क्लासमेटची पुच्ची आणि मोठी गांड मारली

हाय मित्रांनो माझे नाव निमुश आहे आणि मी गाजियाबाद चा आहे. माझी उंची ५’१०” आहे आणि मी सावळा आहे. माझा लंड ७ इंच आहे. ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी एका शाळेत शिकत होतो. माझ्या क्लास मध्ये एक मुलगी होती… त्रिशा मिश्रा… साली मस्त माल होती. तिचे मम्मे ३४ आणि गांड ३६ होती. सर्व मुले तिच्या गांडीच्या मागे लागले होते. गांड पण इतकी मस्त होती कि विचारू नका. ती जेव्हा चालायची तेव्हा तिची गांड मस्त हलायची.

तिला पटवायला खूप काही करावे लागले… पण ती खूप भाव खात होती, पण जेव्हा मी तिला भाव देणे बंद करायचो तेव्हा ती गांड उचलून वर यायची.

एक दिवस मी तिला पार्क मध्ये नोट्स चे कारण सांगून बोलवले… मला माहित होते कि साली रांड आहे… ती येणारच.

ती जेव्हा आली तेव्हा थंडीचे दिवस होते आणि ५ वाजले होते, मी तिला बोलत राहिलो.

मी रात्रीची वाट पाहू लागलो.. जेव्हा अंधार झाला तेव्हा सर्व बाहेर जाऊ लागले आणि ती पण जायला लागली पण मी तिला थांबवले आणि तिचा हात पकडला. तिने काही विरोध केला नाही आणि मी समजलो कि ती गरम झाली आहे…

मी तिचा हात पकडून बसलो, काही वेळाने तिचा हात धरून माझ्या गांडीवर ठेवला तिने माझ्या कडे पाहिले नाही आणि तिने माझा लंड हातात पकडला आणि ती लवडा दाबू लागली.

मी तिच्या कडे पहिले आणि तिने माझ्या कडे पहिले. आणि आम्ही एकमेकाला कीस करू लागलो.

तिचा एक हात माझ्या लंडावर होता आणि मला कीस करीत होती.

मी माझा लंड लोवर मधून बाहेर काढला.

आम्ही बसलो होतो आणि तिने जोराने लंड मागे पुढे करायला सुरुवात केली आणि माझा हात तिने तिच्या पेंटी वरून तिच्या पुच्चीवर ठेवला

मी माझा हात तिच्या पेंटी मध्ये घालयचा प्रयत्न करू लागलो पण तिने मला अडवले. मी तिला कीस करीत होतो आणि मी तिच्या टोप वरून तिला कीस करू लागलो.

मी तिला टोप खाली करायला सांगितले.. पण तिने नको म्हणले.

काही वेळाने मी पाणी सोडले आणि सगळा माल तिच्या हातात आला.

त्यामुळे ती हादरली आणि तिने तिचा हात माझ्या लोवर वर पुसला.

मग आम्ही थोडे शांत झालो आणि आम्ही आमचे कपडे व्यवस्थित करून आम्ही आमच्या घरी आलो.

पण ती आग अजून विजली नव्हती मला तर तिचे दुध प्यायचे होते आणि मला तिची गांड मारायची होती.

मी तिला रात्री फोन केला आणि तिला जवायला द्यायला सांगितले थोडे समजावून ती तयार झाली.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही शाळा बंक करायचा प्लान केला आणि ती मला भेटली.

मी एका खोलीची चावी घेतली होती. माझा मित्र गेला आणि मी मेणबत्ती आणि कंडोम घेतले.

मी तिला घेऊन खोलीत गेलो आणि मी लेपटोप वर मूवी लावली.

मग मी तिला पलंगावर झोपवले आणि विचारले- तू तुझी पुच्ची साफ केली कि नाही?

तर ती लाजत म्हणाली- थोड्या दिवसापूर्वी केली होती.

मी तिला घेऊन बाथरूम मध्ये गेलो आणि तिला कमोड वर बसवले आणि तिचे कपडे काढू लागलो. ती लाजली आणि मला कपडे काढायला सांगितले. मी पटकन कपडे काढून टाकले आणि तिच्या हातात लंड दिला.

मग २-३ मिनिटे तिने माझा लंड चोकला आणि मी तिचे मम्मे चोकू लागलो.

मी दहा मिनिटे तिचे मम्मे चोकले अह्हह. काय मस्त माल होते तिचे.

मी तिला उचलले आणि तिला पलंगावर घेऊन गेलो…आणि आम्ही एकमेकाला चाटू चोकू लागलो.

हळू हळू तिला खाली पर्यंत कीस  करीत राहिलो आणि ती म्हणाली आता टाकून पण दे तुझा लंड माझ्या पुच्चीत.

मग मी लंडावर कंडोम चढवला आणि मी हळू हळू घुसवायला लागलो.

पण ती तिची पुच्ची आत घुसवू लागली आणि मला मजा येऊ लागली तिला अजिबात त्रास झाला नाही आणि मी समजलो कि साली रांड आहे. पण मला काय मला तर तिला फक्त ठोकायचे होते.

मी माझा लंड आत घुसवला आणि तिला ठोकू लागलो. मी ५ मिनिटाने मी माझे पाणी सोडले.

तिने लंड बाहेर काढायला सांगितले आणि मी बाहेर काढला आणि शांत झालो.

पण या रंडीचे मन अजून भरले नव्हते… ती मला पकडून झोपली आणि मला चोकू लागली आणि म्हणाली मी अजून पाणी सोडले नाही आणि मला अजून जव. माझ्या आत ताकत राहिली नव्हती.

तिने माझा हात तिच्या पुच्चीत घातला आणि मला म्हणाली- बोट आत बाहेर कर ना… असे ३-४ मिनिट केले आणि  तिने पाणी सोडले.

आम्ही एकमेकाच्या मिठीत झोपलो. काही वेळाने माझी झोप उडाली आणि मी पहिले कि ती जागी झाली आहे आणि माझ्या लेप टोप वर मूवी पाहत होती.

मी पहिले कि तिने कपडे घातले नाहीत आणि तिची गांड माझ्या कडे होती.

मी आज ठरवले कि तिला आज ठोकायचे आहे.

मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या गांडीत भोकाला कीस करू लागलो आणि माझी जीभ आत टाकून आत बाहेर करू लागलो.

त्यामुळे ती स्स स्स्स उम्म्म्म ओह्ह्ह्ह करू लागली आणि म्हणली खूप मजा येऊ लागली आणि जोर जोराने कर ना.

आणि मी तिला जोर जोराने जवू लागलो.

मला राहवले नाही आणि मग तिच्या गांडीत तेल लावले. मग मी बेग मधून मेणबत्ती काढली आणि त्यावर तेल लावले आणि पातळ मेणबत्ती तिच्या गांडीत घालु लागलो ..ती त्रासाने ओरडू लागली आणि रडू लागली.

मी समजलो कि तिची गांड अजून फ्रेश आहे.. तिला अजून कोणी मारले नाह्ही.

मी जोर जोराने मेणबत्ती आत बाहेर करू लागलो.

ती रडू लागली आणि विनंती करू लागली.. मी समजावले कि तुला जास्त वेळ त्रास होणार नाही.

मग मी थोडी मोठी मेणबत्ती तिच्या गांडीत टाकली. ती काही वेळ रडली आणि मग शांत झाली.

आता खरा खेळ चालू करायची वेळ आली होती.

मी माझ्या लंडावर कंडोम चढवला आणि तिच्या गांडीत तेल लावले. मी माझा लंड हळू हळू तिच्या गांडीत टाकू लागलो.. पण ती आता ओरडत नव्हती.

काही वेळाने माझा लंड पूर्ण तिच्या गांडीत गेला.

मी काही वेळ लंड आत ठेवला आणि मग बाहेर काढला परत टाकला आणि परत टाकला असे १० वेळा केले आणि माझे पाणी आता निघणार होते

मी विचारले आत टाकू का?

ती हो म्हणाली.. कारण मी कंडोम घातला होता..त्यामुळे तिला काही प्रोब्लेम नव्हता

मग मी खूप दमलो होतो. मग आम्ही आमचा प्रोग्राम संपवला आणि परत घरी आलो.

ती माझी गर्ल फ्रेंड एक वर्ष माझ्या लंडाची शिकार राहिली आणि मी तिची वर्षभर गांड मारली.

तिची गांड आता आधी पेक्षा मोठी झाली होती आणि ती आता तिच्या दुसर्या डावा कडून गांड मारून घेते.