Dada talmit busy me vani soabt cosy – 4

Mitrano magchya bhagat jas sangital ki vaini sobat sex karta karta mummy la dobut yeu lagla hota. Mazya angavar hickey, nakh disu lagli hoti. Ani me tichya mandivar paldo hoto, me ball sobat khelu laglo ani mummy evdhi tapli hoti, ti uthli ani darvaja lavu lagli, me utun baslo hoto jhanget hath thevun tatharpana lapvat hoto. Tine khidkya band kelya, parde sarkavle, tv band karat mla manali,

Mumm :- chal bas jhali tv, thodya val pad mazya soabt. Arram kar.

Me :- haa, chal tu aaloch me.

Me mobile vr ti aaj jaychi vaat bagat hoto, ti aat jaun bed var padli ani mla bolaval. Tevha me aat gelo. Ti bed var padli hoti. Ticha chehra badala hota, ti halu halu mothe shwas ghet hoti, tiche ball vr khali hot hote.

Me bed var alo ani tichya kushit ghuslo. Tine mazya angavar hath takla. Ani mla odhla kushit. Maz tond tichya donhi ball madhye dabla tine. Tevha mla parat green signal bhetlya sarkh jhala. Me thodya vel vat bagun ticha ball parat maxi varun chokhu laglo. To chati pudhe karun ball tondat ghusvat hoti.

Payat pay ghasat hoti swatache, tila kas tri hot hota. Tichi halchal chalu hoti. Halu halu ti kant hoti. Mazya bullya la pucchi ch pani lagla hota. Tyala ata fakth pucchi havi hoti baki kai ghen den navta. Pan tri me mummy sobat damane ghet hoto. Me parat maga saroh donhi manukyache shende bhijavle hote maxi che.

Tila pan sahan hot navta, tine maxi ch button ughdun aat khajval. Ani as tine 3-4 vela kela. Bagal khajvun, ball chya khali khot khot kajvata khajavta tine button n lavtach donhi hath vr kele. Tine maxi ashi set keli ki tyatun mla ticha ek ball sapsth disu lagal ani manuka pan. Me himmat karun maxit tond ghatala, mazya natakli garam vaaf manukyavar sodu laglo.

Me jib baher kadun ice creme sarkh ball chatu laglo ticha, manukyavar jib phirvali tas ti kalvali parat, tine mazya dokyat hath ghatla ani pudhe dhaklat ball tondat dila mazya. Kesat hath phirvu lagli.

Me ticha ball chokhu laglo lahan pora sarkh, maza bulla tichya mandi la ghasat hota. Tine mla chati shi ghatta kavtala hota. Me lahan pora sarkh dudh chokhat hoto ticha nonstop. Ti mazya kesat gol gol bot phirvat hoti.

Thdoya velane ti mage jhali ani ball tondatun nighala. Tine parat hath ghatla ani toh ball aat takla ani dusra swata pakdun baher kadhla. Ani parat javal yeun Dole band thevun ball tondavar phrivat hoti. Me nem lavun tyala tondat bharlaa ani chokhu laglo.

Mummy :- ( ekdum halu awaajat dat chavat ) ssshhh ohhhffhhh hhmmm mmmm mmm….

Me himmat karun tichya maxit hath ghatla ani dusra ball pan baher kadhla. Tiche donhi ball baher hote. Tine hath dokyavar thevla ani saral jhopli. Me uthun donhi ball vari bari chokhat hoto ani cholat hoto. Me donhi manuke cholle kach kan..

Mummy :- ( datane hoth chavat ) oofffhh uuffhhh aaaahhh sshshh….

Me tichya ball chya aaju baju chatu laglo. Mla vishwaas navta hot mummy che ball mazya tabyat hote. Tine mla ardha taas man bharun ball chokhvle. Kadchit ti pan pani pani jhali hoti. Tine ball aat ghetle ani maxi ch button lavun mazya kade path karun jhopli. Mla kasli jhop lagtey, me bulla baher kadhun halvu laglo mage.

Pani nigala tevha jivat jiv ala. Ratri me vaini la kacha kach jhavlo. Tila pan aaj mazyat vegla josh janvat hota. Tine 2-3 vela vicharla kai jhalay aaj. Pan me konla kai sangital nai. Pan dusrya disvhi pasun mummy lamb lamb palu lagli. Bajula baslo tri chid chid karaychi lamb bas. Mla kalat navta kai jhalay. As tine aathvda bhar kela, me tr asha ch sodli hoti.

Vaini sobat dhumsha chalu hota, 2 aathvde jhale hote aamhla, me roj tichya pucchitch chik galaycho maza. Mla savay lagli hoti vina condomchi ani vaini chi pan san aala, tyamule 10 divas kai karta ala nai, nanter dada chi pan talim band jhali hoti.

Khup divas jhale hote, aamhi sagle aaplya apalya kamat busy jhalo hoto, roj ratri mla jaam athavan yaychi Vaini chi. Vaini peksha jast vait mumny ch vataych. Hatat aaleli sandhi kashi kai me ghalavli, me tr kahich kela navta over. Pan kai option navta dusra.

Me duparch sofyavar baslo hoto, mummy kaam aatpun aali ani bajula basli. Ti changlya mood madhye hoti, tine mazya kesat hath ghatla ani khechla mla,

Mummy :- kes kiti vadhlet, kapat ka nai tu..

Tine mla swatahun mandivar jhopval ani kesachi malish karu lagli. Thodya velane mla janvala ti vakun ball mazya tondvar phirvat hoti tevha sarkha, angavar shahare yeu lagle mazya. Mla vatal aaj ti parat mood madhye aahe. Ani me pan khup divascha upashi hoto.

Tine nanter asch kesat hath thevla ani tv bagu lagli. Tevha me maza game chalu kela. Me haluch tichya ball varun jib phirvu laglo. Jas me jib phirvali ti tath basli, tila maza toh saprsha janvala hota. Ti pan savdhan jhali pan tine kahi action nai ghetli. Me haluch parat jib kadhli ani phirvu laglo. Ti Tath baslyamule ball thode var gele hote me tond baher kadhun uchlun jib lavaycha pryatana krat hoto. Maze he pryatana bagun ti swata vakli, tine baorobar mazya hotasamror ticha ball aanun thevla. Me sup sup karun jib maru laglo. Ticha manuka tathla hota.

Me manula datani pkdla tas ti halli, tila awaah kadhyachya hota pan tine tondatlya tondat aaig kela. Mla pan kalal me jorat dabla aahe manun me sodla lagech. Thodya velane me mazya hath var kele abi naakachya bajula khajvu laglo. Khajvala khajvata me botani manuka cholu laglo. Himmat keli ani tichya ball vr hath thevla ani muddum chavlelya thikanala cholu laglo.

Ti mayza kade bagatch navti, ticha chehra lal padla hota. Me halu halu toh ball dabu laglo. Tyavar kahi reaction navti manun me dusra pan dabayla ghetala. Seen asa hota ti ani me doghe tv kade bagat hoto pan maza hath tichya donhi ball var chalat hota bari bari.

Evdhya divsni tine mauka dilta mla sodaycha navta me. Tichya galyatun maxit hath ghalu laglo. Ti ajunch javal aali mazya. Me aat hath ghalun ticha ball pakdla ani cholu laglo. Mla swapant pan vatal navta evdha kadhi hoil. Ti evdhi sahaj mla deil. Vaini mule mazyat ek nirlaaja pana ani bindast pana ala hota.

Me botani ticha manuka pilu laglo. Ti tond banvat uhh aah karat hoti. Me tichya maxi ch button kholu laglo. Button kholun eka mago mag donhi ball chi sutka keli me, havet baher kadhle ani ekala cholat dusryala tondat bahrle. Ti vakun lahan bala la jas dudu pajtat tas mla paju lagli. Me manukyala jibe var khelvat hoto. Ti hadbad karat hoti. Halchal karat hoti sarkh. Kadachit mazya vajnamule mungya alya hotya payat.

Me :- kai jhal uthu ka.

Mummy :- hmmmm ek secand fakth.

Me uthlo, tine pay mokle kele, mla bagat nashilya dolyani ishara kela pan aaj me mood madhye aale lo mla chance sodyacha navta. Me dar, khidkya band karat tv javal aalo.

Me :- ( tv band karat ) chal jhopu jara vel.

Mumny :- ( lajat ) hmmm chal…

Ti uthli ani tasich ball baher theun ti aat geli, aat dar khidkya band karat andhar karat ti bed var padli. Me tichya magun aat alo ani dar lavla. Ti mla bagat hoti.

Me aaj kushit n ghusta tichya angavar chadhlo. Tiche dokyavarche hath bajula kele ani mazya hatani pakdla ani tichya manevar kiss karu laglo. Ti shant pane ssshhh aahahh karat hoti.

Me man chatat chatat hothvar gelo. Pan tine tond phirval.

Me :- kai jhal.

Mumny :- nko karu, aapan chuki kartoy.

Me ticha ball chokhu laglo tichya dolyat dole ghalun, ti hundke deu lagli.

Me :- kai nai kartat sagle, konla nai kalnar. ( me maza tathlela bulla tiche pay fakvun pucchi vr dhakkaa det )

Mla mahitey tula pan havay, karu na ekda, nai aadvdla tr parat nai karaych.

Ti mazya kade bagat hoti, ticha tond nai bolat hota pan chehra clear manat hota nagda kar ani kacha kach jhav.

Me parat tichya vr gelo, tichya galvaar kiss karu laglo, kapalavar keli, nakavar keli, ani ya veles me direct khalcha hoth khechla ticha ani chokhu laglo. Mazya bulla ticya pucchi vr ghasu laglo maxi varun, tine pay havet uchlun ghetle.

Me muddmun tichya datat jib ghalun tichi jin odhli ani chokhu laglo nonstop. Eka hatane kahli manuka cholat hoto. 5-10 mintat aamhi 2-3 vela kiss keli, ti swatahun jib deu lagli hoti.

Me uthun tiche pay khali kele ani maxi var keli purn, jhange vrun hot hot, tichi jhatte dar pucchi mazya dolya samor hoti. Me tichya pucchi la bagun tila bagitala tine lajat dole band kele.

Me tichya pucchit tond takun padlo. Ani ticha toh vaas gheu laglo. Muddmum jor jorar nak danyavar ragadat shwas sodat hoto.

Ti kalvalat hoti, mandya halvat hoti, maz dok pakdla tiine, vr kela ani anuvati danyavar thevli ani varun dok pakdun dabu lagli.

Mummy :- ssshhh aaaiiig aaahhh aaahu sshh uufffhhhh.

Me tichya mandya cha adhar gher tichya pucchi che hoth chatu laglo. Tichi ti tural chav mazi jib sunna karun geli. Me chatun chatun tila ola kela. Tichya pucchitun chikacha vaas mazya nakatun dokyat ghusat hota. Me donhi hatani tichi pucchi fakavli, ani aat mazi jib ghatli fakth mazi sagli jib chikane makhli tichya.

Me jib baher kadhli tr chikachi lal banun purn ek dahgaya sarkha lamb disu lagla hota clear. Me te pan jiben odhat chatun gelo. Ti mala aslya jhavadya najren bagat hoti, me parat aat tond ghatal tine swata dana cholayla chalu kela. Tich pani vadhu lagla hota. Mla te jhepat navta.

Manun me ticha danyavar cha hath jhatkla, mla tila evdhta lavkar thannd navta karyacha. Me maxi var var karat hoto pan kambre khali dablya mule purn var jaat navti. Ti uthli ani maxi kadhun nagdi houn padli.

Me tich pot ball sagli kde pappi ghet hoto, me chaddi navti kadhli, me chadditunch bulla pucchi vr lavla ani cholu laglo. Tine tiche doni hath var kele ani bhinti la pakdun dole band karun sshshhhh aahah karat swata halu lagli.

Mummy :- ssshhh kadh naa ata, kashla tarsavtoy, kadh chadii.

Tine eka hatane chaddi khali keli, me uthun nagda jhalo. Maza bulla tathla hota. Me tila bagun bulla halvat hoto. Ticha atach bagun me imagin karar hoto ti dada sobat kashi majja ghet asle. Mazya dokayat tech chalu hota
Me tichya javal gelo ani,

Me :- dhar ola kar jara.

Ti samjun geli, ti mazya bullya khali aali, bullya chi skin mage karun ek hath phrivun direct tondat bharla tine.. Dole band karun purn man lavun aavdine chokhat hoti.
Me tichya kesat hath ghatla ani tich tond jhavu laglo. 1-2 vela deep throte dila tr tine bulla baher kadhla.

Mummyv :- bas chal ye Patkan….

Me tichya payat aalo, ti mla bagat hoti, tine danyavar hath thevla ani dana cholu lagli. Me ticha hath kadhla danyavarun ani bulla ghasu laglo. Tichya kapalyavar sex chya aathya aalya, tond ughdla, dole michakle, ti swatache ball dabu lagli. Tine mazi kambar pakdli ani gand halavt bullya kachkan aat ghetla tine.

Mummy :- ssshhh aaahhhh gela aaat ekdach aaahh ssshh…

Tichi pucchi sukhli hoti, pan chikat pana hota thoda, me halu halu aat bahet karu laglo, plastic wrapper sarkha chal cahl awaaj yet hota. Ti kambar pakdun halat hoti. Halu halu awaaj band hou lagla. Ti oli hou lagli hoti, me dhakkya cha speed vadhvla tasa panyasarkha awaaj yeu lagla.

Mummy :- uuff uufffhhhh ufff halu halu halu ch kar majja yetey.

Me speed kami kela ani jhavu laglo, ti kambar pakdun mla khechat hoti.

Tichya bhattichya pudhe mazya bullya cha tikav nai lagla. Mla kal maru lagli. Me speed vadhvala. Me tichya chati vr padlo ani ball chokhat thapa thap det hoto. Tasch thap thap karta karta paccch kan mazi pichkari nighali. Me dhal jhalo tichya angavar.

Ti mla pakdun gand halvat hoti, ti pan thar tharu lagli hoti. Tine mla akdun pakdla ani jhatke deu lagli. Tine muddmun swatacha pani kadhla as vatal mla.

Aamhi doghe ekmekana vr tasch padun hoto taas bhar. Nanter sandhyakali uthlo dogh, maz chik tichya pucchit sukhla hota. Ti nagdi uthun bathroom la jaun aali ani nanter maxi ne pusat maxi ghatli tine, kahi bolli nai.

Me pan as vagu laglo jas kai jhalch nai. Ti parat ekdum normle vagat hoti. Sandhyakali papa aale. Mla tr as vatal ki dupari jhava jhavi jhalti ka nai, swapan bagaitla hota me ya level la ti acting karat hoti.

Pudhchya bhagat vacha kas tila mazya ani vaini badal kalal ani tine kas react kela.

This story Dada talmit busy me vani soabt cosy – 4 appeared first on new sex story dot com

Updated: May 8, 2023 — 10:56 pm