चुकीचा पूर्ण फायदा घेतला

हेलो मित्रानो माझे नाव सिया आहे अनु माझे वय २९ वर्षे आहे आणि माझे लग्न होऊन ३ वर्षे झाली आहेत आणि माझे फिगर चे साईझ ३६-३२-३४ आहे. आणि ही गोष्ट एक वर्ष पूर्वीची आहे. मी आणि माझे पती दुबई मध्ये राहत होतो पण त्यांचे प्रमोशन आस्ट्रेलिया ला जाले आणि मला विजा ना मिळाल्याने मला तिथे राहावे लागले.

मग असे करून दोन तीन महिने निघून गेले, पण मला आता रात्री लांब वाटू लागल्या होत्या. आता माझी तहान माझ्या पासून वेगळी होत नव्हती, आता मी स्वतः ला म्हणत होते कि मी किती वेडी आहे कि या माणसा बरोबर लग्न केले. तेव्हा मी फेसबुक चालवणे चालू केले, आणि माझे तिथे खूप मित्र पण बनले होते आणि त्या मध्ये एक भारतीय पण होता आणि त्याचे नाव विकी होते. त्याचे पण लग्न झाले होते आणि त्याला एक मुलगी पण होती. आणि मग आम्ही काही दिवसांनी बेस्ट फ्रेंड बनलो होतो.

मग आम्ही एकमेकाचे नंबर घेतले आणि मग आम्ही रात्र दिवस बोलू लागलो, पण मला त्याच्या साठी काही वाईट विचार येत नव्हता. मग माझ्या कंपनी मध्ये २५ दिवस सुट्टी होती तर मी विचार केला कि भारतात गेले तर कसे काय राहील.

मग माझे विमान सकाळचे होते. आणि मग मी रात्री ९ वाजता दिल्ली ला पोचले आणि जेव्हा पोचले तेव्हा तिथे खूप सुनसान होती आणि मग मी विचार केला कि आता मी काय  करू. मग मला आठवले कि विकी पण दिल्ली ला राहतो आहे. मग मी त्याला सांगितले कि मी दिल्ली मध्ये आली आहे तर तो आनंदाने एकदम वेडा झाला. आता मला तरी काय समजत नव्हते. मग थोड्या वेळाने तो मला घेण्या साठी तिथे आला, तो दिसायला खूप स्मार्ट होता आणि मी तेव्हा डीप ब्लाउज घातला होता आणि तो मला खूप घुरून घरून पाहू लागला होता.

मग त्याने म्हणले कि कोठे जायचे? मग मी महानले कि तुझ्या घरी जाऊ आता तो थोडा नाराज जाला. मग तो मला त्याच्या कार मध्ये त्याच्या घरी घेऊन गेला. मग त्याने मला तिथे त्याच्या आई वडील आणि त्याच्या पत्नी बरोबर ओळख करून दिली आणि त्याने खोटे सांगितले कि ही माझ्या मित्राची बायको आहे आणि ती आता दुबई तून आली आहे आणि ती आता ३-४ दिवस इथेच राहील. पण आता त्याची बायको मला आणि विकी ला पाहून खूप नाराज दिसत होती.

मग आम्ही सर्व लोक जेवण करायला टेबला वर बसलो आणि मग विकी आणि त्याची बायको सर्वाना जेवण वाढत होते आणि ती बरोबर जळत पण होती. मग आम्ही एक तास खूप चर्चा केली आणि मग आम्ही लोक झोपलो, आणि मला तर झोप कोठे येणार होती? आता मी उठून माझ्या रूम मध्ये फिरत होते. मग मी पहिले कि विकी टोयलेट कडे चालला आहे तर मी त्याच्या मागे मागे गेले आणि मग मी बाथरूम च्या दरवाजाला माझे कान लावले होते आणि मग मी ऐकायचा प्रयत्न करू लागले तर तो बाथरूम मध्ये माझे नाव घेत होता, आता मला काही समजले नाही. मग तो दहा मिनिटांनी त्याच्या रूम मध्ये परत गेला आणि मग तो झोपला.

मग दुसर्या दिवशी क्रिसमस होता तर आम्ही विचारले कि काही पार्टी वगेरे केली तर, कारण त्याच्या घर चे लोक गावाला गेले होते आणि त्यांची मुलगी मावशी कडे गेली होती. मग आम्ही दिन बाटली वोडका आणि मग काही स्नेक्स घेऊन आलो. मग आम्ही खूप ड्रिंक केली आणि मग डांस पण केला. आम्ही त्या वेळी विकी च्या बेड रूम मध्ये होतो मग आमची ड्रिंक संपली तर विकी म्हाणाला कि मी बाटली घेऊन येतो आणि मग तेवढ्यात लाईट गेली आणि अंधार झाला.

आता विकी ची बायको जी सोफ्यावर बसली होती ती तिथेच झोपली होती आणि मग मी पण त्याच्याच बेड वर आडवी झाले. मग काही वेळाने विकी आला आणि त्याला वाटले कि सर्व लोक झोपले आहेत तर तो पण त्याच्या बेड वर येऊन झोपला पण त्याला माहिती नव्हते कि त्याच्या वेड वर त्याची बायको प्रिया नाही पण सिया म्हणजे मी होते. मग तो म्हणाला कि प्रिया तू सिया पासून जळत जाऊ नकोस, ती माझी फक्त चांगली मित्र आहे. आता मी हे ऐकून खूप खुश झाले कि हा किती चांगला माणूस आहे.

मग मला काही तरी घुसते आहे असे वाटले आणि तो त्याचा लंड होता, जो माझ्या सूट मधून आत जायला पाहत होता. मग तो म्हणाला कि अरे डार्लिंग मी तुला इतके दिवस प्रेम केले नाही आहे आणि आज मी तुला एकदम खुश करून टाकणार आहे. आता मी जरा घाबरले होते पण मला खूप मजा पण येत होती. तेव्हा त्यचे हात माझ्या बॉल वर आले आणि त्याने मला त्यच्या कडे ओढले आणि तो मला कीस करू लागला.

आता त्याच्या तोंडातून ड्रिंक चा वास येत होता. मग त्याने दहा मिनिटांनी माझा सूट काढून जमिनी वर फेकून दिला आणि मग तो माझे बुब्स चोकू लागला. आता मी तर एकदम आकाशात उडू लागले होते आणि मी आह्ह अकह्ह्ह हाह्ह्ह उछ्ह करत होते. मग त्याचा हात माझ्या पेंटी वर गेला आणि मग त्याने माझी सलवार पण एकदम काढून टाकली, आता मी फक्त पेंटी मध्ये होते, मग त्याने मला म्हणले कि प्रिया तू इतकी स्लिम कशी झालीस? तर मी काही बोलले नाही. मग तो माझ्या बरोबर रोमांस करू लागला. मग त्याचा हात माझ्या पेंटी च्या आत मध्ये गेला आणि मग त्याने त्याचे एक बोट माझ्या पुच्चीत घातले.

मग त्याने त्याच्या लंड वर थोडे तेल लावले आणि मग माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचा लंड टाकून सिला. आता पूर्ण रूम मध्ये आह्ह अह्हह अह्हह अम्म्म अह्हह ओह्ह्ह अहः ओह्ह्ह अहःह उम्म्म येस्स हाहाह र्स्स्सस्स्स असे आवाज घुमू लागले होते. मग त्याने मला घोडी बनवून टाकले आणि मग तो मला ठोकू लागला. आता तो काही तरी बडबडू लागला होता तो म्हनात होता सिया आई लव यु आणि माझ्या कडून जवून घे प्लीज असे म्हणत होता पण त्याला कोठे माहित होते कि मी सिया आहे.

मग त्याने मला बेड वर सरळ झोपवले आणि मग माझ्या खाली उशी ठेवली आणि मग तो माझी पुच्ची चाटू लागला.

मग मी म्हनाले कि फक मी, तर तो म्हणाला कि तुझ्या आवाजाला काय झाले आहे? तर मी म्हणाले कि तू नशा मध्ये आहेस आणि तुला काही पण माहिती नाही आहे. मग तो परत माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचा लंड टाकू लागला. मग मी महानले कि आता मला सहन करता येत नाही आहे, तर तो महानला कि मी अजून काही केले नाही आहे. मग त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंडात टाकला आणि मग मी त्याला खूप चोकले, आणि त्याचा लंड खूप टेस्टी होता. मग त्याने त्याच्या लंड वर आणि माझ्या पुच्ची वर थोडे तेल लावले आणि त्याने माझ्या गांडी वर पण तेल लावले.

मग तो खूप जोर जोराने माझी गांड मारू लागला आणि आता मी तर जणू मरत होते. आणि मग मी दोन तासा मध्ये दोन वेळा पाणी काढले होते पण त्याने एक पण वेळा काढले नव्हते. मग त्यांने एक तासाने त्याचे सर्व पाणी माझ्या पुच्ची मध्ये सोडले आणि आता त्यामुळे मी आज प्रेग्नंट आहे. मग सकाळ झाली आणि आम्ही दोघे बेड वर नागडे होतो.

आता मला तिच्या बायकोच्या रडण्याचा आवाज येत होता, बहुतेक तिने आम्हाला पहिले होते. मग त्याच्या पती ने तिची खूप माफी मागितली आणि मी पण तिला समजावले. मग मी पण विकी ची माफी मागितली कारण खरी चूक तर माझी होती, तो तर त्याच्या नशे मध्ये त्याच्या पत्नी ला जवत होता पण जवून तर मी घेत होते.