म्युजिक शो मध्ये मुलीची गांड मारली

हेलो मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे आणि माझे वय २४ वर्षे आहे. मी दिल्ली मध्ये राहतो आहे आणि एम.बी.ए. करतो आहे. मित्रांनो हि गोष्ट सप्टेंबर ची आहे, दिल्ली च्या सेन्ट्रल पार्क मध्ये म्युजिक शो चालू होता आणि तिथे खूप जास्त गर्दी होती, आणि तिथे खूप चांगले चांगले प्रसिध्द कलाकार येणार होते, तर माझ्या एक मित्राने तिकीट घेतले होते, पण काही कारणाने तो जाऊ शकला नाही, तर त्याने ते तिकीट मला देऊन टाकले होते.

मग जेव्हा शो ची वेळ झाली होती तेव्हा मी तिथे पोचलो होतो आणि अरे देवा काय मस्त शो होता तो? स्टेज एकदम रंगबेरंगी होते आणि लाईटिंग पण एकदम जकास होती. पार्क एकदम खचाखच भरले होते, मग प्रोग्राम चालू झाला होता आणि आता मला पण खूप मजा येत होती आणि सर्व कलाकार येत होते आणि येऊन गाणे गाऊन जात होते, आता हळू हळू पब्लिक शीट वरून उठून स्टेज च्या वर डान्स करत होती, तर मी पण स्वतःला थांबवू शकलो नाही आणि मी पण डान्स करू लागलो होतो.

आता सर्व मुले मुली पण डान्स करत होते आणि मग आता हळू हळू तिथे पण गर्दी वाढू लागली होती आणि आता मुली पण बोल वर उडवून उडवून नाचत होत्या आणि ते पाहून मी खूप गरम झालो होतो, आता लोक एकमेकाला धडका पण मारू लागले होते, मग हळू हळू स्टेज च्या जवळ पण एकदम गर्दी वाढली होती आणि सर्व एकमेकाला चिकटून गाण्याची मजा घेत होते आणि एकदम जोराने दंगा करत होते.

तेव्हा अचानक मागून कोणी तरी मला धक्का मारला होता आणि मी एक मुलीला जाऊन धडकलो होतो, मग मी तिला सॉरी म्हणयचा विचार करत होतो पण मग मी गप्प बसलो कारण कि तिला धक्का लागला तरी तिने मला पहिले पण नव्हते. ती तिच्या मस्ती मध्ये आवाज करत नाचत होती, मग मी तिच्या कडे बारकाईने पहिले तर तिचे वय असेच काही २२-२३ वर्षे वाटत होते, आणि तिचे बुब्स काही ३४ चे असतील आणि तिने स्कर्ट आणि टोप घातला होता, आणि तिचे पूर्ण पाय एकदम नागडे होते. माझा लंड हे पाहून एकदम तडफड करू लागला होता, आणि आता मी तिला एकदम चिकटलो होतो आणि आता मागून पण अनेक लोक स्टेज वर यायला धडपड करत होते. ती मुलगी एकदम स्टेज ला पकडून होती आणि स्टेज तिच्या माने पर्यत येत होते, आणि बरोबर तिच्या मागे मी उभा होतो. आता माझा लंड तिच्या गांडी च्या फटी मध्ये घासत होता आणि मस्त होत होता आणि मी पण एकदम तापलो होतो, पण करणार काय? मला काही पण समजत नव्हते.

आता इतक्या सार्या लोकांच्या मध्ये ती तिच्या गांडी वर माझ्या लंड ची मजा घेत होती आणि माझ्या कडे पाहत पण नव्हती. मग मी हिम्मत केली होती आणि तिच्या बोल ला टच केले होते, तरी ती काही म्हणाली नाही. मग मी हळू हळू तिचे बोल चोळू लागलो होतो आणि आता मला भीती पण वाटत होती कि कोणी पाहून घेतले तर, पण माझे नशीब चांगले होते.

आता स्टेज तिच्या माने पर्यत होते आणि तिची बोडी कोणाला दिसत नव्हती, वाह काय मस्त बोल होते तिचे? आता मला पण सहन होत नव्हते आणि माझे चालले असते तर तिला मी आताच ठोकून दिले असते पण करणार काय? मग अचानक तिने मागे वाळून पहिले होते आणि हसली ओहटी, मी तर जणू तेव्हा मरून गेलो होतो, आता मला तिचा होकार मिळाला होता आणि ती पण इंजोय करत होती.

मग मी तिच्या टोप मध्ये हात टाकू लागलो होतो तर तिने माझा हात पकडला आणि तिच्या पुच्ची वर ठेवून दिला होता, तिने स्कर्ट च्या खाली पेंटी घातली होती, मग मी काही वेळ तिच्या पेंटी वरून पुच्ची कुरवाळत होतो आणि मग हळूच माझा एक हात तिच्या आत मध्ये टाकून दिला होता ओह्ह देवा मला तर तिथे एकदम स्वर्ग मिळाले होते आणि मला इतकी मजा आधी कधी पण अली नव्हती, मग मी जसे माझा एक हात तिच्या पुच्ची वर ठेवला तेव्हा ती एकदम चकित झाली होती. तिच्या पुच्ची वर लहान लहान केस होते आणि तिने बहुतेक काही दिवस आधीच शेव केली होती. ती पण माझ्या कडे पाहत नव्हती आणि मी पण तिच्या कडे पाहत नव्हतो.

माझे बोट तिच्या भोक कडे जाऊ लागले होते आणि तिने तिचे पाय एकत्र दाबले होते, तर मी थांबलो होतो, मग तिने तिचे पाय थोडे पसरून दिले होते आणि तिच्या पुच्ची मधून पाणी येऊ लागले होते आणि एकदम ओले झाले होते, आता माझ्या बोटा वर काही चिकट लागले होते.

मग मी माझे एक बोट तिच्या भोक मध्ये टाकले होते आणि मागे पुढे करू लागलो होतो, तर एक वेळा परत तिने माझा हात पकडला होता आणि माझे बोट तिच्या पुच्चीच्या भोक च्या बाहेर काढून घेतले होते आणि तीच्या पुच्चीच्या दाण्या वर ठेवून दिले होते आणि घासून दाखवले कि असे कर. तर मी तसे करू लागलो होतो, आता माझा लंड आत मध्ये उभा होऊन झटके मारत होता आणि त्रास देत होता. मग मी तिचा हात पकडला होता आणि लंड वर ठेवून दिला होता. आता तिला पण हेच पाहिजे होते आणि तिने पटकन माझा लंड पकडून घेतला होता आणि ती माझ्या पेंट वरून कुरवाळू लागली होती.

मग मी पटकन माझी पेंट ची चेन उघडली होती आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या हाता मध्ये देऊन टाकला होता, मग ती परत एक वेळा माझ्या कडे पाहून हसली होती आणि मग परत तिची एक्टिंग करू लागली होती, आता ती माझ्या लंड ची साईझ मापत होती आणि मग हळू हळू त्याला कुरवाळू लागली होती, आता मी तिची उघडी पुच्ची कुरवाळत होतो आणि ती माझा लंड घासत होती.

मी पण तिला पाहून हसत होतो आणि आता तिथे सर्व लोक उड्या मारत होते आणि इथे तर आम्हाला स्वर्ग भेटले होते. आता ती सतत माझा लंड कुरवाळत होती आणि मला असे वाटू लागले कि माझे निघून जाईल, मला तिची पुच्ची मारायची होती म्हणून मी तिचा हात बाजुला केला आणि तिची स्कर्ट वर करून टाकली होती आणि माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये लावला होता आणि तिला पण समजले.

तिने पण माझ्झी मदत केली होती आणि तिची पेंटी थोडी खाली करून तिचे पाय पसरले होते, मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर लावू लागलो होतो, पण मला ते जमले नाही. आता एक तर मागून गर्दी ची तडफड आणि मागून मुली च्या पुच्ची मध्ये लंड टाकणे जेव्हा ती वाकली नसेल हे एकदम अवघड होते.

मग एक वेळा परत तिने मला मदत केली होती आणि माझा लंड पकडून तिच्या पुचीच्या भोक वर ठेवला होता आणि एक जोराने धक्का दिला होता आणि माझा ९ इंच लांब आणि ४ इंच जाड लंड तिच्या पुच्ची मध्ये एक वेळ मध्ये घुसून गेला होता आणि ती एकदम आह्ह हाह्ह करू लागली होती, मग मी तिला माझ्या बाहो मध्ये पकडले होते जेणे करून ती माझा लंड काढणार नाही, आता मी एकदम जोर जोराने उड्या मारून मारून तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड पूर्ण पणे आत बाहेर करत होतो, जेणे करून कोणाला काही शंका येणार नाही.

मग काही वेळाने तिला पण माझ्या लंड ची मजा येऊ लागली होती आणि मग काय होते? आता मी पण उभा झालो होतो आणि ती अजून उड्या मारून मारून माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घेत होती.

आता इतक्यात गाणे संपले होते आणि तेव्हा ती पण खाली आली होती, जेणे करून कोणाला काही शंका येणार नाही.  मग मी पण माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये उभा उभा आत बाहेर करत होतो आणि तेव्हा ती एकदम उः औऊ अहह याय्य अझ्ह करत होती, आणि मग जसे गाणे सुरु झाले होते तेव्हा ती एकदम जोर जोराने उड्या मारू लागली होती. आता मला समजले होते कि ती पाणी काढणार आहे आणि मग १ मिनिट नंतर ती पाणी काढू लागली होती आणि तिने तिची गांड मागे ढकलून दीली होती, जेणे करून माझा जास्तीत जास्त लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसून जाईल.

आता ती शांत झाली होती आणि आता माझे मन तिची गांड मारायला पाहत होते तर मी माझा लंड तिच्या पुची मधून बाहेर काढला होता आणि तिच्या गांडी च्या भोका वर ठेवला होता. मग तिला समजले होते कि मला तिची गांड मारायची आहे तर तिने एकदम हळूच म्हणले कि प्लीज आरामात टाकून दे तुझा खूप मोठा आहे आणि जाड आहे, हळू हळू टाक, मी एका वेळी पूर्ण घेऊ शकणार नाही.

मग मी तिला ओके म्हणले होते आणि मग तिच्या गांडी च्या भोक वर माझा लंड ठेवला होता, मग जसे ती उडाली होती तेव्हा मी पण खालून माझा लंड सेट करून टाकला होता आणि मग जसे ती खाली आली होती तेव्हा माझा अर्धा लंड तिच्या गांडी मध्ये घुसून गेला होता, तिला एकदम त्रास झाला होता आणि तडफड करू लागली होती, आता ती जसे तडफड करत होती तितका जास्त लंड आत मध्ये जात होता, मग जेव्हा माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि मग मी तिचे बोल पकडून तिची निपल घासू लागलो होतो आणि कुरवाळू लागलो होतो.

मग काही वेळाने गाणे संपले होते आणि मग ती उभी झाली होती आणि मी हळूच माझा लंड तिच्या गांडी मधून बाहेर करू लागलो होतो, खरे सांगू मित्रांनो तेव्हा मला खूप मजा येत होती आणि तिची ३६ ची गांडी मध्ये माझा लंड उड्या मारत होता, आता तिला अजून पण मजा येत होती आणि ती जोर जोराने माझ्या लंड वर उड्या मारत होती, मग बहुतेक ४५ मिनिट पर्यंत हे उड्या मारणे परत थांबणे परत उड्या मारणे परत थांबणे चालू होते आणि मग ती वेळ पण आली होती जेव्हा मी पाणी काढणार होतो, तर मी तिला एकदम जोराने पकडले होते आणि मी पण उड्या मारू लागलो होतो, मग मी तिला १०-१५ जोराने ठोके मारले होते आणि ती ओरडू लागली होती आणि मी तिचे बोल पकडून पाणी काढू लागलो होतो, मग मी जेव्हा पाणी काढले तेव्हा तिला तिच्या गांडी मध्ये ते फील झाले होते आणि तिने पण तिची गांड एकदम मागे करून माझा लंड एकदम आत मध्ये घेऊन टाकला होता आणि मग मी मस्त मध्ये तिच्या गांडी मध्ये माझे पाणी काढून टाकले होते.

मग मी पाणी काढून माझा लंड बाहेर काढून टाकला होता आणि माझ्या रुमाल ने माझा लंड साफ करून घेतला होता आणि मग मी माझी पेंट ची चेन लावली होती आणि मग तिने पण तिचे कपडे ठीक केले होते, मग आम्ही दोघे एकमेका कडे एकदम खुश होऊन पाहत होतो, मग मी तिला म्हणले कि माझे नाव राहुल आहे आणि तुमचे?

तर ती हसून मला म्हणली कि माझे नाव सोनिया आहे आणि मग आम्ही शो पाहत होतो आणि बोलत होतो. मग मी तिचा हात पकडला होता आणि पार्क मधून बाहेर आलो होतो, मित्रांनो ती कोलेज मध्ये शिकत होती आणि होस्टेल मध्ये राहत होती आणि ती जयपूर ची राहणारी होती., मग आम्ही एकमेकाला कीस करून बाय केले होते. मग तिने मला काना जवळ येऊन म्हणले कि तुझे वीर्य अजून पण माझ्या गांडी मधून बाहेर येत आहे, तर मी तिला माझा रुमाल दिला होता आणि मग परत भेटायचे वचन देऊन निघून आलो होतो.