Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 7

Mitrano me jas tumhla sangital magchya bhagat mummy ne mla tichya sobat jhopayla bolaval hota. Ani ratri tine pudhakar ghet mazya chaddit hath ghatla ani bulla baher kadhla. Jevha tila kalal me jagi aahe jhopaych natak kartoy tevha tine bulla tondat ghela ani chokhu lagli. Me tichya tonda pudhe tiku shaklo nai. Jhatke det tich dok pakdun at madhye pani galal hota.

Sakali me uthun baher aalo, ti kitchen madhye hoti. Same ratrichi nighty vr, magun tr ticha purn bocha ughda hota. Mla bagun tine nighty khali khechli pan kai fayda jhala nai. Me tichya javal gelo ani tichya bochya var chapat marat 2 bot aat ghatli.

Mummy :- aaauch aaig kai kartoy he…

Me :- tech je tu ratri karat hotis. Ata mazi bari.

Me ticha bocha hatane fakvala ani vakun tond ghatla ani chatu laglo. Holat jib ghalat hoto. Ti kitchen kattyavar vakli purn kanat. Tine 4-5 min mla chatu dila ani dhaklat dur kela ani saral ubhi jhali.

Mummy :- he kai hot, ati nai jhala, kai kartoys tu…

Me :- ( pucchi vr hath thevat ) tech kartoy je dinu la jamla nai.

Ti naav ekun schok jhali.

Mummy :- kai bolaych tula.

Me tichya paya madhye ghuslo ani pucchi chi pappi ghet manalo,

Me :- je dinu karu shakla nai, tula satisfy, thand kartoy.

Pucchi la tond lavla, ticha ek pay uchlyn mazya khandyavar takla. Ani pucchi la chatu laglo chata chata. Ti ashtavaystha hot hoti. Tine mla dhakkala ani baher jau lagli. Me tila pakdla ani tichya hatat mobile dila video lavun.

Ti video bagu lagli, me tichya pucchit bot ghalu laglo ubhya ubhya. Varun nighty varunch ball chavat hoto. tine pay fakvla hota, tichi pucchi oli vayla chalu jhali hoti.

Mummy :- he sagla kadhi kelas, kaa kelas.

Me :- sagla sangen adhi mla thand karu de tula.

Me tila uchalla ani aat anun bed var jhopval. Tiche pay fakvale.

Me :- ghabru nkos, lay vichar nko karus fakth enjoy kar… 5-10 mintat sagla sangen.

Tichya ghudghya pasun chatyla chalu kela. Var var yet jhangevar chavat hoto. Tichya pucchit tond ghatla. Tine mag dok takla hota. Mazya kesat hath gela hota ticha. Me dana chavat hoto halka halka.

Mummy :- aaiag ssshh uufffhhh halu halu, nko naa dat lagtoy…..

Me var yetana nighty var karu laglo. Tila sangital tine uthun nighty kadhli, me tichya angavar padli ani ball chokhu laglo. Ti mla bagat hoti 2-3 min, nanter dole band karun majja gheu lagli.. Me var yeta yeta galyat, kanavar, sagli kade chatu laglo, pappi gheu laglo.

Tichya hatat hath ghalun hath var kela. Pay fakle hote adhich, chaddi varunch maza bulla pucchit deu laglo.

Me :- kiti divas kakdi, gajar, mulyavar kadhshil, mla nai bagavat tula as. Maza bag ekda gheun lihun deto parat kadhich nai mannar nais.

Ti mla ekdum chakit houn bagat hoti. Tila vatal navta me evdha khulel.

Me :- ratri kai jhalta mag, evdhya aavdine tr chokhat hotis ki, chikacha ek themb sodla naiys bullyat mazya.

Tichya kade shabdch navta kai bolav, me mazi chaddi kadhli, maza sota tathla hota, tichi najar geli. Me bulla hatane tichya pucchi vr ghsat hoto ti kalvalat hoti.

Me supda aat ghatla tas tine tond ughdla kanyala. Me halu halu prun aat gahtla bulla ticha swasch band jhala hota. Pan ajun pan ti videot jashi hoti tas rup dharan karat navti.

Me :- ( ragat ) tula nai karaych tr sod. Chuk jhali mazi, evdha tuza vichar kela kajli keli. Tu jaa ghe baherchyancha, gajar, mule ghe, pan mla chance nko deus.

As manat me chaddi ghalu laglo. Ti cha chehra ek mintat badala.

Mummy :- tu as ka vagtoys mla ajun pan kalat naiye. Ratri paryant tu shant swabhavacha hotas achanak asa kas jahl mla samjat naiye.

Me :- he bag, tula me sagla sangto.

Me khup adhi pasun tuzya var najar thevun aahe. Bed chya side chya table madhye tu je gajar, mule thevlet te bagitlay me khup aadich. Tya divshi pan dinu la jevha me ghari gheun alo hoto tevha tu Tyala jashi line det hotis na tevhch mla doubt ala hota.

Mla risk navti ghaychi kahi manun me mobile tuyza kholit lapvala hota papa gelyavar. Ani khar sangyach jhal tr me kush hoto, mla vatal dinu tri tula thand karel tu kush hoshil. Pan me hi video bagitli, evdhi sunder apsara aahes tu, swathun tyala evdha bhari chance dilas. Tyachya aayushat kadhi ashi bai bhetnar nai.

( Ti mla chakit houn ekat hoti, ticha chehryavarche hav bhav badlat hote halu halu. Mla kalal asun pan me konla sangital nai, kai kela nai he ekun ti kush jhali hoti. )

Toh pan fuski baar nigla. Nanter tu mazya navane je bot ghatli te pan bagitli me.

( ti ne lajat man khali ghatli )

Manun me manachi tyaari keli, pan mla kalat navta tula kas sangu sagla. Kal ratri tu samorun chalun aalis manun me pan laaj sodli. Gharat asun pan baher kashla tond maraych..

Mummy :- srry me tula chukich samjle, mazya manat tuzya badal fix navta. Tu kasa react hosil, tula kai vatel yach vichaeani bhiti vatychi tuzya javal yayla. Kal ratri sahaj hath lagla ani mazya aatli khaj suru jhali parat. Mla rahaval nai ani te sagla jhala.

Me :- ho manun tr me sakali te kela na. Mla vatal tu tyaar aahes.

Ti shant nagdi basun hoti, tiche ball ani pucchi bagun mla rahavat navta.

Me :- thik aahe jaude, srry tula vait vatla asel tr. ( me baher yeu laglo. )

Mummy :- thamb kuthe challays.

Me :- baher.

Mummy :- kaa.

Me :- kai karaych nai tr kai karu, ugach tula bagun tathtoy binkamacha.

Mummy :- mag tyala jhopav na, thand kar. Me kai yedi mamun basliye ka ashi ithe.

Me :- manje, kai te saral sang confuse nko karu ajun.

Tine mazya chaddi la padkun khali kela ani bulla hatat pakdun mla vadhla swatavar.

Me tichya mithit ghuslo hast ani manevar chatu laglo. Ti pan aavlat hoti mithit. Aamhi doghe nagde hoto.

Mummy :- chal magashi je karat hota te continue kar…

Me uthun tiche pay fakvle ani pucchi chatyla chalu keli. Ti majja gheu lagli kesat hath ghalun.

Mummy :- ssshhh aahhhh sshshh hech hav hota mla kadhi pasun…

Me pucchi chatun var aalo. Tr tine hatne bulla pakdla ani cholu lagli. Me uthun tichya tondajaval aalo. Tine man vr keli ani bulla tondat bharla.

Me mane khali hath lavun samorun gand havlat tich tond jhavat hoto. Ti dolyat dole ghalun aavdine bulla chokhat hoti..

Mummy :- parat tondatch sodnar aahes ka aat sodyacha khali.

Me tila sodla ani pay fakvat madhye ghsulo. Bulla aat ghatla Tichya, tine bedsheet gola karyala chalu keli donhi hatani.

Me :- ssshh aaah kai pucchi aahe tuzi. Aah sshhh. Pani galel as vattay. Tya dinu chi kai chuk nai. Tu aahesch asla maal.

Mummy :- sshhh tyach naav nko kadhu, sshshh kar karat raha thambu nkos.. Ata kuth mood bantoy…

Me :- aaah sssh ha kaa. Ag aapya kade ajun 2 divas aahet, aajcha divas pan aahe purn…

Mummy :- sshh te bagu nanter ata nko thambus kas tri hotay, karat raha…

Me :- gajrane yeto ka evdha majja tula.

Mummy :- sshhh nai hmmm aah yat veglich nasha chadhte…

Me tichya angvar padlo, magu hath ghalun tila ghatta pakdla. Tine pay havet uchalle ani mazya angavar takle. Gand udvat mla sath det hoti. Me ticha ball chokhu laglo. Ti kalvalat hoti.

Mummy :- ssshhh aaiag aah ssshh uuffhh aah aaah sshh…

Aammhi dogh dole band karun nonstop kambar halvat hoto. Kacha kacha jhavta jhavta maza chik galu lagla.

Mummy :- ssshh aahh aaig aah kar karat raha.

Me :- jhala maz nighala.

Mummy :- ho mahitye tri aat Baher kar jara bahri vattay garam garam.

Tine mla sodla ani hath var karun bhinti la hath lavun halu lagli. Ti jhatke deu lagli. Mla pakdun khechla ani ghatta pakdla.

Aamhi doghe tasech ek mekan var paldo 10 min, nanter mothya ne shwaso shwas gheu laglo.

Me :- aaahh aali ka nai majja, kasa aahe maza.

Mummy :- ssshh aah mast, majja aali khup divsani, june divas aathvle.

Me tichya angavarun utarlo ani bajula padlo. Ti pan tasich padun rahili.

Nanter ti uthli pucchi khajvat bathroom madhye geli, pucchi dhuvun baher aali. Towel ne pucchi pusli. Ani mla towel dila. Kapatun maxi kadhli ani angavar ghatli.

Me :- rahu de na kashla ghalteys. Asich bhari distes nagdi.

Mummy :- ( lajat ) tula hav tevha kadhshil ch na. Ata rahu de. Chal aavar nashata nai kela aapan.

Aamhi baher aalo, dabun nashta kela ani baslo. Pudhchya bhagat vacha kas aamhi doghni jhava jhavi keli ani ek divashi bhaji wali la bolvun threesome kela.

This story Bhajiwali mule milali mummy chi pucchi – 7 appeared first on new sex story dot com

Updated: May 7, 2023 — 10:55 pm