कजीन बरोबर गे सेक्सची मजा

हेल्लो मित्रानो माझे नाव विकास आहे आणि माझे वय २३ वर्षे आहे. आज जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो आहे ती माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे आणि काही चूक झाली तर मला माफ करून द्या.

मी जी गोष्ट सांगतो आहे ती एक गे गोष्ट आहे आणि त्या मध्ये मी माझ्या कजीन बरोबर मजा केली होती.

असे तर मला मुली पसंत आहेत पन मला मुलांबरोबर सेक्स करायची पण मजा येत असते, मी आधी पासून एकदम गोरा आहे आणि माझे शरीर पण मुलींसारखे एकदम चिकणे आहे.

माझ्या कजीन चे नाव रोहित आहे आणि तो पण दिसायला माझ्या सारखा गोरा पान आहे आणि माझ्या पेक्षा एक वर्ष लहान आहे.

आमच्या दोघांमध्ये आधी पासून सेक्स खूप भरलेले होते आणि मला तर आठवत पण नाही आहे कि आमच्या मध्ये हे केव्हा झाले होते, मला आठवते कि आम्ही जेव्हा माझ्या आती च्या घरी जात होतो तेव्हा मी आणि रोहित एकटे एक रूम मध्ये जात होतो आणि एकमेकाचे लंड चोकत होतो, तेव्हा आम्ही खूप लहान होतो.

जसे जसे वेळ निघत गेली होती तसे आम्ही सेक्स ची मजा घेत होतो आणि आम्ही हळू हळू एकमेकाचे निपल पण चोकत आणि चावू लागलो होतो आणि एकमेकाला कीस करू लागलो होतो, आम्ही एकमेकाच्या गांडी ला चोकत होतो आणि जिभ लावून चाटत होतो आणि खूप सारे ठीक लावून पण चाटत होतो, आम्हाला हे सर्व करताना खूप मजा येत होती.

मग जसे जसे आम्ही मोठे झालो होतो तसे आमची सेक्स ची इच्छा वाढत गेली होती पण आम्ही कधी एकमेकाची गांड मारली नाही.

मग मी एक दिवस एक ब्लू फिल्म पाहिली होती ज्या मध्ये एक मुलगा मुलीची गांड मारत होता आणि मी ते रोहित ला सांगितले होते आणि म्हणले कि आपण पण हे केले पाहिजे, मग आम्ही तेव्हा अजून लहान होतो आणि आमचे स्पर्म पण निघत नव्हते, आम्ही खूप प्रयत्न केला होता पण गांडी चे भोक इतके टाईट होते कि आम्ही लंड ला थोडे पण टाकू शकत नव्हतो.

मग आता मी ११ वी मध्ये आलो होतो आणि आता मी सेक्स चा काही जास्त विचार करू लागलो होतो, एक दिवस मी घरी एकदम बोर होत होतो, आणि तेव्हा आमचे स्कूल ची सुट्टी सुरु होती, मला पण माहिती होते कि रोहित पण घरी असेल, मी दहा वाजतो त्याची वाट पाहत होतो कि केव्हा आत्या ऑफीस मध्ये जाते आणि मी तिच्या घरी जाऊन रोहित बरोबर मजा करू.

दहा वाजले कि मी रोहित च्या घरी गेलो होतो आणि आज आम्ही एकमेकाचे सर्व कपडे काढून टाकले ओह्ते आणि आम्ही एकदम नागडे झालो होतो आणि एकदम गरम पण झालो होतो, मग तो माझ्या जवळ आला होता आणि माझ्या ओठाला कीस करू लागला होता आणि मी त्याला साथ देत होतो.

आम्ही एकमेकाला खूप कीस करत होतो आणि चोकत होतो आणि मग तो माझी पाठ घासत होता आणि मी त्याचे केस कुरवाळत होतो, मग तो त्याच्या दोन्ही हाताने माझी गांड दाबू लागला होता आणि मी एकदम गरम झालो होतो, त्या नंतर त्याने मला कीस करत बेड वर झोपवले होते आणि तो माझ्या वर येऊन झोपला होता आणि मला कीस करत राहिला होता.

मग मी माजी जिभ त्याच्या तोंड मध्ये टाकून दिली होती आणि तो माझी जीभ चोकू लागला होता आणि मग त्याने पण जीभ काढली होती आणि मग आम्ही एकमेकाची जीभ कुरवाळू लागलो होतो.

मग त्याने हळूच माझ्या ओठ च्या खाली किस केले होते आणि मग हळू हळू मला मानेवर कीस करू लागला होता. त्यने माझे हात त्याच्या हाताने पकडून ठेवले होते आणि तो हळू हळू माझी मान कुरवाळत होता, ज्या मुळे मला खूप गुदगुदी होत होती आणि मला खूप मजा पण येत होती.

मग त्याने थोडे थुक बाहेर काढले होते आणि त्याच्या ओठाने माझ्या गळ्य वर लावू लागला होता आणि मी डोळे बंद केले होते आणि मजा घेत होतो.

मग तो माझ्झ्या छाती वर एकदम जोर जोराने वेड्या सारखा चाटत होता आणि तो जीभ काढून मला पायावर घासत होता मग तो माझ्या निपल वर आला होता आणि त्याला जोर जोराने चोकू लागला होता आणि मला असे मस्त वाटत होते कि मी ते शब्द मध्ये सांगू पण शकत नाही आहे.

मग मला एक आयडिया आला होता आणि मी ते रोहित ला सांगितले होते आणि मग आम्ही 69 च्या पोज मध्ये आलो होतो तो माझ्या वर आला होता.

मग आम्ही एकमेकाचे निपल चोकू लागलो होतो आणि रोहित ने त्याचे निपल माझ्या तोंड वर ठेवले होते आणि तो माझ्या वर झोपला होता आणि माझे निपल चोकत होता आणि आम्हाला खूप मजा येत होती.

अचानक त्याने माझे निपल एकदम दाताने चावून दिले होते आणि तेव्हा माझ्या तोंडून अहः निघाले होते आणि तो मला चावत होता आणि मला असला अनुभव कधी झाला नव्हता आणि मला खूप मजा येत होती आणि मग मी पण तिचे निपल चावू लागलो होतो.

त्याला पण आता खूप मजा येत होती तो आता एक हाताने लंड कुरवाळू लागला होता आणि मग तो नीपल सोडून खाली आला होता आणि त्याने त्याची जीभ माझ्या नाभी वर ठेवली होती आणि त्याची नभी माझ्या तोंडा वर होती.

मग आम्ही एकमेकाची नाभी थुक लावून चाटू लागलो होतो.

थोड्या वेळाने रोहितने माझा लंड जवळ आला होता आणि त्याला कीस करू लागला होता, मी पण त्याचा लंड पकडून कीस करू लागलो होतो आणि मग मी माझे तोंड उघडले होते आणि त्याचा लंड घेतला होता आणि तो अहःह औऊ औऊ म्हणत होता.

मग काही वेळाने त्याने माझा लंड सोडून दिला होता आणि मजा घेऊ लागला होता आणि तो सतत आवाज करत होता आणि तो त्याची कमर वर खाली करून मजा घेत होता.

मग मला पण खूप मजा येत होती आणि मग त्याने परत माझा लंड चोकू लागला होता. आता आम्हाला असे वाटत होते कि आम्ही एकमेकाचा लंड सोडूच नये. या सर्व मुळे रोहित एकदम उत्तेजित झाला होता आणि त्याने माझे तोंड मध्ये त्याचे वीर्य सोडून दिले होते.

मला ते खूप घाण वाटले होते आणि मग मी पटकन बाथ रूम मध्ये गेलो होतो आणि ते थुकून दिले होते आणि मग मी येऊन रहित ला रागावलो होतो तर त्याने मला एकदम मिठी मारली होती आणि मग आम्ही असेच एकमेकाला चिकटून एकदम नागडे झोपलो होतो.

मग काही वेळाने रोहित चा लंड परत उभा झाला होता आणि मी विचार केला कि आता जर चान्स मिळाला आहे तर गांड मारून पण पाहू.

मग मी ठरवले कि मी रोहित च्या गांडी मध्ये माझा लंड टाकणार आहे, मग मी थोडे तेल घेतले होते आणि रोहित च्या गांडी वर लावले होते आणि थोडे माझ्या लंड वर लावले होते आणि मग रोहित बेड वर झोपला होता आणि त्याने पाय वर करून घेतले होते.

मग मी माझा लंड त्याच्या गांडी च्या भोक वर ठेवला होता आणि माझा हात बेड वर ठेवून थोडा धक्का मारला होता आणि माझा लंड एकदम त्याच्या गांडी मध्ये गेला होता.

मग रोहित ला खूप त्रास झाला होता आणि तो मला लंड काढायला सांगत होता आणि मग मी त्याला म्हणले कि आधी थोडा त्रास होईल.

मग त्याने ऐकले नाही आणि मला लंड काढून टाकावा लागला होता.

मग त्याने म्हणले आता हे आपण कधी करणार नाही.

मग मी म्हणले कि नाही आपण जरूर करायचे.. तू असे कर कि माझ्या गांडी मध्ये तुझा लंड टाकून दे.

रोहित तयार झला होता आणि मग मी झोपलो होतो आणि त्याने माझ्या गांडी च्या भोका मध्ये तेल लावले होते आणि लंड वर थोडे लावले होते आणि मग माझ्या गांडी वर लंड ठेवले होते आणि तो माझ्या वर झोपला होता, मग त्याने कमर थोडी हलवली होती आणि मग त्याचा लंड थोडा माझ्या आत मध्ये गेला होता आणि मला खूप त्रास झाला होता आणि मी त्याला म्हणले कि आता अजून टाकू नकोस.. थोडा वेळ शांत बस.

मग तो माझ्या वर दोन मिनिट तसेच राहिला होता आणि मग काही वेळाने मी सांगितले होते आणि त्याने कमरेला धक्का मारला होता आणि त्या मुळे अर्धा लंड त्याच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि माझ्या तोंडून अहः ह्ह्ह अ निघाले होते आणि मी म्हणलो कि अहः हाह्ह हः थांब रे जरा.

मग मला तर खूप त्रास होत होता आणि मला तरी थांबायचे नव्हते, मग त्याने अजून एक ठोका मारला होता आणि लंड एकदम आत मध्ये गेला होता आणि मी एकदम ओरडू लागलो होतो आणि त्याने ओठ माझ्या ओठ वर ठेवले होते आणि माझा आवाज दबला होता पण माझे डोळे ओले झाले होते.

मला थोडा आराम झाला कि त्याने परत लंड काढला होता आणि परत आत मद्धे टाकून दिला होता आणि तो हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागला होता.

मग माझा सर्व त्रास संपून गेला होता आणि मला आता या मध्ये मजा येत होती आणि मग जेव्हा त्याचा लंड आत मध्ये जात होता तेव्हा मला दुखत होते आणि मग आता मी एकदम नवीन जग मध्ये पोचलो होतो आणि मी आता माझे डोळे बंद करून ठोकून घ्यायची मजा घेत होतो.

रोहित ने मग त्याची स्पीड वाढवली होती आणि माझ्या तोंडून अहः हः हाय याय्द द्य य्द हाह्ह डू उऔउ अ इई ऐऊ उ य्य्य औऊ रोहित जोराने ठोकून दे असे आवाज येत होते.

मी त्याचा चेहरा जवळ आणला होता आणि त्याला कीस करू लागलो होतो आणि आता तो माझी गांड मारू लागला होता.

मग त्याने त्याची स्पीड थोडी कमी केली होती आणि मग तो हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागला होता आणि मग त्याने तोंड जवळ आणून मला कीस केले होते आणि मग हळू हळू गांड मारत मारत माझी छाती आणि गळ्याला चाटू लागला होता.

काही वेळ चाटून त्याने स्पीड वाढवून टाकली होती आणि माझे आवाज पण एकदम वाढून गेले होते आणि मग माझे पाय मी त्याच्या कमरे ला गुंडाळून लावले होते.

मग त्याचे धक्के तर वाढतच होते आणि माझा लंड त्याच्या पोटाला घासत होता आणि मला खूप मजा येत होती आणि मी आह हः हः हौऊ ऐस श सहस फक मी रोहित आह हा ह्येस स यस य्स्य्स स य्य्या औउऔ ऐई अउ औऊ उऊ उ फक मी हार्ड म्हणत होतो.

मग तो म्हनला कि माझे वीर्य निघणार आहे.

मग मी म्हणले कि तू माझ्या आत मध्ये सोडून दे.

मग त्याने त्याची स्पीड अजून वाढवली होती आणि ७-८ ठोके मारून त्याचा माल मझ्या आत मध्ये टाकून दिला होता.

मग त्याचे पोट माझ्या लंड वर घासत होते आणि त्या मुळे माझे पण पाणी निघाले होते आणि माझ्या पोटावर पसरले होते आणि मग तो दमला होता आणि वर झोपला होता.

दहा मिनिट झाले कि तो उठला होता आणि मग एक कपडे घेऊन त्याने माझे वीर्य साफ करून टाकले होते आणि मग मला असे वाटत होते कि माझ्या पायामध्ये जीव नाही आहे आणि मला खूप संतुष्टी मिळत होती.

मी त्याला वीर्य माझ्या आत मध्ये सोडायला सांगितले होते कारण कि त्याचे वीर्य आत गेले कि मला असे वाटत होते कि त्याने आमच्या प्रेमाची काही आठवण माझ्या आत मध्ये सोडली आहे. मी जितका वेळ शक्य होते तितका वेळ त्याला आत मध्ये ठेवू पाहत होतो.

मग मी माझ्या घरी निघून गेलो होतो आणि मग मी काही तास नंतर शी करायला गेलो होतो आणि तेव्हा माझ्या आत मधून त्याचे वीर्य निघाले होते आणि ते पाहून मी एकदम खुश झालो होतो आणि मग त्या नंतर आम्ही अनेक वेळा हे सर्व केले होते जे मी नंतर परत कधी तुम्हाला सांगतो.

मग मला या गोष्टी चे दुख होते कि त्त्याने मला कधी त्याची गांड मारायला दिली नाही आणि आता त्याने माझा लंड चोकने पण बंद करून टाकले होते, आता हे सर्व मला करायचे होते आणि काही दिवस नंतर त्याने माझ्या बरोबर सेक्स करायचे नाही म्हणले होते. मी त्याला खूप विनंती केली होती पण त्याने ऐकले नाही आणि मी एकदम दुखी झालो आहे.