जासूस ची जबरदस्त ठोकाठोकी

हेल्लो मीत्रांनो माझे नाव मोहित आहे आणि मी मुंबईचा आहे. माझे वय २० आहे आणि माझी बोडी साधारण आहे मला सेक्स करताना नवीन आयडिया येतात. ही एक गोष्ट आहे ज्यामध्ये मी एक जासूस ची जवाजवी वर्णन केली आहे. ही गोष्ट मनीषाची आहे. रंग गोरा, बॉल ३४ कमर २६ आणि गांड ३८ आहे आणि तिचे वय २३ आहे.

मनीषाला जॉब पाहिजे होता, एक दिवस तिने पेपरात जाहिरात पहिली आणि ती नोकरी साठी गेली. तिथे तिला सांगितले गेले कि जॉब काय आहे? एक मोठ्या गुंडा जवळ राहून जासुसी करायची आहे. तर ती म्हणाली चालेल, कारण तिला पैशाची गरज होती, तिला सांगितले गेले कि जर पकडली गेलीस तर तुला खूप त्रास होईल, पण तिने ते काम काबुल केले.

मग ती सय्यद च्या घरी नोकराणी बनून काम करू लागली. पहिले ५-६ दिवस चांगले गेले, पण नन्तर सय्यद ला समजले कि मनीषा जासूस आहे. मग तो घरी आला तेव्हा मनीषा काम करीत होती, सय्यद बरोबर त्याचे ५ अंगरक्षक होते. मग त्यांनी मनीषा ला पकडले ती ओरडू लागली तिला काही समजत नव्हते कि तिच्या बरोबर काय चालले आहे. त्यांनी तिचे हात दोरीने बांधून तिला हॉल च्या मध्ये लटकवले. आणि ती तिच्या पायावर उभी होती.

सय्यद : जासुसी करतेस मादरचोद, रांड, आज तुला असा धडा शिकवतो कि सगळी जासुसी विसरून जाशील.

ती : साहेब तुम्हाला काही तरी गैरसमज झाला आहे.

तो : अरे गप्प बस रांडे.

मग त्याने त्याच्या बोडी गार्डला मनीषाला नागडी करायला सांगितले, तर त्यांनी तिला पूर्ण नागडी केली. आता तिचे नागडे शरीर खूप सेक्सी दिसत होते. तिने सर्व ठिकाणी शेव केली होती आणि ती एकदम गोरी होती आणि तिची पुच्ची पण एकदम स्वच्छ होती.

तो : खरे सांग तुला कोणी पाठवले?

ती : मला काही माहित नाही, मी हातापाया पडते, मला सोड ती रडू लागली.

तो : ही अशी बोलणार नाही आणि त्याने त्याचा चामडी पट्टा काढला आणि तिला मारू लागला ती ओरडू लागली. आता ती खरे सांगू शकत नव्हती कारण तिने सांगितले तर ज्यांनी तिला नोकरी दिली त्यांनी तिच्या कुटुंबाला मारले असते.

ती : प्लीज मला सोडा मला मारू नका.

मग त्यांने परत तिला मारायला सुरुवात केली आणि यावेळी तो थांबला नाही आणि तिला २५-३० वेळा मारले आणि तिची दशा खूप वाईट झाली होती तिचे गोरे शरीर लाल बनले होते. मग सय्यद ने तिला गांडी वर मारले आणि ती खूप जोराने ओरडली तिचे हात बांधलेले होते आणि ती इकडे तिकडे होऊ लागली. आणि ओरडू लागली आईई ग्ग्गग्ग मेले मी आणि तो तिला मारत राहिला.

तो : मनीषा खरे सांग मला ही तर अजून सुरुवात आहे.

आता तिची अवस्था वाईट बनली होती पण ती गप्प होती. मग त्याने तिला परत १५ वेळा मारले आणि मनीषा तर जनु मरून गेली., मग त्याने तिची गांड पहिली आणि म्हणाला कि असली गांड मारायला खूप मजा येते असली सुजलेली गांड तर बाकीचे सर्व लोक हसू लागले. मग त्याने विचारले कि तू वर्जिन आहेस? तर ती हो म्हणाली.

आता तिला समजले होते कि आता तिचे काही खरे नाही. मग सय्यद सुया घेऊन आला आणि तिच्या बॉल वर ४-५ सुया टोचल्या आणि ती परत ओरडली. त्याने परत ५ सुया तिच्या बॉल मध्ये घुस्व्ल्या आणि ती खूप जोराने ओरडत होती अह्छ्ह आईई ग्ग्गग्ग प्लीज असे करू नको.

मग त्याने दुसऱ्या बॉल बरोबर पण असेच केले. मग १० मिनिटाने त्याने सुया काढल्या आणि तिच्या बॉल मधून रक्त निघत होते. खूप त्रास सहन केल्याने ती आता बेशुद्ध झाली होती. मग एक तासाने तिला पाणी टाकून उठवले गेले, मग ती उठली तेव्हा ती झोपलेली होती आणि तिचे पाय बांधलेले होते. तिची पुच्ची सर्वांना दिसत होती, आता तिला समजले होते कि आता तिच्या पुच्ची चे काही खरे नाही.

तिने अजून कधी सेक्स केले नव्हते आणि हे सर्व घडेल असे कधी विचार पण केला नव्हता. आता सय्यद एक मोठा चमचा घेऊन आला आणि तो पाहून ती घाबरली. मग त्याने त्याच्या बोडी गार्डला नागडे व्हायला सांगितले. त्या सर्वांचा लंड ८ इंच मोठा होता. मग तो म्हणाला कि हिचे तोंड जवा, तर सर्व मनीषा कडे येऊ लागले.

आता मनीषा ला वासाने उलटी येऊ लागली होती. तिने तिचे तोंड दुसरीकडे केले. तर सय्यद ने चमच्याने तिच्या पुच्चीवर मारले, आता तिचा तर जीव निघाला होता. ती एकदम ओरडली तर एकाने तिच्या तोंडात लंड घातला, तिला काही आवडत नव्हते पण तिची मजबुरी होती.

आता सय्यद तिची पुच्ची मारत होता, तिची पुच्ची एकदम लाल झाली होती आणि तिच्या तोंडात लंड असल्याने ती ओरडू शकत नव्हती, पण तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले होते. आता एकामागून एक तिला लंड चोकायला लावत होते आणि ते त्यांचा लंड खूप जोर जोराने आत बाहेर करत होते. तिचे तोंड पण दुखू लागले होते, पण ती बिचारी काही करू शकत नव्हती. मग काही वेळाने त्यांचे पाणी सोडणे चालू झाले.

मग त्यांनी सांगितले कि एक थेंब पण बाहेर पडला तर तुला फटके पडतील. मग ती सर्वांचे पाणी पिऊ लागली. तिने  ३ लोकांचे कसे तरी करून पाणी पिले पण चौथा पिताना थोडे खाली पडले, तर तो म्हणाला रांडे तुला मारच पाहिजे. मग ती रडू लागली प्लीज मी मारून जाईन, मला मारू नका माझी पुच्ची खूप नाजूक आहे. पण त्यांनी तिचे एक ऐकले नाही आणि त्यांनी तिला पुच्ची वर मारले. आता ती ओरडत होती पण कोणी थांबणार नव्हते. आता तिची पुच्ची दिसताना अशी वाटत होती कि त्यामध्ये फट पडली आहे. मग सर्वांनी तिला एक एक करून जवले आणि सोडून दिले आता तिने हे काम ना करण्याची शपथ घेतली होती.