दीदी आणि तिची जवखोर सासू

हेलो मित्रांनो, तुम्ही सर्व कसे आहात? आज खूप दिवसा नंतर एक नवीन गोष्ट लिहायला जातो आहे. मला जवायची हौस आहे आणि ती मला माझी आई आणि माझी आती ने लावला होता. त्यांनी मला त्यांच्या पुच्ची मध्ये असे घुसवले होते कि मी आज पर्यंत त्यांच्या पुच्ची मध्ये राहायचा प्रयत्न करतो आहे. हो कधी कधी माझी मोठी बहिण पण तिची मुल काढलेली आणि पसरलेली पुच्ची माझ्या समोर ठेवून ठोकून घेत असते आणि मग जेव्हा पासून तिने माझ्या कडून ठोकून घेतले आहे तेव्हा पासून तिला तिच्या पती चा म्हणजे माझ्या जिजा चा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घेणे अजिबात आवडत नाही आहे. ती जेव्हा माग च्या वेळी इथे आली होती तेव्हा मी माझ्या सेक्सी आई ला आणि तिला एकत्र ठोकले होते ज्या च्या विषयी मी नंतर कधी तरी सांगेन.

आता तर मी तिची सासू च्या विषयी तुम्हा सर्व लोकांना सांगणार आहे कि मी कसे करून तिला खूप शेकडो ठोके दिले होते आणि त्या भोसडी ला एकदम ठोकून काढले होते. हो तर भाऊ आणि बहिणींनो तुम्ही तुमच्या लंड आणि तुमच्या पुच्ची वर आपापले हात ठेवून घ्या कारण कि आता माझी गोष्ट चालू झाली कि तुम्हाला ते सर्व करावे लागणार आहे जे तुम्हाला सर्वात जास्त आनंद देते आणि ज्या साठी या पृथ्वी तलावर माणसा चा जन्म झाला आहे. मी या वेळी जेव्हा माझ्या दीदी च्या सासरी गेलो होतो तेव्हा मी तिथे दीदी आणि तिच्या सासू च्या व्यतिरिक्त एक अजून एकदम पहलवान सारख्या माणसा ला पहिले होते, ज्याचे वय तेव्हा असेच काही ४६-४७ वर्षे च्या आसपास होते असे वाटत होते आणि तेव्हा दीदी चे सासरे आणि पती नेहमी सारखे या वेळी पण कुठे तरी बाहेर गेले होते आणि ते तेव्हा घरी हजर नव्हते.

मग मी दीदी ला त्या माणूस कोण आहे असे विचारले तर तिने सांगितले कि ते माझे मामा जी आहेत आणि ते माझ्या सासू चे दूर चे भाऊ लागतात, पण खरे तर माझी सासू त्यांच्या बरोबर खूप काही मस्ती करत असते. मी खूप वेळा त्या दोघांना माझ्या डोळ्या ने मस्ती आणि मजा करतना पहिले आहे आणि ते पण नागडे. मला तर आता तिच्या वर विस्वास पण बसत नव्हता, पण जेव्हा दीदी ने सांगितले तेव्हा मला त्या वर विश्वास करावा लागला होता, कारण तिची सासू खूप धर्म कर्म करणारी साधी आणि सरळ बाई वाटत होती.

मग मी दीदी ला म्हणले कि तुझी सासू तर खूप साधी आणि सरळ आहे असे वाटत आहे, तर ती म्हणाली कि हो अगदी आपल्या आई सारखी आहे ना असे म्हणून आम्ही दोघे हसू लागलो होतो. तिच्या सासू चे वय माझ्या आई जितके म्हणजे ४४-४५ वय च्या आसपास होते आणि तिचे बोल पण खूप मोठे मोठे होते आणि सर्वांचे लक्ष तिच्या बोल वर आकर्षित होत होते. मग मी माझ्या दीदी ला विचारले कि काय तुझी सासू माझ्या कडून ठोकून घेईल? तर ती एकदम हसू लागली आणि म्हणाली कि मला एकदम खात्री आहे कि ती तुझ्या कडून ठोकून घेईल., पण या साठी सुरुवात तुला करावी लागणार आहे.

मग मी तिला म्हणलो कि मी या दोघांना जवाजवी करताना रंगे हात पकडले तर माझे काम खूप सोपे होऊ शकते आहे. मग ती म्हणाली कि हो मग तुझे काम एकदम मस्त मध्ये होऊन जाईल. मग मी विचारले कि तुझी सासू मामा जी कडून रोज रात्री ठोकून घेते आहे का?

तर माझी दीदी म्हणाली कि नाही रोज तर नाही पण हे तिच्या खाजे वर अवलंबून आहे कधी कधी ते दोघे दिवसा पण सुरु होतात अन मी तर जास्त करून त्या दोघांना दिवसा सेक्स करताना पहिले आहे आणि मला तेव्हा तुझ्या लंड ची खूप आठवण येते. आणि मग तिने असे म्हणून माझा लंड पकडला आणि त्याला कुरवाळू लागली होती. मग मी म्हणालो कि काय हे दीदी कोणी तरी पाहून घेईल, आणि मग ते आपल्या विषयी काय विचार करतील?

मग ती म्हणाली कि आज रात्री तू माझी तहान भागवायची आहेस, माझी पुच्ची राणी खूप दिवस झाले आहे तापलेली आहे आणि आता तू आलाच आहेस तर माझ्या वर तेवढे उपकार करून जा. मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे दीदी. मी आज रात्री तुला मस्त ठोकतो आणि मग मी तुझ्या सेक्सी सासु ला पण रंगे हात पकडणार आहे.

मग आम्ही सर्व लोकांनी रात्री चे जेवण केले आणि मग काही वेळाने आपल्या आपल्या रूम मध्ये झोपायला निघून गेले होते. माझे मामा बरोबर हाय हेलो झाले होते आणि सासू ने पण मला छाती ला लावले होते, तेव्हा पासून त्यांचे बोल मला अजून माझ्या छाती ला लागलेले अनुभव होत आहेत. मग मी दीदी ला विचारले कि काय मामा आई च्या रूम मध्ये झोपतात का? तर ती म्हणाली कि नाही असे नाही झोपत, पण ते दोघे खूप वेळ पर्यंत गप्पा गोष्टी मारतात आणि मग मामा जी गेस्ट रूम मध्ये जाऊन झोपत असतात. मग काही वेळाने आम्हाला सासू मा च्या रूम मधून हसायचे आवाज ऐकू येऊ लागले होते आणि ती खूप जोर जोराने हस्त होती.

तर मग मी दीदी ला म्हांलो कि दीदी आज बहुतेक माझे नशीब चांगले आहे, आता शेजारी रूम मध्ये ठोकायचा प्रोग्राम चालू होणार आहे. आता तू मला एक सांग कि तू नेहमी तुझ्या सासू ची सेक्स लीला कोठून पाहत असतेस? मग तेव्हा दीदी मला बाथ रूम मध्ये घेऊन गेली होती तिथे एक खिडकी आहे जी आंटी च्या रूम कडे उघडत असते आणि त्या वर कोणाचे लक्ष जाऊ शकत नाही असे होते. मग मी पहिले कि मामा जी साडी वरून तिचे बोल मस्त पैकी दाबत होते आणि तेव्हा सासू तिचे दोन्ही हात घेऊन मामा चा लंड त्यांच्या पेंट च्या बाहेर काढून कुरवाळत होती आणि मग तेव्हा मी आणि दीदी पण मामा जी चा लंड पाहून एकदम मस्त होऊन गेलो होतो.

मग मामा जी ने सासू ची साडी काढून एका बाजू ला फेकून दिली होती आणि मग तिकडे दीदी ने माझा लंड बाहेर काढला आणि कुरवाळने चालू करून टाकले होते आणि त्या मुळे माझा लंड पण आता मोठा होऊ लागला होता. आता तिच्या सासू ला मामा जी ने एकदम नागडे करून टाकले होते आणि तेव्हा तिच्या पुच्ची वर खूप सारे मोठे मोठे केस पण होते. मग तेव्हा मामा जी म्हणाले कि शोभा तू तुझे खालचे केस खूप दिवस झाले काढले नाही आहेत? तू आता त्यांना पुढच्या वेळी काढून टाक, मला खूप वाढलेले केस आवडत नाहीत, इथे पहा माझा लंड किती मस्त चिकना आहे.

तेव्हा सासू म्हणाली कि मला वेळ मिळू शकत नाही आहे, माझी सून पूर्ण दिवस घरा मध्ये असते आणि मी जेव्हा फ्री असते तेव्हा तू तुझा लंड घेऊन मला ठोकायला येत असतोस. आता लवकर पण कर कि फक्त बोलत राहणार आहेस तू? मग मामा जी ने पटकन त्यांचा सामान पकडला होता आणि मग त्यांच्या लंड चा टोपा सासू च्या केसाने भरलेल्या पुच्ची च्या तोंडा वर ठेवला आणि एक जोराने धक्का मारला आणि तेव्हा सासू च्या तोंडून आह्ह्ह निघाले.

आता तिने तिचे पाय मामा जी च्या पाठी ला एकदम लावून ठेवले होते आणि ती तिची गांड उचलू लागली होती. आता इथे मामझ्या दीदी ने पण तिचे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि मग ती मला म्हणाली कि आता पटकन मला ठोक आणि मग  तू सासू च्या रूम मध्ये घुसून जा, तर मग तू तिला आज रंगे हात पकडू शकशील. मग मी म्हणालो कि मी तुम्हाला तर नन्तर पण ठोकू शकतो आहे, आणि जर इतक्यात मामा जी ने काढून टाकले आणि ते शांत झाले तर सर्व गडबड होऊन जाईल.

मग माझी दीदी म्हणली कि अरे माझ्या भोळ्या भावा मी मामा जी ला चांगली ओळखते आहे, तो साला भडवा माहिती नाही काय खाऊन ठोकत असतो माझ्या सासूला, तो खूप वेळ टिकून राहतो आणि सासू ची एकदम वाट लावून टाकतो. तो पर्यंत तू माझे काम करून टाक. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे दीदी तुला माहिती आहे, जर आज तुझ्या मागे मी तुझ्या सासू ला ठोकू शकलो नाही तर तुझी पुच्ची जवून मग मी तुझी गांड पण फाडून टाकणार आहे आणि मग मी असे म्हणून माझ्या दीदी चे पाय मी माझ्या खांद्या वर ठेवून घेतले होते.

आता ती एका पायावर उभी होती आणि मी माझा लंड तिच्या पुची वर घासत होतो. आता आम्ही दोघे सासू ची जोरदार जवाजवी पण पाहत होतो. मग मी एक धक्का मारला तर माझा लंड दीदी च्या पुच्ची मध्ये एकदम पूर्ण जाऊन घुसला होता आणि मग आम्ही लोक पण धक्के मारू लागलो होतो. आता जवाजवी दोन्ही पण बाजू ला चालू झाली होती, एका बाजू ला सासू ठोकून घेत होती आणि एका बाजूला सून ठोकून घेत होती, आणि तिथे आवाज तर जास्त करून सासू चे येत होते कारण कि मामा जी तिला खूप जोर जोराने ठोकत होते.

आता एका पाया वर उभी राहून राहून दीदी दमली होती आणि मग म्हणाली कि राज आता मला तुझ्या मांडी वर घेऊन टाक, मी तर आता खूप दमून गेले आहे. मग मी माझ्या दीदी ला माझ्या गोद मध्ये उचलले होते आणि मग दीदी पण तिची गांड उचलून उचलून माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घेऊ लागली होती. आता ती उड्या मारत असल्याने तिचे मोठे मोठे बोल पण हलु लागले होते आणि मग मी तिचे बोल माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो होतो. आता दीदी अहह ओह हाह्ह ओह हाह्ह होहोई करून पाणी काढू लागली होती आणि मग काही ठोके मारून मी पण शांत झालो होतो, पण इथे मामा जी आणि सासू जी अजून पण लागलेले होते.

मग दीदी त्तीची पुच्ची साफ करत करत म्हणाली कि बघ मी तुला संगितले होते न कि हा भडवा साला लवकर पाणी काढत नाही आहे. जर त्याने मला एक वेळा ठोकून दिले असते तर मी पण मजा करून घेतली असती. आता तिच्या तोंडून असे ऐकून मला खूप आश्चर्य वाटू लागले होते.

मग मी म्हणालो कि तुला मामा कडून ठोकून घ्याय्यचे आहे का? तर ती म्हणाली कि हो का नाही? खरे तर कोणती स्त्री तिच्या पुच्ची मध्ये एका मर्द चा लंड आत मध्ये जास्त वेळ घेणे पसंत करणार नाही आहे? मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आज जर माझे काम झाले तर मी तुला मामा जी च्या पायाच्या मध्ये आणायची काही तरी व्यवस्था करून टाकतो तू अजिबात काळजी करू नकोस.

मग मी माझा पायजमा घातला आणि मग मी सासू च्या रूम मध्ये जायची तयारी करू लागलो होतो आणि मग मी अचानक त्यांच्या रूम मध्ये जोराने दरवाजा उघडून घुसलो होतो आणि मला असा आलेला पाहून सासू चे तर एकदम होश उडून गेले होते. पण मामा जी एकदम कडक दिसत होते. आता सासू ने तिचे नागडे शरीर चादरी च्या आत मध्ये लपवले होते तेव्हा मामा जी एकदम नागडे होऊन माझ्या समोर बसले होते.

मग सासू म्हणाली कि अरे बेटा राज तू इथे कसा काय आलास आणि ते पण या वेळी? तुला तर आता आराम करायला पाहिजे होता ना? मग मी म्हणालो कि मी आराम करायचा प्रयत्न करत होतो आंटी पण तुम्ही झोपायला द्याल तर ना? इतक्या जोर जोराने धडा धड आवाज बाहेर येत होते कि मला वाटले कि काही चोर तर नाही न घुसले आहेत आणि म्हणून मी इथे आलो तर पहिले कि इथे तर काही तरी वेगळे चालू आहे.

मग मामा जी पण म्हणाले कि हो बेटा मला समजले कि तुला इथे कोण ओढून आणले आहे? शेवटी तू पण एक लंड धारी आहेस ना? बोल पुच्ची मारायची आहे का तुला हिची? मग मी खोटे नाटक करू लागलो लो मामा जी तुम्ही हे काय घाण घाण बोलत आहे, मी असे आंटी बबरोबर करायचा विचार पण कधी पण करू शकत नाही आहे. हि माझ्या दीदी ची सासू आहे आणि ती माझ्या आई सारखी आहे मला.

मामा जी म्हणाले कि चल आता तू नाटक करू नकोस आणि आता तू पण मैदानात ये.. मग मी हळू हळू बेड जवळ गेलो तर मामा जी ने ओढून माझी लुंगी काढून टाकली आणि त्यामुळे मी आता एकदम नागडा झालो होतो.

मग माझा लंड लटकत होता आणि ती मामा जी ने हातात घेतला आणि ते आंटी ला दाखवत म्हणाले कि घे बघ आज तू पण एक जवान लंड ची मजा घेऊन टाक, तू माझ्या कडून ठोकून घेऊन आता बोर झाली असशील, चल आता तू तुझी चादर काढून टाक आणि या बिचार्याला पण तुझी पुच्ची दाखव आणि अजिबात लाजू नकोस. मग मामा जी ने सासु ची चादर बाजूला करून टाकली होती आणि मग मला म्हणाले कि बेटा सर्व लाज या पुच्ची मध्ये टाकून दे आणि तू पण या मध्ये घुसून जा.

आता मी तर आधी पासून सासू ला जवायचा विचार करून आलो होतो आणि मग मी जेव्हा आता रूम मध्ये येऊन तिचे नागडे शरीर पहिले तेव्हा मला माझ्या आई ची आठवण आली होती एकदम तसेच मोठे मोठे बोल आणि त्यावर असलेले ब्राऊन कलर चे निपल एकदम कडक झाले होते आणि मग मला ते तोंडात घेऊन चोकायची इच्छा झाली होती. मग मी आंटी चे बोल खुप हळूहळू माझ्या हात लावला नी कुरवाळू लागलो होतो.

आता आंटी अजून पण माझ्या समोर लाजत होती आणि तेव्हा मामा जी ने तिच्या पुची वर हात फिरवत म्हणले कि घे राणी आनंदाने मजा घे, आज तर तुला दोन मर्द एकत्र मजा देणार आहेत मी तुझी पुच्ची चाटतो. तो पर्यंत तू त्याला तुझे थोडे दुध पाजून तयार कर आणि मग माझे तोंड तिच्या निपल कसे करत म्हणले कि घे बेटा दुध पी आणि तुझ्या लंड मध्ये ताकद आणून घे, साली खूप लंडखोर बाई आहे जेव्हा मी दोन वेळा ठोकतो तेव्हा तिचे पाणी निघते आहे. आता हे सर्व माजी बहिण पण खिडकी तून ऐकत होती आणि आत मध्ये काय चालू आहे ते सांगत होती.

मी तिला आधी पासून सांगून आलो होतो कि मामा जी चा लंड मी तुझ्या पुच्ची मध्ये देनार आहे. मग मी सासू चे बोल माझ्या तोंडात भरले आणि चोकू लागलो होतो आणि तिथे मामा त्यांच्या तोंडाने तिची पुच्ची चोकत होते. आता मामा ची हालत खूप खराब झाली होती मग ती बेड वर झोपली होती आणि मग मी आरामात तिच्या जवळ जाऊन तिचे बोल पिऊ लागलो होतो आणि मामा जी तिची पुच्ची चाटत होते. आणि आता ती अहः ओह्ह हः ममं ओह्ह ममं एस अहह ओह्म्म करत होती.

मग ती मला महाली कि बेटा अजून जोराने चोक मला दाबून दाबून चोक आणि सर्व पिऊन जा. मग मी तिच्या बरोबर जरा आरामात करत होतो. मग काही वेळाने ती एकदम गरम झाली होती आणि माझा लंड पण एकदम फनफणु लागला होता आणि मग मामा जी ने सांगितले कि बेटा आता तुझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दे आणि तिची पुच्ची फाडून टाक.. आता मामा जी ने सासू च्या जवळ गेले आणि तिच्या तोंडावर जाऊन बसले होते आणि त्यांचा लंड तिच्या ओठा वर फिरवू लागले होते.

आता मी माझा लंड चा टोपा तिच्या पुच्ची वर घासत होतो आणि ती आता जोर जोराने म्हणत होती कि साल्या हरामी घासत राहशील कि आता आत मध्ये पण टाकशील आणि मग मला पण राग आला आणि मी एका ठोक्यात माझा पूर्ण लंड तिच्या आत मध्ये टाकला आणि ती एकदम ओरडली अहः ह हाह्ह ओह हाह्ह हीउऐ ऊउ इऐइ आईइ ग्ग्ग इमेले अहः इही इअह्ह्ह हो अम्म्म इछी अहः ओग्ग्घ्ह साल्या हरामी मादरचोद तुझ्या आई चा कुत्रा भडव्या इतक्या जोरात कोणी टाकत असते का? आधी कधी पुच्ची नाही मारली आहे का मादरचोद?

मग मला अजून राग आला आणि मग मी तीअल जोर जोराने ठोके देऊ लागलो होतो आणि सासू मला घाण घाण शिव्या देऊ लागली होती आणि मग मी पण मस्त होऊ लागलो होतो आणि मग जेव्हा मामा जी ने पहिले कि ती शिव्व्या देत आहे तेव्हा मामा जी ने त्यांचा लंड तोंडात नाही टाकला आणि तिचे बोल जोर जोराने दाबून मजा घेऊ लागले होते.

तेव्हा तर आंटी अजून पण जास्त तापली होती आणि म्हणाली कि भोसडी बहनचोद  तुला पण आता मस्ती आली का, जी माझी मुलायम स्तन ला एकदम कुत्र्या सारखा चोकत आहे आरामात कर नाही तर उद्या तुझ्या सून ला बोलवून याचा लंड तिच्या पुच्चीत घुसवून देईन. कुत्रा साला कधी पुच्ची आणि बोल पहिले अन्ही आहेस का कि असा तुटून पडला आहेस आज ते. साला हरामी फ्री मध्ये जवायला काय मिळून जाते तिची औकात विसरून जात असतो. आता तिथे माझे धक्के मारणे चालू होते तेव्हा आंटी परत त्रासाने ओरडू लागली होती कारण कि मी माझा लंड काढून पुन्हा आत मध्ये टाकला होता. आता हे पाहून दिली ला पण पुच्ची ओली झाली होती आणि ती खिडकी तून सर्व काही पाहत होती.

मग मामा जी ने त्यांचा लंड तिच्या तोंडा मध्ये टाकून दिला आणि आत बाहेर करू लागले होते. आता मी पण पाणी काढयला जवळ आलो होतो आणि मग मी पाणी सोडून टाकले होते आणि मामा जी ने मला ढकलून पटकन त्यांचा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि तिला ठोकू लागले होते. आता मी माझा लंड तिच्या तोंडात टाकला होता आणि मामा जी आंटी ची पुच्ची ठोकत होते.

मग काही वेळ मध्ये आंटी ने तिचे पाणी सोडले आणि मामा ने पण सोडले आणि मग ते एका बाजूला जाऊन झोपले होते. आता मी पण आंटी च्या तोंडा मध्ये माझा लंड टाकून होतो आणि तेव्हा माझ्या लंड मधून पाणी निघू लागले होते आणि ती पण खूप मजा घेऊन चोकू लागली होती. मग मी पण माझा थोडा रस तिच्या तोंडावर टाकला होता आणि खूप सारे तिच्या केसा वर आणि तिच्या बोल वर पण सोडून टाकले होते. ज्या मुळे तिचे बोल एकदम चमकू लागले होते. मग ती म्हणाली कि तुझ्या लंड चे पाणी तर खूप मस्त आहे तू विना कारण याला बाहेर टाकून दिले आहे. भैया जरा आता तू माझ्या बोल वर असलेला रस चाखून बघ, याचे पाणी किती मस्त आहे ते पहा?

मग हे ऐकून मामा जी पण तिच्या बोल वर असलेले माझे  पाणी चाखू लागले होते. मग आम्ही तिथे बेड वर पडून राहीलो होतो. आता मी माझी बिचारी दीदी च्या विषयी विचार करत होतो कि आता तिला तिच्या बोटाने काम करून घ्यावे लागणार आहे.

तेव्हा मी असेच सासू ला विचारले कि तुम्ही म्हणत होता कि मामा जी च्या सूनेला माझ्या कडून ठोकून घेणार? काय तुम्ही खरेच असे करणार आहे? तर मामा जी महानले कि हो बेटा का नाही? तू माझ्या सुनेला ठोक आणि मी तुझ्या दीदी ला जवतो. काय तयार आहेस ना तू? मग मी रागाने म्हणालो कि तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे तुम्ही हे काय बोलत आहे ते? आणि आंटी तुम्ही पण काही बोलत नाही आहे कि हे तुमच्या सुनेला काही तरी म्हणत आहे आणि तुम्हि ऐकून घेत आहे. तुम्हाला काही कसे वाटत नही असे बोलताना? मग मामा जी म्हानले कि आता कसे वाटले तुला माझ्या सुनेला तुला फ्री मध्ये ठोकायचे आहे तर?

तेव्हा आंटी म्हणाली कि अरे बेटा त्या मध्ये इतके वाईट असे काय आहे. तुझ्या बहिणीला यांच्या कडून ठोकून घे, असे पण माझा मुलगा खूप खूप दिवस बाहेर राहत असतो आणि ती बिचारी एक एक लंड साठी तडफडत असते, मी तिला अनेक वेळा तिच्या पुच्ची मध्ये बोट करताना पहिले आहे, आता मला पण हेच पाहिजे होते आणि मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आंटी तुम्ही म्हणत आहे तर मला काही प्रोब्लम नाही आहे. मग आम्ही ठोकायचा दुसरा प्रोगाम सेट केला. मग त्या नंतर मामा जी ने कसे माझ्या समोर माझ्या बहिणी ला ठोकले ते मी तुम्हाला माझ्या गोष्टी च्या पुढच्या भागात सांगणार आहे. मी तेव्हा मामा जी च्या सुनेला आणि दीदी च्या सासु ला पण खूप जोराने ठोकले होते नी ते सर्व मी तुम्हाला माझ्या पुढच्या गोष्टी मध्ये सांगेन. ठीक आहे ना. तो पर्यंत तुम्ही लंड वर तुमचा हात ठेवा आणि पुच्ची मध्ये बोट घालून बसा.