काकाचा मोठा लंड

हेलो मित्रानो माझे नाव शीतल आहे आणि मी एका मोठ्या कंपनी मध्ये काम करते आहे. मी रोज या साईट वर गोष्टी वाचत असते. मी खूप दिवस झाले विचार करीत होते कि मी पण एक जुनी आणि एक मजेदार गोष्ट या वर लिहावी. तर मित्रांनो ही घटना दोन वर्षा पूर्वीची आहे. जेव्हा मी पहिल्या वेळी जवून घेतले होते.

ही एक खूप मस्त अशी गोष्ट आहे अन तुम्हाला पण खुप आवडेल.

तेव्हा मी आणि माझी घर चे लोक एका गावाच्या भाग मध्ये राहत होतो.

आमचे गाव कर्नाटक मधील उस्मानाबाद नावाचे आहे.

तुम्हाला तर माहिती आहे कि गाव म्हणजे गाव असते. तिथे वीज पण सरळ नव्हती. आणि रस्ते पण खूप खराब होते.. म्हणजे तिथे काही पण विकास झाला नव्हता.

पण मित्रानो तिथल्या हिरव्या वातावरणाने मन खुश होऊन जाते.

माझे पप्पा तिथे कामा साठी जात असत. कधी कधी ते आमच्या घर च्या काही लोकांना पण घेऊन जात असत.

आमच्या बरोबर पप्पा च्या वयाचा एक नोकर पण जात होता. तो एकदम विचित्र असा होता.. एकदम काळा काटकुळा आणि त्याने अजून पण लग्न केले नव्हते. त्याला आम्ही काका म्हणत होतो.

तर तो आणि माझे पप्पा सकाळी जात होते आणि मग संध्या काळी परत येत होते मग घरी बसून मी आणि आई एकदम बोर होऊन जात होतो.

एका दिवसाची गोष्ट आहे आम्ही असेच घरी बसलो होतो आणि तेव्हा पप्पा आले अन त्यांच्या बरोबर ते काका पण आले. ते रोज घरी येऊन चहा पिऊन मग त्यांच्या घरी जात होते. मी पण त्यांच्या बरोबर बोलत होते आणि माझ्या मनात असा विचार कधी पण आला नव्हता.

ते त्या दिवशी आले तेव्हा त्यांची नजर काही चांगली दिसत नव्हती, ते एकदम विचित्र नजरेने मला पाहत होते. मला थोडे विचित्र वाटले पण मी काही लक्ष दिले नाही आणि मी उठून बाहेर गेले.

मग मी काही वेळाने ऐकले कि कोणी तरी पाणी टाकत आहे मी पहिले तर तिथे काका होते आणि ते तिथे लघवी करीत होते. ते माझ्या समोर पाहून मला घुरत होते आणि ते त्याचा लंड पण हलवत होते.

मला खूप भीती वाटली आणि मी पळून घरा मध्ये गेले. पण मी कोणाला काही पण सांगितले नाही. मी त्यांचा लंड पहिला होता तो मला खूप आवडला होता एकदम मोठा आणि काळा होता.

मग ते काका त्यांच्या घरा कडे निघून गेले. पण ते त्यांचा डब्बा तिथे सोडून गेले. मग माझ्या आईल तो डब्बा दिसला होता आणि तो पर्यंत ते त्यांच्या घरी पण पोचले असतील. मग माझ्या आई ने म्हणले कि पप्पा दमले आहेत तू जाऊन त्यांचा डब्बा देऊन ये.

मी एकदम खूश झाले आणि मग माहित नाही थोडी भीती पण वाटू लागलो होती.. त्यांचा लंड मला त्यांच्या कडे ओढत होता. संध्या काळचे ७ वाजले कि पूर्ण पणे अंधार होतो त्यामुळे मी तिथे जाऊ शकत नव्हते.

पप्पा म्हणाले : जाऊ दे, ते उद्या येऊन घेऊन टाकतील.. आता बाहेर जाऊ नकोस.

दुसऱ्या दिवशी उठले. .तर पप्पांची तब्येत काही चांगली नव्हती.. त्यांना थोडा ताप आला होता.

ते म्हणाले : आज मी शेतात जाऊ शकणार नाही आहे थोडा वेळ मी घरी राहून आराम करेन.

तेवढ्यात तिथे काका आहे. त्यांना पाहून माझ्या पुच्ची मध्ये काही तरी होऊ लागले होते. मी त्यांना पाहून एक सेक्सी स्माईल दिली.

त्यांनी पण मला एक स्माईल दिली.

त्यांना शेता मध्ये जायचे होते.. तर ते पप्पांना म्हणाले : तुम्हीं आराम करा.. मी आज शेतात जाऊन येतो. पण माझ्या कडे जेवायला डब्बा नाही आहे.. मी तिथे काय जेवणार?

तर आई म्हणाली : तुम्ही जावा मी काही वेळाने तुम्हाला शेतात जेवायचा डब्बा देते.

ते ठीक आहे म्हणून निघून गेले आणि मग जाताना मागे वळून मला स्माईल देऊ लागले.

मग मी दुपारी त्यांच्या साठी जेवण घेऊन गेले.

मी एकदम मस्त मध्ये लिपस्टिक लावून आणि सजून धजून गेले होते.

मी शेतात पोचले ते समोर बसले होते. त्यांनी मला पहिले आणि पटकन उभे जाले जणू कि माझी वाट पाहत बसले असतील.

ते माझ्या जवळ आले आणि तिथे एक झोपडी बांधलेली होती.. त्यांनी मला आत मध्ये जाऊन जायचे सांगितले.

मी थोडी घाबरले.. मी आत मध्ये जाऊन बसले.

ते माझ्या मागून आले अन मी त्यांना पहिले तर मी एकदम चकित झाले होते. ते एकदम नागडे माझ्या मागे उभे होते.

त्यांचा लंड माझ्या जवळ होता आणि ते माझ्या कडे पाहून हसत होते. आता मला काही कंट्रोल करता आले नाही. म त्यांचा लंड पटकन पकडला आणि हलवू लागले.

तो खूप मोठा लंड होता. मला तर वाटले कि आज माझे काही पण खरे नाही आहे.

मग ते म्हनाले  पटकन तोंडात घे माझी राणी.

मी नाही म्हणले पण त्यांनी जोर जबरदस्ती ने माझ्या तोंडात टाकला.

मी काही पण बोलू शकत नव्हते. खूप मोठा लंड होता त्याचा टेस्ट एकदम वेगळा होता.

ते एकदम खारट होते पण मला का माहिती गोड वाटत होता.

ते माझे तोंड जवत होते आणि मग काही मिनिटांनी त्यांनी पाणी काढून टाकले होते. मला त्यांचे वीर्य इतके गोड वाटले कि जणू मी लस्सी पीत होते.

मला त्याची चव खूप आवडली.

मग त्यांनी मला एकदम नागडी केली आणि मला खाली झोपवले. आणि ते एकदम जोर जोराने मला पप्पी घेऊ लागले होते.

ते जणू मला खात होते.. माझे पूर्ण तोंड एकदम ओले करून टाकले होते.. ते असे चाटत होते कि जणू कोणी खूप भुकेले अन्न पाहून त्यावर तुटून पडते.. तसे ते तुटून पडले.

मला पण खूप आनंद होत होता.

मग काही वेळाने ते पुन्हा तयार झाले आणि त्यांनी लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवला आणि घासू लागले होते. जेणे करून माझी पुच्ची ओली होऊन जाईल. मी आधी तरी नाही म्हणले होते.. पण मला त्यांचा लंड आता स्वर्गात घेऊन गेला होता.

मग मी माझी कमर उचलून त्यांना साथ देऊ लागले होते अन असे करत करत माझी पुच्ची एकदम ओली झाली होती.

मग त्याने एकदम अचानक त्यांचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घुसवला होता.

मी आह्ह ओह्ह्ह करू लागले होते.. मला खूप त्रास होत होता आणि त्यांना काही पण काळजी नव्हती.

ते मला ठोकत गेले आणि मी जोर जोराने ओरडत राहिले आणि मग काही वेळाने त्यांनी पाणी सोडून टाकले होते.

मला पण झोप लागली होती. मी जेव्हा उठले तेव्हा पाच वाजले होते.

मग मी माझे कपडे घालून पळत होते कि काकांनी मला पकडले.

मी म्हणाले : काका आता नाही.. मला खूप उशीर झाला आहे.. मला घरी जाऊन प्रोब्लेम होईल.. उद्या मी पुन्हा इथे येते.

मग त्यांनी असे वर्तन केले कि जणू ते बहिरे असतील. मग माझी पेंट काढून फेकली आणि मग माझी पेंटी पण काढून टाकली.

मग ते माझ्या वर चढले आणि आत माझी पुच्ची चांगली सुजली होती. तरी त्यांनी लंड आत मध्ये टाकून दिला.

मी आता सहन करू शकले नाही… पण दोन मिनिटांनी मला खूप आनंद आला.आणि मग काही वेळ जवून जवून त्यांनी पाणी काढून टाकले.

मग मी माझ्या घरी गेले.

घरी सर्व काही ठीक होते.. मला कोणी काही विचारले नाही.