती. मगच तो स्वतः नागडा झाला, आणि जेंव्हा तो नागडा झाला तेंव्हा त्याचा ताठ झालेला सोट्या पाहून ती बैचेन झाली होती. कारण त्याचा लंड तिच्या पतीपेक्षा खूप मोठा होता. ज्योतीच्या पुचीतून पाणी पडू पर्यंत अजय ने तिला झवले होते. त्यावेळी अगदी तीन वेळा अजयने तिच्या पुचीतून पाणी बाहेर पडू पर्यंत झवले होते.

ज्योतीने जशी त्याची स्टोरी सांगितली तशी शालिनीच्या मनात बसली होती. तिला अजय आणि ज्योतीचा संभोग समोर दिसू लागला होता. अजयच्या दांड्याचा ती आता विचार करू लागली होती. तो शालिनीच्या घरी दूध द्यायला आला कि तिच्या मनात तोच विचार येऊ लागला होता. अजयकडे तिचे मन झेपावत होते. आता तिला परपुरुषाशी संबंध करण्याची ओढ निर्माण होऊ लागली होती.

आता अजयला ती आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा विचार करत होती. त्यासाठी ती काहीतरी बहाणा करत त्याला जास्तवेळ बसवू लागली. चहा करून देणे काहीतरी विषय काढून त्याच्याशी गप्पा मारणे असे प्रकार शालिनी करू लागली. तिचा अजयला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरु होता. तो समोर आला कि त्याच्या प्यांटकडे लक्ष देत होती. ज्योतीने सांगितले होते कि त्याचा सोट्या खूप मोठा आहे म्हणून. या भावनेने ती त्याच्या प्यांटकडे पाहत होती आणि  त्याचा सोटा जर माझ्या पुचित शिरला तर किती मजा येईल असा ती सारखा विचार करत होती.

अजय दूध द्यायला आला कि ती मुद्दामहून आपल्या साडीचा पदर बाजूला ठेवायची जेणेकरून त्याला आपल्या उरोजाचे माधक दर्शन घडेल. त्याला चेतवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न ती करायची. एक दिवस अजयला तिने जास्तच उत्तेजित केले. तिने आपले पुष्ट उरोज त्याच्या समोर अर्धवट उघडे केले होते. सोफ्यावर बसून खालून त्याला आपल्या मांड्या दिसतील असे बसली होती.

शालिनीने मनाशी ठरवले होते काहीही झाले तरी अजयच्या लवड्याची चव चाखायचीच. अजय तिचं स्तनांकडे अधीरतेने पाहू लागला. तिच्या मांड्या पाहून त्याच्या अंगात आगच पेटली. शालिनी खुश झाली होती कारण अजय तिच्या जाळ्यात ओढला जात होता. अजय तिच्याकडे आश्चर्याच्या नजरेने पाहत होता. इतकी सभ्य असणारी शालिनी अशी असेल तिला वाटलेच नव्हते. शालिनीची अवस्था ओळखून त्याने चटकन शालिनी ला प्रश्न केला. ‘शालिनी काकी.. मला दूध द्यायला जायचे आहे.. रात्री किती वाजता येऊ ते सांगा?’ त्याला बऱ्याच घरात दूध द्यायला जायचे होते.

तसे पाहिले तर त्याला तेथून जायचेच नव्हते पण कसाबसा मनाला आवर घालत त्याने शालिनी ला प्रश्न केला.

शालिनी खुश होऊन म्हणाली.. ‘रात्री साडे दहा वाजता ये..’ ‘मी आतून कडी घालणार नाही तुझे तू दार उघडून ये.’ त्याच्या प्यांट मधून दिसत असलेल्या दांडूला चोळत शालिनी म्हणाली. त्याच्या  लवड्याच्या स्पर्शाने शालिनीच्या मनाची तगमग होऊ लागली. कधी एकदा त्याचा सोटा आपल्या पुचित सारून घेते असे तिला झाले होते.

तिला होकार देऊन अजय निघून गेला. शालिनी त्याचा होकार ऐकून खूपच खुश झाली होती. याअगोदर तिला इतका आनंद कधीच झाला नसावा. संध्याकाळ झाल्यावर तिच्या मनाची चलबिचल चालू झाली. अजयच्या स्पर्शा साठी ती आतुरली होती. तिने सर्व कामे आटोपून घेतलीत. परपुरुषासोबत ती प्रथमच प्रणय खेळ करणार होती. या विचारानेच ती आणखीनच रोमांचित होत होती. ती लवकरच आपल्या खोलीत गेली. साडी परकर, ब्लाउज सर्वकाही काढून तिने पातळ असा गाऊन घातला. अजय आला कि कपडे काढण्याचा त्रास नको म्हणून हे सर्व तयारी करत होती.

तिचे सर्व लक्ष आता अजय येण्याकडे लागले होते. बाकीच्या सर्व लाईट्स तिने बंद केल्या आणि बेडरूम मधली लाईट तेव्हडी चालू ठेवली. साधारण सव्वा दहाच्या दरम्यान दार उघडल्याचा तिला आवाज आला. तसे शालिनीचे सर्वांग रोमांचित झाले. एवढ्यात अजय तिच्या खोलीत आला होता. तिच्याकडे पाहून हसत तो सरळ तिच्याजवळ गेला. शालिनी बेडवर उताणी झोपली होती. तिच्या शेजारीच झोपून त्याने तिचे उरोज चोळायला सुरुवात करत चुंबन घेऊ लागला.

थोड्याच वेळात शालिनी उठली आपला गाऊन काढला आणि अजयच्या फुगलेल्या प्यांटवरून हात फिरवू लागली. त्याची प्यांट काढली आणि त्याचा उघडा झालेला लांबसडक लंड पाहून तिचे डोळेच विस्फारले. अंग अंग रोमांचित झाले. तिने त्याचा लंड हातात धरून चोळायला सुरुवात केली. आणि पुढे सरकत तिने त्याचा लंड आपल्या तोंडात घेतला आणि चोखायला सुरुवात केली. गुढग्यावर बसून ती अजयचा मोठा लंड मजेत चोखु लागली.

‘अह्ह्ह.. खरंच काकी… खूप मस्त वाटते आहे… छान चोकता तुम्ही… असेच चोका… खूप मजा येते आहे…’ असे म्हणत तो शालिनीचे केस धरून जवळ ओढत होता.. असे करताच शालिनीने चटकन त्याचा लंड तोंडातून काढला. ‘अरे वेड्या… माझ्या तोंडातच तुझी धार सोडायचा विचार आहे कि काय…?’ ती म्हणाली. तिचा गोरापान भरदार देह पाहून अजय अगोदरच वेडा झाला होता. त्याचा मोठा लंड हातात धरून शालिनी आपल्या मांड्यावरुन आणि पुचीवरून फिरवून घेऊ लागली. तिचे सर्वांग तापले होते.

त्याने तिला आपल्या मांड्या फाकवुन झोपायला सांगितले. तशी ती आपल्या मांड्या फाकवुन बेडवर झोपली. तिची मखमली पुची पाहून अजय वेडाच झाला. अधाश्या प्रमाणे तिची पुची चोखु लागला. त्याच्या जिभेच्या स्पर्शाने शालिनीची आग डोक्यात शिरू लागली. तिला या प्रकाराचा खूप आनंद येत होता. ‘अजय लवकर तुझा लवडा माझ्या पुचित घाल… आता राहवत नाही… नाहीतर मी पाझरेन…’

तसा अजय उठून बसला आणि त्याने तिच्या बुळबुळीत झालेल्या पुचीवर आपला लंड टेकवला. आणि तिच्या पुचित आपला लंड सारू लागला. त्याच्या लंडाच्या स्पर्शाने शालिनी आणखीनच मोहित झाली. त्याचा जबरदस्त लंड तिच्या पुचित शिरू लागला होता. तिच्या योनीत इतकी आग पेटली होती कि त्याच्या मोठ्या लंडाच्या घर्षणाने तिला परम सुख प्राप्त होत होते.

दणादण दणके देत अजय तिला हवी तशी झवू लागला. ‘बाई ग… हलकट अजय… किती रे आत घालतोस… खूपच जबरदस्त आहे तुझा एक एक दणका…’ शालिनी सुखद चित्कारत होती. शालिनीचा गोरापान देह तो न्याहाळत तिला झवत होता. अगदी पाच मिनिटातच तिच्या योनीतुन रस पाझरू लागला. अजय गदागदा हलवत त्याने तिच्या पुचित आपल्या वीर्याची धार सोडली आणि तसाच तिच्या अंगावर पडून राहिला दोघेही शांत झाले.

अगदी रात्रभर त्याने तिच्या शरीराचा हवा तसा उपभोग घेतला.