फाटलेली सलवार पाहून बहिणीची गांड मारली

हेलो मित्रानो माझी हि पहिली सेक्स गोष्ट आहे जी माझ्या बरोबर घडली होती, माझे नाव राजू आहे आणि माझे वय २० वर्षे आहे. हि गोष्ट माझी आणि माझ्या मामू च्या मुलीची आहे, माझे आणि माझ्या मामाचे घर काही अंतर वर आहे.

माझ्या मामी च्या घरा मध्ये चार लोक आहेत, माझे मामू, मुमानी, मुलगा असिफ आणि मुलगी मुस्कान, मुस्कान आता जवानिच्या उंबरठ्यावर होती आणि असिफ चे वय १२ वर्षे होते.

मी अनेक वेळा मामू च्या घरी जात असतो आणि मी आज पर्यंत कधी वाईट विचार केला नाही आहे.

माझे मामू एक कंपनी मध्ये चांगल्या पोस्ट वर आहेत आणि ते कामा साठी अनेक वेळा बाहेर जात असतात आणि तेव्हा मी त्यांच्या घरी काही मदत पाहिजे असेल तर करून देत होतो.

एक दिवस मी मामू च्या घरी गेलो होतो तर असिफ अभ्यास करत होता आणि मुस्कान आणि मुमानी कपडे धूत होती. मामू त्यांच्या जोब वर गेले होते.

मग मी असिफ च्या जवळ जाऊन बस्लो होतो.

मग मुमानी ने मुस्कान ला म्हणले कि तू जाडू लावून घे.. मी कपडे धुऊन घेते.

मग ती माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि मला पाहून हसली आणि म्हणाली कि काय राजू भाई काय मजा घेत आहे?

मग ती मला असे म्हणून जाडू लावू लागली होती.

मग मी काही म्हणलो नाही आणि बसून राहिलो होतो आणि मग जेव्हा ती परत आली होती तेव्हा ती मला पाहून हसत हसत जाडू मारू लागली होती.

मग मी म्हणले कि काय वेडी झाली आहेस का? हसत काय आहेस?

मग ती म्हणली कि हो भाऊ.

मग ती दुसर्या रूम मध्ये गेली होती आणि मी असिफ चे पुस्तक घेऊन वाचू लागलो होतो.

ती परत येऊन जाडू मारू लागली होती आणि मग मी तिच्या कडे पहिले तर माझे होश एकदम उडाले होते, तीची सलवार फाटून गेली होती आणि त्या मधून तिची पुच्ची सरळ सरळ दिसत होती, मी खाली तोंड करून बसलो होतों, मग तीने मागून तिचे दोन्ही पाय एकदम उघडले होते आणि मग ती वाकून झाडू मारू लागली होती.

मग माझा लंड पण एकदम कडक झ्झाला होता आणि मग मी तिची पुची पाहून माझा लंड दाबू लागलो होतो आणि ती गपचूप मला असे करताना पाहत होती आणि हसत होती.

मग मी तिच्या कडे पहिले आणि विचार करू लागलो कि तू मुदामून असे दाखवते आहे. मग मी उठलो होतो आणि माझ्या घरी जाऊन तिच्या नावाने मुठ मारली होती.

मग मला माझ्या डोक्या मध्ये फक्त तिची पुची दिसत होती आणि मग मला पण समजले कि तिला माझ्या कडून ठोकून घ्यायचे आहे, आता मी ठरवले कि आता तिला ठोकायचे आहे.

दुसर्या दिवशी मी मामू च्या घरी लोवर आणि एक ढिली शर्ट घालून गेलो होतो मामू तर तेव्हा कंपनी मध्ये गेले होते आणि घरी मुमानी असिफ आणि मुस्कान होते.

मग ममला पाहून मुस्कान हसू लागली होती आणि मी पण तिला स्माईल दिली होती.

मग मला पाहून मुमानी ने म्हणले कि चल राजू आला आहे, वर च्या रूम मधून भंगार बाहेर काढायचा आहे.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे चला.

मग आम्ही सर्व वर जाऊन समान काढू लागलो होतो.

मग मुमानी ने म्हणले कि मी जरा बाजारात जाऊन येते तो पर्यंत तुम्ही सर्व सामान खाली टाकत जा.. मग मी चांगले सामान घरी ठेवून देते आणि बाकीचे विकून टाकते.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे तुम्ही जा.

मग आम्ही तिघे वर होतो, मी रूम मध्ये एका बाजूला उभा होतो, असिफ आणि मुस्कान एका बाजूला होते, मी मुस्कान ला पाहत होती आणि ती मला पाहत होती.

इतक्यात आसिफ ला एक सायकल दिसली होती आणि तो म्हनला कि मला ती सायकल काढून द्या.

मग मी असिफ ला ती सायकल काढून दिली होती आणि तो ती घेऊन खाली गेला होता.

मग मी आणि मुस्कान वर होतो आणि मुस्कान माझ्या समोरून गेली होती आणि तिची गांड माझ्या लंड वरून घासली होती आणि माझा लंड कडक झाला होता.

मग ती माझ्या समोर उभी झाली होती आणि म्हणली कि मला वर उचल, मी वरून सामान काढून देते.

मग मी तिची कमर पकडली आणि तिला वर केले होते आणि माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि तिला समजले होते कि माझा लंड कडक झाला आहे.

मग तिने म्हणले कि मला खाली उतार.

मग मी तिला उतरले होते आणि तिने तिच्या गांडी चे सर्व वजन माझ्या लंड वर दिले होते आणि उतरली होती आणि म्हणू लागली कि मी आता बाहेरून येते.

इतक्यात मी माझ्या लोवर मध्ये भोक केले होते आणि मग ती जेव्हा परत आली होती तेव्हा मी म्हणले कि चल मुस्कान वरून समान काढून घेऊ.

मग ती माझ्या समोर आली होती आणि मग मी पटकन माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तिच्या कमीज ला मागून वर करून तिला उचलले होते आणि माझा लंड सरळ तिच्या गांडी च्या भोका वर गेला होता, ती एकदम ओरडली होती आईई मेले अहः भाई तू काय केलेस.. पूर्ण टाकून दिलास गांडी मध्ये आह्ह औऊ बाहेर काढून घे याला.

मग मी म्हणले कि आता काही मिनिट थांबून घे मुस्कान.

पण ती रडू लागली होती.

मग मी माझा लंड तिच्या गांडी मधून बाहेर काढला होता आणि तिने पाहून म्हणले कि भाई खूप मोठा आहे मला जाऊ दे.

मग मी म्हणले कि आधी तू मला तुझी पुच्ची दाखवतेस आणि मग म्हणतेस कि मला जाऊ दे.

मला तुझ्या कडून ठोकून घ्यायचे होते पण तुझा लंड पाहून मला भीती वाटत आहे.

मग मी म्हणले कि असे मग मी तुझ्या पुच्ची मध्ये अर्धा लंड टाकतो.

मग तिने म्हणले कि ठीक आहे पण भाई अर्धाच टाक, नाही तर मी मारून जाईन,, आणि तू माझ्या गांडी मध्ये टाकु नकोस.

मग मी म्हणले कि तू घोडी बनून जा.

तर ती म्हणली कि का घोडू बनू.

मग मी म्हणले कि त्या मुळे तुला त्रास कमी होईल.

मला तर तिची गांड मारायची होती आणि मग तिने तिची सलवार काढली होती आणि घोडी बनली होती, तिची मखमली गांड पाहून माझे होश उडाले होते आणि तिची गांड एकदम मस्त होती.

मग मी तिच्या गांडी वर थुक लावले होते आणि ती म्हणली कि भाई तुम्ही माझ्या गांडी वर थुक का लावत आहे?

मग मी म्हणले कि तुझ्या गांडी वर लावले तर माझा लंड सरळ सरकत तुझ्या पुची मध्ये जाईल.

मग मी तिच्या गांडी च्या भोक वर लंड ठेवला होता आणि एक जोराने झटका मारला होता.

मग माझा अर्धा लंड आत मध्ये गेला होता आणि ती एकदम ओरडली होती अहः हः उऊ उ मेले मी औऊ ऐई भाऊ काढून दे अहह औऊ ऐई अंम हाह्ह ओह्ह अम्म्म ओम्म्म मला खूप त्रास होतो आहे मी मरून जाईन.

मग मी तिचे ओठ माझ्या ओठ मध्ये घेतले होते आणि तीला मी कीस करू लागलो होतो आणि मग तिला म्हणले कि गप्प बस.. आता काही वेळाने तुझा त्रास कमी होऊन जाईल.

मग मी तिला ठोकू लागलो होतो आणि काही वेळाने तिचा त्रास काही कमी झाला होता.

तिने म्हणले कि भाऊ आता हळू हळू कर.

मी म्हणले कि ठीक आहे.

मग मी तिच्या गांडी वर अजून थोडे थुक लावले होते आणि एक झटका देऊन पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता.

मग ती एकदम ओरडली होती आईई औऊ इआऊ ओस्स ओओं उऊ उऔउ अहह फाडून टाकली माझ्या हरामी.

मग मी अजून जोराने ठोकू लागलो होतो.

ती अजून जोर जोराने ओरडू लागली होती आणि अहः उउं स्स्स आईई ऐई औऊ ऐई मेले मी बाहेर काढ असे जोर जोराने म्हणू लागली होती.

पण मी तिचे काही पण ऐकले नाही आणि मी एकदम वासनेने भरलो होतो. मग मी तिची गांड खूप जोर जोराने मारली होती आणि मग माझे वीर्य तिच्या गांडी मध्ये टाकून दिले होते.

मग ती काही वेळाने उठली होती आणि खाली निघून गेली होती आणि मग मी त्या नंतर तिची पुच्ची पण मारली होती, ते मी तुम्हाला नंतर सांगतो.